Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Martes, 21 de novembro de 2017 Páx. 53485

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2017 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos (expediente E/029/2017 e cinco máis).

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos:

I. Contrato de obra: reforzo de firme localizado nas estradas OU-161, OU-301, OU-312 e OU-540 entre outras. Clave: OU/16/189.02. Expediente: E/029/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/16/189.02 (E/029/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 173223

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obra.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas OU-161, OU-301, OU-312 e OU-540 entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (23.6.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 676.857,70 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 676.857,70 €. Importe total: 818.997,82 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 29.9.2017.

b) Data de formalización do contrato: 5.10.2017.

c) Adxudicataria: Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A. (Acoval).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 523.211,00 €. Importe total: 633.085,31 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

II. Contrato de obra: reforzo de firme localizado na estrada LU-612. Clave: LU/16/186.02. Expediente: E/030/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/16/186.02 (E/030/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 173224

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obra.

b) Descrición: reforzo de firme localizado na estrada LU-612.

c) CPV: 45233000-9

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (23.6.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 687.324,85 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 687.324,85 €. Importe total: 831.663,07 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 29.9.2017.

b) Data de formalización do contrato: 6.10.2017.

c) Adxudicataria: Ovisa Pavimentos y Obras, S.L.U.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 535.800,00 €. Importe total: 648.318,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

III. Contrato de obra: urbanización da PO-406 entre os p.q. 0+000 e 0+170 (rúa Vilanova-A Cañiza). Convenio Axencia Galega de Infraestruturas-Concello da Cañiza 22.7.2016. Clave: PO/16/116.06. Expediente: E/031/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/116.06 (E/031/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 173225

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obra.

b) Descrición: urbanización da PO-406 entre os p.q. 0+000 e 0+170 (rúa Vilanova-A Cañiza). Convenio Axencia Galega de Infraestruturas-Concello da Cañiza 22.7.2016.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (23.6.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 181.838,00 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 181.838,00 €. Importe total: 220.023,98 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 20.9.2017.

b) Data de formalización do contrato: 27.9.2017.

c) Adxudicataria: Narom, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 140.069,81 €. Importe total: 169.484,47 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

IV. Contrato de servizo para a redacción dos proxectos de construción e control e vixilancia de obras: mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Clave: AC/17/012.10. Expediente: AT/006/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/17/012.10. (AT/006/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 143394

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: redacción dos proxectos de construción e control e vixilancia da obra: mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela.

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (12.4.2017); Boletín Oficial del Estado (20.4.2017); Diario Oficial de Galicia (21.4.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 1.138.401,67 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 843.027,80 €. Importe total: 1.020.063,64 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 11.9.2017.

b) Data de formalización do contrato: 20.10.2017.

c) Adxudicataria: Proyfe, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 600.657,30 €. Importe total: 726.795,33 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

V. Contrato de servizo para a redacción do proxecto de construción: itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Lugo e concellos limítrofes (estratexia mobilidade alternativa). Clave: LU/17/031.06. Expediente: AT/009/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/17/031.06. (AT/009/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 170060

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: redacción do proxecto de construción: itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Lugo e concellos limítrofes (estratexia mobilidade alternativa).

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (19.6.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 126.242,31 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 126.242,31 €. Importe total: 152.753,20 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 23.10.2017.

b) Data de formalización do contrato: 27.10.2017.

c) Adxudicataria: Proyfe, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 89.700,00 €. Importe total: 108.537,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

VI. Contrato de servizo para a redacción do proxecto de construción: itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Pontevedra e concellos limítrofes (estratexia mobilidade alternativa). Clave: PO/17/032.06. Expediente: AT/010/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/17/032.06 (AT/010/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 174488

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: redacción do proxecto de construción: itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Pontevedra e concellos limítrofes (estratexia mobilidade alternativa).

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (23.6.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 208.937,15 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 208.937,15 €. Importe total: 252.813,95 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 19.10.2017.

b) Data de formalización do contrato: 2.11.2017.

c) Adxudicataria: Ingeniería del Noroeste, S.L. (Inor).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 148.972,00 €. Importe total: 180.256,12 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas