Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2017 Páx. 41999

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 29 de agosto de 2017, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifican os acordos de inicio correspondentes a expedientes de reintegro de axudas e subvencións para a promoción do emprego autónomo, reguladas na Orde do 30 de decembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 30 de xaneiro de 2012).

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), intentada a notificación dos acordos de inicio de reintegro no último domicilio coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas citadas no anexo para que, no prazo de dez (10) días contados dende o seguinte ao da data de publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, comparezan persoalmente ou debidamente representadas no Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria en Vigo, rúa Concepción Arenal, 8, 2º (das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres), para ter coñecemento do contido daquela. Advírtese que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que os asiste para alegar o que máis conveña aos seus intereses no prazo de quince (15) días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, ante a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Pontevedra.

Pontevedra, 29 de agosto de 2017

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

1. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2017/002-5.

Nº de expediente de xestión: TR 341D 2012/342-5.

Nome: Almeida Franca, Greice Quelle de.

NIF: 54509043D.

Último enderezo coñecido: rúa Arenal, nº 136, 1º oficina 7, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 30 de decembro de 2011.

Contido do acordo: inicio do procedemento de reintegro total.

Data do acordo: 21.6.2017.

2. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2017/003-5.

Nº de expediente de xestión: TR 341D 2012/342-5.

Nome: Almeida Franca, Greice Quelle de.

NIF: 54509043D.

Último enderezo coñecido: rúa Arenal, nº 136, 1º oficina 7, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 30 de decembro de 2011.

Contido do acordo: inicio do procedemento de reintegro total.

Data do acordo: 21.6.2017.

3. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2017/004-5.

Nº de expediente de xestión: TR 341D 2012/542-5.

Nome: Méndez, Claudia Valeria.

NIF: X5658614Q

Último enderezo coñecido: rúa de Galicia, nº 16, baixo C, 36780 A Guarda (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 30 de decembro de 2011.

Contido do acordo: inicio do procedemento de reintegro total.

Data do acordo: 21.6.2017.

4. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2017/005-5.

Nº de expediente de xestión: TR 341D 2012/543-5.

Nome: Méndez, Claudia Valeria.

NIF: X5658614Q.

Último enderezo coñecido: rúa de Galicia, nº 16, baixo C, 36780 A Guarda (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 30 de decembro de 2011.

Contido do acordo: inicio do procedemento de reintegro total.

Data do acordo: 21.6.2017.

5. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2017/007-5.

Nº de expediente de xestión: TR 341D 2012/2156-5.

Nome: Fernández Barroso, Rosa Ángeles.

NIF: 44087510Y.

Último enderezo coñecido: Asesoras Vedramos, Virxe do Camiño, nº 2, oficina 18 entreplanta, 36001 Pontevedra.

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 30 de decembro de 2011.

Contido do acordo: inicio do procedemento de reintegro total.

Data do acordo: 21.6.2017.

6. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2017/008-5.

Nº de expediente de xestión: TR 341D 2012/2037-5.

Nome: Villacieros Robineau, Javier.

NIF: 36161003N.

Último enderezo coñecido: rúa México, nº 12 baixo, 36204 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 30 de decembro de 2011.

Contido do acordo: inicio do procedemento de reintegro total.

Data do acordo: 21.6.2017.

7. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2017/009-5.

Nº de expediente de xestión: TR 341D 2012/2844-5.

Nome: Domínguez Búa, Salvador.

NIF: 35284362Q.

Último enderezo coñecido: rúa Manuel Quiroga, 12, despacho 202, 36002 Pontevedra.

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 30 de decembro de 2011.

Contido do acordo: inicio do procedemento de reintegro total.

Data do acordo: 21.6.2017.