Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2017 Páx. 59526

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade, para os efectos das axudas deste instituto, da modificación a partir do 1 de xaneiro de 2018 dos límites máximos de intensidade de axuda aprobados para España pola Comisión Europea a España para o período 2014-2020.

Tendo en conta o establecido para Galicia no mapa español de axudas rexionais 2014-2020 aprobado por Decisión da Comisión do 21 de maio de 2014 e modificado por Decisión do 7 de novembro de 2016 (Axuda estatal nº SA 38472 e Axuda estatal nº SA 46099), en que se establecen dous períodos temporais con diferentes intensidades máximas de axuda permitidas a Galicia en virtude do artigo 107, número 3, letra c) do TFUE,

RESOLVO:

Dar publicidade, para o seu xeral coñecemento e no que atinxe ás axudas e subvencións convocadas polo Igape, que a intensidade máxima de axuda rexional permitida en Galicia no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2020 pasa a ser do 10 %.

Dita porcentaxe máxima de intensidade de axuda, adicionada aos límites máximos permitidos para axudas ao investimento en favor das pemes (artigo 17 do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE núm. 187, do 26 de xuño de 2014), suporá que o límite máximo de intensidade das axudas do Igape aos investimentos das pemes, concedidas a partir do 1 de xaneiro de 2018 non poderá superar o 30 % para os investimentos das pequenas empresas e o 20 % para os investimentos das medianas empresas.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica