Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Venres, 13 de outubro de 2017 Páx. 47995

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se publica a relación de tecores e explotacións cinexéticas comerciais da Comunidade Autónoma de Galicia en que se permite a solta de faisán (Phasianus colchicus), en aplicación da disposición transitoria terceira do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

De acordo co disposto no artigo 148.1.11 da Constitución, en virtude do establecido no artigo 27.15 do Estatuto de autonomía de Galicia, esta comunidade autónoma ten competencia exclusiva en materia de caza.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en virtude do Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, e no Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, ten atribuídas as competencias e funcións en materia de ordenación e o aproveitamento dos recursos cinexéticos. En concreto, as competencias e funcións atribuídas en materia da ordenación, conservación, protección, fomento e aproveitamento sustentable dos recursos cinexéticos recaen na Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

A disposición transitoria terceira do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras, establece que as comunidades e cidades autónomas deberán facer pública a relación de coutos en que se permitirán, logo de autorización administrativa, as soltas con especies alóctonas non catalogadas obxecto de aproveitamento piscícola ou cinexético cando non se vexan afectadas pola prohibición do artigo 54.2 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. Esta relación, exclusivamente, poderá incluír os coutos en que se teña autorizado estas soltas con anterioridade á entrada en vigor la Lei 42/2007, do 13 de decembro.

Con base no exposto e como órgano competente en materia cinexética da Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude da competencia atribuída polo Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

DISPOÑO:

Facer pública a relación de tecores e explotacións cinexéticas comerciais en que se permiten, logo de autorización administrativa, as soltas da especie faisán (Phasianus colchicus), que se detallan no anexo a esta resolución.

Disposición derradeira única

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2017

Ana María Díaz López
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO
Relación de tecores e explotacións cinexéticas comerciais en que poden
realizarse soltas de faisán (Phasianus colchicus)

Provincia da Coruña

Matrícula

Nome

C-10.005

Tecor do Barro

C-10.015

Tecor Vilarmaior-Fradiz

C-10.016

Tecor Ordes

C-10.023

Tecor A Monteiría

C-10.025

Tecor San Martín

C-10.035

Tecor Montemaior

C-10.038

Tecor As Mariñas

C-10.039

Tecor Río Iso

C-10.044

Tecor Arteixo

C-10.048

Tecor San Pelayo

C-10.049

Tecor Nosa Sra. da Cela

C-10.051

Tecor Muxía

C-10.052

Tecor Xallas

C-10.053

Tecor Cambre

C-10.055

Tecor Paderne

C-10.056

Tecor As Gabeiras

C-10.059

Tecor Vilariño

C-10.060

Tecor Santaia de Gorgullos

C-10.063

Tecor Barbanza de Ribeira

C-10.064

Tecor Nosa Sra. do Pilar

C-10.065

Tecor Urogallo

C-10.066

Tecor Santiso

C-10.070

Tecor Azor-Ames

C-10.073

Tecor San Miguel

C-10.074

Tecor Sta. Mariña

C-10.077

Tecor Nimo-Colou

C-10.079

Tecor Arasolis

C-10.081

Tecor Viladabade

C-10.084

Tecor Rianxo

C-10.088

Tecor San Xulián

C-10.090

Tecor Pedrapartida

C-10.091

Tecor Sanatorio

C-10.092

Tecor San Mamede

C-10.093

Tecor Os Labercos

C-10.094

Tecor San Vicente

C-10.095

Tecor Halcón

C-10.098

Tecor San Roque

C-10.099

Tecor Rosalía de Castro

C-10.101

ECC A Carballoa

C-10.102

Tecor Porto do Son

C-10.103

Tecor San Can

C-10.107

Tecor Val Xestoso

C-10.111

Tecor Touro

C-10.113

Tecor As Pontes

C-10.115

Tecor Frades

C-10.118

Tecor Piñoi

C-10.127

Tecor San Fernando-Vicente

C-10.129

Tecor O Hórreo

C-10.131

Tecor Xubia

C-10.132

Tecor San Pedro de Oza

C-10.133

Tecor Eixil

C-10.136

Tecor Camariñas

C-10.141

Tecor Fene

C-10.145

Tecor Ribeiras do Tambre

C-10.149

Tecor A Magdalena

C-10.152

Tecor Cerceda

C-10.156

Tecor Alto Xestoso

C-10.157

Tecor Padrón

C-10.163

Tecor Corzán

C-10.165

Tecor Xabaril

C-10.170

Tecor San Miro

C-10.176

Tecor Pondal

C-10.177

Tecor San Marcos

C-10.180

Tecor Laxe

C-10.190

Tecor O Petón de Cabovilaño

C-10.194

Tecor Alcaián

C-10.195

Tecor Coristanco

C-10.196

Tecor Valdoviño

C-10.197

Tecor Veira

C-10.200

Tecor O Castelo

C-10.202

Tecor San Xoán de Serres

C-10.204

Tecor Bergantiños Sur

C-10.205

Tecor Bergantiños Norte

C-10.208

Tecor Rois

C-10.209

Tecor San Sadurniño

C-10.213

Tecor Xestoso

Provincia de Lugo

Matrícula

Nome

LU-10.002

Tecor A Fonsagrada

LU-10.010

Tecor O Saviñao

LU-10.011

Tecor Pobra do Brollón

LU-10.012

Tecor Os Castros

LU-10.015

Tecor Guitiriz e parroquias

LU-10.019

Tecor Río Chamoso

LU-10.022

Tecor Neira de Xusá

LU-10.027

Tecor El Azor

LU-10.034

Tecor Santa Mariña

LU-10.053

Tecor O Alledo

LU-10.056

Tecor A Frouxeira

LU-10.069

Tecor O Landro

LU-10.077

Tecor Ribeira Sacra

LU-10.096

Tecor Hermunde

LU-10.098

Tecor Riotorto

LU-10.126

Tecor Cervantes

LU-10.127

Tecor Pena Veitureira

LU-10.134

Tecor Sober II

LU-10.141

Tecor A Trapa

LU-10.144

Tecor Muras

LU-10.169

Tecor Alcotán

LU-10.180

Tecor O Faisán

LU-10.216

Tecor Soñar

LU-10.236

Tecor Carballido Bóveda

LU-002

ECC Pazos de Viveiró

LU-003

ECC Covas

LU-004

ECC A Xesteira

LU-007

ECC Safari-Framil

Provincia de Ourense

Matrícula

Nome

OU-10.083

Tecor Xunqueira de Ambía

OU-10.056

Tecor Baños de Molgas

OU-10.082

Tecor Xinzo de Limia

OU-10.034

Tecor San Cristovo de Cea

OU-10.249

Tecor A Veiga

OU-10.117

Tecor Cartelle

OU-10.029

Tecor Pena Maior

OU-10.242

Tecor San Xoán de Río

Provincia de Pontevedra

Matrícula

Nome

PO-10.003

Tecor Pazos de Borbén

PO-10.004

Tecor San Cipriano

PO-10.014

Tecor La Amistad

PO-10.016

Tecor Fornelense

PO-10.018

Tecor Karsita

PO-10.027

Tecor A Peneda

PO-10.029

Tecor Caselas

PO-10.033

Tecor Barro

PO-10.037

Tecor Campo de Couto

PO-10.042

Tecor Forcarei

PO-10.043

Tecor Bueu

PO-10.044

Tecor A Tomiñesa

PO-10.061

Tecor Marín

PO-10.062

Tecor Moaña

PO-10.063

Tecor Río Ulla

PO-10.065

Tecor Cuntis

PO-10.076

Tecor A Rocha

PO-10.077

Tecor Farelo

PO-10.080

Tecor Tui-Gondomar

PO-10.082

Tecor San Huberto

PO-10.084

Tecor Rodeiro

PO-10.086

Tecor Cotobade

PO-10.088

Tecor A Lanzada

PO-10.090

Tecor O Grove

PO-10.093

Tecor A Cañiza

PO-10.098

Tecor Prado-Graña San Salvador de Prado

PO-10.103

Tecor Coto Suído

PO-10.104

Tecor Portas

PO-10.107

Tecor Meis

PO-10.108

Tecor Caldas

PO-10.115

Tecor Río Grande

PO-10.116

Tecor San Xoán de Poio

PO-10.117

Tecor Refuxio Conla

PO-10.118

Tecor Dozón

PO-10.120

Tecor Silleda

PO-10.122

Tecor Vila de Cruces

PO-10.124

Tecor Rías Baixas

PO-10.126

Tecor Corazón Salnés

PO-10.128

Tecor Coto Bertaña

PO-10.129

Tecor Pena Cuntín

PO-10.131

Tecor San Cibrán-Xinés

PO-10.135

Tecor A Covelense

PO-10.136

Tecor Santa Mariña de Xinzo

PO-10.137

Tecor Salnes de Ribadumia

PO-10.141

Tecor A Mondarizana

PO-10.144

Tecor O Campo

PO-10.145

Tecor Cangas 2001

PO-10.146

Tecor Pontillón do Castro

PO-10.147

Tecor Verdeseixo

PO-10.151

Tecor Mougás

PO-10.157

Tecor Monte Campelo

PO-10.160

Tecor A Lama

PO-10.161

Tecor Serra do Galiñeiro

PO-10.173

Tecor A Magdalena

PO-10.174

Tecor Coto do Santo

PO-10.175

Tecor Fontao

PO-10.177

Tecor A Laxe-Verducido

PO-10.179

Tecor Ribadetea-Padróns

PO-10.182

Tecor Lalín

PO-10.183

Tecor Moraña

PO-10.186

Tecor San Pedro de Crecente

PO-10.187

Tecor Monte Xiabre

PO-10.189

Tecor Barusi

PO-10.190

Tecor Traspielas Gargamala

PO-10.195

Tecor O Coirego

PO-002

Tecor Carballos das Cen Pólas

PO-003

ECC Moscoso

PO-004

ECC Agrícola Terra de Montes II

PO-005

ECC Agrícola Terra de Montes III

PO-006

ECC Agrícola Terra de Montes I

PO-007

ECC Salgueirón