Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 27 de outubro de 2017 Páx. 50036

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2017 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado en Ciencia Política e da Administración.

A Universidade de Santiago de Compostela presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos verificado do título de graduado ou graduada en Ciencia Política e da Administración. A dita solicitude presentouse ao abeiro do artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e do artigo 15 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo cal se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obtido informe favorable da Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), con data do 24 de marzo de 2017, esta reitoría, ao abeiro do artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,

resolve:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Ciencia Política e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2017

Juan Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

anexo
Graduado ou graduada en Ciencia Política e da Administración
Código RUCT 2500193
Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

102

Optativas

36

Prácticas externas obrigatorias

28

Traballo fin de grao

14

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carac.

Ciencias Sociais e Xurídicas

Ciencia Política

Economía Política I: Metodoloxía e Mercados

6

FB

Métodos en Ciencia Política

6

FB

Historia do Pensamento e das Institucións Políticas

6

FB

Ciencia Política I: Actores

6

FB

Administración Pública

6

FB

Política Internacional

6

FB

Sistema Político Español

6

FB

Socioloxía

Socioloxía

6

FB

Estatística para as Ciencias Sociais (I)

6

FB

Dereito

Dereito Administrativo

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Materias de formación básica

Economía Política I: Metodoloxía e Mercados

FB

6

Socioloxía

FB

6

Métodos en Ciencia Política

FB

6

Historia do Pensamento e das Institucións Políticas

FB

6

Estatística para as Ciencias Sociais (I)

FB

6

Ciencia Política I: Actores

FB

6

Administración Pública

FB

6

Dereito Administrativo

FB

6

Política Internacional

FB

6

Sistema Político Español

FB

6

Materias obrigatorias

Ciencia Política II: Institucións

OB

6

Economía Política (II): Intervención Pública na Economía

OB

6

Facenda Pública

OB

6

Sistema Político Galego

OB

6

Políticas Públicas

OB

6

Análise Estratéxica e Toma de Decisións

OB

6

Política Comparada

OB

6

Política e Comunicación

OB

6

Estatística para as Ciencias Sociais (II)

OB

6

Técnicas Cualitativas de Investigación

OB

6

Sistema Político Europeo

OB

6

Políticas Públicas da UE

OB

6

Xestión Pública

OB

6

Técnicas Cuantitativas de Investigación

OB

6

Temas Actuais de Ciencia Política

OB

6

Temas Actuais de Xestión Pública

OB

6

Iniciación á Práctica Profesional

OB

6

Materias optativas

Elección Pública

OP

6

Métodos Avanzados de Investigación Social

OP

6

Estructura Social

OP

6

Política Exterior de España

OP

6

Relacións Internacionais

OP

6

Opinión Pública

OP

6

Partidos e Sistemas de Partidos

OP

6

Teoría Política

OP

6

Mercadotecnia Política

OP

6

Análise Electoral

OP

6

Políticas Públicas Sectoriais

OP

6

Xestión de Recursos Humanos

OP

6

Márketing de Xestión

OP

6

Control de Xestión

OP

6

Goberno Local

OP

6

Xestión da Información

OP

6

Prácticas externas

Prácticas Externas

OB

28

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

OB

14

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Economía Política I: Metodoloxía e Mercados

Formación básica

6

Socioloxía

Formación básica

6

Métodos en Ciencia Política

Formación básica

6

Historia do Pensamento e das Institucións Políticas

Formación básica

6

Estatística para as Ciencias Sociais (I)

Formación básica

6

Ciencia Política I: Actores

Formación básica

6

Administración Pública

Formación básica

6

Dereito Administrativo

Formación básica

6

Política Internacional

Formación básica

6

Ciencia Política II: Institucións

Obrigatoria

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Sistema Político Español

Formación básica

6

Economía Política (II): Intervención Pública na Economía

Obrigatoria

6

Facenda Pública

Obrigatoria

6

Sistema Político Galego

Obrigatoria

6

Políticas Públicas

Obrigatoria

6

Análise Estratéxica e Toma de Decisións

Obrigatoria

6

Política Comparada

Obrigatoria

6

Política e Comunicación

Obrigatoria

6

Estatística para as Ciencias Sociais (II)

Obrigatoria

6

Técnicas Cualitativas de Investigación

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Sistema Político Europeo

Obrigatoria

6

Políticas Públicas da UE

Obrigatoria

6

Xestión Pública

Obrigatoria

6

Técnicas Cuantitativas de Investigación

Obrigatoria

6

Elección Pública

Optativa

4,5

Métodos Avanzados de Investigación Social

Optativa

4,5

Estrutura Social

Optativa

4,5

Política Exterior de España

Optativa

4,5

Relacións Internacionais

Optativa

4,5

Opinión Pública

Optativa

4,5

Partidos e Sistemas de Partidos

Optativa

4,5

Teoría Política

Optativa

4,5

Mercadotecnia Política

Optativa

4,5

Análise Electoral

Optativa

4,5

Políticas Públicas Sectoriais

Optativa

4,5

Xestión de Recursos Humanos

Optativa

4,5

Márketing de Xestión

Optativa

4,5

Control de Xestión

Optativa

4,5

Goberno Local

Optativa

4,5

Xestión da Información

Optativa

4,5

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Temas Actuais de Ciencia Política

Obrigatoria

6

Temas Actuais de Xestión Pública

Obrigatoria

6

Iniciación á Práctica Profesional

Obrigatoria

6

Prácticas externas

Obrigatoria

28

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12