Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 6 de novembro de 2017 Páx. 51112

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de outubro de 2017 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18.

De conformidade co establecido no artigo 16 da Orde desta consellería, do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio), pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de centros plurilingües de Galicia, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros plurilingües que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Centros autorizados

Cód.
do centro

Nome do centro

Idioma

Materia

Observacións

Curso

Ensino

15002086

CEIP de Ponte do Porto

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15006353

CPR Plurilingüe Jorge Juan

Inglés

Educación Física

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15006481

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Educación Física

1º primaria

Educación primaria

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15013928

CEIP de Sobrado-Nebra

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15015366

CPR Casa do Neno

Inglés

Educación Artística/Educación Física

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15016784

CEIP Virxe do Portal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15020970

CEIP Celso Emilio Ferreiro

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15021767

IES Castro da Uz

Inglés

Libre configuración de centro

Promoción de estilos de vida saudables

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027708

CEIP Ría do Burgo

Inglés

Educación Artística

Só música

1º primaria

Educación primaria

15033101

CEIP de Outes

Inglés

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

27009050

CEIP Monte Baliño

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

27013697

CEIP Eloísa Rivadulla

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

27016662

CEIP de Monforte de Lemos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

32005305

CPI Laureano Prieto

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

32009360

CPI José García García

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

32011901

CEIP Virxe do Camiño

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

32014501

CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

36000910

CPR Casa de la Virgen

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

36009135

CEIP de Silleda

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

36009494

CEIP de Tebra

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

36009949

CEIP Javier Sensat

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

36011491

CPR Plurilingüe Possumus

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Artística/Educación Física

Só plástica

1º primaria

Educación primaria