Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Luns, 18 de decembro de 2017 Páx. 56907

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 21 de xullo de 2017.

Mediante a Orde do 21 de xullo de 2017 convócanse os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2016/17 (DOG do 7 de agosto). No artigo 14 a citada orde establece que a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita pola comisión de selección á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia que recollerá a relación de códigos alfanuméricos dos premiados.

Vista a proposta feita pola comisión de selección, por proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de acordo co establecido no artigo 14.2 da orde de convocatoria,

resolvo:

Primeiro. Adxudicar os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2016/17, aos alumnos e alumnas que figuran na seguinte relación:

Código persoal
do/da alumno/a

Cód. centro

Centro estudos

08CYU9T6

36020374

IES Valadares

1DVLYTBW

15032807

IES do Milladoiro

1WK4R8TZ

27015360

CEE Infanta Elena

2I8788FN

36011257

CPR El Pilar

7EBYLWGZ

15027711

IES Leliadoura

CFZQJSKP

36020374

IES Valadares

DF82IAR5

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

DGQEAZ8U

36020295

IES Mestre Landín

DV5L7TE8

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

ECE3VMZP

27016716

IES Fonmiñá

FPK6HZ3H

15004642

CPR Plurilingüe Santa María del Mar

IEBW9RBM

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

ISE5PNPC

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

IV3GT9ZA

15026352

IES Brión

JK0EP7D9

15003224

IES Fernando Blanco

OCEXWUQ0

27016716

IES Fonmiñá

PR5O6FSH

15005269

IES Urbano Lugrís

XFVASZ93

15032807

IES do Milladoiro

Z43EJIV8

36020374

IES Valadares

ZIGODICB

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Segundo. Cada alumno ou alumna premiados recibirá 750 € que se farán efectivos con cargo á partida orzamentaria 10.50.423A.480.1 dos orzamentos do ano 2017.

Terceiro. Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria