Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 17 de xaneiro de 2018 Páx. 3555

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Os artigos 8.3 e 11.7 da orde reguladora dispoñen que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.460.0 (2015 00 489), para a contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social en colaboración coas entidades locais (procedemento TR351A), ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Expediente

Solicitante

Subvención
concedida (€)

Aplicación

2016/000009-1

Concello de Ares

14.978,60

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000052-1

Concello de Arteixo

21.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000069-1

Concello de Baña (A)

3.600,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000023-1

Concello de Bergondo

13.600,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000058-1

Concello de Boimorto

2.905,10

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000111-1

Concello de Boiro

55.964,48

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000122-1

Concello de Boqueixón

2.666,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000067-1

Concello de Cabanas

7.481,64

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000152-1

Concello de Cariño

8.535,60

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000028-1

Concello de Carnota

8.872,20

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000114-1

Concello de Cedeira

6.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000202-1

Concello de Cee

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000155-1

Concello de Coirós

2.477,30

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000004-1

Concello de Corcubión

3.377,50

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000120-1

Concello de Curtis

2.721,78

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000113-1

Concello de Dumbría

6.186,08

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000180-1

Concello de Ferrol

40.418,70

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000144-1

Concello de Fisterra

8.351,40

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000062-1

Concello de Irixoa + Monfero

2.986,88

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000186-1

Concello de Laracha (A)

9.600,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000018-1

Concello de Laxe

8.849,82

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000019-1

Concello de Laxe

2.949,94

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000034-1

Concello de Lousame

2.353,20

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000101-1

Concello de Malpica de Bergantiños

9.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000147-1

Concello de Mañón

2.352,84

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000148-1

Concello de Mañón

11.764,20

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000150-1

Concello de Melide

3.186,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000086-1

Concello de Miño

38.895,74

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000082-1

Concello de Mugardos

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000001-1

Concello de Muros

10.199,20

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000077-1

Concello de Negreira

3.800,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000100-1

Concello de Noia

6.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000015-1

Concello de Oleiros

9.411,48

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000167-1

Concello de Ordes

7.965,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000030-1

Concello de Ortigueira

31.910,78

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000091-1

Concello de Outes

6.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000099-1

Concello de Paderne

2.149,32

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000003-1

Concello de Pino (O)

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000174-1

Concello de Pobra (A)

32.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000197-1

Concello de Ponteceso

20.999,86

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000171-1

Concello de Pontedeume

12.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000141-1

Concello de Pontes (As)

4.779,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000011-1

Concello de Porto do Son

35.769,30

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000135-1

Concello de Rianxo

10.021,44

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000014-1

Concello de Ribeira

45.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000183-1

Concello de Sada

14.959,90

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000048-1

Concello de Santa Comba

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000151-1

Concello de Santiago de Compostela

3.200,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000157-1

Concello de Santiso

2.978,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000065-1

Concello de Sobrado

2.744,60

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000140-1

Concello de Toques

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000092-1

Concello de Val do Dubra

2.886,86

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000107-1

Concello de Valdoviño

5.897,40

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000087-1

Concello de Vilarmaior

2.964,74

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000190-1

Concello de Vilasantar

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000058-2

Concello de Abadín

2.664,68

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000113-2

Concello de Alfoz/O Valadouro

5.984,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000029-2

Concello de Antas de Ulla

2.991,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000051-2

Concello de Baleira

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000028-2

Concello de Barreiros

60.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000018-2

Concello de Burela

27.139,52

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000020-2

Concello de Carballedo

2.633,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000039-2

Concello de Cervo

20.063,40

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000117-2

Concello de Cospeito

2.724,16

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000063-2

Concello de Foz

44.999,10

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000120-2

Concello de Guitiriz

2.982,44

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000114-2

Concello de Láncara

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000079-2

Concello de Lugo

15.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000016-2

Concello de Meira

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000071-2

Concello de Mondoñedo

3.318,74

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000034-2

Concello de Monterroso

2.973,60

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000087-2

Concello de Muras

2.419,32

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000027-2

Concello de Nogais (As)

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000013-2

Concello de Ourol

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000052-2

Concello de Outeiro de Rei

3.502,20

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000109-2

Concello de Palas de Rei

3.636,90

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000075-2

Concello de Pantón

2.514,22

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000021-2

Concello de Paradela

2.991,96

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000023-2

Concello de Pedrafita

1.394,88

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000006-2

Concello de Pontenova (A)

2.487,38

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000025-2

Concello de Quiroga

2.991,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000088-2

Concello de Rábade

3.252,68

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000111-2

Concello de Ribadeo

24.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000017-2

Concello de Riotorto

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000057-2

Concello de Samos

2.991,96

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000074-2

Concello de Sarria

2.734,14

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000061-2

Concello de Saviñao (O)

2.826,68

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000043-2

Concello de Sober

2.991,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000026-2

Concello de Trabada/Lourenzá

5.897,32

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000007-2

Concello de Vicedo (O)

16.115,88

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000036-2

Concello de Viveiro

21.074,62

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000069-2

Concello de Xove

20.563,56

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000024-3

Concello de Lobios

3.476,84

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000034-3

Concello de San Cristovo de Cea

2.860,10

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000050-3

Concello de Muíños

2.881,28

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000085-3

Concello de Monterrei

2.506,36

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000109-3

Concello de Toén

2.900,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000045-3

Concello de Vilar de Santos

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000043-3

Concello de Sarreaus

3.235,14

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000061-3

Concello de Maside

2.846,06

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000103-3

Concello de Mezquita (A)

3.800,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000140-3

Concello de Porqueira

2.764,18

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000001-3

Concello de Castrelo do Val

2.828,70

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000002-3

Concello de Baños de Molgas

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000004-3

Concello de Riós

2.998,42

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000005-3

Concello de Calvos de Randín

3.394,44

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000007-3

Concello de Merca (A)

2.462,62

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000008-3

Concello de Cartelle

2.561,70

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000022-3

Concello de Petín

3.583,02

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000028-3

Concello de Pereiro de Aguiar (O)

2.881,28

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000031-3

Concello de Oímbra

2.921,86

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000039-3

Concello de Verea

1.900,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000041-3

Concello de Peroxa (A)

2.504,26

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000042-3

Concello de Xunqueira de Ambía

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000054-3

Concello de Bande

2.774,42

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000059-3

Concello de Gudiña (A)

2.168,26

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000064-3

Concello de Cortegada

2.655,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000065-3

Concello de Baltar

1.414,36

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000071-3

Concello de Amoeiro

2.860,12

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000077-3

Concello de Quintela de Leirado

2.990,34

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000080-3

Concello de Vilar de Barrio

2.948,64

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000082-3

Concello de Veiga (A)

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000087-3

Concello de Ribadavia

3.698,46

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000092-3

Concello de Vilamarín

2.613,84

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000098-3

Concello de Carballeda de Valdeorras

2.963,40

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000101-3

Concello de Castrelo de Miño

2.256,76

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000102-3

Concello de Allariz

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000106-3

Concello de Padrenda

2.920,50

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000112-3

Concello de Maceda

2.373,44

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000118-3

Concello de Esgos

2.828,70

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000119-3

Concello de Ourense

9.430,40

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000122-3

Concello de Castro Caldelas

3.246,92

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000124-3

Concello de Larouco

2.200,10

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000127-3

Concello de Nogueira de Ramuín

2.702,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000129-3

Concello de Rairiz de Veiga

2.998,38

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000132-3

Concello de Manzaneda

3.319,54

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000135-3

Concello de Verín

2.915,06

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000136-3

Concello de Bola (A)

2.626,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000137-3

Concello de Viana do Bolo

2.998,64

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000076-5

Concello de Mos

6.400,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000016-5

Concello de Cangas

45.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000026-5

Concello de Moaña

11.794,64

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000021-5

Concello de Tomiño

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000045-5

Concello de Catoira

6.750,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000003-5

Concello de Cañiza (A)

3.106,76

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000013-5

Concello de Poio

8.686,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000019-5

Concello de Mondariz

5.983,96

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000037-5

Concello de Golada

8.845,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000040-5

Concello de Grove (O)

20.943,86

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000043-5

Concello de Marín

44.229,90

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000062-5

Concello de Lalín

5.571,52

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000074-5

Concello de Portas

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000002-5

Concello de Tui

12.862,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000038-5

Concello de Meaño

5.983,96

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000005-5

Concello de Ponte Caldelas

5.897,32

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000007-5

Concello de Illa de Arousa (A)

11.794,64

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000009-5

Concello de Guarda (A)

14.959,90

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000011-5

Concello de Salvaterra de Miño

4.499,60

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000012-5

Concello de Pazos de Borbén

5.897,44

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000018-5

Concello de Covelo

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000022-5

Concello de Arbo

6.756,72

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000028-5

Concello de Neves (As)

5.983,98

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000034-5

Concello de Fornelos de Montes

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000035-5

Concello de Rodeiro

2.948,66

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000039-5

Concello de Forcarei

5.897,32

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000042-5

Concello de Vilagarcía de Arousa

20.613,34

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000042-5

Concello de Vilagarcía de Arousa

8.834,29

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000047-5

Concello de Moraña

3.000,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000048-5

Concello de Vilanova de Arousa

5.897,32

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000056-5

Concello de Sanxenxo

20.640,62

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000064-5

Concello de Redondela

23.589,28

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000072-5

Mancomunidade O Val Miñor

42.400,20

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000073-5

Concello de Campo Lameiro

5.897,32

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000075-5

Concello de Ribadumia

5.244,78

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000077-5

Concello de Bueu

25.600,00

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000008-5

Concello de Cerdedo

2.613,06

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489

2016/000023-5

Concello de Rosal (O)

2714,44

09.41.322A.460.0 - 2015 00 489