Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 30 de xaneiro de 2018 Páx. 6509

II. Autoridades e persoal

c) Substitucións

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 9/2018, do 29 de xaneiro, polo que se lle encarga o despacho de asuntos da Presidencia, durante a ausencia do seu titular, ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Con motivo da ausencia do presidente da Xunta de Galicia, por mor dunha viaxe ao Estado de Israel, é necesario prover a súa substitución durante o tempo de duración desta.

Polo tanto, en uso das atribucións que me confire o artigo 26.7 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, e conforme o establecido no Decreto 148/2016, do 13 de novembro,

DISPOÑO:

Artigo único

Durante a ausencia do presidente da Xunta de Galicia, con motivo da súa viaxe ao Estado de Israel, encárgaselle o despacho de asuntos da Presidencia, desde o día 30 de xaneiro ata o seu regreso, ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Santiago de Compostela, vinte e nove de xaneiro de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente