Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 17 de xaneiro de 2018 Páx. 3525

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se procede á convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 23 de agosto de 2016).

Os artigos 8.3 e 11.6 da orde reguladora dispoñen que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.481.0 (código de proxecto 2015 00522), para a contratación ou prórroga da contratación concedida na convocatoria do ano 2015 de axentes de emprego e unidades de apoio en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro (procedemento TR352B), ao abeiro da Orde do 5 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se procede á convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 23 de agosto de 2016).

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Nº de expediente

Solicitante

Subvención

Aplicación

2016/1-0

Fundación Érguete-Integración

44.777,64

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/3-0

Asociación Plataforma polo Emprego

26.730,96

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/4-0

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg)

52.976,16

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/5-0

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

26.730,96

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/10-0

Federación Autismo Galicia

52.976,16

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/17-0

Fundación Secretariado Gitano

26.488,08

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/20-0

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade - Cogami

185.416,56

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/22-0

Asociación Autismo Ourense

26.730,96

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/23-0

Fademga Feaps Galicia

71.265,72

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/27-0

Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro - Cegasal

53.219,04

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/28-0

Fundación Paideia Galiza

45.020,52

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/30-0

Down Galicia - Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down

205.176,72

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/33-0

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

52.976,16

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/38-0

Cruz Vermella Española

98.482,44

09.41.322A.481.0 - 2015 00522

2016/44-0

Asociación Bata

26.488,08

09.41.322A.481.0 - 2015 00522