Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Martes, 19 de decembro de 2017 Páx. 57525

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 29 de novembro de 2017, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente OU-01716-O-2016 e quince máis).

O subdirector xeral de Inspección do Transporte ditou a resolución do expediente sancionador número OU-01716-O-2016 e quince máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación das resolucións por correo certificado con xustificantes de recepción nos domicilios que constan nos correspondentes expedientes sancionadores, estas foron devoltas polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas , a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas en praza de Europa, 5 A, 2º, Santiago de Compostela.

Comunícaselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

No caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

OU-01716-O-2016

3992-BNB

Mohammad Afzaal

X4183271P

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

2.10.2016; 17.30; A-52; 181

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) da LOTT

Art. 143.1.f) da LOTT

801 €

PO-00078-O-2017

P-4832-BCS

Mdiaga Soumare

X1211428H

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

26.10.2016; 12.30; N-550; 131,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-00279-S-2017

2248CGV

Yolanda Carvajal Comesaña

36156409H

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

26.10.2016; 13.25; r/ Falperra con paseo Alfonso XII

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-00298-S-2017

1666-DKM

M. Nuria Nieto Prego

76898811J

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

7.10.2016; 9.25; avenida Galicia con cmño. Xorxa

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-00300-S-2017

1666-DKM

M. Nuria Nieto Prego

76898811J

O uso incorrecto do selector de actividades do tacógrafo.

7.10.2016; 9.25; avenida Galicia con cmño. Xorxa

Art. 141.25 en relación co art. 140.26 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra g) da LOTT

401 €

PO-00311-O-2017

1659-GFC

Rodríguez Álvarez, Paula

36138292W

Atenuante. Realizar transporte público en vehículo lixeiro ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdese a súa validez.

27.10.2016; 11.06; A-52; 278,3

Art. 141.25 da LOTT

Art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) da LOTT

Art. 143.1.f) da LOTT

801 €

PO-01196-O-2017

9384-GXR

María Socorro Rodríguez Silva

52457004F

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

28.4.2016; 17.46; PO-548; 8,9

Art. 141.17 da LOTT

Art. 143.1.d) da LOTT

401 €

PO-02984-O-2016

5712-BFZ

Celestino Rosada Silva

35557711X

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

27.4.2016; 15.53; PO-531; 16,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-04580-O-2016

0956-GJC

María Nuria Nieto Prego

76898811J

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

12.8.2016; 14.25; AP-9; 140,4

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) da LOTT

Art. 143.1.f) da LOTT

801 €

PO-04776-O-2016

5706-DSY

María Mercedes Puga Costas

36065254N

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

28.9.2016; 9.15; AP-9; 137,5

Art. 141.25 en relación do art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-04913-O-2016

M-4627-JT

Encarnación Olivares Herraiz

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

22.9.2016; 18.04; N-525; 295,1

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-04916-O-2016

0956-GJC

María Nuria Nieto Prego

76898811J

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

28.9.2016; 12.00; AP-9; 137,1

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-04957-O-2016

1311-CLD

Alberto Fernández Malvido

77013590E

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado.

3.10.2016; 21.00; PO-11; 3,5

Art. 141.21 da LOTT

Art. 143.1.d) da LOTT

401 €

PO-04958-O-2016

1311-CLD

Alberto Fernández Malvido

77013590E

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

3.10.2016; 21.00; PO-11; 3,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

PO-04999-O-2016

MA-1685-BV

Manuel Antonio Martínez Rodiño

35321273N

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

17.10.2016; 18.54; PO-531; 4,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 €

XC-00044-I-2017

0713-JFL

Daniel Vázquez Carballeira

45849310Y

Atenuante. A realización de actividades de transporte público, en vehículo lixeiro, incumprindo algún dos requisitos exixidos para a obtención e mantemento da autorización que, de ser o caso, resulte preceptiva, excepto naqueles supostos en que o requisito incumprido sexa o sinalado na letra f) do artigo 43.1.

7.9.2016; 11.14

Art. 140.16 da LOTT

Art. 141.25 da LOTT

Art. 143.1.k) da LOTT

Art. 143.1.e) da LOTT

0 €