Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2018 Páx. 8837

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a formalización do contrato do expediente 2017/CSEA1/000004 e nove máis.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSEA1/000004.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: realización da auditoría previa á presentación das contas xustificativas para determinadas subvencións a proxectos de I+D vixentes na anualidade 2017.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura): 79212100-4 e 79212300-6.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, BOE e DOG.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: DOUE do 3.8.2017; BOE do 17.8.2017; DOG do 4.8.2017.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 142.600,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 142.600,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 25.10.2017.

b) Data de formalización do contrato: 28.11.2017.

c) Contratista: Ernst & Young, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación: 85.460,00 €, sen IVE.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: véxase o informe de valoración publicado no perfil do contratante.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSEN1/000012.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: mantemento da rede de telefonía da USC.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura): 50334110-9.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: non procede.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: non procede.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado, sen publicidade.

4. Valor estimado do contrato: 158.221,00 €, sen IVE para dous anos de execución. Ídem no caso de prórroga, para dous anos.

5. Orzamento base de licitación: 158.221,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 22.11.2017.

b) Data de formalización do contrato: 15.12.2017.

c) Contratista: Connectis ICT Services, S.A.U.

d) Importe ou canon de adxudicación: 158.221,00 €, sen IVE.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: non procede, por tratarse dunha oferta exclusiva.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSEN1/000015.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: mantemento preventivo e correctivo das plataformas de xenotipado GCS7GPLUS-GeneChip e GT-GeneTitan (Life Technologies) localizadas no Centro Nacional de Xenotipado (CeGen) da USC.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura): 50400000.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: non procede.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: non procede.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado, sen publicidade.

4. Valor estimado do contrato: 296.550,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 148.275,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 29.12.2017.

b) Data de formalización do contrato: 9.1.2018.

c) Contratista: Life Technologies, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación: 148.275,00 €, sen IVE.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: non procede, por tratarse dunha oferta exclusiva.

Este contrato é financiado polo proxecto PT13/0001/0004, integrado no Plan estatal de investigación científica, técnica e de innovación 2013-2016 e cofinanciado polo ISCIII-Subdirección Xeral de Avaliación e Fomento da Investigación, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSUA1/000008.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: adquisición dun sistema SFC-HRMS para cromatografía de fluídos supercríticos e espectrometría de masas de alta resolución.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura): 38433100-0.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, BOE e DOG.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: DOUE do 3.8.2017; BOE do 1.8.2017; DOG do 4.8.2017.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 330.000,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 330.000,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 31.10.2017.

b) Data de formalización do contrato: 13.12.2017.

c) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación: 329.900,00 €, sen IVE.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: véxase o informe de valoración publicado no perfil do contratante.

Este equipamento está financiado pola axuda con referencia UNST15-DE-3350 da convocatoria 2015 para infraestruturas científico-tecnolóxicas do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, cofinanciado con fondos Feder.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSUA1/000009.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: adquisición dun equipamento AF4 (asymmetrical flow field-flow fractionation) para plataforma bionanalítica do CiMUS.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura): 51430000-5; 30213300-8; 48461000-7; 38434500-1.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: 4.8.2017.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 109.835,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 109.835,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 6.11.2017.

b) Data de formalización do contrato: 17.11.2017.

c) Contratista: Instrumentación Específica de Materiales, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación: 109.835,00 €, sen IVE.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: véxase o informe de valoración publicado no perfil do contratante.

Este equipamento está financiado pola axuda con referencia UNST15-DE-3678 da convocatoria 2015 para infraestruturas científico-tecnolóxicas do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, cofinanciados con fondos Feder.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSUA1/000010.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: renovación do equipamento da rede de datos da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura): 32510000-1.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, BOE e DOG.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: DOUE do 3.8.2017; BOE do 17.8.2017; DOG do 4.8.2017.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 900.000,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 900.000,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 14.11.2017.

b) Data de formalización do contrato: 18.12.2017.

c) Contratista: Dimensión Data España, S.L.U.

d) Importe ou canon de adxudicación: 810.000,00 €, sen IVE.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: véxase o informe de valoración publicado no perfil do contratante.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSUA1/000012.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: subministración de equipamento médico-veterinario.

c) Lote (se é o caso):

Lote 1. Aparellos de anestesia e ventilación.

Lote 2. Sistemas de esterilización.

Lote 3. Resonancia magnética nuclear aberta.

Lote 4. Sistema de endoscopia multidisciplinar.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 33172100-7, 33111610-0, 33168000-5, 42995000-7 e 42522000-1.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, BOE e DOG.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: DOUE do 3.8.2017; BOE do 17.8.2017; DOG do 4.8.2017.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 706.712,00 €, sen IVE (lote 1: 56.545,00 €; lote 2: 130.167,00 €; lote 3: 305.000,00 €; lote 4: 215.000,00 €).

5. Orzamento base de licitación: 706.712,00 €, sen IVE (lote 1: 56.545,00 €; lote 2: 130.167,00 €; lote 3: 305.000,00 €; lote 4: 215.000,00 €).

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: lotes 1, 2 e 4: 26.10.2017; lote 3: 27.10.2017.

b) Data de formalización do contrato: lotes 1, 2 e 4: 29.11.2017; lote 3: 29.11.2017.

c) Contratista: lotes 1, 2 e 4: Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L.; lote 3: Hitachi Medical Systems, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación: lote 1: 56.545,00 €; lote 2: 130.167,00 €; lote 3: 305.000,00 €; lote 4: 215.000,00 €. Importes sen IVE.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: véxase o informe de valoración publicado no perfil do contratante.

Este equipamento está financiado pola axuda con referencia UNST15-DE-3929 da convocatoria 2015 para infraestruturas científico-tecnolóxicas do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, cofinanciados con fondos Feder.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSUP1/000001.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: adquisición de material funxible para a Unidade mixta USC-Esteve.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura):

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: non procede.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: non procede.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: contrato privado.

4. Valor estimado do contrato: 235.000,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 235.000,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: non procede.

b) Data de formalización do contrato: 1.12.2017.

c) Contratista: Perkinelmer España, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación: 235.000,00 €, sen IVE, importe estimado (ata o 31.10.2020).

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: non procede, por estar excluído do ámbito de aplicación da Lei de contratos do sector público, de acordo co artigo 4, número 1, letra q.

Este contrato está cofinanciado con fondos Feder, no marco do ámbito 1 do PO Feder 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciación Feder do 80 %, computándose como cofinanciación nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios no 20 % restante.

Así mesmo, está subvencionado pola Axencia Galega de Innovación e conta co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSUP1/000002.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: adquisición de material funxible para a Unidade mixta USC-Esteve.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura):

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: non procede.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: non procede.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: contrato privado.

4. Valor estimado do contrato: 340.000,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 340.000,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: non procede.

b) Data de formalización do contrato: 1.12.2017.

c) Contratista: Fisher Scientific, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación: 340.000,00 €, sen IVE, importe estimado (ata o 31.10.2020).

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: non procede por estar excluído do ámbito de aplicación da Lei de contratos do sector público, de acordo co artigo 4, número 1, letra q.

Este contrato está cofinanciado con fondos Feder, no marco do ámbito 1 do PO Feder 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional a inversión privada elixible dos beneficiarios no 20 % restante.

Así mesmo, está subvencionado pola Axencia Galega de Innovación e conta co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Número de expediente: 2017/CSUP1/000003.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: adquisición de material funxible para a Unidade mixta USC-Esteve.

c) Lote (se é o caso):

d) CPV (referencia de nomenclatura):

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: non procede.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: non procede.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: contrato privado.

4. Valor estimado do contrato: 232.000,00 €, sen IVE.

5. Orzamento base de licitación: 232.000,00 €, sen IVE.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: non procede.

b) Data de formalización do contrato: 1.12.2017.

c) Contratista: Sigma-Aldrich Química, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación: 232.000,00 €, sen IVE, importe estimado (ata o 31.10.2020).

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: non procede por estar excluído do ámbito de aplicación da Lei de contratos do sector público, de acordo co artigo 4, número 1, letra q.

Este contrato está cofinanciado con fondos Feder, no marco do ámbito 1 do PO Feder 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional a inversión privada elixible dos beneficiarios no 20 % restante.

Así mesmo, está subvencionado pola Axencia Galega de Innovación e conta co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2018

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 22.9.2015; DOG do 5 de outubro)
José Manuel Villanueva Prieto
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela