Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 166 Venres, 1 de setembro de 2017 Páx. 41441

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 25 de agosto de 2017 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos (expediente E/062/2016 e oito máis).

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos:

I. Contrato de obra: conversión en autovía do corredor CG-4.1 do Morrazo. Subtreito III: p.q. 7+300 ao 11+150. Clave: PO/12/070.01.3. Expediente: E/062/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/12/070.01.3. (E/062/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=92643

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obra.

b) Descrición: conversión en autovía do corredor CG-4.1 do Morrazo. Subtreito III: p.q. 7+300 ao 11+150.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (26.1.2017); Boletín Oficial del Estado (4.2.2017); Diario Oficial de Galicia (8.2.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 15.047.706,17 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 15.047.706,17 €. Importe total: 18.207.724,47 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 28.6.2017.

b) Data de formalización do contrato: 31.7.2017.

c) Adxudicataria: UTE Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA)-Construcciones Taboada y Ramos, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 11.315.875,04 €. Importe total: 13.692.208,80 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

II. Contrato de obra: centro de saúde de Gondomar (Pontevedra). Clave: PO/17/004.30. Expediente: E/001/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/17/004.30. (E/001/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=109014

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: centro de saúde de Gondomar (Pontevedra).

c) CPV: 45215100-8.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (1.3.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 2.469.146,57 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 2.469.146,57 €. Importe total: 2.987.667,35 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 1.8.2017.

b) Data de formalización do contrato: 7.8.2017.

c) Adxudicataria: Dragados, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 1.946.922,07 €. Importe total: 2.355.775,70 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

III. Contrato de obra: reparación da ponte do Xallas na AC-550, p.q. 9+900. Clave: AC/15/040.02. Expediente: E/005/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/15/040.02. (E/005/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=109236

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reparación da ponte do Xallas na AC-550, p.q. 9+900.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (1.3.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 346.388,72 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 346.388,72 €. Importe total: 419.130,35 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 24.7.2017.

b) Data de formalización do contrato: 3.8.2017.

c) Adxudicataria: Arias Infraestructuras, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 268.496,93 €. Importe total: 324.881,29 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

IV. Contrato de obra: reforzo de firme localizado nas estradas PO-203, PO-205, PO-534, PO-840 e PO-960, entre outras. Clave: PO/16/192.02. Expediente: E/013/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/192.02. (E/013/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=130566

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas PO-203, PO-205, PO-534, PO-840 e PO-960, entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (20.3.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 627.571,86 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 627.571,86 €. Importe total: 759.361,95 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 6.7.2017.

b) Data de formalización do contrato: 28.7.2017.

c) Adxudicataria: Construcciones Taboada y Ramos, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 483.858,00 €. Importe total: 585.468,18 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

V. Contrato de obra: reforzo de firme localizado na estrada LU-540. Clave: LU/16/185.02. Expediente: E/015/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/16/185.02. (E/015/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=130568

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado na estrada LU-540.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (20.3.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 640.649,04 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 640.649,04 €. Importe total: 775.185,34 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 6.7.2017.

b) Data de formalización do contrato: 31.7.2017.

c) Adxudicataria: Construcciones Isidro Otero, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 508.867,53 €. Importe total: 615.729,71 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

VI. Contrato de obra: reforzo de firme localizado na estrada OU-531. Clave: OU/16/190.02. Expediente: E/016/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/16/190.02. (E/016/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=138381

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado na estrada OU-531.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (3.4.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 632.478,67 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 632.478,67 €. Importe total: 765.299,19 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 11.7.2017.

b) Data de formalización do contrato: 27.7.2017.

c) Adxudicataria: Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A. (Acoval).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 487.767,55 €. Importe total: 590.198,74 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

VII. Contrato de obra: reforzo de firme localizado nas estradas LU-621 e LU-633. Clave: LU/16/187.02. Expediente: E/017/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/16/187.02. (E/017/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=138382

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas LU-621 e LU-633.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (3.4.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 614.474,97 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 614.474,97 €. Importe total: 743.514,71 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 11.7.2017.

b) Data de formalización do contrato: 18.7.2017.

c) Adxudicataria: Grupo Bascuas 2008, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 474.989,15 €. Importe total: 574.736,87 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

VIII. Contrato de obra: reforzo de firme localizado nas estradas AC-213, AC-400, AC-523, AC-542 e AC-552. Clave: AC/16/180.02. Expediente: E/018/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/180.02. (E/018/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=138384

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas AC-213, AC-400, AC-523, AC-542 e AC-552.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (3.4.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 983.018,25 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 983.018,25 €. Importe total: 1.189.452,08 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 8.8.2017.

b) Data de formalización do contrato: 14.8.2017.

c) Adxudicataria: Construcciones López Cao, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 760.850,00 €. Importe total: 920.628,50 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

IX. Contrato de servizo para a redacción do proxecto de construción: primeira fase da prolongación da autovía da Costa da Morte. Treito: Santa Irena-AC-432. Clave: AC/16/219.01. Expediente: AT/004/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/219.01. (AT/004/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=130569

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: redacción do proxecto de construción: primeira fase da prolongación da autovía da Costa da Morte. Treito: Santa Irena-AC-432.

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (31.3.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 137.221,62 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 137.221,62 €. Importe total: 166.038,16 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 24.7.2017.

b) Data de formalización do contrato: 8.8.2017.

c) Adxudicataria: UTE SGS Tecnos, S.A.-Tipologías Estructurales en Madera, Hormigón y Acero, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 98.182,07 €. Importe total: 118.800,30 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas