Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2017 Páx. 36709

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 12 de xullo de 2017, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente LU-01258-O-2016 e dezaseis máis).

A persoa titular da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte ditou a resolución do expediente sancionador LU-01258-O-2016 e dezaseis máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmase que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5 A, 2º, Santiago de Compostela.

Comunicáselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2017

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

anexo

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-01258-O-2016

0345-DTY

Transportes Especiales Doble A, S.L.

B86480316

Diminución do descanso diario reducido en máis de 1 hora (sobre 9 horas). Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

15.6.2016; 15.10; A-8; 593,0

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-01322-O-2016

C-9703-CJ

Cárnicas Terrachá 2012 S.L.

B86322526

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

6.7.2016; 00.54; N-VI; 543,8

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-01325-O-2016

3953-FBP

Transportes Arrive Is S-20, S.L.

B70302815

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

7.7.2016; 12.14; A-6; 507,0

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-01761-O-2016

9198-FVG

Carlos Montoya Amaya

35623505R

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

21.6.2016; 9.52; N-642; 34,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT.

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02531-O-2016

3297-BDJ

Álvarez Rodríguez, Manuel

13051358P

Falsificación das follas de rexistro, cartóns de condutor, falseamento do seu contido ou dos documentos de impresión obrigatorios.

9.3.2016; 12.20; N-550; 132,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.9 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra i) LOTT

801 euros

PO-02690-O-2016

8040-HBS

Southern Ocean, S.L.

B27727775

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

16.3.2016; 11.12; AP-9; 137,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-02982-O-2016

1440-CCP

Combarros Logística y Alquileres, S.L.

B24626319

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

26.4.2016; 19.56.00; AP-9; 128,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-03142-O-2016

9780-GMR

Abinser, S.L.

B94001476

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

12.5.2016; 17.25; PO-531; 16,2

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT.

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-03447-O-2016

6358-BPS

Brauron, S.L.

B15604945

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

3.6.2016; 12.53; EP-8001; 8,3

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT.

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-03552-O-2016

1067-CYT

Cía. Protección y Vigilancia Galaica, S.A.

A15922198

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado.

21.4.2016; 17.32; A-55; 26,0

Art. 141.21 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-03741-S-2016

7228-JDV

Recuperatrack, S.L.

B86556479

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

21.4.2016; 7.40; avenida Lavadores con rúa Gandarón

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT.

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-03862-O-2016

5322-BXW

Tomiñesa de Excavaciones y Transportes

B94084415

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

30.5.2016; 18.36; A-55; 24,0

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-03935-O-2016

9087-CVG

Manuel Álvarez Rodríguez

13051358P

O exceso igual ou superior ao 15 % e inferior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA até 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 21 %.

7.6.2016; 11.06; A-55; 16,0

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

950 euros

PO-04270-O-2016

2794-JDM

Marco Antonio Zegarra López

28986876F

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

19.4.2016; 18.18; A-52; 282,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

XC-02018-O-2016

4828-JFN

Transportes Especiales Doble A, S.L.

B86480316

Diminución do descanso diario fraccionado en máis de 1 hora (sobre 3+9 horas). Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

12.5.2016; 12.46; AP-9F; 25,2

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-02291-O-2016

8689-BFW

L 2015, S.L.

B27824580

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

3.6.2016; 13.17; AC-12; 4,3

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT.

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-02655-O-2016

2048-FGM

Monitrans 2010, S.L.

B70256326

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

18.7.2016; 13.30; AP-9F; 7,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT.

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros