Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 24 de xaneiro de 2018 Páx. 5408

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 20 de decembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se lles notifican a diversas persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES69 ES69 0081 5363 20 0001082918 do Banco de Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lle sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula; a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Burela, 20 de decembro de 2017

Ramón Ares Rico
Xerente de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Varia, Adrián

Fra. 201730138

31.1.2017

401,94

Lopes de Souza, Lilian

Fra. 201730219

3.3.2017

582,94

Carballedo Teijeiro, Eladio

033310036X

Fra. 201730561

19.6.2017

815,57

Negura, Ana Andrea

X8819361B

Fra. 201730562

19.6.2017

6.977,77

Iordachesch --- Doina

Y4474459F

Fra. 201730563

19.6.2017

623,29

Porro Janeiro, Yolanda

52477650E

Fra. 201730564

19.6.2017

361,59

González López, Manuel

076932620N

Fra. 201730567

19.6.2017

361,59

Vasile --- Marinela-Verónica

Fra. 201730568

19.6.2017

401,94

Varia --- Cerasela-Mariana

Y1763440K

Fra. 201730569

19.6.2017

534,41

Chirinos Rojas, Danixy Carolina

Fra. 201730571

19.6.2017

401,94

Chao Cociña, Jesús Manuel

033995838K

Fra. 201730760

7.8.2017

361,59

Gomes Ferreira Leao Cintia Carla

Y01103573R

Fra. 201730782

21.8.2017

663,64

Álvarez Gomes Ferreira, Divina del Carmen

071978945P

Fra. 201730783

21.8.2017

401,94

Álvarez Mayo, David

071875596K

Fra. 201730784

21.8.2017

522,99

López Candia, María Ángeles

077593448G

Fra. 201730785

21.8.2017

1.237,36

Bors --- Mirela

Fra. 201731096

3.11.2017

944,53