Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 27 de outubro de 2017 Páx. 50007

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (IN519B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no artigo 24 do anexo I da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (IN519B), procédese por medio desta resolución, á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (IN519B).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732-A 760.0.

c) Crédito orzamentario: 4.197.000,00 euros.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas. A listaxe inclúe os beneficiarios que renunciaron á subvención.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2017

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO
Subvencións concedidas

Expediente

Solicitante

NIF

Finalidade

Contía
da axuda (€)

IN519B 2017/105-0

Concello de Allariz

P3200200H

Aforro enerxético

66.027,74 €

IN519B 2017/30-0

Concello de Arbo

P3600100F

Mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública do parque empresarial de Arbo

13.720,62 €

IN519B 2017/58-0

Concello de Baleira

P2700400A

Construción de nave para xestión de residuos

120.000,00 €

IN519B 2017/11-0

Concello de Barreiros

P2700500H

Instalación de sistema de videovixilancia no polígono empresarial de Barreiros

22.348,70 €

IN519B 2017/103-0

Concello de Barro

P3600200D

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación do parque empresarial de Sequeiros

15.998,46 €

IN519B 2017/27-0

Concello de Becerreá

P2700600F

Mellora de acceso pola marxe esquerda ao parque empresarial

120.000,00 €

IN519B 2017/33-0

Concello de Begonte

P2700700D

Aforro enerxético en iluminación pública exterior en parque empresarial de Begonte

18.276,53 €

IN519B 2017/94-0

Concello de Begonte

P2700700D

Instalación de videovixilancia no parque empresarial de Begonte

19.418,76 €

IN519B 2017/46-0

Concello de Bergondo

P1500800F

Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública

120.000,00 €

IN519B 2017/108-0

Concello de Betanzos

P1500900D

Reforma da iluminación pública no polígono de Piadela-1ª fase

33.106,63 €

IN519B 2017/12-0

Concello de Boiro

P1501100J

Conexión da fase 1 coa fase 2 do parque empresarial de Espiñeira

90.774,06 €

IN519B 2017/74-0

Concello de Boqueixón

P1501200H

Instalación sistema de depuración en Camporrapado

20.121,51 €

IN519B 2017/73-0

Concello de Boqueixón

P1501200H

Rede de colectores xerais en Camporrapado

75.358,72 €

IN519B 2017/90-0

Concello de Cabanas

P1501500A

Mellora de infraestruturas viarias no polígono industrial Vilar do Colo

61.078,85 €

IN519B 2017/55-0

Concello de Cambados

P3600600E

Dotación de infraestruturas no polígono do Salnés

73.049,70 €

IN519B 2017/86-0

Concello do Carballiño

P3202000J

Mellora da eficiencia enerxética na rede de iluminación pública da área empresarial do Carballiño

42.242,62 €

IN519B 2017/44-0

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Mellora do acceso ao parque empresarial de Castro Ribeiras de Lea desde a estrada LU-115

96.000,00 €

IN519B 2017/18-0

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Instalación dun sistema de videovixilancia no parque empresarial de Castro Ribeiras de Lea

24.157,55 €

IN519B 2017/84-0

Concello de Catoira

P3601000G

Pavimentación e beirarrúas no acceso ao parque empresarial de Catoira

95.999,98 €

IN519B 2017/75-0

Concello de Cerceda

P1502400C

Mellora de infraestruturas viarias no polígono industrial do Acevedo

113.735,46 €

IN519B 2017/82-0

Concello de Cerceda

P1502400C

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública do polígono industrial do Acevedo

48.314,77 €

IN519B 2017/80-0

Concello de Cerceda

P1502400C

Conexión de colector do polígono industrial do Acevedo

27.691,69 €

IN519B 2017/09-0

Concello de Coirós

P1502700F

Mellora infraestruturas viarias parque empresarial de Coirós

6.157,96 €

IN519B 2017/06-0

Concello de Coirós

P1502700F

Mellora iluminación pública parque empresarial de Coirós

35.404,26 €

IN519B 2017/24-0

Concello de Cortegada

P3202800C

Urbanización de vías do parque empresarial de Cortegada. Fase 2

120.000,00 €

IN519B 2017/57-0

Concello de Curtis

P1503200F

Mellora na iluminación pública do parque empresarial de Teixeiro

16.207,51 €

IN519B 2017/90-0

Concello de Fene

P1503600G

Mellora de infraestruturas viarias no polígono industrial Vilar do Colo

20.203,17 €

IN519B 2017/60-0

Concello de Forcarei

P3601800J

Depósito e rede de incendios na Freixeira

91.646,38 €

IN519B 2017/87-0

Concello de Foz

P2701900I

Reforma de iluminación pública no parque empresarial

26.767,17 €

IN519B 2017/08-0

Concello da Gudiña

P3203500H

Mellora de saneamento

72.655,85 €

IN519B 2017/98-0

Concello de Guitiriz

P2702200C

Nova planta de depuración de augas pluviais no parque empresarial de Guitiriz

62.665,90 €

IN519B 2017/97-0

Concello de Guitiriz

P2702200C

Aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública no parque empresarial de Guitiriz

21.368,82 €

IN519B 2017/22-0

Concello da Lama

P3602500E

Mellora infraestruturas viarias no parque empresarial de Racelo

119.942,41 €

IN519B 2017/56-0

Concello de Meaño

P3602700A

Mellora na iluminación pública no parque empresarial da Pedreira

13.368,62 €

IN519B 2017/07-0

Concello de Meira

P2702900H

Reposición do firme asfáltico da vía do polígono empresarial de Meira

78.889,46 €

IN519B 2017/02-0

Concello de Melide

P1504700D

Proxecto fase II: instalación de hidrantes no polígono industrial

47.508,14 €

IN519B 2017/70-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Melloras na instalación de iluminación pública no parque empresarial do Reboredo

43.595,04 €

IN519B 2017/50-0

Concello de Monterroso

P2703200B

Melloras en instalacións de iluminación pública en parque empresarial de Monterroso

35.608,42 €

IN519B 2017/69-0

Concello de Mos

P3603300I

Urbanización do polígono industrial de Portela. Fase I, saneamento

95.990,65 €

IN519B 2017/83-0

Concello de Mos

P3603300I

Urbanización polígono industrial de Portela. Fase II, mellora pavimento vía principal

95.542,22 €

IN519B 2017/13-0

Concello de Negreira

P1505700C

Repintado e seguridade vía no polígono industrial de Negreira

30.242,48 €

IN519B 2017/15-0

Concello de Oroso

P1506100E

Instalación planta de compostaxe

79.240,48 €

IN519B 2017/41-0

Concello de Ortigueira

P1506200C

Mellora enerxética da iluminación pública do polígono industrial

45.398,18 €

IN519B 2017/38-0

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Sinalización do parque empresarial de Outeiro de Rei

56.505,29 €

IN519B 2017/32-0

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Instalación de hidrantes no polígono industrial de Palas de Rei. Fase I

39.840,60 €

IN519B 2017/03-0

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación do parque empresarial do Pereiro de Aguiar

61.102,23 €

IN519B 2017/59-0

Concello de Pontedeume

P1507000F

Mellora da eficiencia enerxética no polígono industrial de Vidrieiro

28.457,98 €

IN519B 2017/01-0

Concello de Pontedeva

P3206500E

Vía de acceso ao polígono de Trado

96.000,00 €

IN519B 2017/36-0

Concello de Pontevedra

P3603800H

Mellora da eficiencia enerxética do polígono industrial do Campiño

47.987,63 €

IN519B 2017/76-0

Concello do Porriño

P3603900F

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública do polígono PPI-6

48.392,16 €

IN519B 2017/19-0

Concello do Porriño

P3603900F

Renovación e mellora da sinalización do P.I. A Granxa

47.028,10 €

IN519B 2017/78-0

Concello do Porriño

P3603900F

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública do polígono PPI-7

38.500,62 €

IN519B 2017/26-0

Concello do Porriño

P3603900F

Mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública do P.I. As Gándaras

45.224,38 €

IN519B 2017/51-0

Concello do Porriño

P3603900F

Renovación e mellora da sinalización do P.I. PPI-7

8.120,12 €

IN519B 2017/106-0

Concello de Portomarín

P2704900F

Melloras na infraestrutura viaria no parque empresarial de Portomarín

42.210,63 €

IN519B 2017/118-0

Concello de Rábade

P2705600A

Asfaltado da vía de unión entre fases no polígono industrial de Rábade

89.107,58 €

IN519B 2017/31-0

Concello de Rianxo

P1507300J

Mellora na iluminación pública do parque empresarial do Concello de Rianxo

17.424,88 €

IN519B 2017/62-0

Concello de Ribadavia

P3207000E

Mellora das infraestruturas do parque empresarial de Ribadavia

111.408,41 €

IN519B 2017/34-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

Instalación dunha rede de vídeo-cámaras no polígono industrial de Ribadeo

15.420,24 €

IN519B 2017/55-0

Concello de Ribadumia

P3604600A

Dotación de infraestruturas no polígono do Salnés

97.950,30 €

IN519B 2017/63-0

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

Reparación de vías no polígono industrial Barreiros

31.538,71 €

IN519B 2017/66-0

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

Actualización e mellora do sistema de televixilancia no polígono de San Cibrao das Viñas, no sector principal e no sector C

57.886,40 €

IN519B 2017/72-0

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

Mellora da rede troncal de videovixilancia no polígono comercial Barreiros

48.207,57 €

IN519B 2017/71-0

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

Asfaltado de vías

120.000,00 €

IN519B 2017/42-0

Concello do Saviñao

P2705800G

Acondicionamento do parque empresarial do Peago

97.337,24 €

IN519B 2017/67-0

Concello de Silleda

P3605200I

Mellora de eficiencia enerxética na iluminación pública do polígono de Silleda

23.719,18 €

IN519B 2017/20-0

Concello de Silleda

P3605200I

Mellora dos accesos ao parque empresarial área 33 no Concello de Silleda

119.997,19 €

IN519B 2017/28-0

Concello de Taboada

P2706000C

Remate do vial 20 e urbanización da vía 50 (p.q. 0 a 0,048) do parque empresarial de Taboada

120.000,00 €

IN519B 2017/10-0

Concello de Tui

P3605500B

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación do parque empresarial de Areas

56.084,50 €

IN519B 2017/25-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

Melloras na iluminación pública do parque empresarial do Pousadoiro

44.472,82 €

IN519B 2017/102-0

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Mellora de iluminación no polígono industrial de Baión

51.731,66 €

IN519B 2017/16-0

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación do parque empresarial de Vilar de Santos

39.536,14 €

IN519B 2017/95-0

Concello de Xove

P2702500F

Mellora da xestión de residuos no polígono industrial de Xove

28.658,10 €

IN519B 2017/96-0

Concello de Xove

P2702500F

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública no polígono industrial de Xove

24.647,63 €

IN519B 2017/92-0

Concello de Xove

P2702500F

Mellora da sinalización no polígono industrial de Xove

22.883,38 €

IN519B 2017/99-0

Concello de Xove

P2702500F

Sistema de videovixiancia no polígono industrial de Xove

7.928,10 €

IN519B 2017/35-0

Concello de Zas

P1509400F

Mellora do acceso ao polígono industrial do Allo

84.020,25 €