Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 17 de xaneiro de 2018 Páx. 3527

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 160, do 25 de agosto).

Os artigos 8.3 e 11.7 da orde reguladora dispoñen que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.41.322A.481.0 (código de proxecto 2015 00489), para a contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia para a realización de servizos de interese xeral e social en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro (procedemento TR352A), ao abeiro da Orde do 5 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 160, do 25 de agosto).

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Expediente

Solicitante

Subvención

Aplicación

2016/0001

Fundación Érguete Integración

27.582,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0002

Asociación Plataforma polo Emprego

17.415,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0003

Aspanas

169.368,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0004

Asoc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

17.415,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0005

Asoc. Inclusión Personas Diversidad Funcional

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0006

Asoc. Empresarios Pol. Industrial San Cibrao

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0007

Asoc. Compostela de Esclerose Múltiple Acem

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0008

Asoc. Síndrome de Down Teima de Ferrol

51.138,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0009

Fundación de Daño Cerebral

35.379,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0010

Aspanaes

111.195,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0011

Asoc. Galega de Familias Numerosas (Agafan)

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0012

Asoc. Fam. Enfermos Alzheimer Ourense (Afaor)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0013

Asoc. Comarcal Mariña Lucense Camiña

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0014

Asoc. Down Ourense

53.001,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0015

Asoc. Fenilcetonúrica de Galicia (Asfega)

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0016

Asoc. Gallega Asistencia e Invest.Transtornos de la Personalidad T.P. Galicia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0017

Fillas do Divino Cielo - Rogacionistas

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0018

Asociación Prodeme

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0019

Asoc. Fibromialxia e Síndrome de Fatiga Crónica de Ourense - Affou

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0020

Fundación Valdegodos

14.733,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0021

Residencia Betania-Hermanitas Ancianos Desamparados

14.733,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0022

Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

39.375,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0023

As.Pa.Ne.P.S.

32.148,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0024

Asociación de Axuda ó Enfermo Mental

A Mariña

16.875,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0025

Asociación Alar Galicia

37.242,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0026

Asociación Arela

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0027

Asociación Parkinson Galicia-Coruña

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0028

Aspavi

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0029

Asociación Aixiña

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0030

Fundación Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0031

Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Comarca de Barcala

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0032

Instituto Galego de Xestión para o 3º Sector

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0033

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (Axf)

33.471,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0034

Aliad-Ultreia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0035

Asociación Parkinson de Vigo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0036

A.P.A. Centro Ocupacional Pascual Veiga

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0037

Asociación de Disminuidos Psíquicos con Eles

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0038

Asociación Sociocultural Ascm

37.242,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0039

Misela, Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Noia e Muros

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0040

Federación de Asociación de Mulleres Anaral

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0041

Asoc. Persoas con Discapacidade Vontade

37.242,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0042

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

50.634,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0043

Asociación de Bulímicos y Anoréxicos Coruña

13.050,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0044

Centro San Vicente de Paul

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0045

Asoc. Persoas con Trastorno Bipolar de Galicia

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0046

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0047

Grumico Grupo de Persoas con Discap. Coruña

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0048

Asociación Lucense de Esclerose Múltiple

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0049

Asoc. Familiares Enfermos Alzheimer Chantada

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0050

Asoc. Acción Lucense de Sordos - Alusor

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0051

Asoc. Chairega de Perxoas Xordas - Aschaxor

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0052

Centro Desenv. Rural Portas Abertas

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0053

Fund. Asilo Hospitalillo Res. Divina Pastora

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0054

Asociación de Persoas con Discapac. Avante

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0055

Fed. Provincial de Mulleres Rurais (Femuro)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0056

Fundación Amigos de Galicia

146.361,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0057

Aspace - Coruña

153.459,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0058

Asociación Gallega de Hemofilia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0059

Aspnais-As. Padr. Tutores Pers. Disc. Intelectual de Lugo

75.258,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0060

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Galicia - Afaga

51.417,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0061

Fundación Las Samaritanas

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0062

Aspanane (Asociación de Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais)

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0064

Asoc. de Persoas con Discap. e Apoio Á Integración das Comarcas de Arzúa e Terra de Melide (Amarai)

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0065

Asociación de Pais de Minusválidos de Teo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0066

Fundación Casa Caridad Hogar San José Vigo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0067

Fundación Escoita

17.415,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0068

Alume Saúde Mental

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0069

Federación Gallega de Esclerosis Múltiple

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0070

Asociación Acción Familiar Ferrol

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0071

Afaco-As. Fam. Enf. Alzheimer Coruña

66.051,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0072

Asoc. Pro Minusválidos Psíquicos - Apader

28.368,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0073

Asociación Discapacitados de Paradanta-Adapta

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0074

Resid. San Jose - Asilo Ancianos

14.733,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0075

Asoc. Persoas Sordas Santiago de Compostela

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0076

Residencia San Marcos - Hermanitas dos Anciáns

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0077

Asociación Dismacor

13.050,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0078

Asoc. Dano Cerebral da Coruña - Adaceco

49.266,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0079

Asoc. Intersectorial Aut. e Pequenas Empresas de Galicia

11.610,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0080

Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0081

Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa Comarca

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0082

Asociación Promoción e Integración Gitana de Lugo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0083

Fundación Meniños

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0085

Asociación Parkinson Lugo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0087

Asociación de Axuda ao Toxicómano Érguete

33.471,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0088

Fundación Eu Son

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0090

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Bergantiños - Afaber

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0091

Fundación Centro Galego Solidariedade Proxecto Home

70.920,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0092

Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home

233.748,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0093

Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa de Ourense - Accu Ourense

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0094

Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0095

Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Terra de Celanova

16.875,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0096

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0097

Asociación Itínera

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0098

Asoc. La Esperanza del Valle Miñor

52.749,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/0099

Asfaval

13.050,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00100

Fundación Foltra

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00101

Asoc. Discapacitados da Bisbarra de Muros

53.001,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00102

Fundación Autismo Coruña

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00103

A.F.A.E.S. Porta Nova

10.638,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00104

Asociación Xaruma

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00105

Asociación Autismo Ourense

122.670,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00106

Asoc. de Ayuda al Enfermo Mental Doa

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00107

Asoc. Familiares Enfermos Alzheimer e Outras Enfermedades Neurodexenerativas

14.184,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00108

A. Comarcal de E.E. Santísimo Cristo del Amor

68.589,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00109

Asoc. Familiares e Enfermos/as Mentais (Lenda)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00110

Asociación Ourensana de Hemofilia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00111

Asociación de Mulleres Algueirada

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00112

Aspadeza

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00113

Afasal Asoc. Familiares Enfermos de Alzheimer

11.250,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00114

Fundación Protec. Disc. Psiquicos Verín

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00115

Ong Mestura

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00116

Asoc. Loita Enfermidades do Ril (Alcer Lugo)

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00117

Asociación Agora

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00118

F.A. Discapacitados Lugo (Cogami Lugo)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00119

Residencia García Hermanos

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00120

Asoc. Dano Cerebral Sobrevido (Adace-Lugo)

34.542,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00121

Asoc. de Mulleres e Consumo Airiños da Terra

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00122

Fundación Juansoñador

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00123

Federación Galega de Dano Cerebral-Fegadace

17.415,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00124

Asoc. Pro Enfermos Mentales Apem (Coruña)

107.955,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00125

Asociación Xarela Formación-Animación

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00126

Asociación Juan XXIII

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00127

Aspanemi (Asoc. Pais de Nenos con Minusvalia)

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00128

Irmas Hospitalarias-Centro Pai Menni

50.922,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00129

Asoc. Mulleres Anel

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00130

Fundación Down Compostela

88.335,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00131

As. de Personas Sordas da Coruña - Aspesor

14.733,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00132

A. de Axuda o Enfermo Mental Avelaiña

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00133

Fundación Anduriña

9.822,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00134

Asodifisi (Asoc. Persoas Discapacidade)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00135

Down Pontevedra Xuntos

53.001,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00136

Avempo, Asoc. Viguesa de Esclerosis Múltiple

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00137

Asoc. Dano Cerebral Adquirido Renacer

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00138

Asoc. Loita Enfermos de Ril (Alcer)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00139

Asociación Diabética Auria

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00140

Fundación Hospital Asilo Vilalba

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00141

Andaina Pro Saúde Mental

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00142

Acadar, Asoc. Mulleres con Discapacidad Galicia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00143

Apacaf

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00144

Fundación Ronsel

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00145

Fundación Protección Discap.Psíquicos-Vilalba Terra-Cha

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00146

Aspaber

33.471,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00147

Fed. Asoc. Persoas Discap. (Discafis-Cogami)

35.811,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00148

Special Olympics Galicia

121.905,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00149

Amipa (As. Pais/Nais Persoas Discap. Intelec)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00150

Viraventos

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00151

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer do Morrazo-Afamo

17.415,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00152

Agrupación Sordos Lugo (Asorlu)

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00153

Asoc. de Persoas Sordas de Ourense

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00154

Asoc. Minusválidos A Mariña Lucense

17.415,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00155

Feder. Galega Síndrome Down, Down Galicia

229.671,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00156

Fundación Lar Pro Salud Mental

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00157

A. Galega Axuda Enfermos Alzheimer (Agadea)

31.608,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00158

Asociación Galega Contra as Enfermidades Neuromusculares (Asem Galicia)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00159

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00160

Afalu (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Lugo)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00161

Asociación Dignidad - Galicia

32.400,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00162

Liga Reumatolóxica Galega

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00163

Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00164

Fundación Funditea (Fundación Tutelar para a Promoción de Persoas con Discapacidade)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00165

Asociación Capaces Lugo

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00166

Amencer-Aspace

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00167

Aspadisi

11.610,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00168

Asociación Raiolas-Lugo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00169

Federación Cogami Pontevedra

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00170

Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual Aspadex

50.625,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00171

Cimo Entidade Prestadora de Servicios

52.209,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00172

Feafes Galicia (Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental)

53.001,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00173

Asdivalu

10.536,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00174

Alento-Asociación de Dano Cerebral

51.705,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00175

Asociación Galega de Residencias e Centros de Galicia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00176

Fundación Amicos

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00177

Residencia San Jose

14.184,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00178

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Cogami

90.243,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00179

Asociación Familiares Enfermos Alzheimer e outras Demencias de Monforte

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00180

Cruz Vermella Española

249.291,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00181

Cogami - Coruña

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00182

Fed. Gallega Enfermedades Raras e Crónicas

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00183

Asociación Amicos

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00184

Asoc. Síndrome de Down de Lugo

53.001,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00185

Asoc. Galega de Linfedema

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00186

Asociación Bata

63.216,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00187

Feder. Asociacións Persoas Xordas de Galicia

144.141,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00188

Asociación Down Coruña

52.749,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00189

Asociación Xuvenil Integrados

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00190

Fundación de Estudos e Análises

15.588,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00191

Asoc. Empresarios do Deza

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00192

Fundación Menela

53.001,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00193

Fademga Plena Inclusión Galicia Feaps

119.187,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00194

Down Vigo: Asociación para Síndrome de Down

53.001,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00195

Fundación Aspace Coruña

14.733,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00196

Asoc. Pais Persoas con Disc. Intelect.-Aspas

88.083,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00197

Aspronaga

156.951,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00198

Asociación Integro

35.334,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00199

Apam. Asoc. Familias Persoas Parálise Cerebral

49.518,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00200

Arquitectura sin Fronteras

11.778,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00201

Asociación Centinelas

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00202

Afal Ferroltera

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00203

Asociación de Mulleres Rurais Ledicia

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00204

Asoc. Club Recreativo As Burgas

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00205

Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00206

Asociación para Prevención da Exclusión Social

13.050,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00207

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Pontevedra

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00208

Auxilia - Monforte

15.588,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00209

Asociación Autismo Vigo

33.750,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00210

Comité Antisida de A Coruña (Casco)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00211

Fundación Igual Arte

11.250,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00212

Asociación Limisi

35.523,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00213

Fogares e Apoio o Menor Lar

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00214

Asociación Galega San Francisco (Agasfra)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00215

Eapn Galicia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00216

Asociación Lar Pro Salud Mental

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00217

Asociación de Artrite de Santiago

10.536,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00218

Asociación Galega de Fibrose Quística

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00219

A. Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00220

Fundación Universidade da Coruña

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00221

Asociación de Pais Os Mecos

15.804,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00222

Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la provincia de Pontevedra - Aspanaex

28.917,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00223

A. Nosa Señora de Chamorro

70.668,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00224

Asociación de Padres de Menores Paralíticos Cerebrales (Aspace Lugo)

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00225

Pía Unión La Obra de La Señora

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00226

Cáritas Diocesana Santiago de Compostela

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00227

Ecos do Sur

14.733,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00228

Hermanitas Ancianos Desamparados

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00229

Fundación Aldaba

13.392,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00230

Asociación Rural Trespes

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00231

Asociación Pro Saúde Mental A Creba

77.517,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00232

A. Persoas Xordas de Vigo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00233

Federación Aspace-Galicia

54.117,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00234

Asociación San Xerome Emiliani

50.625,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00235

Casa Santa María de La Esperanza, Esclavas Virgen Dolorosa

13.050,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00236

Asoc. Persoas con Discapacidade de Ourense

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00237

Asperga (Asoc. Galega Síndrome Asperger)

13.050,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00238

Asoc. Monf. Apoio Enfermos Mentais-Albores

16.875,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00239

Asociación E-Deidades Para a Integración Laboral e Social da Muller

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00240

A. Diagnosticados Cancro Mama (Adicam)

23.556,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00241

Asoc. Pais de Minusv.Psiquicos Aspamsim

19.644,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00242

Asoc.Persoas Necesidades Especiais Andaina

26.100,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00247

Asoc. de Persoas con Discapacidade

M. L.A Mariña-Cogami

15.588,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00248

Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Doa

13.392,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00249

Asoc. Agora

17.856,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00250

Amarai - Asoc Persoas Discp. e Apoio Integración das Comarcas de Arzúa e Terra de Melide

20.784,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00251

Fundación Meniños

19.644,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00252

Cogami - Lugo

17.856,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00253

Asociación de Discapacitados Adisma

14.184,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00254

Asociación Compostelana de Niños Hiperactivos

26.100,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00256

Cogami

174.588,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00257

Asoc. Española Contra o Cancro

19.575,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00258

Asociación de Persoas con Discapacidade, Vontade

31.176,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00259

Cruz Vermella Española

19.644,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00260

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00261

Federación Autismo Galicia

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489

2016/00262

Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple

17.667,00

09.41.322A.481.0 - 2015 00489