Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 1 de febreiro de 2018 Páx. 7412

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitadas como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 23, do 2 de febreiro de 2017).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario ao cal se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde de 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto (DOG núm. 23, do 2.2.2017) e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2018

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 2017 14.03.723A.770.1, proxecto contable 2016 00293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Expediente

NIF

Beneficiario

Ano 2017

Ano 2018

Total concedido

PE209B-2017-003

G36015212

Confraría de pescadores de Moaña (San Martín)

3.059,65

0,00

3.059,65

PE209B-2017-004

F15210180

Sociedade Cooperativa Gallega Ría de Arousa (Abanqueiro)

29.895,00

0,00

29.895,00

PE209B-2017-005

G36015212

Confraría de pescadores de Moaña (San Martín)

1.198,35

0,00

1.198,35

PE209B-2017-007

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán (Virxe do Rosario)

5.500,00

102,00

5.602,00

PE209B-2017-009

G36014744

Confraría de pescadores do Grove (San Martín)

18.000,00

0,00

18.000,00

PE209B-2017-011

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo (Virxe do Carme)

23.975,80

0,00

23.975,80

PE209B-2017-012

G36014744

Confraría de pescadores do Grove (San Martín)

18.000,00

0,00

18.000,00

PE209B-2017-014

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz (Virxe do Carme)

24.380,80

97.523,20

121.904,00

PE209B-2017-015

G36012813

Confraría de pescadores do Carril (Santiago Apóstol)

6.000,00

10.000,00

16.000,00

PE209B-2017-016

G15036031

Confraría de pescadores da Coruña

7.558,10

9.750,00

17.308,10

PE209B-2017-017

G15033103

Confraría de pescadores de Camariñas (Virxe do Monte)

16.254,00

50.000,00

66.254,00

PE209B-2017-018

G15036742

Confraría de pescadores de Pontedeume (Virxe do Carme)

27.826,00

0,00

27.826,00

PE209B-2017-020

G15035306

Confraría de pescadores de Miño

2.500,00

0,00

2.500,00

PE209B-2017-021

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo (Virxe do Carme)

48.050,00

0,00

48.050,00

PE209B-2017-022

G94126034

Asociación de Marisqueo a Flote Ría de Vigo

54.800,00

0,00

54.800,00

PE209B-2017-023

G36007714

Confraría de pescadores de Aldán-O Hío (San Cipriano)

8.888,00

3.100,00

11.988,00

PE209B-2017-024

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz (Virxe do Carme)

8.329,60

33.318,40

41.648,00

PE209B-2017-025

G94126034

Asociación de Marisqueo a Flote Ría de Vigo

24.000,00

33.740,00

57.740,00

PE209B-2017-026

G36014389

Confraría de pescadores de Cangas (San Xosé)

1.541,01

0,00

1.541,01

PE209B-2017-027

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela (San Xoán)

20.000,00

0,00

20.000,00

PE209B-2017-028

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa (Pedra da Oliveira)

24.455,00

0,00

24.455,00

PE209B-2017-029

G94126034

Asociación de marisqueo a flote Ría de Vigo

62.968,90

0,00

62.968,90

PE209B-2017-030

G36014744

Confraría de pescadores do Grove (San Martín)

33.279,13

32.875,00

66.154,13

PE209B-2017-031

G15035108

Confraría de pescadores de Mugardos (San Telmo)

1.319,08

0,00

1.319,08

PE209B-2017-032

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

41.418,00

0,00

41.418,00

PE209B-2017-035

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa (San Xulián)

32.760,00

25.200,00

57.960,00

PE209B-2017-036

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa (San Xulián)

2.380,00

1.400,00

3.780,00

PE209B-2017-037

G15035108

Confraría de pescadores de Mugardos (San Telmo)

0,00

410,00

410,00

PE209B-2017-039

G36012847

Confraría de pescadores de Cambados (San Antonio)

18.200,00

1.800,00

20.000,00

PE209B-2017-040

G36013597

Confraría de pescadores de Vilanova de Arousa (A Pastoriza)

3.000,80

2.000,00

5.000,80

PE209B-2017-041

G36012847

Confraría de pescadores de Cambados (San Antonio)

27.400,00

0,00

27.400,00

PE209B-2017-043

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre (Santiago Apóstol)

0,00

67.512,50

67.512,50

PE209B-2017-044

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre (Santiago Apóstol)

0,00

980,00

980,00

PE209B-2017-045

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade (Virxe do Carme)

3.600,00

0,00

3.600,00

PE209B-2017-046

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre (Santiago Apóstol)

980,00

0,00

980,00

PE209B-2017-047

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade (Virxe do Carme)

12.000,00

0,00

12.000,00