Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Xoves, 9 de novembro de 2017 Páx. 51661

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se acorda outorgar o distintivo de permanencia ao persoal dos distintos corpos de policía local dos concellos de Galicia.

A Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, establece no seu artigo 74 que o persoal dos corpos de policía local de Galicia pode ser distinguido ou recompensado de acordo co que se determine regulamentariamente.

Deste xeito o Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de desenvolvemento de devandita lei, determina no seu artigo 89 as modalidades de distincións; na alínea c) figura o distintivo de permanencia, a que se refire tamén o número 3 do artigo 90, cando expresa que este distintivo se entregará aos policías locais, calquera que sexa a súa categoría, cando se cumpran os requisitos de permanencia e de traxectoria profesional exixidos para a súa concesión.

O mesmo Decreto 243/2008, no seu artigo 93.1, establece que o distintivo de permanencia se entregará anualmente, mediante resolución da persoa titular da unidade directiva competente en materia de coordinación de policías locais, aos policías locais cando cumpran 25 anos de servizos efectivos no corpo, calquera que sexa a súa categoría, sempre que non consten antecedentes desfavorables no seu expediente persoal ou pendentes de cancelar, cuestións que deberán acreditar os concellos que corresponda.

De acordo co previsto no artigo 93.1 antes citado, do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, que desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar como anexo a listaxe de persoas ás cales se lles entregará o distintivo de permanencia, por ter cumpridos, en 31 de decembro de 2016, 25 anos de servizo nos corpos de policía local, segundo as certificacións dos respectivos concellos de pertenza, tanto respecto do tempo de servizos como do resto de requisitos.

Segundo. Comunicar esta listaxe do anexo aos respectivos concellos e publicala tamén para os efectos da súa consulta na páxina web da Vicepresidencia e consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Terceiro. As persoas que non figuren na listaxe do anexo e cumpran cos requisitos para esta distinción deberán solicitar a súa inclusión a través dos respectivos concellos, que remitirán as preceptivas certificacións de cumprimento dos requisitos a esta unidade directiva para a resolución correspondente, no prazo de 10 días.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2017

Luis Menor Pérez
Director xeral de Emerxencias e Interior

ANEXO
Listaxe do persoal dos corpos de policía local dos concellos de Galicia,
ao cal se lle outorga o distintivo de permanencia
(Listaxe alfabética, clasificada por provincias e concellos)

• Provincia: A Coruña.

– Concello: A Coruña.

Marcial Cambón Castro

– Concello: Carnota.

Inocencio Álvarez Lago

Jesús López Rama

– Concello: Carral.

Manuel Alfonso Fachal Bermúdez

– Concello: Culleredo.

Carlos Docampo Rodríguez

Alfonso Grela Martínez

– Concello: Ferrol.

Miguel Ángel Barreiro Vázquez

José Manuel Barros Rodríguez

Gonzalo Blanco Anido

Daniel González Rodríguez

Víctor Manuel López Díaz

Jaime López Gato

Antonio Moreira González

Eliseo Penabad Fernández

Félix Restrabada López

Manuela María Saavedra García

José Ramón Yáñez Aneiros

– Concello: Melide.

María López Miguélez

Ramón Fernando Mellid Ramos

Juan José Mosteiro Sánchez

– Concello: Narón.

Manuel Breijo Castro

Pedro Caneiro Beceiro

Juan Manuel Delgado González

Juan Carlos Yáñez Cagiao

– Concello: Oleiros.

Óscar Manuel Díaz Torrón

Francisco Javier González Reigada

Margarita Parada Taibo

Juan Carlos Paz Viñas

– Concello: Ordes.

Lourdes Martínez Mosquera

– Concello: Oroso.

Jesús Martínez Cores

– Concello: Porto do Son.

Tomás Fernández Maneiro

Alberto García Pouso

– Concello: Rianxo.

Ramón Raúl Frieiro Romero

Manuel Eugenio González Rodríguez

José Francisco Ordóñez Frieiro

– Concello: Sada.

José Luis Barreiro Fandiño

María Soledad Iglesias Iglesias

– Concello: Santiago de Compostela.

Juan José Couce Calvo

• Provincia: Lugo.

– Concello: Burela.

José Fra Pedre

Juan Carlos Modia González

– Concello: Foz.

Jesus Antonio Amor Prieto

Rosa María Varela Villasante

– Concello: Lugo.

José Luis Castroda Coto

Alejandro Cordeiro Fernández

Manuel Díaz Pardo

Ángel Eiriz Machado

José Antonio Estraviz Castro

María Luz Fernández Gegundez

Manuel Ferreiro Rodríguez

Ricardo García Ares

Pedro Guerrero Pérez

Carlos Iglesias Rozas

José Antonio Incógnito López

José Luis Lemos Rivas

José Luis López Grandas

Ramón López López

Rubén Darío Lorenzo Abelairas

José Manuel Niño Pérez

José Manuel Núñez Pena

Matías Otero Iglesias

Ana María Otero Tella

José Reboredo López

Ana Rosa Rodríguez Pérez

Pablo Sandar López

Jorge Sanmiguel Prado

Jesús Andrés Seijas Mato

Juan Jesús Vázquez Rubinos

Consuelo Vázquez Sanjurjo

– Concello: Monforte de Lemos.

Manuel Dacal Rivera

José Fernández Álvarez

Miguel Martínez Díaz

Ramón Rodríguez Arias

Luis Rodríguez Rodríguez

Clemente Vázquez Losada

– Concello: Sarria.

Servando López López

• Provincia: Ourense.

– Concello: A Rúa.

Jorge Sixto González

– Concello: Celanova.

Carlos Fernández Domínguez

Camilo González Reguengo

Augusto Ruido Rivero

– Concello: O Barco de Valdeorras.

José Antonio Cordero Nogueira

– Concello: O Carballiño.

Antonio Carbajal González

José Francisco Valeiras Baranda

– Concello: Verín.

Emilio Morillo Carballal

• Provincia: Pontevedra

– Concello: A Estrada.

Francisco Quinteiro Torres

– Concello: A Guarda.

Rafael Alonso Vicente

– Concello: Lalín.

Tito Fuentes Camba

Alfonso Méndez Gil

– Concello: Meaño.

María Rosa Acuña Rey

– Concello: Nigrán.

José Ramón Hermida Figueiró

José Manuel Novas Fernández

– Concello: Pontevedra.

Norberto J. Canosa Torres

José Caramés Nogueira

Carmen Ferrería Balchada

María Teresa Maquieira Outeda

Fernando Quiñones Pizcueta

– Concello: Sanxenxo.

Faustino Balea Casas

Abelardo Martínez Meis

– Concello: Vigo.

Manuel Alonso Iglesias

Julio Casal Piñeiro

José María Casas Aldereguia

César Casas González

Juan Costas Arán

Camilo Fontán Balbuena

Antonio González Arias

Javier Jorge García

María Isabel Lorenzo Campo

Araceli Moreira Pereira

María Cristina Otero Pino

Dámaso Pena González

José Luis Pérez Costas

Eloy Pérez Miniño

Jorge Prol Brión

Martín Rial Eiras

Silvia Rodríguez Cebral

María Teresa Salgado González

Juan José Santiago González

– Concello: Vilagarcía de Arousa.

José Santiago Nogueira Chazo

José Antonio Prego Dasilva