Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2018 Páx. 8835

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 15 de xaneiro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 00815363200001082709 do Banco Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lle sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedimento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ferrol, 15 de xaneiro de 2018

Ángel Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Lita

557700344

Fra. 201700958

6.4.2017

256,87

Conchado Monteiro Raquel

32698885S

Fra. 201701291

11.5.2017

482,64

Piñeiro Bacelo Eugenio

32659421L

Fra. 201701299

11.5.2017

482,64

Guizar Vara Karen

Y4913333H

Fra. 201701850

14.7.2017

256,87

Núñez Torrecillas Eugenio

32691621L

Fra. 201701853

14.7.2017

255,59

Pérez Beltre Isael Miguel

 

Fra. 201701854

14.7.2017

844,23

Pérez Beltre Isael Miguel

 

Fra. 201701855

14.7.2017

82,66

Pscheidt Melo Edith

 

Fra. 201701857

14.7.2017

401,94

Segovia --- Gustavo Gabriel

X8617485Y

Fra. 201701858

14.7.2017

256,87

Segovia --- Gustavo Gabriel

X8617485Y

Fra. 201701859

14.7.2017

361,59

Jarel Blanco Daniel

 

Fra. 201701863

14.7.2017

196,60

Jarel Blanco Daniel

 

Fra. 201701864

14.7.2017

14,52

Skanberg--- John Alexander

 

Fra. 201701865

14.7.2017

256,87

Caetano Pereira Joana María

FP820296

Fra. 201702215

4.9.2017

268,34

Clavijo Tapiero Adriana

AQ599058

Fra. 201702219

4.9.2017

256,87

Cruz Barbosa Raúl Antonio

0X8114054E

Fra. 201702221

4.9.2017

256,87

Cruz Barbosa Raúl Antonio

0X8114054E

Fra. 201702222

4.9.2017

442,29

Diouf --- Moussa

A00226960

Fra. 201702223

4.9.2017

442,29

Domínguez Trinidad Iván Manuel

32699975R

Fra. 201702224

4.9.2017

361,59

Gerstenberg --- Antonia

 

Fra. 201702233

4.9.2017

401,94

Safaryan Syuzanna

AK0303747

Fra. 201702239

4.9.2017

256,87

Safaryan Syuzanna

AK0303747

Fra. 201702240

4.9.2017

361,59

De Siqueira Cavalcanti Carlos

FG486411

Fra. 201702243

4.9.2017

256,87

Abella Arcos Eva

76412360 N

Fra. 201702413

19.9.2017

268,34

Luchina Nina

753512969

Fra. 201702421

20.9.2017

1.771,63

Cabrera de Micheli Damaris de Jesús

AU0737763

Fra. 201702499

27.9.2017

3.651,35

Bergeheim --- Henry

C78T4VYF4

Fra. 201702652

4.10.2017

256,87

Vázquez Muñoz Sofía

2347928

Fra. 201702658

4.10.2017

361,59

Vivas Lizaur Aitana

32926173V

Fra. 201702659

4.10.2017

361,59

Wittrock --- Henning Ferdinand

L9TKHXN9C

Fra. 201702660

4.10.2017

440,09