Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2018 Páx. 8852

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO do 1 de febreiro de 2018, da Xerencia Municipal de Urbanismo, de contratación do servizo de seguridade e vixilancia preventiva no edificio desta xerencia.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: servizos centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo.

c) Obtención de documentación e información: enderezo da internet do perfil do contratante: www.sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante.Teléfono: 986 81 03 46. Correo electrónico: urb.scentrais@vigo.org

d) Número de expediente: 10391/407.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de seguridade e vixilancia preventiva no edificio sede da Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo, os días laborables, das 8.00 ás 20.00 horas (12 horas/día e 2.952 horas/ano).

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non.

d) Lugar de execución/entrega: Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo.

1º. Enderezo: Praza do Rei, s/n.

2º. Localidade e código postal: Vigo 36202.

e) Prazo de execución: dous (2) anos.

f) Admisión de prórroga: si; dous anos máximo.

g) CPV (referencia de nomenclatura): 79713000-5 e 79714000-2.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os previstos no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado do contrato: 208.128,65 €.

5. Orzamento base de licitación: 114.470,76 € (94.603,93 € + 19.866,83 € de IVE ao 21 %) para os dous anos.

6. Garantías exixidas. Provisional (importe): non se exixe. Definitiva (%): 5 % do importe de adxudicación.

7. Requisitos específicos do contratista: solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional (a prevista no prego de cláusulas administrativas particulares –cláusula 8.4– e no número 6 da folla de especificacións do contrato).

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: aos quince (15) días seguintes ao da última publicación deste anuncio no DOG ou no BOP.

b) Modalidade de presentación: indicada no prego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 13).

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, das 9.00 ás 13.30 horas (agás sábados, domingos e festivos) ou nas oficinas de Correos da forma prevista na cláusula 12.

2º. Enderezo: praza do Rei, s/n.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36202.

4º. Enderezo electrónico: urb.scentrais@vigo.org

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: detállanse no prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Enderezo: Praza do Rei, s/n.

c) Localidade e código postal: Vigo 36202.

d) Data e hora: anunciaranse no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: serán por conta da empresa adxudicataria.

Vigo, 1 de febreiro de 2018

O presidente da Xerencia Municipal de Urbanismo
P.D. (Resolución de 6.7.2015)
María José Caride Estévez
Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo