Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 15 de decembro de 2017 Páx. 56887

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Arteixo

ANUNCIO da aprobación inicial do proxecto de expropiación urbanística, polo sistema de taxación conxunta, para a execución de obras ordinarias de urbanización dun treito da rúa Ecuador e parte da travesía de Meirás-Arteixo.

De conformidade co disposto no artigo 118 da Lei do solo de Galicia, comunícase que o Pleno do Concello de Arteixo, en sesión ordinaria do 30 de novembro de 2017, adoptou o acordo de aprobación inicial do proxecto de expropiación urbanística, polo sistema de taxación conxunta, para execución de obras ordinarias de urbanización dun treito da rúa Ecuador e parte da travesía Meirás, Arteixo, asinado polo arquitecto colexiado número 2.261, Isidro López Yáñez, e pola enxeñeira técnica de obras públicas número de colexiada 19.431, Romina Carbajales Pernas, expediente 07/17.

Así mesmo, acordouse someter a información pública polo período dun mes o referido proxecto, mediante a inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia, e nun xornal dos de maior circulación da provincia, así como proceder á notificación individualizada con traslado literal das follas de valoración e da proposta de fixación dos criterios de valoración a todos os que aparezan como titulares de bens e dereitos no expediente, para que poidan formular cantas alegacións e reclamacións consideren oportunas tanto con respecto ao expediente expropiatorio como á fixación do prezo xusto, por idéntico prazo dun mes.

A relación de bens e dereitos afectados é a seguinte:

Nº orde

Ref. catastral

Titular

DNI/NIF

Clasificación e cualificación urbanística

Sup. total (m2)

Sup. afectada (m2)

Outros bens afectados

Sup. construída (m2)

1

4794840NH4949S0001KO

Arcay Paz, Encarnación

32103529Z

Solo urbano consolidado

ATRI

42

32

1

Ud. Edificación en ruína

84

2

4794837NH4949S0001KO

Nova Iris, S.L.

B15564222

Solo urbano consolidado

ATRI

30

 5

1

Ud. Edificación en ruína

60

3

4794836NH4949S0001OO

Suárez Morales, Hdros. Manuel

32301421Z

Solo urbano consolidado

ATRI

57

12

1

Ud. Edificación

88

4

4794834NH4949S0001FO

Lorenzo Veira, Estrella

32839419L

Solo urbano consolidado

ATRI

63

52

1

Ud. Edificación en ruína

76

5

4794833NH4949S0001TO

Veira Calvo, Dolores

32400624H

Solo urbano consolidado

ATRI

97

63

1

Ud. Edificación en ruína

140

6

4794832NH4949S0001LO

Corral Rabuñal, José

Solo urbano consolidado

ATRI

269

40

1

Ud. Edificación en ruína

48

7

4794831NH4949S0001PO

Nión Oldán, Ramón

32437858S

Solo urbano consolidado

ATRI

26

26

1

Ud. Edificación en ruína

52

8

4794830NH4949S0001QO

Seoane García, Manuel

Solo urbano consolidado

ATRI

36

18

9

4794829NH4949S0001LO

Martínez Morao, Consuelo

Solo urbano consolidado

ATRI

121

46

10

4792201NH4949S0001JO

Suárez Alvedro, Matías

Solo urbano consolidado

URFI 1

68

7

11

4792218NH4949S0001TO

Nión Oldán, Ramón

32437858S

Solo urbano consolidado

URFI 1

93

9

1

Ud. Edificación en ruína

93

12

4792217NH4949S0001LO

Descoñecido

Solo urbano consolidado

URFI 1

55

3

13

4592803NH4949S0001YO

Alvedro Martínez, Antonio

32276632L

Solo urbano consolidado

URFI 1

252

129

1

Ud. Edificación en ruína

227

14

4592802NH4949S0000LI

Bruesa Inmobiliaria, S.A.

A95339172

Solo urbano consolidado

URFI 1

541

65

1

Ud. Edificación en ruína

93

Durante o devandito prazo as persoas interesadas poderán examinar o seu contido, nas dependencias municipais do Concello de Arteixo, sitas na travesía de Arteixo, nº 249, 3º andar, de luns a venres das 9.00 ás 14.00 horas, co fin de alegar e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

Ante a eventualidade de que poidan existir interesados descoñecidos neste procedemento, se ignore o lugar da notificación, ou ben, intentada esta, non se puidese practicar, sirva a presente de notificación co alcance e a finalidade previstos no artigo 44 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administración públicas, sen prexuízo da preceptiva publicación no BOE.

Arteixo, 4 de decembro de 2017

O alcalde
P.D. (Decreto 1336/2015)
José Ramón Amado de la Fuente
Concelleiro de Obras e Servizos Municipais