Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 9 de febreiro de 2018 Páx. 9396

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2018 pola que se dá publicidade da denegación de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña, solicitadas ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2017.

Mediante a Orde do 31 de xaneiro de 2017 (DOG número 22, do 1 de febreiro) a Consellería do Medio Rural regulou a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

O artigo 27 da citada orde dispón que as resolucións poderán ser notificadas de acordo co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Por outra banda, de conformidade co artigo 7.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria (de aquí en diante, Fogga), atribuíuse á Dirección do Fogga a potestade de resolver os procedementos de concesión de axudas que se tramiten no ámbito das súas competencias.

Base legal:

Orde do 31 de xaneiro de 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Logo do informe da Subdirección Xeral de Xestión da PAC e de acordo coa proposta de resolución da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria da Consellería do Medio Rural,

RESOLVO:

Denegar as axudas para o pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña correspondentes á campaña 2017 aos solicitantes relacionados no anexo e polos motivos indicados nel.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada perante a presidenta do Fogga no prazo dun mes, de conformidade co disposto no artigo 5.2 do Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, e nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A presentación do recurso poderá facerse en calquera dos lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018

Belén María do Campo Piñeiro
Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO
Listaxe de solicitantes denegados de pagamento en zonas con limitacións
naturais en áreas distintas de montaña. Campaña 2017

Núm. orde

Provincia

Nº de exped.

CIF/NIF

Solicitante

Motivo

1

A Coruña

1215002000034

****7676Y

María Dolores Pérez Carnota

02

2

A Coruña

1215003000038

****0718P

Carmen García Castro

02

3

A Coruña

1215003000054

****2606Z

Manuel Díaz Díaz

02

4

A Coruña

1215003000066

****4984P

María Beatriz Domínguez Roca

06

5

A Coruña

1215003000136

****25711

Prasanpenelas, S.C..

06

6

A Coruña

1215006000009

****0318H

María del Carmen Blanco Arias

02

7

A Coruña

1215006000013

****3250V

Moisés Casal Bermejo

02

8

A Coruña

1215006000022

****2141R

Jesusa Fraga Vaamonde

02, 06

9

A Coruña

1215006000030

****6086K

Clotilde García García

02

10

A Coruña

1215006000031

****6376D

José Manuel Veiga Ramos

02

11

A Coruña

1215006000037

****4195J

José Blanco Prado

02, 06

12

A Coruña

1215006000044

****09455

Denoy Sa

02

13

A Coruña

1215006000049

****5956J

Jesús Lamas Duro

02

14

A Coruña

1215006000063

****4526E

Mercedes Vázquez García

02

15

A Coruña

1215006000070

****4178Q

José Fariñas Balado

02

16

A Coruña

1215006000088

****9239X

Julia Vázquez Sánchez

02, 06

17

A Coruña

1215006000089

****0181M

Francisco Patiño Barreiro

02

18

A Coruña

1215006000092

****9083F

María Concepción Veiga Botana

02

19

A Coruña

1215006000101

****0560M

Martina Alonso Docampo

02

20

A Coruña

1215006000104

****1807R

José Pedreira Camba

02, 06

21

A Coruña

1215006000105

****9378A

María del Carmen Rey Castro

02, 06

22

A Coruña

1215006000118

****8640Y

Rosa María Rouco Ramos

06

23

A Coruña

1215006000122

****4075P

María Salomé Seoane Brocos

02

24

A Coruña

1215006000123

****1774V

Mercedes María Luz Ferro Martínez

02

25

A Coruña

1215006000140

****5777P

Ana María Andrade Maneiro

02, 06

26

A Coruña

1215006000155

****1879C

Pedro Rodríguez Castro

02

27

A Coruña

1215006000161

****4020H

Florinda Suárez de La Iglesia

02

28

A Coruña

1215006000169

****8617L

María del Pilar Lodeiros Rey

02

29

A Coruña

1215006000170

****5269Q

Dolores Codesido Veiga

02, 06

30

A Coruña

1215006000178

****5662T

María Teresa Penas Couso

06

31

A Coruña

1215006000182

****0836V

Luis Antonio García Vilela

02

32

A Coruña

1215006000183

****5932F

Luis Sánchez Rodríguez

02

33

A Coruña

1215006000194

****0963Y

Josefa Vázquez Couso

02

34

A Coruña

1215006000196

****0814H

Dolores Mella Vázquez

06

35

A Coruña

1215006000197

****5174J

Manuel Yáñez Furelos

02, 06

36

A Coruña

1215006000214

****8961P

Juan Carlos Vallo Camba

02

37

A Coruña

1215006000217

****9733P

José Castro Otero

06

38

A Coruña

1215006000232

****29392

Juan Fernández Salmonte y Otros, C.B.

02

39

A Coruña

1215006000235

****2540W

Ramón Camino Leon

02

40

A Coruña

1215006000242

****2281J

Alfonso Lodeiro Regueiro

02, 06

41

A Coruña

1215006000248

****3848P

Luis Ignacio Camino Duro

02, 06

42

A Coruña

1215006000263

****4008X

María Dolores Pérez Fernández

02

43

A Coruña

1215006000275

****4253P

Tania Mosquera Canosa

02

44

A Coruña

1215006000279

****5814D

Ramón José Pampín Alamancos

06

45

A Coruña

1215006000281

****4424N

José Ramón Quintela Varela

02, 06

46

A Coruña

1215006000283

****4592W

José Manuel Pardo Carril

02, 06

47

A Coruña

1215006000290

****6216S

Carmen Carril Somoza

02

48

A Coruña

1215006000301

****99229

A Horta de Lucinda, S.C.

06

49

A Coruña

1215006000304

****13874

Casa Segade González, S.C.

02

50

A Coruña

1215006000308

****0926Q

Marcos Vilas Pedreira

02

51

A Coruña

1215006000318

****50385

Camino Duro SAT N 966 Xuga

02

52

A Coruña

1215006000326

****0468E

Francisco Javier García Fuentes

02

53

A Coruña

1215006000328

****02771

Ganadería Couso VIllántime, S.C.

02

54

A Coruña

1215006000336

****5028R

Manuel Fernández Iglesias

02, 06

55

A Coruña

1215006000337

****6692D

Jesús Ángel Varela Fandiño

02

56

A Coruña

1215007000037

****6478R

María Manuela Antelo Val

02

57

A Coruña

1215010000009

****2815M

José María Rúa Rodríguez

02

58

A Coruña

1215010000022

****5201J

Jaime Cid Diéguez

02

59

A Coruña

1215010000023

****4430P

María Celia López Furelos

02,03,

60

A Coruña

1215010000029

****0330W

Luis López Labandeira

06

61

A Coruña

1215010000032

****8736W

María Lucía Pazos Balado

06

62

A Coruña

1215010000037

****4858S

Genaro García Guerra

02

63

A Coruña

1215010000040

****3468V

Jesús Casal Mato

06

64

A Coruña

1215010000048

****1807V

Carmen Felpete Vilariño

02, 06

65

A Coruña

1215010000051

****9717L

Faustino Taboada Rial

02

66

A Coruña

1215010000052

****3312V

María Concepción Pazos Balado

02

67

A Coruña

1215010000053

****6386L

María del Carmen Quintela Vázquez

02, 06

68

A Coruña

1215010000074

****82813

Vidal Cela, S.C.

02

69

A Coruña

1215010000086

****0355G

Manuel García Labandeira

02

70

A Coruña

1215010000101

****0130D

María Inés Quintela Cancelo

02

71

A Coruña

1215010000106

****01294

Ganadería Braxa, S.C.

02

72

A Coruña

1215010000110

****0256C

María Georgina Montero Bello

06

73

A Coruña

1215010000119

****6541H

María Divina Espiñeira García

02

74

A Coruña

1215010000124

****68089

Ganadería Sesar S.C.

02, 06

75

A Coruña

1215010000129

****7919Q

María Milagros Rey Pérez

02

76

A Coruña

1215010000134

****5668L

María Jesús Sueiro García

02

77

A Coruña

1215010000135

****3442Z

Jesús Novo Veiga

02

78

A Coruña

1215010000139

****2498S

Luis Raposo Rodríguez

02

79

A Coruña

1215010000142

****3015F

Antonio Mosquera Viqueira

02

80

A Coruña

1215010000157

****2268T

Santiago Casal Pazo

06

81

A Coruña

1215010000159

****3528G

José Antonio García Abad

02, 06

82

A Coruña

1215010000167

****21686

Ganadería O Campelo, S.C.

02

83

A Coruña

1215010000169

****24251

Algaria-Priorato,S.C.

02

84

A Coruña

1215010000172

****75610

Ganadería Porcelle, S.C.

02

85

A Coruña

1215010000183

****7496C

Jesús Manuel Sanda Pereiro

06

86

A Coruña

1215012000034

****0478Y

José Maceira Gago

02

87

A Coruña

1215012000040

****5012X

Rosa María Mareque Mejuto

02, 06

88

A Coruña

1215018000009

****6109V

María Encarnación López Pérez

02

89

A Coruña

1215018000012

****8652N

María Consuelo Permuy Seco

02

90

A Coruña

1215018000013

****8650X

Manuela Permuy Anidos

02

91

A Coruña

1215018000014

****6880B

María Antonia Maroño Anton

02

92

A Coruña

1215018000022

****9848G

Juan José Penabad Salgado

02

93

A Coruña

1215018000044

****7514Z

Rosa María Gabeiras Salgado

02

94

A Coruña

1215018000062

****0723F

Josefa Fina Seco Vilar

02

95

A Coruña

1215019000038

****6104Q

Luis Suárez Fieira

02

96

A Coruña

1215019000059

****5094H

Natalia González Gómez

02, 06

97

A Coruña

1215019000085

****9151W

Edicta Gladys Lozano Muíño

02

98

A Coruña

1215019000086

****7836B

María Esmorís Suárez

02

99

A Coruña

1215019000122

****0127G

María del Socorro Rama Rodríguez

02

100

A Coruña

1215019000144

****2372T

Félix Rodríguez Serrano

02

101

A Coruña

1215019000177

****5778S

María Teresa Pombo Rodríguez

02

102

A Coruña

1215019000183

****2531Q

Carmen Viña Pérez

02

103

A Coruña

1215019000188

****1096F

Sandra María Loureiro Costa

02

104

A Coruña

1215019000205

****2557Z

Ivana Pereiro Costa

02

105

A Coruña

1215021000001

****1058N

María Esther Noya Mesías

02,05,

106

A Coruña

1215021000004

****3986Z

María Purificación Botana Campelo

02, 06

107

A Coruña

1215021000004

****3986Z

María Purificación Botana Campelo

02,05,

108

A Coruña

1215021000025

****0000X

María Prego Gómez

02

109

A Coruña

1215022000021

****1520X

José Tojeiro Bellón

02

110

A Coruña

1215022000056

****2772N

María Isabel Pita Pena

02

111

A Coruña

1215022000059

****0372W

Inés Piñón García

02

112

A Coruña

1215024000006

****5900F

Josefa Barbeito Boquete

06

113

A Coruña

1215024000023

****7675B

Manuel Queijas Darriba

02

114

A Coruña

1215024000031

****7106Z

María Isabel Méndez Pardo

02

115

A Coruña

1215024000035

****2675Q

María Carmen Vicente Padín

02

116

A Coruña

1215024000038

****5968P

Virtudes Castro Candal

02

117

A Coruña

1215024000041

****4371B

Manuel Jesús Liñares Bello

02

118

A Coruña

1215024000045

****8600J

José María Becerra Rodríguez

02

119

A Coruña

1215024000047

****7702C

Dolores Rosende Juncal

02

120

A Coruña

1215024000059

****0506D

José Manuel Darriba Prego

02

121

A Coruña

1215024000063

****9528T

Sira Becerra Fraga

02, 06

122

A Coruña

1215024000068

****6717Y

María del Carmen Rodríguez Bello

02

123

A Coruña

1215024000077

****1187K

Jesús Dubra Suárez

02

124

A Coruña

1215024000089

****4784N

David Amor Mosquera

02, 06

125

A Coruña

1215024000094

****0710K

María Preciosa Muíño Boquete

02, 06

126

A Coruña

1215024000098

****60733

Xesteda SAT Nº927 Xuga

06

127

A Coruña

1215024000099

****5069R

María Carmen Santos Graña

02

128

A Coruña

1215024000102

****3872S

José Vilariño Pazos

02, 06

129

A Coruña

1215024000107

****9680E

María Adoración Castiñeiras Rosende

02, 06

130

A Coruña

1215024000109

****2553M

Manuela Huertas Fraga

02

131

A Coruña

1215024000119

****8044K

Emilio Mosquera Mosquera

02

132

A Coruña

1215024000122

****6899G

José Luciano Vázquez Rama

02

133

A Coruña

1215024000123

****8121F

José Lamas Regueiro

02

134

A Coruña

1215024000125

****3918M

María Josefa Vázquez Golán

02

135

A Coruña

1215024000132

****9391R

María Claudina Elisa Grela Rama

02

136

A Coruña

1215024000138

****3635S

Josefina Fraga Liñares

02

137

A Coruña

1215024000141

****7091E

María del Carmen Fariña Amor

02, 06

138

A Coruña

1215024000148

****4955C

Felipe Lamas Castro

02, 06

139

A Coruña

1215024000149

****7394B

Jesús Manuel Liñares Fraga

02

140

A Coruña

1215024000150

****2993J

Marisol Grela Barral

02

141

A Coruña

1215024000160

****98412

Soagra, S.C.

02

142

A Coruña

1215024000161

****7255Y

María del Pilar Queijo Vilar

06

143

A Coruña

1215024000162

****83742

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

02, 06

144

A Coruña

1215025000023

****8878P

Eva Lago Castrillón

02

145

A Coruña

1215026000004

****8708Y

Jesusa Mosquera Couselo

05,

146

A Coruña

1215026000107

****24369

Finca El Pilar SAT

02

147

A Coruña

1215029000066

****1502Z

Preciosa Antelo Couto

02, 06

148

A Coruña

1215032000001

****7577M

Manuel Paz Ramos

05,

149

A Coruña

1215032000019

****1340X

Fernando Sánchez Sanmartín

02

150

A Coruña

1215032000022

****93181

Gandería Iglesias, S.C.

02

151

A Coruña

1215032000029

****2408E

María del Carmen Peteiro Fernández

02

152

A Coruña

1215032000033

****0974N

José Luis García Abad

02

153

A Coruña

1215032000036

****6145P

María Esther Rocha Sánchez

06

154

A Coruña

1215032000037

****1393N

Eugenio Rodríguez Bergantiños

05,

155

A Coruña

1215032000046

****6518T

Emilio González Espiñeira

02

156

A Coruña

1215032000050

****2835T

Francisco Javier López Lodeiro

02

157

A Coruña

1215032000053

****8623W

José Luis Corral Fernández

02

158

A Coruña

1215032000054

****3164E

María Soledad Ares Fidalgo

02,05,

159

A Coruña

1215032000064

****4849D

Flora López Gómez

02, 06

160

A Coruña

1215032000069

****0461J

José Manuel Rocha Mahía

02

161

A Coruña

1215032000071

****55421

J M Emilio y Celia Espiñeira Díaz C

02

162

A Coruña

1215032000075

****2902A

José Manuel Cernadas Martínez

02

163

A Coruña

1215032000081

****8551E

José Vázquez García

02

164

A Coruña

1215032000091

****4893D

Antonio Prado Bermúdez

02

165

A Coruña

1215032000106

****1410Y

David Pérez Díaz

02

166

A Coruña

1215032000116

****5713B

Eduardo Vázquez Abad

02

167

A Coruña

1215032000120

****5077F

Elena Blanco Ríos

02, 06

168

A Coruña

1215032000121

****8378H

Álvaro Luis Vázquez Carro

02

169

A Coruña

1215032000123

****59845

José Ventureira Piñeiro y Otro, S.C.

02, 06

170

A Coruña

1215032000130

****98889

SAT A Campa

02

171

A Coruña

1215032000131

****1102S

Asunción López Señor

02

172

A Coruña

1215032000133

****36561

Ganadería Pedreira, S.C.

02

173

A Coruña

1215032000134

****2823B

Domingo Antonio García Ansede

02,03,06

174

A Coruña

1215032000135

****8568Q

María Carmen Dolores Abad Novo

02, 06

175

A Coruña

1215032000139

****8064H

Laura Aller García

02

176

A Coruña

1215032000140

****7644W

María Pilar Seoane Caínzos

02, 06

177

A Coruña

1215032000146

****5969R

Antonia Vázquez Fernández

02

178

A Coruña

1215032000151

****6562K

María Soledad Lagares Fandiño

02

179

A Coruña

1215032000152

****5549S

Domingo Martínez Ares

02, 06

180

A Coruña

1215032000153

****1448K

Celia Fandiño Rodríguez

02

181

A Coruña

1215032000155

****8989R

Víctor Espiñeira Vázquez

02

182

A Coruña

1215032000157

****9627E

José Luis Tizón Pérez

02

183

A Coruña

1215032000158

****8964A

José Antonio Gómez Sánchez

02

184

A Coruña

1215032000159

****2772Y

Dositeo Freire Caínzos

02

185

A Coruña

1215032000161

****8312B

Juan Luis Carlos Pita Toledo

02

186

A Coruña

1215032000163

****49924

Granja Virgen del Camino, S.C.

02

187

A Coruña

1215032000166

****42235

García Canteiro, S.L.

02

188

A Coruña

1215032000173

****00452

Gandeiría A Casa Vella, S.C.

02

189

A Coruña

1215032000185

****3193B

Enrique Vázquez Pérez

06

190

A Coruña

1215032000188

****24244

Finca Bouzón, S.C.

06

191

A Coruña

1215034000064

****7741X

Andrés Gómez Romero

02

192

A Coruña

1215037000026

****2580L

María Josefa Suárez Suárez

02

193

A Coruña

1215037000027

****9076Z

María Jesús Vaamonde Díaz

02

194

A Coruña

1215037000028

****2869V

María Consuelo Quintans Cives

02

195

A Coruña

1215038000003

****1889H

Eliseo Viqueira Carbajales

06

196

A Coruña

1215038000006

****31729

Gandeiría Casanova, S.C.

07,

197

A Coruña

1215038000038

****9250L

María Josefa Barreiro Sanjurjo

02

198

A Coruña

1215038000045

****2029S

Samuel Rodríguez García

02

199

A Coruña

1215038000078

****6087W

Manuela María Sanjurjo Moar

02

200

A Coruña

1215038000080

****89790

Gandaria García Cao, S.C.

07,

201

A Coruña

1215038000089

****22327

Ganadería Novoa Sl

02

202

A Coruña

1215038000091

****7237G

Eugenio Álvaro Pérez Porro

02

203

A Coruña

1215038000097

****4296J

María Josefa Martínez Mosquera

02

204

A Coruña

1215038000120

****0968G

María de la Encarnación Cao Rey

02

205

A Coruña

1215038000122

****8535T

Manuel Lagares Uzal

02

206

A Coruña

1215038000123

****7875R

Esther Miranda Rodríguez

01,

207

A Coruña

1215038000126

****2857X

Dosinda García Gómez

02

208

A Coruña

1215038000129

****1053C

José María García Coton

02

209

A Coruña

1215038000130

****2818Z

Jesús Suárez Dono

02

210

A Coruña

1215038000132

****90119

Ganadería Rubén, S.L.

02

211

A Coruña

1215038000137

****1125T

José Antonio Méndez Ferreiro

06

212

A Coruña

1215038000146

****3631C

María del Carmen Labandeira Viqueira

02

213

A Coruña

1215038000150

****1130M

Manuel Lata Castro

02

214

A Coruña

1215038000162

****7732L

Consuelo Mosquera García

02

215

A Coruña

1215038000171

****30766

Ganadería Gándara, S.C.

02

216

A Coruña

1215038000173

****43873

Gandería Hermanos Carnota N.1169 Xu

07,

217

A Coruña

1215038000178

****8315J

José Antonio Carro Fernández

01,

218

A Coruña

1215038000179

****86921

Agrofrades, S.L.

02

219

A Coruña

1215038000184

****35997

Ganadería Lata Dono, S.C.

07,

220

A Coruña

1215038000186

****01561

SAT Pumariño

07,

221

A Coruña

1215038000187

****6666B

Manuel Sánchez Regueira

02

222

A Coruña

1215038000196

****09252

Netransa, S.C.

02

223

A Coruña

1215038000197

****6989S

María del Carmen Novoa López

02

224

A Coruña

1215038000212

****83859

Outeiro Frades, S.L.

02

225

A Coruña

1215038000218

****56374

Finca A Cheda, S.L.

07,

226

A Coruña

1215038000220

****37826

Ganadería Tañoi SAT Nº 1158 Xuga

07,

227

A Coruña

1215038000222

****04184

Ganadería Rodríguez SAT

Nº952 X

07,

228

A Coruña

1215038000225

****29821

Gandeiría Escariz Cebreiro Sl

02

229

A Coruña

1215038000228

****39649

Explotación Quinteiro, S.C.

02

230

A Coruña

1215039000003

****9119P

Josefina Sánchez Espiñeira

02, 06

231

A Coruña

1215039000004

****7089S

Sandra Maceira Bouzón

02, 06

232

A Coruña

1215039000005

****1658R

María de la Cruz Bouzón Rodríguez

02

233

A Coruña

1215039000021

****4603M

Enrique Bonome Rivas

05,

234

A Coruña

1215039000021

****4603M

Enrique Bonome Rivas

06

235

A Coruña

1215039000028

****9969F

Felicitas Alvariño Rodríguez

02

236

A Coruña

1215039000031

****5447R

María Dorinda Freire Otero

02

237

A Coruña

1215039000046

****4024W

Leonor Miragaya Sangiao

06

238

A Coruña

1215039000056

****4182R

María Milagros Sanjurjo Ares

02

239

A Coruña

1215039000068

****3233X

Antonio Otero Golpe

02

240

A Coruña

1215039000076

****81037

Comunidade Veciñal Monte San Antón

02

241

A Coruña

1215039000079

****7721X

María Hortensia Fernández Fernández

02

242

A Coruña

1215041000126

****1886M

María Olimpia Riveiro Regueira

07,

243

A Coruña

1215043000010

****8311N

María Jesús Mato Souto

02,03,

244

A Coruña

1215044000024

****7031L

María Luz Rey Calvo

02

245

A Coruña

1215045000416

****8202A

José Miguel Alvite Gallardo

02

246

A Coruña

1215045000438

****8428Z

Juan Antonio Ferradas Ramos

02

247

A Coruña

1215046000004

****6571Y

Luis Roca Souto

02

248

A Coruña

1215046000005

****8696J

Manuel Sesto Bermúdez

02

249

A Coruña

1215046000007

****5189J

María Ermitas Vázquez Rodríguez

02, 06

250

A Coruña

1215046000008

****4048S

Rafael Ramos Corral

02

251

A Coruña

1215046000010

****5787P

David Blanco López

02

252

A Coruña

1215046000011

****6221S

Benigno Mella Vázquez

02

253

A Coruña

1215046000012

****5776C

Mercedes Piñeiro Rodríguez

02

254

A Coruña

1215046000013

****3860H

Luis Mato Cardelle

02

255

A Coruña

1215046000014

****7483N

Ramón Varela López

02

256

A Coruña

1215046000021

****0332Z

José Ramón García Mahía

02

257

A Coruña

1215046000027

****4046J

María de los Ángeles Vázquez Cardeiro

02

258

A Coruña

1215046000032

****80493

Explotaciones Avícolas de

Melide, S.C.

02, 06

259

A Coruña

1215046000034

****35001

Gandeiría Andean, S.C

02

260

A Coruña

1215046000040

****2097Z

María Jesús García García

02

261

A Coruña

1215046000041

****2451V

María Pumar Cardelle

02

262

A Coruña

1215046000042

****2005K

María Carmen Mosquera Garea

02

263

A Coruña

1215046000050

****9178X

Isabel Ares Gómez

02

264

A Coruña

1215046000059

****5661C

María Vázquez Salgado

02

265

A Coruña

1215046000065

****6850G

María del Mar García Sutil

02

266

A Coruña

1215046000067

****3563F

Jesús Varela Rúa

02

267

A Coruña

1215046000070

****2581C

María Fe López Valín

02

268

A Coruña

1215046000074

****6451X

María Rosa Rodríguez Álvarez

02

269

A Coruña

1215046000087

****5998L

Teresa Río Conde

02

270

A Coruña

1215046000091

****4946B

María Luisa Coego Negro

02

271

A Coruña

1215046000093

****3302E

María Gómez Varela

02

272

A Coruña

1215046000100

****69341

Euro Saavepor, S.L.

02

273

A Coruña

1215046000108

****9353D

María del Carmen Sánchez Parrado

02

274

A Coruña

1215046000125

****1754C

Jesús Ignacio Lerones Herrero

02

275

A Coruña

1215046000126

****1367Z

Emerita Varela Vázquez

02

276

A Coruña

1215046000127

****3846G

María del Carmen Vázquez Peña

02, 06

277

A Coruña

1215046000128

****3278K

María Vázquez Montero

02,03,

278

A Coruña

1215046000129

****48359

Cepelos SAT N 1263 Xuga

02

279

A Coruña

1215046000133

****3021D

José Antonio Barreiro García

02

280

A Coruña

1215046000135

****8705S

Fernando Sánchez Camoira

02

281

A Coruña

1215046000136

****0151N

Celsa Casanova Salgado

02, 06

282

A Coruña

1215046000140

****0546Y

Jesús Manuel Vázquez Cajide

02

283

A Coruña

1215046000147

****7605L

Jesús Ricardo Casal Fernández

02

284

A Coruña

1215046000154

****5591B

Concepción Monterroso Varela

02

285

A Coruña

1215046000171

****0915Q

Ángel García Otero

02

286

A Coruña

1215046000180

****9255A

María Jesús López Vázquez

02

287

A Coruña

1215046000186

****9101X

María Inmaculada Porto Castro

02, 06

288

A Coruña

1215046000189

****0207E

Ángela Varela Mendoza

06

289

A Coruña

1215046000191

****7094W

Ana Isabel Ramos Rúa

02

290

A Coruña

1215046000192

****4698H

María del Carmen Labandeira García

02

291

A Coruña

1215046000195

****8111Z

Elena María Maneiro Mato

02

292

A Coruña

1215046000214

****0200X

Carmen Carreira Salgado

06

293

A Coruña

1215046000219

****3742P

José Ramón Mato Valiño

02, 06

294

A Coruña

1215046000224

****3915G

Nilo Costoya Vázquez

02

295

A Coruña

1215046000227

****5819V

María Belén López Ramos

02

296

A Coruña

1215046000228

****0131A

Jesús Rodríguez Enjamio

02

297

A Coruña

1215046000230

****2427R

José Manuel Moreiras Martínez

02, 06

298

A Coruña

1215046000232

****81007

Ganadería Lobeiro, S.C.

02

299

A Coruña

1215047000003

****0425K

María Seijas García

02

300

A Coruña

1215047000011

****3948S

Santiago Penas Otero

02,05,

301

A Coruña

1215047000012

****2699X

Manuela Sánchez Labandeira

02

302

A Coruña

1215047000026

****9856C

María Marta Cernadas Sánchez

02

303

A Coruña

1215047000027

****9497A

María Jesús García Blanco

06

304

A Coruña

1215047000032

****1121D

José Manuel Abellón Blanco

02

305

A Coruña

1215047000046

****2129H

María Fernández Pardo

02

306

A Coruña

1215047000053

****4447H

Dolores Ríos Sueiro

02

307

A Coruña

1215047000067

****15994

Herdanza, S.L.

02

308

A Coruña

1215047000073

****5425E

María del Carmen Mato Vilariño

06

309

A Coruña

1215047000102

****0864W

Manuel Carlos Mosquera Castro

02

310

A Coruña

1215047000107

****7870G

María José Quindimil Suárez

02, 06

311

A Coruña

1215047000109

****9750H

María Lucía Suárez Sánchez

06

312

A Coruña

1215047000112

****7288S

María Teresa Novo Giao

02

313

A Coruña

1215047000128

****6399J

Ana Belén Candal Barreiro

02

314

A Coruña

1215047000138

****2374J

María del Mar Rejo Porca

02

315

A Coruña

1215047000142

****9968J

Gloria García Peteiro

02

316

A Coruña

1215047000143

****3927V

María Jesús López Uzal

05,

317

A Coruña

1215047000147

****9096P

Florentina Pedreira Moscoso

02

318

A Coruña

1215047000160

****2726V

José Antonio Mato Manteiga

02

319

A Coruña

1215047000170

****0578J

Susana Rodríguez Mesías

02, 06

320

A Coruña

1215047000178

****6027Y

María Nieves Suárez Uzal

02

321

A Coruña

1215047000196

****79328

Lp Aves, S.C.

06

322

A Coruña

1215047000198

****86787

Gandeiría Cabanas, S.C.

07,

323

A Coruña

1215047000201

****6652J

José Luis Cao López

02

324

A Coruña

1215047000214

****6003M

José Manuel Suárez Rodríguez

02

325

A Coruña

1215047000218

****5416J

María del Carmen Marante Campelo

06

326

A Coruña

1215047000220

****9030B

Jesusa Recouso Mesías

06

327

A Coruña

1215047000221

****25374

Gandeiría Mandas, S.C.

06

328

A Coruña

1215047000229

****90865

Ganadería Gándaras y Vilar, C.B.

02

329

A Coruña

1215047000230

****3139P

Beatriz Méndez Núñez

02

330

A Coruña

1215047000232

****35985

Seijas, S.C.

07,

331

A Coruña

1215047000246

****0321Z

Manuel Nodar Bermúdez

02

332

A Coruña

1215047000250

****9419Z

Angélica Paz Fuentes

02

333

A Coruña

1215047000252

****0387B

José Seoane Pedreira

02, 06

334

A Coruña

1215050000139

****1473G

María Carmen Fernández Moret

02

335

A Coruña

1215050000146

****9726W

María Fina Parga Fernández

02

336

A Coruña

1215050000171

****44715

Irmáns Couto Carreira, S.C.

02

337

A Coruña

1215050000183

****08394

Gandería Tolda, S.C.

05,

338

A Coruña

1215052000059

****7329S

María del Pilar Graíño Álvarez

02

339

A Coruña

1215052000135

****5084Y

Teresa Pereira Muíño

02

340

A Coruña

1215054000004

****0687S

Carmen Soto Romero

02

341

A Coruña

1215059000002

****8665D

Dosinda Gestal Regueira

02, 06

342

A Coruña

1215059000003

****6104K

María Encarnación Rodríguez Lagares

02, 06

343

A Coruña

1215059000006

****2235H

Manuel Lagares Couselo

02

344

A Coruña

1215059000007

****1392V

Emilia Becerra Carrillo

02

345

A Coruña

1215059000008

****0857P

María Dolores Rodríguez Raña

02

346

A Coruña

1215059000014

****4059M

María Montserrat Suárez Recouso

02

347

A Coruña

1215059000015

****6241G

Rosalina Mareque Boquete

02

348

A Coruña

1215059000016

****8915P

José Becerra Pulleiro

02, 06

349

A Coruña

1215059000017

****8858N

Jesús Manuel Nouche Paz

06

350

A Coruña

1215059000019

****8848J

Mercedes Ameijenda Souto

06

351

A Coruña

1215059000021

****1805H

José Liste Bermúdez

02

352

A Coruña

1215059000032

****7015C

María Sánchez Bestilleiro

02, 06

353

A Coruña

1215059000034

****1812H

Cristina Muíño Gestal

02

354

A Coruña

1215059000038

****4029G

María Isabel Gendre Río

02, 06

355

A Coruña

1215059000039

****8858B

Isaura Couselo Leobalde

02

356

A Coruña

1215059000041

****2411L

María Milagros Concepción Villaverde Gende

02

357

A Coruña

1215059000042

****3386M

Jesusa Queijo Castiñeiras

02

358

A Coruña

1215059000044

****4552P

Orencio Paz del Río

02

359

A Coruña

1215059000046

****0723Y

Ángel Pena Grela

02

360

A Coruña

1215059000047

****2282F

Jesusa Suárez Otero

02, 06

361

A Coruña

1215059000050

****0391W

Manuel Candal Rodríguez

02, 06

362

A Coruña

1215059000051

****2535Y

María Lourdes Muíño Bouzas

02

363

A Coruña

1215059000052

****1312Q

José Fernando Suárez Botana

02

364

A Coruña

1215059000054

****3195J

Jesusa Ferreiro Lata

02, 06

365

A Coruña

1215059000055

****0307H

Luis Viqueira Suárez

02

366

A Coruña

1215059000074

****9167H

María del Pilar Villaverde Rama

02

367

A Coruña

1215059000080

****3597Y

María Bascoy Portela

02

368

A Coruña

1215059000081

****2260A

Sara Bra Martínez

02

369

A Coruña

1215059000093

****8865G

María Fuentes Veiras

02

370

A Coruña

1215059000094

****7992K

Manuel Castro Mosquera

02

371

A Coruña

1215059000098

****7901V

Emilio Vilariño Rama

02

372

A Coruña

1215059000110

****4452T

Divina García Noya

02, 06

373

A Coruña

1215059000111

****4675K

Gabriel Antonio Vilariño Soneira

02, 06

374

A Coruña

1215059000112

****3454H

Manuel Quintas Dobaño

02

375

A Coruña

1215059000113

****3820L

María de la Cruz Piñeiro Berdomas

02

376

A Coruña

1215059000118

****9147K

Manuel Viqueira de la Iglesia

02, 06

377

A Coruña

1215059000121

****6702S

Jesús Lamas Cabeza

06

378

A Coruña

1215059000124

****9055X

Luciano Raña Varela

02

379

A Coruña

1215059000139

****7002F

Claudina Gómez Gestal

02

380

A Coruña

1215059000143

****9157S

Plácida Iglesias Gaudeoso

02, 06

381

A Coruña

1215059000156

****4920A

María del Sol Grela Bermúdez

02, 06

382

A Coruña

1215059000158

****2559Z

José Manuel Becerra del Río

02

383

A Coruña

1215059000160

****9057S

Virtudes Mira Fuentes

02

384

A Coruña

1215059000161

****2341F

María José Liñares Calvo

02, 06

385

A Coruña

1215059000163

****8302Z

Beatriz Pena Gestal

02

386

A Coruña

1215059000165

****7939Z

Josefa Carmen Fernández López

02

387

A Coruña

1215059000166

****4463B

José Villaverde Gómez

02

388

A Coruña

1215059000168

****0680D

Antonio Iglesias Recouso

02

389

A Coruña

1215059000171

****7445H

Estrella Mosquera Vieites

02, 06

390

A Coruña

1215059000172

****0025W

Pilar Prego Villasenín

02

391

A Coruña

1215059000173

****2408H

Jesusa Villaverde Gómez

02

392

A Coruña

1215059000175

****1476D

María Pilar Nouche Cores

02

393

A Coruña

1215059000176

****4010P

María Elena Suárez Carrillo

02

394

A Coruña

1215059000178

****7292K

María Luisa López Pérez

02

395

A Coruña

1215059000182

****1271K

Jesús Manuel Grela Veiras

02

396

A Coruña

1215059000183

****0261G

José Noya Juncal

02, 06

397

A Coruña

1215059000184

****1504Z

María Ángeles Castro Barreiro

02

398

A Coruña

1215059000186

****1894M

Carlos Javier Gómez Ferreiro

02, 06

399

A Coruña

1215059000188

****2931W

Sandra del Río Vázquez

06

400

A Coruña

1215059000193

****6060K

Pilar Gómez Candal

02

401

A Coruña

1215059000194

****7060L

Stella Maris Rodríguez Seoane

06

402

A Coruña

1215059000195

****6006F

María Divina Mira Taboada

06

403

A Coruña

1215059000197

****3399H

Alicia Rivas Porro

02

404

A Coruña

1215059000198

****2241F

Jesús Sánchez Ríos

02

405

A Coruña

1215059000199

****0524C

Ramiro Fraga Castro

02

406

A Coruña

1215059000205

****4585N

Jesús Tojo Lea

02

407

A Coruña

1215059000207

****4983C

Estrella Grela Louzao

06

408

A Coruña

1215059000208

****5474C

Jesús Graña Blanco

02

409

A Coruña

1215059000210

****2630N

Herminda Carballido Vázquez

02, 06

410

A Coruña

1215059000211

****8763S

Jesús Botana Sánchez

02

411

A Coruña

1215059000213

****6520Q

Jesusa Becerra García

02

412

A Coruña

1215059000219

****0748Z

Dosinda García Paz

02

413

A Coruña

1215059000223

****8635W

Herminda Figueira Souto

02

414

A Coruña

1215059000226

****0181Q

Manuel Varela Varela

02, 06

415

A Coruña

1215059000227

****1491R

Consuelo Liste Viqueira

02

416

A Coruña

1215059000228

****2995S

Mercedes Mosquera Carnota

02

417

A Coruña

1215059000230

****5640M

José Manuel Vilariño Fraga

02

418

A Coruña

1215059000233

****9386G

Nieves Rey Recouso

02

419

A Coruña

1215059000234

****2359S

María del Carmen Gómez Uzal

02

420

A Coruña

1215059000235

****8791C

Carmen Seijas López

02, 06

421

A Coruña

1215059000241

****0760K

María Jesús Franqueira García

02, 06

422

A Coruña

1215059000246

****0820V

Josefa Remuiñán Becerra

02, 06

423

A Coruña

1215059000248

****9045Y

José Antonio Pena Mosquera

02

424

A Coruña

1215059000252

****0704Q

María Veiras Astray

02

425

A Coruña

1215059000253

****6075M

José Manuel Gil Otero

02

426

A Coruña

1215059000256

****4387G

José Antonio Liste Castro

06

427

A Coruña

1215059000262

****0600K

Aurora Moar Figueira

02, 06

428

A Coruña

1215059000268

****2934M

Elvira del Pilar Moar Taboada

02

429

A Coruña

1215059000269

****4801D

Verónica-Estelita Quindimil García

06

430

A Coruña

1215059000271

****08217

Herederos de Francisco del Valle, C.B.

02

431

A Coruña

1215059000275

****31913

Explotación Casa do Medio, S.C.

02

432

A Coruña

1215059000276

****5192Q

María Pilar Suárez Suárez

02

433

A Coruña

1215059000278

****8070F

Pilar Villasenín Croque

02

434

A Coruña

1215059000280

****0795S

Manuela Cabanas del Río

02

435

A Coruña

1215059000281

****6070P

Matilde Louro Moar

02, 06

436

A Coruña

1215059000282

****0755K

Esclavitud Calvo Iglesias

02, 06

437

A Coruña

1215059000283

****6982W

María Pilar Sánchez Jarazo

02,05,

438

A Coruña

1215059000283

****6982W

María Pilar Sánchez Jarazo

02, 06

439

A Coruña

1215059000286

****6588N

Felisa Botana Paz

02

440

A Coruña

1215059000290

****4614Q

Josefa García Ferreiro

02, 06

441

A Coruña

1215059000292

****7481P

María del Carmen Gestal Pulleiro

06

442

A Coruña

1215059000293

****9725Q

José Manuel Vázquez Louro

02

443

A Coruña

1215059000295

****3396S

María Isabel Pulleiro Pena

02

444

A Coruña

1215059000300

****1302Y

Jesusa Villaverde Villaverde

02, 06

445

A Coruña

1215059000302

****9764Z

María del Carmen Vilariño Ferreiro

02

446

A Coruña

1215059000303

****0875A

Jesusa Gómez Pazos

02, 06

447

A Coruña

1215059000307

****6155A

Jesús Gómez López

02

448

A Coruña

1215059000312

****0995Q

María del Carmen Pena Gómez

02

449

A Coruña

1215059000313

****2304D

María Miranda Vázquez

02

450

A Coruña

1215059000316

****6309E

María Vázquez Suárez

02

451

A Coruña

1215059000317

****0539D

Daniel Blanco López

02

452

A Coruña

1215059000318

****8601Z

José Martínez Gómez

02

453

A Coruña

1215059000321

****0709K

Antonio Botana Moar

02, 06

454

A Coruña

1215059000323

****8051R

Adolfina Santos López

02, 06

455

A Coruña

1215059000326

****7882E

Jesusa Bermúdez Pena

02

456

A Coruña

1215059000327

****6277H

Albina González Presedo

06

457

A Coruña

1215059000336

****0203Y

María del Camen Candal Gende

06

458

A Coruña

1215059000340

****4033T

Domingo Antonio Señarís Pardo

02

459

A Coruña

1215059000342

****7958X

María Cruz Gestal Regueira

02

460

A Coruña

1215059000346

****5071P

Manuel Jesús Remuiñán Ríos

02

461

A Coruña

1215059000349

****1300R

María Luz Gómez Fernández

02

462

A Coruña

1215059000351

****4555B

Ermitas Suárez Viqueira

02

463

A Coruña

1215059000356

****1404Y

Emilia López Corbelle

02

464

A Coruña

1215059000364

****1201X

Visitación Gómez Uzal

02

465

A Coruña

1215059000366

****3226Q

Eva Beres Caínzos

02

466

A Coruña

1215059000367

****6792F

Isolina Liñares Barreiro

02

467

A Coruña

1215059000368

****9107G

María Esther Rama Bermúdez

02

468

A Coruña

1215059000375

****8948H

Angélica Gómez Liñares

02

469

A Coruña

1215059000379

****7470L

José Antonio García Balado

02

470

A Coruña

1215059000380

****8676C

Rosalía Iglesias Raña

02

471

A Coruña

1215059000382

****1663N

Josefina Raña Cores

02, 06

472

A Coruña

1215059000388

****0562N

María Núñez Sánchez

02, 06

473

A Coruña

1215059000398

****5933B

Manuel Veiras Pazos

02

474

A Coruña

1215059000400

****3391X

Domingo Antonio Gómez Candal

02, 06

475

A Coruña

1215059000408

****1408X

Mercedes Golán Reboredo

02, 06

476

A Coruña

1215059000409

****9091B

Manuel Darriba Franqueira

02

477

A Coruña

1215059000417

****8653T

José María Meijide Villaverde

02

478

A Coruña

1215059000418

****8912A

María del Carmen Sanjurjo Ferreiro

02

479

A Coruña

1215059000423

****8587L

Mónica Mariño Martínez

06

480

A Coruña

1215059000427

****42777

Castrofarm, S.C.

02

481

A Coruña

1215059000431

****1905Y

Milagros Villaverde Pulleiro

02

482

A Coruña

1215060000001

****3294V

María Suárez Lorenzo

02, 06

483

A Coruña

1215060000004

****9247X

María del Carmen Fernández Mosquera

02

484

A Coruña

1215060000008

****1063Z

José Luis Mosquera Cancelada

02

485

A Coruña

1215060000009

****1615S

Jesús Manuel Vázquez Pampín

02

486

A Coruña

1215060000013

****80908

Ganados Ivasa, S.L.

02

487

A Coruña

1215060000015

****9042S

Antonio Remuiñán Martínez

02

488

A Coruña

1215060000017

****3327E

Asunción María Méndez Ramas

02, 06

489

A Coruña

1215060000018

****2923F

María del Carmen Veiras Gómez

02

490

A Coruña

1215060000019

****5971T

Severino Rial García

02

491

A Coruña

1215060000024

****1865G

Carmen Gende Ferreiro

02

492

A Coruña

1215060000025

****0900Q

Jaime Pena Martínez

02

493

A Coruña

1215060000026

****2946F

Eugenio Rivera Souto

02

494

A Coruña

1215060000029

****2737V

Dorinda Vázquez Sanmartín

02

495

A Coruña

1215060000040

****7050R

Jesusa Pulleiro Liste

02

496

A Coruña

1215060000053

****7076G

María Pilar Pedrouzo Veiras

02

497

A Coruña

1215060000056

****7356R

María Ángeles Varela Pereiro

02

498

A Coruña

1215060000065

****4927C

Natalia Rey Mosquera

02

499

A Coruña

1215060000086

****0388N

Juan Carlos Paderne Vilar

02

500

A Coruña

1215060000091

****1917X

María Luisa Platas Mosquera

02, 06

501

A Coruña

1215060000102

****4016S

Jesusa Regueiro Suárez

02

502

A Coruña

1215060000104

****1702N

Manuel Quindimil Novoa

02

503

A Coruña

1215060000107

****0899G

María Cores Raña

02

504

A Coruña

1215060000108

****0542W

Francisco Cendal Raña

02, 06

505

A Coruña

1215060000111

****4261K

Ricardo García Tojo

02

506

A Coruña

1215060000114

****6690F

María Isabel Calviño Guerra

02

507

A Coruña

1215060000115

****3296L

María Lourdes Grela Liste

02

508

A Coruña

1215060000117

****5898C

David Fernández Uzal

06

509

A Coruña

1215060000122

****4116E

Manuel Souto Varela

02

510

A Coruña

1215060000124

****4062Z

José Manuel Pulleiro Duro

02

511

A Coruña

1215060000126

****9054N

José Antonio Naveiro Rey

06

512

A Coruña

1215060000127

****3579K

Rogelio Naveiro Suárez

02, 06

513

A Coruña

1215060000130

****3668H

Eugenia Barreiro Neira

02

514

A Coruña

1215060000137

****3237D

Jesusa Barreiro Gómez

06

515

A Coruña

1215060000138

****2615A

María Encarnación Barallobre López

02, 06

516

A Coruña

1215060000142

****0234Z

Manuel Liñeira Rodríguez

02, 06

517

A Coruña

1215060000144

****0987H

María del Carmen Ponte Barreiro

02

518

A Coruña

1215060000146

****7950Z

Manuel Antonio Gil Mosquera

02

519

A Coruña

1215060000150

****1886W

Rogelia Bouzas Barreiro

06

520

A Coruña

1215060000159

****35617

Ganadería Remedios, S.C.

02

521

A Coruña

1215060000169

****2872W

Manuel Ferro Calvo

02, 06

522

A Coruña

1215060000170

****3687N

Manuel Ruanova Rodríguez

02

523

A Coruña

1215061000046

****9805S

Josefa Cheda Piñón

02

524

A Coruña

1215062000078

****0766P

Martín Lago Lago

02

525

A Coruña

1215063000058

****7748Y

Adolfina Sánchez Sánchez

05,

526

A Coruña

1215064000005

****2209K

Ángel Cagiao Purriños

02

527

A Coruña

1215064000021

****41181

Gandeiría O Bion SC

05,

528

A Coruña

1215066000008

****7152R

Carlos Alberto Míguez Pintor

02, 06

529

A Coruña

1215066000009

****6759R

Eugenia López Silva

02

530

A Coruña

1215066000040

****94966

Agrícola del Camino SL

02

531

A Coruña

1215066000042

****5356N

Inés Vigo Vázquez

02

532

A Coruña

1215066000058

****5186A

María del Carmen Vilares Carrillo

02

533

A Coruña

1215066000084

****4335S

Leonor Puente Caneda

02

534

A Coruña

1215066000085

****3886A

Carmen Blanco Rodríguez

02, 06

535

A Coruña

1215066000091

****2451F

María del Carmen Fandiño Méndez

06

536

A Coruña

1215066000094

****2464C

Manuel Antonio Nouche Lareu

06

537

A Coruña

1215066000095

****5262G

Luis Ramiro Rial Barral

02

538

A Coruña

1215066000103

****2923K

María Jesús Fernández González

06

539

A Coruña

1215066000104

****2250J

María del Carmen Sueiro Castro

02,05,

540

A Coruña

1215066000105

****7910X

Miguel Maña Castro

02

541

A Coruña

1215066000106

****1027W

José Ramón Gómez Pérez

02

542

A Coruña

1215066000116

****3701N

Filomena Sánchez Castro

02

543

A Coruña

1215066000119

****1275Z

Antonio Castro Otero

02

544

A Coruña

1215066000122

****42895

SAT Marcos 963 Xuga

02

545

A Coruña

1215066000127

****4204G

María Luisa Fuentes Cacharrón

06

546

A Coruña

1215066000129

****1381X

María Dolores Vigo Sánchez

02, 06

547

A Coruña

1215066000137

****8443Y

Jesús Iglesias Castro

06

548

A Coruña

1215066000144

****1112N

Emilia López Aguión

02

549

A Coruña

1215066000153

****7219P

José Antonio Villamor Boo

02

550

A Coruña

1215066000159

****4771P

Gleice Oliveira da Silva

02

551

A Coruña

1215066000169

****7432J

Felipe Suárez Caneda

02

552

A Coruña

1215066000187

****55993

Gandeiría Gómez do Cruceiro

02

553

A Coruña

1215066000188

****91651

Ganadería A Xunqueira, S.C.

02

554

A Coruña

1215068000037

****0780S

Manuel Ángel Taibo Garrido

02

555

A Coruña

1215070000012

****7440K

Ana López Barro

02

556

A Coruña

1215070000014

****8073C

Josefina García López

02

557

A Coruña

1215070000084

****4505M

María Luz Cabarcos Bouza

02

558

A Coruña

1215070000085

****5116N

María Josefa Bolaño Fernández

02

559

A Coruña

1215070000086

****1960S

Xosé Hixinio Adega Ardao

02

560

A Coruña

1215070000087

****6664S

Sofía Seco Pardo

02

561

A Coruña

1215070000088

****2253W

Celia Pena Fresco

02

562

A Coruña

1215070000089

****0486Q

María Soledad Cousillas Luaces

02

563

A Coruña

1215070000113

****20163

SAT Corpedrafor, 706-Xuga

05,

564

A Coruña

1215071000069

****3496L

María Edelmira Vidal Sampedro

02

565

A Coruña

1215071000078

****7674C

Dolores Queiruga Martínez

02, 06

566

A Coruña

1215072000003

****3287Y

Domingo Ignacio Rial

02

567

A Coruña

1215073000013

****0055Z

Josefa Teira Sieira

02

568

A Coruña

1215073000014

****0481C

Manuela Brión Gago

02, 06

569

A Coruña

1215073000017

****1915R

María Dolores Domínguez Santos

02

570

A Coruña

1215076000003

****8048J

María Sol Piñeiro López

02

571

A Coruña

1215076000006

****3149K

Miguel Calvo Canido

02

572

A Coruña

1215076000024

****8686E

Eva Espantoso Mera

02

573

A Coruña

1215078000062

****7030Z

José Manuel Martínez Uzal

02

574

A Coruña

1215078000132

****73797

Castiñeira Pequena, S.C.

02

575

A Coruña

1215078000137

****1042N

Jorge Míguez Prado

02

576

A Coruña

1215078000151

****6165C

José Antonio Suárez Otero

02

577

A Coruña

1215078000154

****1624A

Pilar Isabel Pombo Sánchez

02

578

A Coruña

1215078000224

****5036R

Armando José Garabal Gómez

02

579

A Coruña

1215078000226

****6463C

José Luis Vázquez Mansilla

02

580

A Coruña

1215078000239

****8529T

Mario Otero Piñeiro

02

581

A Coruña

1215078000240

****2168C

Manuel Miramontes García

02

582

A Coruña

1215079000006

****6266D

Carmen Mato Bermúdez

02, 06

583

A Coruña

1215079000007

****5871S

María del Carmen García López

06

584

A Coruña

1215079000019

****6799L

María del Carmen Bugeiro Carnes

02

585

A Coruña

1215079000025

****8106D

José Quintela Iglesias

01,

586

A Coruña

1215079000033

****8955T

César Oro Pazos

02, 06

587

A Coruña

1215079000037

****4369Q

María Dolores Cagide Val

02

588

A Coruña

1215079000051

****1180Q

José Luis Barral Río

02

589

A Coruña

1215079000070

****1248S

Teresa Naviza García

02

590

A Coruña

1215079000086

****9112K

Dolores Río Pumar

02

591

A Coruña

1215079000090

****7524P

Esperanza Sánchez Fernández

02

592

A Coruña

1215079000107

****6662R

Edita García Torreiro

02, 06

593

A Coruña

1215079000111

****4037K

María Teresa Sanguiao López

02

594

A Coruña

1215079000116

****0325F

Teresa Martínez Varela

02

595

A Coruña

1215079000119

****1229L

Manuel Sánchez Barco

02

596

A Coruña

1215079000120

****2579F

Jesús Carral Sesto

06

597

A Coruña

1215079000121

****5614B

Alberto Rodríguez Fondevila

02

598

A Coruña

1215079000125

****5951A

Ricardo Adán Carballal

02

599

A Coruña

1215079000126

****3149W

Julio Blanco Sánchez

02

600

A Coruña

1215079000133

****5827V

Ángela Pazos Seijas

02

601

A Coruña

1215079000153

****0330W

Secundino Quiñoy Amboage

02

602

A Coruña

1215079000155

****3442D

María Varela Villar

02, 06

603

A Coruña

1215079000157

****6401Y

María Soledad Carril Vázquez

06

604

A Coruña

1215079000165

****0381V

Alejandra Nerea Gómez Serna

07,

605

A Coruña

1215079000168

****9760E

Pilar Iglesias Mouriño

06

606

A Coruña

1215079000172

****3418P

Rosario Fuentes Salgado

02

607

A Coruña

1215080000013

****1493F

María Milagros Sánchez Vigo

02, 06

608

A Coruña

1215080000028

****93020

Ganadería de Rañón, S.L.

02

609

A Coruña

1215080000031

****8472W

Josefina Sánchez Ramos

06

610

A Coruña

1215080000035

****8106Z

María Otilia Sofía Vázquez Lodeiro

06

611

A Coruña

1215080000043

****5823Q

María Gómez Sánchez

02

612

A Coruña

1215080000066

****9721L

Manuel José Seoane Ares

02

613

A Coruña

1215080000076

****2534B

María del Carmen Sánchez Lamas

02

614

A Coruña

1215080000077

****5833R

José Luis García Carreira

02

615

A Coruña

1215080000084

****5087A

Francisco Abad Santos

02

616

A Coruña

1215080000085

****8033M

María Carmen Abucide Mato

02, 06

617

A Coruña

1215080000089

****7585X

Noelia García García

02

618

A Coruña

1215080000098

****4726M

María Carmen García Brañas

02

619

A Coruña

1215080000099

****7502J

María Ángeles López Fernández

02

620

A Coruña

1215080000105

****7807C

Agustín Rúa Pandelo

02

621

A Coruña

1215080000115

****03542

Irmáns Ares, S.C.

02

622

A Coruña

1215080000126

****3826T

María Isabel García Santos

02

623

A Coruña

1215080000129

****4872M

Mariano Seoane Rodríguez

02

624

A Coruña

1215080000131

****1498N

María Luisa Simón Peteiro

06

625

A Coruña

1215080000134

****3046L

María Jesús Sánchez Lamas

02

626

A Coruña

1215080000138

****7134H

Concepción García Fandiño

06

627

A Coruña

1215080000141

****5324S

Pablo Corral Carreira

02

628

A Coruña

1215080000152

****4786L

Manuel Lago Lago

06

629

A Coruña

1215080000165

****1393F

Manuel García Sánchez

02

630

A Coruña

1215080000166

****1870R

Magín Freire Fidalgo

02

631

A Coruña

1215080000167

****1948V

Manuel Rodríguez Morandeira

02, 06

632

A Coruña

1215080000170

****02222

Irmáns Suárez Rodríguez, C.B.

02

633

A Coruña

1215080000183

****2935V

José Lapido Andón

07,

634

A Coruña

1215080000192

****8244D

José Vicente Fernández García

03,

635

A Coruña

1215080000197

****2983W

María Luz Castelo García

06

636

A Coruña

1215080000198

****9570L

Pilar Pandelo Veiga

02

637

A Coruña

1215080000199

****5488H

María Begoña Lodeiro Lago

06

638

A Coruña

1215080000201

****5699A

Yolanda Villamor García

02

639

A Coruña

1215080000207

****4409P

José Antonio Ramos Souto

07,

640

A Coruña

1215080000211

****5983N

María de las Mercedes Vizcaíno Vizcaíno

07,

641

A Coruña

1215080000212

****2303J

María José Ascariz López

02

642

A Coruña

1215080000220

****7683Q

Juan Carlos Simón Buján

06

643

A Coruña

1215080000224

****16257

Pertenza, S.L.

02

644

A Coruña

1215080000235

****5648E

Fernando Cabado Rodríguez

02

645

A Coruña

1215081000009

****9634M

María Fermina Paz Durán

02

646

A Coruña

1215081000034

****2327F

María Josefa Villares López

02

647

A Coruña

1215082000005

****2440Y

Dolores Canicoba Veiga

02, 06

648

A Coruña

1215082000023

****9856K

Ana Álvarez Iglesias

02, 06

649

A Coruña

1215082000044

****7038E

María Geraldina Aldariz Araujo

02

650

A Coruña

1215083000001

****4739T

Guillermo Vázquez Ares

02

651

A Coruña

1215083000004

****1040N

Eva Varela Penas

02

652

A Coruña

1215083000013

****9024V

María Dolores Pardo Vázquez

07,

653

A Coruña

1215083000018

****2324M

María Isabel Couso Álvarez

02

654

A Coruña

1215083000039

****2653N

Manuel Varela García

02

655

A Coruña

1215083000040

****0419G

María Álvarez Ferreiro

02

656

A Coruña

1215083000042

****5819D

José Antonio Fernández Martínez

02

657

A Coruña

1215083000046

****5799N

María Rosario Buján Mato

02

658

A Coruña

1215083000056

****1914E

Avelino Rodríguez Penas

02, 06

659

A Coruña

1215083000066

****3263D

Oliva Espiñeira López

03,

660

A Coruña

1215083000073

****8456Y

Evangelina Villar Couso

07,

661

A Coruña

1215083000080

****8290W

María José Barreiro Buján

02

662

A Coruña

1215083000084

****1878D

Celia Seoane Pérez

02

663

A Coruña

1215083000092

****0216J

María Manuela Roade Carreira

05,

664

A Coruña

1215083000093

****6703G

Belarmino Pardo López

02

665

A Coruña

1215083000104

****2914W

María Divina Seoane García

07,

666

A Coruña

1215083000108

****2916M

Juan Carlos López Seoane

02

667

A Coruña

1215083000122

****6078S

María del Carmen Veiga Vilariño

02

668

A Coruña

1215083000134

****3225G

José Ángel Varela Prieto

02

669

A Coruña

1215083000136

****4810W

Belén Pérez Sánchez

05,

670

A Coruña

1215083000138

****68150

Cabanelas Inversiones, S.L

02

671

A Coruña

1215083000139

****6705Y

José Antonio López Barba

02

672

A Coruña

1215083000154

****79951

Ganadería Escariz Guerra, S.C.

02

673

A Coruña

1215083000155

****4754S

María Milagros Rodríguez Otero

02

674

A Coruña

1215084000001

****2150J

Consuelo Gómez Castro

02, 06

675

A Coruña

1215084000012

****4877Y

María Dolores Gómez Gómez

02

676

A Coruña

1215084000014

****1966J

Manuela Boquete Juncal

02

677

A Coruña

1215084000016

****2863P

José Liste Liste

02

678

A Coruña

1215084000020

****1241V

María Carmen Otero Fraga

02

679

A Coruña

1215084000023

****17639

Gandeiría Lande, S.C.

02

680

A Coruña

1215084000025

****4838J

Pastora Carmen Cancela Rosende

02

681

A Coruña

1215084000026

****5091J

María Calviño Germiñas

06

682

A Coruña

1215084000030

****0306N

Purificación Muíño Corral

02

683

A Coruña

1215084000054

****1436H

María Xosé González Rey

06

684

A Coruña

1215084000056

****9507W

Antonio Manuel Otero Calviño

02

685

A Coruña

1215084000066

****36357

Fuentes, S.C.

02

686

A Coruña

1215084000070

****1948H

Lucinda Suárez Abelenda

02, 06

687

A Coruña

1215084000074

****2562B

Manuela Rey Castro

02

688

A Coruña

1215084000101

****7784S

Manuel Rey Bardanca

02, 06

689

A Coruña

1215084000111

****7765Y

María del Carmen Gesto Suárez

06

690

A Coruña

1215084000112

****4543B

María del Pilar Landeira Fraga

02

691

A Coruña

1215084000114

****3377Q

María del Carmen Franqueira Ríos

02

692

A Coruña

1215084000133

****0493X

María Iglesias Becerra

06

693

A Coruña

1215084000135

****20922

Gandeira Becerra TC

02

694

A Coruña

1215084000150

****7500N

José Manuel Cancela Cancela

02

695

A Coruña

1215084000152

****9615L

Jesús González Señarís

02

696

A Coruña

1215084000155

****4037K

José Fieira Raña

02, 06

697

A Coruña

1215084000156

****3867N

Jaime Souto Gómez

02, 06

698

A Coruña

1215084000158

****2775N

Josefina Señarís Canedo

02, 06

699

A Coruña

1215084000161

****0398F

María Jesús Pallas Costa

06

700

A Coruña

1215084000163

****3627C

Gumersindo Rey Fraga

02, 06

701

A Coruña

1215084000163

****3627C

Gumersindo Rey Fraga

02,05,

702

A Coruña

1215084000167

****9436X

Rosa Castiñeiras Mallo

02

703

A Coruña

1215084000170

****0407Q

Esperanza Castro Lamas

02, 06

704

A Coruña

1215084000174

****7806R

Jesús José Baleato Señarís

02

705

A Coruña

1215084000178

****2115R

Carmen Canedo Muíño

06

706

A Coruña

1215084000182

****0062P

Rosa Visitación González Vázquez

02

707

A Coruña

1215084000183

****7168R

Aurora Pena Muíño

02, 06

708

A Coruña

1215084000186

****4464R

María Jesús Couselo Becerra

02

709

A Coruña

1215084000190

****4697C

Javier Calviño Becerra

01,06

710

A Coruña

1215084000194

****1076F

José Antonio Romero Gómez

02, 06

711

A Coruña

1215084000195

****6865Q

María del Carmen Señarís Ramas

06

712

A Coruña

1215084000197

****1219S

Carmen Germiñas Iglesias

02, 06

713

A Coruña

1215084000199

****0711X

Eulogio Vázquez Fraga

02

714

A Coruña

1215084000209

****3140E

Carmen García Fernández

02, 06

715

A Coruña

1215084000210

****8090Q

María Amelia González Pereiro

02, 06

716

A Coruña

1215084000212

****2309H

María Lourdes Mosquera Orgeira

02, 06

717

A Coruña

1215084000213

****7773Z

Carmen Gómez Pombo

06

718

A Coruña

1215084000216

****7542P

María Josefa González Parafita

02

719

A Coruña

1215084000223

****2862F

Nieves Pereiro Dubra

02

720

A Coruña

1215084000224

****7782T

María Leis Noya

02, 06

721

A Coruña

1215084000230

****9042B

Jesús Barreiro Fraga

02

722

A Coruña

1215084000239

****3361X

Manuel Gerpe Gende

02, 06

723

A Coruña

1215084000240

****8957F

Jesusa González Castro

02, 06

724

A Coruña

1215084000244

****0127D

María Isabel Fariña Pose

06

725

A Coruña

1215084000251

****36082

Gandeiría Lamado, S.C.

07,

726

A Coruña

1215084000264

****9072F

Carmen Costa Castro

06

727

A Coruña

1215084000266

****0562E

José David Señarís Pombo

02

728

A Coruña

1215084000268

****2561M

Josefina Juncal Pena

06

729

A Coruña

1215084000271

****7786G

Dolores Rama Barreiro

02, 06

730

A Coruña

1215084000283

****1346B

Laura Barral Juncal

02, 06

731

A Coruña

1215084000285

****3108J

Avelina Noya López

06

732

A Coruña

1215084000288

****2691M

María Carmen Reyes Taibo

02

733

A Coruña

1215084000295

****56375

Ganadería Carpio, S.C.

02

734

A Coruña

1215084000296

****7476B

María Rosende Viña

02, 06

735

A Coruña

1215084000311

****2592Q

Dosinda González Liñares

02, 06

736

A Coruña

1215084000315

****8392L

Balbina Sol Vázquez Becerra

02

737

A Coruña

1215084000332

****21042

Ganadería Xoalda, S.C.

02

738

A Coruña

1215084000333

****3427D

María Nieves Pena Vázquez

02

739

A Coruña

1215085000005

****9925Q

Carmen González Martínez

02, 06

740

A Coruña

1215085000006

****0981D

Mercedes González Barrio

02

741

A Coruña

1215085000007

****3655M

María Begoña Vigo Mareque

02

742

A Coruña

1215085000009

****8706T

José Julio Castelo Rodríguez

02, 06

743

A Coruña

1215085000010

****8102Q

Isabel Rey Otero

02, 06

744

A Coruña

1215085000019

****4772X

Benito Mella Fortes

02

745

A Coruña

1215085000020

****0726A

María Isabel Vázquez Fernández

02

746

A Coruña

1215085000021

****1806K

José Santiso Ares

02, 06

747

A Coruña

1215085000027

****0382H

Carmen Mato Granja

02, 06

748

A Coruña

1215085000029

****1688P

María Esther Santiso López

02

749

A Coruña

1215085000038

****9723A

Elena Jesusa Casal Segade

02,03,

750

A Coruña

1215085000041

****0188V

Manuel Pereiro Barral

02, 06

751

A Coruña

1215085000044

****1302P

Lucita Otero Santiso

02

752

A Coruña

1215085000045

****7410J

María Elena Quintela Alonso

02

753

A Coruña

1215085000050

****9899J

María Teresa Lago Barreiro

02

754

A Coruña

1215085000052

****7286R

Manuel Frade Rendo

06

755

A Coruña

1215085000053

****9946P

María Teresa Penas Cao

02

756

A Coruña

1215085000054

****4902J

José Manuel Martínez Cereijo

02, 06

757

A Coruña

1215085000058

****4375Q

Manuel Barreiro Vázquez

02

758

A Coruña

1215085000063

****8024Z

María Rouco López

02

759

A Coruña

1215085000065

****1369Y

Carmen Ríos Rilo

02, 06

760

A Coruña

1215085000067

****9944N

Isabel García Gamallo

02

761

A Coruña

1215085000074

****9910R

María Ramona Montero Conde

02

762

A Coruña

1215085000080

****8336G

Jesús Manuel Arias Castro

06

763

A Coruña

1215085000087

****9275S

María Dolores Larroy Castro

02

764

A Coruña

1215085000092

****6032B

Sonia García Brea

02

765

A Coruña

1215085000101

****8069J

María Josefa Calvo Millán

02, 06

766

A Coruña

1215085000105

****74881

Granxa Puga, S.C.

06

767

A Coruña

1215085000112

****9755F

María Quintas Rodríguez

02

768

A Coruña

1215085000116

****9867G

Antonio José Millán Blanco

02

769

A Coruña

1215085000118

****9203C

Miguel Ángel Santos Chorén

02

770

A Coruña

1215085000119

****1758G

María del Carmen Botana Midón

02, 06

771

A Coruña

1215085000122

****5426S

María Luz Souto Barco

07,

772

A Coruña

1215085000123

****9824F

María del Carmen Castro Gago

02, 06

773

A Coruña

1215085000126

****0474H

José Pérez Otero

06

774

A Coruña

1215085000127

****4619Q

Laura Teixeira Ferreira

02

775

A Coruña

1215085000135

****8593X

César Fernández Freire

02

776

A Coruña

1215085000137

****7555S

María del Pilar Rial García

03,

777

A Coruña

1215085000148

****68889

Agrorubia Murgas, S.L.

02

778

A Coruña

1215085000153

****7062M

María Balboa Castro

02

779

A Coruña

1215085000156

****86045

Gandería Chousa Nova, S.C.

07,

780

A Coruña

1215085000160

****83441

Ganadería Raxeiro, S.C.

02

781

A Coruña

1215086000008

****4460P

María Muíño Varela

02

782

A Coruña

1215086000014

****0616H

José Antonio Bello Anton

02

783

A Coruña

1215086000015

****2632N

Manuela Castro Ríos

02, 06

784

A Coruña

1215086000019

****1122G

José Manuel López Mosquera

02

785

A Coruña

1215086000026

****5200T

María Bermúdez Couselo

02

786

A Coruña

1215086000036

****4524F

Francisco Landeira Rodríguez

02

787

A Coruña

1215086000047

****7058V

Dolores Labandeira Souto

02

788

A Coruña

1215086000048

****0577W

María Isabel Remuiñán Muíño

02

789

A Coruña

1215086000056

****2625M

María Liste Rial

06

790

A Coruña

1215086000057

****4928K

Sonia Rey Pedrouzo

02

791

A Coruña

1215086000058

****17222

Finca O Pedrido, S.C.

02

792

A Coruña

1215086000079

****1165Q

Mercedes Álvarez Otero

02

793

A Coruña

1215086000083

****2287S

Eva María Liñares Castro

02

794

A Coruña

1215086000104

****4597Y

Moisés Cruz Noya

02, 06

795

A Coruña

1215086000108

****3108E

Nieves García Grela

06

796

A Coruña

1215086000109

****9634E

María Dolores Muíño Mariño

06

797

A Coruña

1215086000114

****2266L

María García Araujo

02

798

A Coruña

1215086000122

****7663Y

María Varela Noya

02

799

A Coruña

1215086000129

****0082M

María Dolores Rodríguez Neiro

02, 06

800

A Coruña

1215086000135

****2050T

María Rosa Gigirey González

02, 06

801

A Coruña

1215086000139

****9092E

Manuela Carmen González Calo

06

802

A Coruña

1215086000145

****8242D

Teresa Raña Mallo

02, 06

803

A Coruña

1215086000152

****2579M

Carmen Noya Mallo

02

804

A Coruña

1215086000156

****3109Q

Pilar Ríos Raña

02, 06

805

A Coruña

1215086000177

****0712Y

Josefa Fernández Pose

02, 06

806

A Coruña

1215086000182

****2389F

Anabel Rey Leis

02

807

A Coruña

1215086000183

****0586H

Jesús Rosende Calviño

02, 06

808

A Coruña

1215086000185

****8542R

Ana Begoña Baleato Vidal

02

809

A Coruña

1215086000188

****2533J

Ramón Mallo Bello

02

810

A Coruña

1215086000201

****3853L

Carmen Noya Nieto

02, 06

811

A Coruña

1215086000203

****6180F

José Señarís Ríos

02

812

A Coruña

1215086000204

****1776M

Carmen Ríos Costa

02

813

A Coruña

1215086000206

****0099E

María Soledad Veiras Castenda

02

814

A Coruña

1215086000216

****7021H

María Elvira Varela Jamardo

06

815

A Coruña

1215086000218

****2307B

Esther Sande Ferro

02

816

A Coruña

1215086000223

****7330J

Sabina Landeira Castro

02

817

A Coruña

1215086000225

****2342J

Rosa Catalina Señarís Gende

06

818

A Coruña

1215086000227

****9510P

Juan José Pose Iglesias

02

819

A Coruña

1215086000233

****4767B

Flora Mosquera Leis

02

820

A Coruña

1215086000239

****3788T

Rosa Míguez Míguez

02

821

A Coruña

1215086000245

****2119W

Aldo Mallo González

02

822

A Coruña

1215086000249

****0874S

José Manuel Gándara Casas

02

823

A Coruña

1215086000255

****65824

Ganadería Grela, S.C.

02

824

A Coruña

1215086000262

****32786

Casa Bernardo, S.C.

02

825

A Coruña

1215086000271

****0898T

Rocío Pena Iglesias

02, 06

826

A Coruña

1215086000280

****2663H

Juan José Mallo Varela

02

827

A Coruña

1215088000005

****5851N

María del Carmen Franza Iglesias

02, 06

828

A Coruña

1215088000006

****2585K

María Cornes Louzán

02, 06

829

A Coruña

1215088000008

****1465P

Asunción Fraga Mata

02

830

A Coruña

1215088000013

****3765S

María Manuela Suárez Fraga

06

831

A Coruña

1215088000016

****2218F

Juan Carlos García Pumar

06

832

A Coruña

1215088000020

****7006R

Consuelo García García

02, 06

833

A Coruña

1215088000023

****7397B

Pilar Parente Fraga

02, 06

834

A Coruña

1215088000026

****9902V

María Soledad Míguez Landeira

02

835

A Coruña

1215088000034

****5368Z

Dolores García García

02, 06

836

A Coruña

1215088000038

****5084F

Olimpio Amarelle Míguez

02

837

A Coruña

1215088000039

****8461L

María Dolores Gómez Gende

02

838

A Coruña

1215088000042

****7490H

Purificación García Santos

02, 06

839

A Coruña

1215088000044

****4319P

María Delia Castro Vilares

02, 06

840

A Coruña

1215088000045

****9898F

María Isabel Guardado Iglesias

06

841

A Coruña

1215088000052

****3865Y

Silvia Rodríguez Suárez

02

842

A Coruña

1215088000055

****1090Y

María Carmen Brea Calviño

06

843

A Coruña

1215088000056

****3308M

Daniel Lata Muíño

02

844

A Coruña

1215088000064

****9591T

Jesús Blanco Regueiro

02

845

A Coruña

1215088000069

****7777L

Manuela Neiro Pulleiro

02, 06

846

A Coruña

1215088000074

****8948Q

María del Carmen Fernández Romero

02

847

A Coruña

1215088000078

****7041J

María Dorinda Baleato Gontán

02

848

A Coruña

1215088000079

****9456M

María Consuelo Anido Rey

02

849

A Coruña

1215088000080

****2872E

María Carmen Blanco Pisco

02

850

A Coruña

1215088000081

****2536H

Isaura Iglesias Báscuas

02

851

A Coruña

1215088000084

****9368D

Manuela Vilacoba Núñez

02, 06

852

A Coruña

1215088000088

****7076W

Amador Ricardo Noya Casal

02

853

A Coruña

1215088000089

****4583E

María Parente Fraga

02, 06

854

A Coruña

1215088000091

****0792G

María Carmen Vázquez Gil

02

855

A Coruña

1215088000092

****4315T

María Carmen Guillín Cancela

06

856

A Coruña

1215088000093

****7990J

Rosa Mari Remuiñán Rodríguez

02

857

A Coruña

1215088000098

****8971Q

María del Carmen Vilares Pulleiro

02, 06

858

A Coruña

1215088000112

****3116Q

Andrés Fagín Guerra

06

859

A Coruña

1215088000121

****6579H

Josefa Sánchez Otero

02

860

A Coruña

1215088000122

****9141F

José Antonio Ríos Iglesias

02

861

A Coruña

1215088000123

****7052T

Divina García García

02

862

A Coruña

1215088000129

****3596M

María del Carmen Nieto García

02, 06

863

A Coruña

1215088000131

****2930K

Marcial Villar Villar

02

864

A Coruña

1215088000134

****3448F

María Delfina Blanco Quintans

02

865

A Coruña

1215088000135

****8992Z

María Carmen Turnes Turnes

06

866

A Coruña

1215088000137

****2129L

Avelino Blanco Blanco

02

867

A Coruña

1215088000143

****2191Q

Marcos Blanco Barca

02

868

A Coruña

1215088000145

****2223W

David Blanco Blanco

02

869

A Coruña

1215088000151

****6846E

Jesús Barreiro Tasende

02

870

A Coruña

1215088000153

****03941

Gandería Bartulo, S.C.

02

871

A Coruña

1215088000163

****3114B

Enrique Guardado Báscuas

02

872

A Coruña

1215088000168

****1674H

María Divina Mourelle Velo

02,05,

873

A Coruña

1215088000172

****2250C

Arturo Feliciano Ares Gil

02

874

A Coruña

1215090000009

****1240F

Andrés de Castro Gosnell

02

875

A Coruña

1215090000011

****6003Y

Alfredo Gómez Sánchez

02, 06

876

A Coruña

1215090000012

****6142F

Jesús Astray Bugallo

02, 06

877

A Coruña

1215090000015

****6029D

Carmen Peteiro Freire

02, 06

878

A Coruña

1215090000016

****0302F

José Luis Pérez Martínez

02, 06

879

A Coruña

1215090000020

****1357G

María Luisa Rico Sánchez

02

880

A Coruña

1215090000025

****0000E

José Novo Saavedra

06

881

A Coruña

1215090000030

****8966C

Manuel Sanda Sánchez

02, 06

882

A Coruña

1215090000035

****6748A

María Carmen Meijide Aller

02

883

A Coruña

1215090000037

****5981N

Cristina Vázquez Sánchez

02

884

A Coruña

1215090000039

****3240E

María Dolores Seoane Iglesias

02, 06

885

A Coruña

1215090000040

****1463H

Adolfo Taboada Gómez

02

886

A Coruña

1215090000047

****2510H

Susana Paz Pérez

06

887

A Coruña

1215090000064

****2313E

Asunción Vilariño Vilariño

02

888

A Coruña

1215090000066

****6944X

María Jesús Piñeiro López

02

889

A Coruña

1215090000068

****3869N

Juan Manuel Varela Rodríguez

02

890

A Coruña

1215090000073

****58845

Ganadería Gaspar, S.C.

02

891

A Coruña

1215090000081

****5784L

Isabel Liliana Espido Bello

06

892

A Coruña

1215090000082

****5480X

Manuel Suárez López

06

893

A Coruña

1215090000084

****9215T

María José Martínez Lagares

02

894

A Coruña

1215090000087

****6392M

Manuel Conde Villar

06

895

A Coruña

1215090000096

****1483L

José Ángel Sánchez Vilariño

06

896

A Coruña

1215090000099

****6653Z

Jaime Marzoa Villaverde

02

897

A Coruña

1215090000100

****9632G

Silvestre Freire Vázquez

02

898

A Coruña

1215090000111

****71882

Chao Mezonzo SAT Nº 1189 Xuga

07,

899

Lugo

1227001000003

****5137X

María Mercedes Rodríguez Braña

05,

900

Lugo

1227001000017

****3729T

Irene Gloria Calaza Cabana

06

901

Lugo

1227001000019

****9441P

Almudena Lenza Seijo

02

902

Lugo

1227001000040

****5532D

Amable Agrelo Rodríguez

02

903

Lugo

1227001000059

****4513C

Carlos García Francos

02

904

Lugo

1227001000089

****5241V

María del Carmen Bello Valle

02

905

Lugo

1227001000124

****4290E

Manuel Valle Barro

02

906

Lugo

1227001000186

****82367

SAT Valle Vega Arneiro Nº 1184 Xuga

06

907

Lugo

1227001000189

****7688D

María Carmen Rey Díaz

02

908

Lugo

1227001000191

****5556X

Andrés Alberto Pérez Martínez

02, 06

909

Lugo

1227001000194

****5661D

Nemesia Alonso Morado

02

910

Lugo

1227001000195

****7155D

Herminia Emerita García Valle

02

911

Lugo

1227001000196

****6294H

María Olga Rus Falcón

02

912

Lugo

1227001000199

****7278E

María Amandina García Vivero

02

913

Lugo

1227001000202

****3037Y

María Inés Pico Vázquez

02

914

Lugo

1227001000204

****8054V

Olga María Abelleira Rego

02,05,

915

Lugo

1227001000209

****5438F

María Tersilia González Caballero

02

916

Lugo

1227001000222

****4272T

Saturnina Díaz Hermida

02

917

Lugo

1227001000223

****7279T

María Eusebia García Vivero

02

918

Lugo

1227001000225

****7293Z

María Antonia Otero Cordal

02

919

Lugo

1227001000238

****7480N

José Bello Vázquez

02

920

Lugo

1227001000273

****9508N

Maribel Porto González

02

921

Lugo

1227001000284

****9001T

Isabel Prieto Díaz

02

922

Lugo

1227001000287

****3464C

María Josefina Cillero Chao

06

923

Lugo

1227001000289

****2286B

Modesto Pérez Díaz

02

924

Lugo

1227001000325

****2054V

José Basanta Fraga

02

925

Lugo

1227001000327

****1719D

María Jesusa Pérez Rouco

02

926

Lugo

1227003000004

****7815S

María Digna Gómez Rodríguez

02

927

Lugo

1227003000016

****0749H

María Carmen Mariño Pereiro

02,03,

928

Lugo

1227003000024

****2309L

María Jesús Carrera Mosquera

02

929

Lugo

1227003000029

****0089F

María Azucena Expósito Expósito

06

930

Lugo

1227003000034

****7198Q

María Divina Martínez González

02

931

Lugo

1227003000048

****2128E

María Belén Vázquez Vázquez

06

932

Lugo

1227003000064

****5382H

Pilar García Porto

02

933

Lugo

1227003000067

****7926B

Esther Varela Mourelle

02

934

Lugo

1227003000072

****1720Z

Ana María Diéguez Coego

02

935

Lugo

1227003000077

****7852Y

José Jesús Alonso Vázquez

02, 06

936

Lugo

1227003000131

****4761S

Carmen Concepción Ron Ouro

02, 06

937

Lugo

1227003000137

****9651E

María Isabel Vega Patao

02, 06

938

Lugo

1227003000145

****1985G

María Jesús Varela Conde

06

939

Lugo

1227003000149

****78940

Vence García TC

02

940

Lugo

1227004000012

****1050F

Beatriz Fernández Fernández

02

941

Lugo

1227004000050

****5278R

María del Carmen López Prieto

02

942

Lugo

1227004000158

****9582Q

José Manuel Pin Blanco

02

943

Lugo

1227006000141

****6995H

Soledad López Fontal

05,

944

Lugo

1227006000188

****2752N

Iván Fontal Gómez

05,

945

Lugo

1227006000189

****0283E

José Luis López Santín

05,

946

Lugo

1227007000001

****0416N

Carmen María Arias Suárez

06

947

Lugo

1227007000009

****8067D

María José Suárez Casanova

06

948

Lugo

1227007000013

****5562B

María del Mar Silvosa Pedreira

06

949

Lugo

1227007000015

****5143K

Carmen Díaz Rañal

02, 06

950

Lugo

1227007000018

****5336P

María Carmen Regueiro Martínez

06

951

Lugo

1227007000020

****1456E

María Remedios Pichín Vázquez

02, 06

952

Lugo

1227007000024

****6817V

María Emerita Braña Veiga

02, 06

953

Lugo

1227007000026

****4841P

María Jesús Lage López

02

954

Lugo

1227007000029

****4645F

Elena Santos Abelleira

02, 06

955

Lugo

1227007000033

****0454G

María Josefa Pilar Díaz Villadóniga

02

956

Lugo

1227007000041

****5123R

Carmen Abelleira Paz

02, 06

957

Lugo

1227007000041

****5123R

Carmen Abelleira Paz

02,05,

958

Lugo

1227007000042

****7485E

María Isaura Rodríguez Vázquez

02, 06

959

Lugo

1227007000043

****8236C

Josefa Carmen Fraga Fernández

02, 06

960

Lugo

1227007000044

****0351B

María Felicidad Roca Coira

06

961

Lugo

1227007000052

****4126K

Francisco Lorenzo Sánchez

02

962

Lugo

1227007000054

****9676J

Javier Cobas Fernández

02

963

Lugo

1227007000057

****9088Q

María Carmen Puente Prado

06

964

Lugo

1227007000058

****9497J

Adelina Prado López

02, 06

965

Lugo

1227007000062

****2475B

José Luis Pardo Fernández

02,03,06

966

Lugo

1227007000073

****2917Y

Marta Simón Castro

06

967

Lugo

1227007000074

****9808W

María Paz Cillero Campo

02

968

Lugo

1227007000080

****3752M

Cecilia Fernández Novo

02, 06

969

Lugo

1227007000081

****9850Q

Miguel Ferreiro Vázquez

01,

970

Lugo

1227007000087

****4683E

María Antonia Méndez Castro

02, 06

971

Lugo

1227007000092

****9686T

José Antonio Rodríguez Martul

02

972

Lugo

1227007000094

****9318Y

Digna Méndez Fernández

02

973

Lugo

1227007000097

****9644W

María Sara Braña Veiga

06

974

Lugo

1227007000101

****5528B

José Castro Cornide

02, 06

975

Lugo

1227007000109

****8002J

María Ángeles Díaz Saavedra

06

976

Lugo

1227007000111

****1480T

Manuela Regueiro Rábade

06

977

Lugo

1227008000005

****0882J

Natividad Rodríguez López

02

978

Lugo

1227008000015

****6121Q

Ana María Mourín López

02, 06

979

Lugo

1227008000017

****3073G

José Manuel Rodríguez López

02, 06

980

Lugo

1227008000018

****0292P

María de los Remedios Ares Gómez

02, 06

981

Lugo

1227008000027

****5214K

José Méndez Álvarez

02

982

Lugo

1227008000031

****9549Z

José Manuel González Varela

02

983

Lugo

1227008000034

****3038S

Luisa Rodríguez Rodríguez

02, 06

984

Lugo

1227008000041

****6146S

María Rosa Fernández Montero

06

985

Lugo

1227008000050

****9114K

María Olga Vázquez Díaz

02, 06

986

Lugo

1227008000057

****78288

Ganadería Xuiz SC

02

987

Lugo

1227008000065

****7210Q

José Luis Rodríguez Vila

02

988

Lugo

1227008000067

****8363G

Dolores Castro López

02, 06

989

Lugo

1227008000071

****80763

Ganados y Forraje Conde

2016, S.L.

02

990

Lugo

1227008000073

****88545

Uceira Guntín, S.C.

02

991

Lugo

1227008000074

****3067K

Manuel Rodríguez Castaño

02, 06

992

Lugo

1227008000079

****7763E

José Ángel Carnero Rodríguez

02

993

Lugo

1227009000009

****7561J

Manuel Pereira Sánchez

05,

994

Lugo

1227009000052

****36260

Ganadería Santa Cristina, S.C.

05,

995

Lugo

1227009000067

****21645

Casa Beliño, S.C.

05,

996

Lugo

1227009000075

****67879

Vázquez Castro, S.C.

05,

997

Lugo

1227009000088

****7820L

Elisa Novoa Vázquez

05,

998

Lugo

1227009000098

****4422L

María Pilar Paz González

05,

999

Lugo

1227009000118

****7752Z

Lidia Lorenzo Tumbeiro

06

1000

Lugo

1227009000175

****8623Z

Elsa Rodríguez Iglesias

02

1001

Lugo

1227009000199

****1386N

Julio Novoa González

02

1002

Lugo

1227009000220

****0593A

Pegerto González Vázquez

02

1003

Lugo

1227010000005

****3655T

Juan Miguel Cupeiro Folgueira

06

1004

Lugo

1227010000011

****3612A

José María Anllo Novo

02

1005

Lugo

1227010000017

****99148

Eiravedra SAT N 1225 Xuga

02

1006

Lugo

1227010000032

****4473R

Josefa Folgueira Rodríguez

02

1007

Lugo

1227010000034

****8396K

María Josefa Domínguez Montes

06

1008

Lugo

1227010000035

****5682K

Remedios Anido Vázquez

06

1009

Lugo

1227010000036

****3387Z

José Manuel Fernández Castro

02

1010

Lugo

1227010000037

****4897X

Elena Mosteirín Martínez

06

1011

Lugo

1227010000043

****5107P

Joaquín Ramón Fernández Perejón

02

1012

Lugo

1227010000048

****5128L

María Manuela Lejo Vázquez

06

1013

Lugo

1227010000068

****8925B

Josefina Fernández Rodríguez

02

1014

Lugo

1227010000077

****3026X

Javier Rodríguez Prieto

06

1015

Lugo

1227010000082

****2837Q

José Gonzalo Uz Ribas

02

1016

Lugo

1227010000088

****6181W

María Antonia Arias de la Fuente

06

1017

Lugo

1227010000092

****2145D

Marisol Gigan Díaz

06

1018

Lugo

1227010000094

****77951

Ganadería Espenuca SC

02, 06

1019

Lugo

1227010000104

****9633K

Ana María Estevo Lenzini

06

1020

Lugo

1227010000105

****7548E

Atilano Rivas Novo

01,02

1021

Lugo

1227010000112

****4432L

Isaura Gesto Prieto

06

1022

Lugo

1227010000118

****1578V

Josefa Magide Rodríguez

02

1023

Lugo

1227010000131

****6252D

María del Carmen López Trigo

06

1024

Lugo

1227010000147

****3911Q

Iván Salvador Rivas Fernández

02

1025

Lugo

1227010000148

****34489

Triabá, S.C.

06

1026

Lugo

1227010000150

****5163P

Isaura Portela Cabana

02

1027

Lugo

1227010000163

****1176T

Fernando Rodríguez Folgueira

06

1028

Lugo

1227010000167

****6378G

Julio Rodríguez Regueiro

06

1029

Lugo

1227010000169

****0497D

María Pilar Pena Anllo

06

1030

Lugo

1227010000182

****6590N

Ramón Abelleira García

02, 06

1031

Lugo

1227010000186

****95239

Vega C B

02

1032

Lugo

1227010000187

****8759Q

Pilar Gómez Carballeira

02

1033

Lugo

1227010000189

****8510X

María José González Muñiz

02

1034

Lugo

1227010000190

****7753F

María Gloria Barreiro Veiga

02

1035

Lugo

1227010000193

****5261G

María Inés Pernas Barja

02

1036

Lugo

1227010000200

****9034M

María Buide Taboas

02

1037

Lugo

1227010000214

****2915G

José Manuel Fernández López

02

1038

Lugo

1227010000221

****8761B

Antonio Corbelle López

06

1039

Lugo

1227010000224

****9284N

Alejandro Bao Vázquez

05,

1040

Lugo

1227010000230

****1006V

Carlos Gómez Veiga

02

1041

Lugo

1227010000248

****6273E

Mónica Expósito Rodríguez

06

1042

Lugo

1227010000252

****6259T

Vanesa Domínguez Montes

02

1043

Lugo

1227010000269

****6246X

Margarita Vivero Blanco

06

1044

Lugo

1227010000270

****2779Z

Luis Balea Torres

06

1045

Lugo

1227010000273

****1100R

Alfredo Pérez Rosón

02, 06

1046

Lugo

1227010000275

****7205R

Antonio Veiga Santiso

06

1047

Lugo

1227010000281

****35696

SAT Varela N 992 Xuga

02

1048

Lugo

1227010000282

****1620W

José Ángel Rodríguez Paz

06

1049

Lugo

1227010000289

****7052B

José Manuel Corbelle Castro

02, 06

1050

Lugo

1227010000295

****3168Z

María del Carmen Couso Méndez

02

1051

Lugo

1227010000300

****3841C

Adela Plaza Núñez

02

1052

Lugo

1227010000301

****95500

SAT Cando

02

1053

Lugo

1227010000309

****7404M

Manuela Rodríguez Díaz

02, 06

1054

Lugo

1227010000315

****17732

Ganados Piñeiro y Gómez, S.C.

02

1055

Lugo

1227010000321

****7635N

José Luis Lodos Ferreiro

02, 06

1056

Lugo

1227010000336

****6043W

Marcial López Ónega

02, 06

1057

Lugo

1227011000004

****3936B

José Antonio Carballedo González

02, 06

1058

Lugo

1227011000008

****6791D

María Elsa Fernández Arias

02, 06

1059

Lugo

1227011000010

****1500P

José Muñiz Besteiro

06

1060

Lugo

1227011000014

****5096X

María Elena Fonteboa Fernández

02

1061

Lugo

1227011000017

****7326D

Josefa Fernández Dopico

02

1062

Lugo

1227011000021

****2341P

Manuel González Ferreiro

02

1063

Lugo

1227011000059

****06305

Souto da Meda, C.B.

02

1064

Lugo

1227011000073

****9091K

María Ramos Ruiz Gómez

02, 06

1065

Lugo

1227011000085

****9670H

Vicente Paredes Ramos

02

1066

Lugo

1227011000089

****0792F

María Isabel Eiras López

06

1067

Lugo

1227011000096

****8963H

Consuelo Muñiz González

06

1068

Lugo

1227011000103

****8831N

María del Pilar Caloto Vila

06

1069

Lugo

1227011000123

****4519Z

María del Carmen Adrio Carballido

06

1070

Lugo

1227011000130

****6503V

Manuel Folgueira Otero

01,

1071

Lugo

1227011000132

****4240H

José Luis Alonso López

02

1072

Lugo

1227011000140

****7361K

José Luis Fole Fole

02

1073

Lugo

1227011000143

****38316

Ganadería Fornos, S.C.

02

1074

Lugo

1227011000161

****8574A

Bernabe Gómez López

06

1075

Lugo

1227011000181

****9233N

Josefa Castro López

02

1076

Lugo

1227011000184

****6819Z

María Carmen Otero Lago

02, 06

1077

Lugo

1227011000191

****4955F

Darío Boudón Ferreiro

02

1078

Lugo

1227011000197

****8568E

Gustavo Alfredo Rodríguez Labajo López

06

1079

Lugo

1227011000198

****1679S

María Milagros Álvarez Álvarez

06

1080

Lugo

1227011000199

****3314M

Enrique Saavedra Rodríguez

06

1081

Lugo

1227011000214

****0374Y

Óscar Fuentes González

02, 06

1082

Lugo

1227011000228

****2810F

María Josefa Huertas Rodríguez

02

1083

Lugo

1227011000232

****43300

Promora 2000, S.A.

02

1084

Lugo

1227011000235

****2639D

José López Díaz

02

1085

Lugo

1227011000252

****4274Y

Fernando Bouzas Díaz

02

1086

Lugo

1227011000256

****3340X

Ángel Manuel Díaz Castro

02

1087

Lugo

1227011000257

****2762V

Eladio Fernández Álvarez

02

1088

Lugo

1227012000123

****0748G

Olga Trabado Doral

05,

1089

Lugo

1227014000021

****9837K

José María Vázquez Pérez

02

1090

Lugo

1227014000035

****8671P

María Carmen Parga Vieito

02

1091

Lugo

1227014000036

****7357S

Mercedes Díaz Díaz

02

1092

Lugo

1227014000048

****3980R

Josefa Morán Vila

02

1093

Lugo

1227014000077

****5000Y

Jaime Juan López Vázquez

02

1094

Lugo

1227014000096

****3710X

Manuela Permuy Díaz

02

1095

Lugo

1227014000097

****6943X

Irene Folgueira Abuín

06

1096

Lugo

1227014000114

****8106F

José Luis González Fernández

02

1097

Lugo

1227014000117

****1719D

Víctor Rodríguez Ferreiro

02

1098

Lugo

1227014000120

****6623F

Emilio Marey Muiña

02

1099

Lugo

1227014000123

****4797P

Manuel Valcarcel Fernández

02

1100

Lugo

1227014000126

****9048B

Miguel Ángel Fernández Cedrón

02

1101

Lugo

1227014000155

****59627

Casa Cadatan, S.C.

02

1102

Lugo

1227014000158

****1152M

María Silvina García Ansede

02,05,

1103

Lugo

1227014000158

****1152M

María Silvina García Ansede

02, 06

1104

Lugo

1227014000160

****3586B

Antonio López López

02

1105

Lugo

1227014000167

****4754J

Manuel Fouz López

02

1106

Lugo

1227014000175

****9308B

María Luz Fernández Gandoy

02

1107

Lugo

1227014000176

****61268

Hermanos Ferreiro López, S.C.

02

1108

Lugo

1227014000182

****2832H

José Bacariza López

02, 06

1109

Lugo

1227014000197

****4965V

Vicente Seijo Fernández

02, 06

1110

Lugo

1227014000198

****7434P

Manuel Sánchez Castedo

02, 06

1111

Lugo

1227014000206

****3480G

María Pumariño Cela

02

1112

Lugo

1227014000213

****9808X

María Dolores López López

02

1113

Lugo

1227014000228

****7807H

José López Castro

02

1114

Lugo

1227014000229

****1796G

Josefa Pedreira Rey

02

1115

Lugo

1227014000238

****2182W

José Luis Díaz López

02, 06

1116

Lugo

1227014000254

****7156T

Miguel Arias Abuín

02

1117

Lugo

1227014000262

****9559Q

José Francisco Armada Gómez

02

1118

Lugo

1227014000264

****7197A

María Esther Besteiro Quiñoa

02, 06

1119

Lugo

1227014000265

****1148K

María del Carmen Pardo Vilanova

02

1120

Lugo

1227014000270

****1818K

Begoña López Arias

02

1121

Lugo

1227014000275

****0257D

María Matilde Somoza Liz

02, 06

1122

Lugo

1227014000293

****9324L

José Enrique Castedo Lombao

02

1123

Lugo

1227014000300

****2090F

César Dorado Pin

02

1124

Lugo

1227014000306

****8637G

José Luis Ferreiro Fouce

02

1125

Lugo

1227014000314

****28234

Consulting I.Y.I. Franquean S.L.

02

1126

Lugo

1227015000019

****2283A

María Josefa Pardiño Blanco

02

1127

Lugo

1227015000024

****2784G

María Josefa Portela Rus

02

1128

Lugo

1227015000029

****1261E

Milagros Carreira Maseda

02, 06

1129

Lugo

1227015000035

****0263H

Manuel Grande Álvarez

06

1130

Lugo

1227015000036

****80963

Granxa da Mónica, S.C.

02

1131

Lugo

1227015000038

****5282W

José Luis Lage Rozas

06

1132

Lugo

1227015000045

****94137

Activity Control, S.L.

02

1133

Lugo

1227015000046

****9804P

Ana Díaz Teijeiro

02, 06

1134

Lugo

1227015000051

****5183T

María Luz Aguiar González

06

1135

Lugo

1227015000056

****5098V

María Mar Rozas Novo

02

1136

Lugo

1227015000060

****8649Y

Manuela Buide Freire

02, 06

1137

Lugo

1227015000063

****2678C

Jesús María Lozano Portela

02

1138

Lugo

1227015000072

****0159H

María Mercedes Maseda Martínez

02

1139

Lugo

1227015000077

****3454N

Rosario Muñiz Campo

06

1140

Lugo

1227015000088

****2747F

María Dolores Lozano Vázquez

02

1141

Lugo

1227015000090

****0061X

María del Carmen Méndez Pérez

02, 06

1142

Lugo

1227015000112

****6731T

María Ana Parga Prieto

06

1143

Lugo

1227015000115

****3977H

José Ramón Pérez Rozas

02, 06

1144

Lugo

1227015000126

****5968H

Manuel Iglesias Iglesias

02

1145

Lugo

1227015000131

****3167T

María Elena López Fernández

02, 06

1146

Lugo

1227015000132

****0480V

Miguel Fernández Fernández

02

1147

Lugo

1227015000138

****4272Z

María Josefa Vázquez Ferreiro

02, 06

1148

Lugo

1227015000143

****9604K

Ramona Vázquez Rego

06

1149

Lugo

1227015000144

****1252W

Anabel Rodríguez Gil

02

1150

Lugo

1227015000159

****2416K

Teresa Sánchez Andrade

02, 06

1151

Lugo

1227015000163

****3015E

María Pilar Rego Rañal

02, 06

1152

Lugo

1227015000164

****1201M

María Ángeles Broz Roca

02, 06

1153

Lugo

1227015000165

****2779Q

María Nora Rodríguez Lamas

06

1154

Lugo

1227015000175

****8212R

María del Carmen Braña Paredes

06

1155

Lugo

1227015000181

****7617Z

María Jesús Piñeiro López

02, 06

1156

Lugo

1227015000185

****1609Z

María Dolores Peteira Ferreiro

02

1157

Lugo

1227015000187

****6172H

María Victoria Folgueira Meilán

02, 06

1158

Lugo

1227015000195

****0777A

Fidel Balseiro Rivas

02, 06

1159

Lugo

1227015000204

****0708P

Dolores Alvina Blanco Rábade

06

1160

Lugo

1227015000210

****1388P

María Lidia Cabana Lis

02, 06

1161

Lugo

1227015000212

****2616Z

Fidelina Manuela Teijeiro Díaz

02, 06

1162

Lugo

1227015000214

****7582M

Samarita Morado Cendán

02,03,

1163

Lugo

1227015000222

****9502T

Óscar Castosa Rivas

02

1164

Lugo

1227015000234

****1365B

Sara Pérez Piñeiro

02, 06

1165

Lugo

1227015000237

****7542M

Elia Pacita Díaz Bello

02, 06

1166

Lugo

1227015000246

****2906A

José Puente Prados

06

1167

Lugo

1227015000250

****5984R

Óscar Miranda Gómez

02

1168

Lugo

1227015000254

****6851W

Fe Abelleira García

02, 06

1169

Lugo

1227015000255

****3431B

Jaime González Vigo

02

1170

Lugo

1227015000265

****9785N

Ana María Fernández Alvariño

02, 06

1171

Lugo

1227015000276

****3376S

María Purificación Díaz Quintela

02

1172

Lugo

1227015000277

****19375

Grandela, S.C.

02

1173

Lugo

1227015000282

****4711S

Joan Daniel Pagespetit Álvarez

02,03,

1174

Lugo

1227015000288

****9405P

María Luz Pérez Santos

02, 06

1175

Lugo

1227015000293

****2422F

Saturno Pérez Pérez

02

1176

Lugo

1227015000307

****4951A

Manuel Ben Alonso

02

1177

Lugo

1227015000310

****8093N

José Luis Engroba Alvariño

06

1178

Lugo

1227015000312

****4729L

Héctor Fernández García

02

1179

Lugo

1227015000313

****9891Y

José Luis González Montouto

02

1180

Lugo

1227015000315

****1605M

Miguel González Vázquez

02

1181

Lugo

1227015000317

****4127F

José Cabana Fernández

02, 06

1182

Lugo

1227015000318

****6523V

Dosinda Pena González

02

1183

Lugo

1227015000324

****9258E

Jaime López Amarelo

02,03,

1184

Lugo

1227015000349

****3977J

José Engroba García

02, 06

1185

Lugo

1227015000350

****80575

Casa Emiliano, S.C.

02

1186

Lugo

1227016000001

****0329N

Raquel González Sobrado

05,

1187

Lugo

1227016000017

****9725Y

Lucía Cereijo Fernández

06

1188

Lugo

1227016000023

****7949G

Antonio Vázquez González

02

1189

Lugo

1227016000069

****0437T

Nieves Gómez Folla

02

1190

Lugo

1227016000091

****4606L

José Goyanes González

02

1191

Lugo

1227016000092

****78579

Ledo Janeiros C.

05,

1192

Lugo

1227016000118

****54349

Casa Grande Randolfe, S.C.

05,

1193

Lugo

1227016000128

****1935B

María Isabel Payo Raton

03,

1194

Lugo

1227016000146

****2280V

Josefa Daparte Albor

02

1195

Lugo

1227016000178

****9273V

Miguel Ángel Rodríguez Abelairas

05,

1196

Lugo

1227016000190

****6627A

Ana Paula López Ledo

02

1197

Lugo

1227016000203

****4083C

María Lucía Blanco Rodríguez

02

1198

Lugo

1227016000222

****3056B

María Belén Areán Fernández

02

1199

Lugo

1227016000226

****4912M

Manuel Fernández Vázquez

02

1200

Lugo

1227016000238

****50552

Tascaleiro, Sociedad Civil

02

1201

Lugo

1227016000271

****31206

Ganadería Jorge, S.C.

05,

1202

Lugo

1227016000325

****10109

Ganadería Capador, S.C.

05,

1203

Lugo

1227016000345

****0590M

Caridad Quintana Pereira

02

1204

Lugo

1227016000356

****5180C

María Josefa Rodríguez Rodríguez

05,

1205

Lugo

1227017000075

****78270

Ganadería Campeleirin, S.C.

02

1206

Lugo

1227018000170

****5309Y

Jorge López Morado

02

1207

Lugo

1227018000248

****0326G

Marcos López López

05,

1208

Lugo

1227018000308

****7588J

Isidro Gómez García

02

1209

Lugo

1227018000340

****66739

Ganadería Facomar, S.C.

02

1210

Lugo

1227020000002

****2488E

Primitiva García Corredoira

02

1211

Lugo

1227020000036

****8629G

María Divina Serén Santalla

02

1212

Lugo

1227020000054

****8180F

Ana María Penas Barral

06

1213

Lugo

1227020000055

****1130P

Josefa Pazos Vázquez

02, 06

1214

Lugo

1227020000059

****2375J

María Carmen Grande García

02

1215

Lugo

1227020000071

****3746D

Catalina Rivas Fernández

02

1216

Lugo

1227020000072

****3169J

Constantino Rodríguez Arias

06

1217

Lugo

1227020000098

****8092R

María José López Castro

06

1218

Lugo

1227020000099

****0664W

Jesús Penas Rebolo

02

1219

Lugo

1227020000101

****1918Q

Jesús Rodríguez Yáñez

02

1220

Lugo

1227020000115

****3949C

María Luz Quiñoy Pampín

02

1221

Lugo

1227020000119

****7539M

María Pilar Franco Montouto

02

1222

Lugo

1227020000130

****6439B

Gumersindo Fraga Rouco

02, 06

1223

Lugo

1227020000136

****8359F

María José Cruz Carricoba

02

1224

Lugo

1227020000146

****9827Y

Cesáreo Castro González

02

1225

Lugo

1227020000150

****3290Q

Ricardo Morandeira Fariñas

06

1226

Lugo

1227020000182

****9706F

Divina Agruña Sánchez

02, 06

1227

Lugo

1227020000187

****5803C

Jesús Fraga Folgar

02, 06

1228

Lugo

1227020000189

****4854K

José Penas Seijas

02

1229

Lugo

1227020000190

****1975M

Jesús Vizcaino Ferreiro

02

1230

Lugo

1227020000206

****0160C

María del Carmen Espiñeira Rodríguez

02

1231

Lugo

1227020000220

****6277T

María de los Ángeles Ascariz Rebolo

02

1232

Lugo

1227020000223

****8701E

Berta Gil Varela

02

1233

Lugo

1227020000225

****5764R

José Luis Santos Saavedra

02

1234

Lugo

1227020000236

****4980F

Fe Rodríguez Cabo

02

1235

Lugo

1227020000252

****1736A

José Manuel Gómez Ascariz

06

1236

Lugo

1227020000254

****4507D

Victorina Lage Lage

06

1237

Lugo

1227020000259

****0625Z

Ángel Luis Pena López

02

1238

Lugo

1227020000263

****8284G

Josefa Ascariz Viña

06

1239

Lugo

1227020000269

****9813M

María Consuelo Pérez Carreira

02

1240

Lugo

1227020000278

****2143B

Hermesinda Vázquez Ceide

02

1241

Lugo

1227020000282

****5678E

Antonio Vázquez García

02

1242

Lugo

1227020000283

****8647W

Serafín Fernández Barral

02

1243

Lugo

1227020000285

****7201N

Paz Carregal Montecelo

02

1244

Lugo

1227020000295

****6938G

Felicidad Seoane Barreiro

02

1245

Lugo

1227020000297

****9150R

Cristina Bayo Pérez

02, 06

1246

Lugo

1227020000303

****5469E

Angélica Ares Seijas

02

1247

Lugo

1227020000305

****1400T

José Manuel Seijo Franco

06

1248

Lugo

1227020000316

****1672P

Estrella Lodeiro Villar

02

1249

Lugo

1227020000317

****8065C

María Jesús Serén Loureiro

02

1250

Lugo

1227020000320

****78437

Ganadería Varela Villamor, S.C.

02

1251

Lugo

1227020000326

****77470

Gandería Grela Burgo

de Negral, S.C.

02

1252

Lugo

1227020000327

****2197E

José Luis Buján Penas

02

1253

Lugo

1227020000328

****3197T

Jesús Fernández Gavieiro

06

1254

Lugo

1227020000330

****6967R

José Fanego Campo

02

1255

Lugo

1227020000333

****8157F

José Manuel Loureiro Corrales

02

1256

Lugo

1227020000345

****9130G

Vanessa Díaz Mata

02

1257

Lugo

1227020000350

****8204P

Celia López Blanco

02

1258

Lugo

1227020000352

****6475G

Esther Regueiro Montero

01,

1259

Lugo

1227020000355

****56714

Ganadería Castrillón, S.C.

02

1260

Lugo

1227020000357

****6263E

María Jesús Loureiro Corral

02

1261

Lugo

1227020000371

****5535H

José Carlos Arias López

02

1262

Lugo

1227020000372

****9893F

María Mercedes Boado Sánchez

02

1263

Lugo

1227020000374

****8474X

Josefa Castiñeira Barreiro

02, 06

1264

Lugo

1227020000376

****9416B

Raquel Vázquez González

02,05,

1265

Lugo

1227020000380

****2278G

José Manuel Espiño Pena

02

1266

Lugo

1227020000389

****8170C

Jesús Sánchez Prado

02

1267

Lugo

1227020000393

****4762P

Guillermo Loureiro Blanco

02

1268

Lugo

1227020000394

****3338H

Óscar Rodríguez Cruz

02

1269

Lugo

1227020000395

****5922K

Josefa Barreiro Bernárdez

02

1270

Lugo

1227020000396

****3171V

María Jesús Fernández Penas

02

1271

Lugo

1227020000397

****6454R

Manuel Iván Lamas Varela

02

1272

Lugo

1227020000403

****5141V

Ángel Manuel Amor Cruz

02

1273

Lugo

1227020000413

****83403

Ganadería Arias Castro, S.C.

02

1274

Lugo

1227020000414

****3468M

Isabel María Loureiro Iglesias

02

1275

Lugo

1227020000422

****0219D

María Jesús Viña Serén

02

1276

Lugo

1227020000433

****1158H

José Javier Pena Iglesias

02

1277

Lugo

1227020000442

****0609Y

Jesús Rouco Rouco

02, 06

1278

Lugo

1227021000001

****0368W

María Josefa Alvariño Miragaya

02

1279

Lugo

1227021000003

****5692Y

María Ilda Carballido Pico

02

1280

Lugo

1227021000004

****7260N

Raul Carballido Cazas

02

1281

Lugo

1227021000014

****4427A

María Elena Pico Pena

02

1282

Lugo

1227021000073

****0168M

María del Carmen Ramos González

02

1283

Lugo

1227021000107

****2306D

María Celsa Polo Bermúdez

02

1284

Lugo

1227021000128

****4537A

Alfonso Álvarez Castro

02

1285

Lugo

1227021000141

****6648H

Francisco Vázquez Vivero

02

1286

Lugo

1227021000156

****2473G

María Milagros Balsa Balsa

02

1287

Lugo

1227021000160

****3434V

Teresa Pérez Campomayor

02, 06

1288

Lugo

1227021000161

****4645L

María Avelina Villares Febrero

02

1289

Lugo

1227021000171

****6540A

Ana María Morado Paredes

02

1290

Lugo

1227021000182

****9314R

Luz Divina Crespo Bellas

02

1291

Lugo

1227021000190

****4152E

Marcelino Corral Romero

02

1292

Lugo

1227022000041

****5072Q

María José García Blanco

02

1293

Lugo

1227022000222

****1165M

María Josefa Díaz Hermida

05,

1294

Lugo

1227022000251

****93636

A Lagoa de Abaixo, S.C.

02

1295

Lugo

1227022000260

****6138V

Abel Novo Rábade

02

1296

Lugo

1227022000304

****99577

Baxoi, S.C.

05,

1297

Lugo

1227022000360

****1450T

María Dolores Ares Miraz

05,

1298

Lugo

1227022000370

****1287F

María Isabel Goiriz Arias

06

1299

Lugo

1227023000008

****4560L

María Ángeles Carmen Lamazares Mourelos

02

1300

Lugo

1227023000020

****1843R

María Dolores Castro Carballo

02

1301

Lugo

1227023000023

****9530J

Manuel Arias Rodríguez

02

1302

Lugo

1227023000027

****2694Y

José Luis González Mourenza

02, 06

1303

Lugo

1227023000029

****8702H

José Antonio Rodríguez Cabanas

06

1304

Lugo

1227023000040

****3557H

José Manuel López Arias

02

1305

Lugo

1227023000052

****7123H

Ana Rocío Castro Blanco

02, 06

1306

Lugo

1227023000063

****42060

Vilar Arias-Pradeda, S.C.

02

1307

Lugo

1227023000069

****7185R

María Victoria Gandoy Liz

02, 06

1308

Lugo

1227023000078

****5250Q

Jorge José Rodríguez Mera

06

1309

Lugo

1227023000106

****3384J

Marta María Besteiro Extremeiro

02

1310

Lugo

1227023000120

****9594A

Ana Varela Gayoso

02, 06

1311

Lugo

1227023000137

****8589S

Julio Rodríguez Varela

02

1312

Lugo

1227023000167

****5888X

José Ramón Pérez Fernández

02

1313

Lugo

1227023000168

****6587V

María Josefa Reyes López

02

1314

Lugo

1227023000171

****1554B

María Elena Fernández Núñez

02, 06

1315

Lugo

1227023000180

****8984L

José Reigosa López

02

1316

Lugo

1227023000193

****5965M

Laura López Souto

02, 06

1317

Lugo

1227023000196

****1826R

María Pérez López

02

1318

Lugo

1227023000199

****0889X

María Undina Vilela Rodríguez

02

1319

Lugo

1227023000231

****4722E

María Villar Serén

06

1320

Lugo

1227023000240

****2443C

José Luis López Fernández

06

1321

Lugo

1227023000252

****3364Y

María Aurora Peteiro Cebral

06

1322

Lugo

1227023000268

****0902S

Miguel Ángel Vázquez Potente

02

1323

Lugo

1227023000269

****6566A

María Asunción López López

02

1324

Lugo

1227023000270

****0344V

María Paz Fernández Palacios

02

1325

Lugo

1227023000272

****1814N

José Antonio Vázquez Liz

06

1326

Lugo

1227023000295

****1806N

Marcos Rodríguez López

06

1327

Lugo

1227023000297

****81247

Charent Ganadera, S.L.U.

02

1328

Lugo

1227023000308

****4884M

José Luis Rodríguez Rodríguez

06

1329

Lugo

1227023000311

****1824E

María Nélida Díaz Piedrafita

02, 06

1330

Lugo

1227023000312

****7568A

Luis López García

02, 06

1331

Lugo

1227024000116

****5188M

Manuel Fernando Carnero Seara

05,

1332

Lugo

1227024000117

****3729Q

María Isabel López Vázquez

06

1333

Lugo

1227026000030

****1625C

Marcos Míguez Martínez

02

1334

Lugo

1227026000090

****8036Y

María González Míguez

05,

1335

Lugo

1227026000115

****8541H

Rosimary Vieira da Silva

02

1336

Lugo

1227026000128

****8622V

María López López

02

1337

Lugo

1227026000137

****6995Y

Miguel López Paz

02

1338

Lugo

1227026000144

****8394R

Juan José Yáñez López

05,

1339

Lugo

1227026000150

****3201V

Dolores Carpintero Río

02

1340

Lugo

1227026000161

****6916H

José Antonio Sánchez Fernández

02, 06

1341

Lugo

1227026000171

****9178Z

Héctor Díaz Pérez

02

1342

Lugo

1227026000186

****6732X

Emilia García Cea

05,

1343

Lugo

1227026000199

****4211N

Isabel Fernández Arias

05,

1344

Lugo

1227026000214

****1118L

Iván Rodríguez Gómez

02

1345

Lugo

1227026000218

****2926P

Mercedes Fernández Balboa

05,

1346

Lugo

1227026000230

****7821B

José Ramón Arias Caldeiro

02

1347

Lugo

1227026000246

****6483V

José Luis Puebla Fernández

05,

1348

Lugo

1227026000258

****5867E

Ramón Arrojo Farelo

05,

1349

Lugo

1227026000261

****2271D

Alejandro López López

02

1350

Lugo

1227026000278

****2197V

María Rocío López López

05,

1351

Lugo

1227026000287

****32491

Gandería Valcarcel Láncara, S.L.

02

1352

Lugo

1227026000297

****35629

Monarca, SAT

02

1353

Lugo

1227026000300

****2521R

Dolores Mourín López

02, 06

1354

Lugo

1227026000301

****5968K

Luis Seijas López

06

1355

Lugo

1227026000310

****66754

Ganadería Arcos, S.C.

05,

1356

Lugo

1227026000312

****7733T

José Antonio Varela López

05,

1357

Lugo

1227028000001

****3753E

Antonio Castro Somoza

02, 06

1358

Lugo

1227028000018

****5151L

Dolores Seijas Freire

02, 06

1359

Lugo

1227028000023

****8230R

Manuel Prado López

02

1360

Lugo

1227028000025

****8199P

María Vanesa Teijeiro Rey

02

1361

Lugo

1227028000027

****8151Y

María Esther Barrío Cedrón

02

1362

Lugo

1227028000028

****8001T

Sara Vázquez Pérez

02, 06

1363

Lugo

1227028000043

****7263S

Marcos Fernández Yáñez

02

1364

Lugo

1227028000046

****7908G

Eva López Sanjurjo

06

1365

Lugo

1227028000049

****7898Y

Marta López Fernández

02

1366

Lugo

1227028000054

****5123G

Manuel Varela Castedo

02, 06

1367

Lugo

1227028000063

****7412Y

María Pilar Méndez Ansean

02

1368

Lugo

1227028000064

****5680R

Álvaro Meilán Rebolo

02

1369

Lugo

1227028000071

****7333E

Milagros Fernández Varela

02

1370

Lugo

1227028000073

****1334J

María Pilar Potente Fernández

02

1371

Lugo

1227028000082

****4658N

Jesús José María Serén Carreira

02

1372

Lugo

1227028000096

****1786T

María Carmen Díaz Mera

02

1373

Lugo

1227028000098

****3899W

Otilia Julio Mazoy

02

1374

Lugo

1227028000099

****9609K

José Antonio López Pozo

02

1375

Lugo

1227028000104

****8042W

Ángel Besteiro Quiñoa

02

1376

Lugo

1227028000105

****1172D

Juan Carlos Potente Rodríguez

02

1377

Lugo

1227028000109

****0045Z

Edelmiro Abuín Abuín

06

1378

Lugo

1227028000114

****8896H

María Emilia Quintela López

02, 06

1379

Lugo

1227028000120

****6939P

María José Seijas González

02

1380

Lugo

1227028000121

****0663R

María Purificación Rodríguez Díaz

02, 06

1381

Lugo

1227028000136

****8655F

Manuela Vila Reija

02

1382

Lugo

1227028000146

****0354D

Ángel López Arias

02

1383

Lugo

1227028000151

****5653M

Jorge Carreira Gandoy

02,05,

1384

Lugo

1227028000153

****1215R

María Placentina Rodríguez Fernández

02

1385

Lugo

1227028000160

****8429J

Rubén Varela Vilar

02

1386

Lugo

1227028000163

****2296E

Silvina López Rebolo

02, 06

1387

Lugo

1227028000170

****4742Z

María Ángeles Arias Núñez

02

1388

Lugo

1227028000179

****5577Q

María Alicia Prado Rodríguez

02, 06

1389

Lugo

1227028000188

****0708F

José Lemos López

02, 06

1390

Lugo

1227028000193

****8233G

María de la Paz Quiroga Álvarez

06

1391

Lugo

1227028000194

****6916H

Ramón Piñeiro Valín

02

1392

Lugo

1227028000199

****5219K

José Pérez Redondo

02, 06

1393

Lugo

1227028000200

****8256R

Ángel Rubinos Rois

06

1394

Lugo

1227028000207

****1378Q

María Carreira Pérez

02, 06

1395

Lugo

1227028000212

****4612Z

María Begoña Mouriz Ferreiro

02

1396

Lugo

1227028000215

****4073F

Manuel José Quintela Rodríguez

02

1397

Lugo

1227028000225

****0459V

María Carmen Díaz Prado

06

1398

Lugo

1227028000233

****2612P

Jaime Arias Fernández

02

1399

Lugo

1227028000237

****0924N

Manuel Antonio Fernández Rodríguez

02

1400

Lugo

1227028000238

****0821B

José Antonio Pena López

02

1401

Lugo

1227028000282

****0886D

María del Carmen López Abel

02, 06

1402

Lugo

1227028000295

****8791W

Julia Picado Muinelo

02, 06

1403

Lugo

1227028000303

****9192F

Guadalupe Piñeiro García

02

1404

Lugo

1227028000307

****7431E

José Alberto Gorgoso Salvador

02, 06

1405

Lugo

1227028000311

****6303K

Nuria Vázquez García

02

1406

Lugo

1227028000318

****1123P

Víctor Quiroga López

06

1407

Lugo

1227028000326

****3341K

José Ignacio Redondo Rodríguez

02

1408

Lugo

1227028000330

****0009E

María Elisa Bernárdez Basadre

06

1409

Lugo

1227028000332

****3110M

María López López

02

1410

Lugo

1227028000339

****7456R

Jesús Busto López

02, 06

1411

Lugo

1227028000341

****8461F

Blanca María Vázquez Fariñas

02

1412

Lugo

1227028000349

****7437X

Diego Castro Fernández

02

1413

Lugo

1227028000351

****5427R

Fermín González Villar

02

1414

Lugo

1227028000355

****0147N

María Abelairas Yáñez

02

1415

Lugo

1227028000356

****3517K

José Ángel Fariñas Jul

06

1416

Lugo

1227028000360

****8437Y

José Manuel Yáñez Castro

02

1417

Lugo

1227028000364

****7329S

Josefa Pena Barrio

02, 06

1418

Lugo

1227028000367

****8062F

Amalia Rodríguez Varela

02

1419

Lugo

1227028000373

****8225Q

María Carmen Gil Rodríguez

02, 06

1420

Lugo

1227028000380

****4349G

Carlos Quiroga Cela

02

1421

Lugo

1227028000389

****2844H

Manuel Núñez López

02

1422

Lugo

1227028000393

****9008T

María Amalia Buide Viña

06

1423

Lugo

1227028000412

****9406Z

Marcos López Costas

02, 06

1424

Lugo

1227028000418

****0066F

Edelmiro Núñez Mera

02

1425

Lugo

1227028000425

****0169Q

Manuel Fernández López

06

1426

Lugo

1227028000428

****6872S

Silvia Regueiro Abel

02

1427

Lugo

1227028000437

****4041K

María Ermitas Dafouz Liz

02

1428

Lugo

1227028000438

****7777P

María Luz López Amor

02

1429

Lugo

1227028000449

****1793D

Lino Roberto Traseira Rois

02

1430

Lugo

1227028000456

****0465C

Diego Núñez Seijo

02

1431

Lugo

1227028000463

****1268T

María Sol Fieiras Figueroa

06

1432

Lugo

1227028000471

****8274D

Ana Mabel Pérez Núñez

02

1433

Lugo

1227028000477

****8194K

José Ramón López López

02

1434

Lugo

1227028000481

****7550B

María Belén Rodríguez Varela

02

1435

Lugo

1227028000482

****59977

Masoucos SAT Nº 1090 Xuga

02

1436

Lugo

1227028000487

****1107T

Rubén Fouce Taboelle

02

1437

Lugo

1227028000495

****50671

Charent Agrícola, S.L.

02

1438

Lugo

1227028000496

****8887R

Javier Francisco López Vilela

02

1439

Lugo

1227028000497

****4737L

Benigno Varela Mato

02, 06

1440

Lugo

1227029000045

****8954D

Agustín Cortón Sampayo

02

1441

Lugo

1227029000055

****3880L

María Irma Vallejo Doval

05,

1442

Lugo

1227029000062

****2902Z

María Isabel Bello Portela

05,

1443

Lugo

1227029000069

****4894S

María Luscinda Fernández Fernández

02

1444

Lugo

1227030000002

****4888E

María Jesús Freire Coira

06

1445

Lugo

1227030000054

****7132S

María Luz Vila Poupariña

02

1446

Lugo

1227030000059

****2175H

Ángel Díaz Pérez

05,

1447

Lugo

1227030000066

****3376K

José Ramallal García

02

1448

Lugo

1227031000004

****8722F

Ramón Estrada González

02

1449

Lugo

1227031000005

****1135Z

Aníbal Valdes Díaz

02

1450

Lugo

1227031000008

****2466S

José Antonio Salgado Quiroga

02

1451

Lugo

1227031000009

****5263Y

María Isabel Rodríguez Dapena

02

1452

Lugo

1227031000015

****5833Y

María del Carmen Sousa Guerra

06

1453

Lugo

1227031000018

****5072D

Milagros García Carballo

02, 06

1454

Lugo

1227031000020

****6595D

José González Rodríguez

06

1455

Lugo

1227031000031

****8159D

María Elena Rodríguez García

06

1456

Lugo

1227031000040

****9989E

Marta Otero Álvarez

02, 06

1457

Lugo

1227031000044

****1443G

Carmen Rodríguez Pérez

02

1458

Lugo

1227031000050

****0000M

Rosa María Rodríguez Pérez

06

1459

Lugo

1227031000051

****4713J

Andrea Fouces Rodríguez

06

1460

Lugo

1227031000052

****63617

Finca Balboa, S.L.

02

1461

Lugo

1227031000055

****0096L

Francisco Javier Rodríguez Rodríguez

02, 06

1462

Lugo

1227031000058

****6728G

Julio García Vázquez

02

1463

Lugo

1227031000060

****5404D

María Rosenda Yáñez Sánchez

02

1464

Lugo

1227031000064

****4210B

Mary Luz de la Iglesia López

02, 06

1465

Lugo

1227031000068

****5635S

Julio Vázquez Berao

02

1466

Lugo

1227031000069

****9986S

Manuel Pérez López

02, 06

1467

Lugo

1227031000076

****8998S

Natividad Díaz Rodríguez

06

1468

Lugo

1227031000077

****9290P

Magín Otero López

02, 06

1469

Lugo

1227031000078

****8977E

Jaime Cortiñas Fernández

02

1470

Lugo

1227031000079

****8731Y

María Carmen Dopacio López

06

1471

Lugo

1227031000083

****5379F

Carlos López Pérez

06

1472

Lugo

1227031000093

****1890S

Pedro Valdes Díaz

02

1473

Lugo

1227031000094

****0227W

Teresa Aurora Vázquez Fouces

02

1474

Lugo

1227031000095

****0932T

Concepción Souto Macía

02, 06

1475

Lugo

1227031000098

****8777Y

Dosinda Pan Lozano

02

1476

Lugo

1227031000103

****8649B

María Rosa Pérez González

02

1477

Lugo

1227031000104

****4611A

Milagros Vázquez Rodríguez

02

1478

Lugo

1227031000110

****9132Y

Ana Rodríguez Rodríguez

02

1479

Lugo

1227031000111

****6994N

Yolanda Rivera Vidal

06

1480

Lugo

1227031000112

****2424L

Abel Rodríguez Rodríguez

02

1481

Lugo

1227031000114

****4758W

Ramón Arias González

06

1482

Lugo

1227031000118

****6965Y

Ana Díaz Rodríguez

02

1483

Lugo

1227031000121

****83280

Finca El Carmen de Fiolleda, S.C.

02

1484

Lugo

1227031000122

****3285B

María Arias Prieto

06

1485

Lugo

1227031000123

****69832

Terneros Libón, S.L.

02, 06

1486

Lugo

1227031000125

****0604Z

Antonio Diéguez Novoa

02

1487

Lugo

1227031000126

****2688F

Juan Jesús Martínez Álvarez

02

1488

Lugo

1227031000127

****6577Z

Martina Rodríguez Casanova

06

1489

Lugo

1227031000133

****39728

Gandería Freixo, S.C.

02

1490

Lugo

1227031000135

****5549K

Antonio Fernández López

02, 06

1491

Lugo

1227031000140

****6401N

Rosa María Rodríguez Rodríguez

02

1492

Lugo

1227031000144

****8303S

María Teresa Fernández Rodríguez

02

1493

Lugo

1227031000149

****6655T

María Luisa Puente Vila

02, 06

1494

Lugo

1227031000153

****0666L

Clara Salgado Rodríguez

02

1495

Lugo

1227031000155

****4605S

María Ángeles García Blanco

02, 06

1496

Lugo

1227032000017

****7625Z

Divina Gavieiro Rodríguez

02

1497

Lugo

1227032000020

****8605S

Ana Vila Regueira

02, 06

1498

Lugo

1227032000022

****3956H

Rosa María Vázquez Carballo

02, 06

1499

Lugo

1227032000023

****6921R

María Luz Vázquez Vázquez

02, 06

1500

Lugo

1227032000024

****4408F

Pablo Rivas Martínez

06

1501

Lugo

1227032000029

****7659P

María Lourdes Pacín Pacín

06

1502

Lugo

1227032000037

****7298D

Jerónimo Rodríguez Cabana

02

1503

Lugo

1227032000042

****2951D

Mercedes Fernández López

02

1504

Lugo

1227032000048

****8553F

José Manuel Díaz Rojo

02

1505

Lugo

1227032000052

****55237

García y Vázquez Ganaderos, S.C.

02

1506

Lugo

1227032000064

****0271M

María Lourdes Rodríguez Quintero

02

1507

Lugo

1227032000068

****2800C

Ana Prado Prado

02

1508

Lugo

1227032000074

****6018W

Ángel Marcos Portomeñe Rivas

06

1509

Lugo

1227032000081

****8907A

Manuel Soengas Cobas

06

1510

Lugo

1227032000084

****7910H

Aurelia Gómez Gómez

02

1511

Lugo

1227032000094

****88499

Gavieiro Castro, C.B.

02

1512

Lugo

1227032000095

****7492W

María Isabel Ferreiro Gayoso

06

1513

Lugo

1227032000098

****9991B

Manuel Arias García

02

1514

Lugo

1227032000131

****8502V

Oliva Méndez Vázquez

06

1515

Lugo

1227032000140

****8868X

Álvaro Pacín Pacín

06

1516

Lugo

1227032000145

****0822Z

Juan Carlos Besteiro García

02

1517

Lugo

1227032000147

****5027M

José Manuel Viña Varela

02

1518

Lugo

1227032000155

****7274P

Antonio Soengas Modia

02

1519

Lugo

1227032000169

****9339G

Daniel Rojo Núñez

06

1520

Lugo

1227032000177

****7843C

José Val Pardo

02

1521

Lugo

1227032000178

****78320

Llg TC

02

1522

Lugo

1227032000181

****8034V

Iker Blanco Matellanes

02, 06

1523

Lugo

1227032000182

****7165D

Carlos Vázquez Pacín

02, 06

1524

Lugo

1227032000183

****78999

Conde y Fernández, S.C.

02, 06

1525

Lugo

1227033000093

****3588Y

Heliodoro García Gómez

02

1526

Lugo

1227033000113

****3926P

María Carmen López Barro

02

1527

Lugo

1227033000141

****45204

Galaico Asturiana

Ganadera, S.L.U.

02,05,

1528

Lugo

1227033000142

****99264

Coop Caprina Galega, S. Coop Galega

02

1529

Lugo

1227034000080

****6682E

Monserrat Fernández Brañas

02

1530

Lugo

1227034000096

****57856

SAT Xuga A Capilla

05,

1531

Lugo

1227037000062

****2329A

Manuel López Díaz

05,

1532

Lugo

1227037000086

****6825L

Sonia Cernuda Albín

02, 06

1533

Lugo

1227037000090

****6972M

Rosa Marina Soto Marcos

02

1534

Lugo

1227037000103

****1331V

María Fe Vázquez Vega

05,

1535

Lugo

1227039000001

****7101W

Angustias Peña Fernández

02

1536

Lugo

1227039000004

****6219V

María Carmen Rodríguez Varela

02

1537

Lugo

1227039000022

****9179V

Pablo Abelleira Méndez

02, 06

1538

Lugo

1227039000028

****8223Z

Aurora Fompedriña Martínez

02, 06

1539

Lugo

1227039000030

****9093S

María Josefa Núñez López

02

1540

Lugo

1227039000031

****5263G

Balbina Ferreiro Casanova

02

1541

Lugo

1227039000036

****6829B

Antonio López Ferreiro

02, 06

1542

Lugo

1227039000037

****5120K

Adela López Castro

02

1543

Lugo

1227039000038

****0419S

Isabel Fernández Varela

02

1544

Lugo

1227039000042

****0747L

Ramona Elvira Díaz Blanco

02

1545

Lugo

1227039000043

****7286P

Ramón Bodenlle Yáñez

02

1546

Lugo

1227039000061

****5675C

María Luisa Ferreiro Rañal

02

1547

Lugo

1227039000067

****6168N

Carlos Sordo Valle

05,

1548

Lugo

1227039000069

****5746Y

Julio Ferreiro Barreiro

02, 06

1549

Lugo

1227039000071

****8126G

Ángel Méndez Zapata

02

1550

Lugo

1227039000072

****9228M

Josefa Martínez Martínez

06

1551

Lugo

1227039000075

****1005Y

María Josefa Méndez Fernández

02

1552

Lugo

1227039000080

****27438

Casa de Mingos, C.B.

02

1553

Lugo

1227039000091

****8503K

María Manuela Filomena Varela Ferro

02

1554

Lugo

1227039000092

****1123Z

Josefa Vigo Barreiro

02, 06

1555

Lugo

1227039000109

****0040V

Encarnación Cobas Vigo

02

1556

Lugo

1227039000111

****4870W

Josefa Martínez Gadín

02

1557

Lugo

1227039000118

****4215Q

Julia Rifón Varela

02, 06

1558

Lugo

1227039000124

****5116H

Jorge Vázquez Novo

02

1559

Lugo

1227039000130

****1087G

Matilde Conceição Correia

06

1560

Lugo

1227039000131

****3701X

Antonio Vilanova Fraga

02

1561

Lugo

1227039000140

****6489M

José Rey Loures

02

1562

Lugo

1227039000142

****2320V

María Luisa Rico Rois

02

1563

Lugo

1227039000152

****4748H

María Aurora Blanco Barreiro

02

1564

Lugo

1227039000157

****3958E

José Luis Castiñeira Pérez

02

1565

Lugo

1227039000163

****6092T

Florentina Romay Illán

02

1566

Lugo

1227039000167

****5476M

José Fontela Teijeiro

01,02

1567

Lugo

1227039000168

****6714Y

Isabel Fariñas Ceide

02

1568

Lugo

1227039000170

****21054

SAT Torre de Arcos

02

1569

Lugo

1227039000172

****4350T

Josefa Castro Román

02

1570

Lugo

1227039000173

****62050

Volta O Sacho, S.L.U.

06

1571

Lugo

1227040000003

****3211Z

Ramón Otero Tarrío

02

1572

Lugo

1227040000016

****7241Q

Marina González Valín

02, 06

1573

Lugo

1227040000023

****2835Z

Pilar Pérez Parada

06

1574

Lugo

1227040000027

****0035E

Ana María Ayude Camoira

02

1575

Lugo

1227040000042

****8728Z

José Antonio Bruzos Cebral

02

1576

Lugo

1227040000045

****5855S

Jesús Antonio López Torres

02

1577

Lugo

1227040000056

****7295R

Jesús Viña Rodríguez

02

1578

Lugo

1227040000059

****5319P

María Ilda Coucheiro Caras

02, 06

1579

Lugo

1227040000064

****7130W

José Ángel Serén Mejuto

02

1580

Lugo

1227040000065

****7286S

Rosa María Vázquez Castro

02, 06

1581

Lugo

1227040000070

****0147V

José Antonio Blanco Folla

06

1582

Lugo

1227040000088

****6013T

José Pérez López

02

1583

Lugo

1227040000092

****9362A

María Luz Peón García

02

1584

Lugo

1227040000094

****8957N

Leandro Inocencio Quintas Saavedra

02

1585

Lugo

1227040000106

****0700W

María Castiñeira Viña

02, 06

1586

Lugo

1227040000108

****5120V

José Luis Jul Méndez

02

1587

Lugo

1227040000113

****9197F

Ramón González Varela

02

1588

Lugo

1227040000129

****4211V

María Teresa Ramos Pérez

06

1589

Lugo

1227040000133

****7351B

Celia Rouco Soriano

02, 06

1590

Lugo

1227040000139

****4279Q

María Luz González Louzao

02

1591

Lugo

1227040000140

****7313E

Elena Marques Rodríguez

06

1592

Lugo

1227040000141

****5314B

Ana Belén Rivadulla Prado

06

1593

Lugo

1227040000143

****3885B

María Olina Blanco Prado

06

1594

Lugo

1227040000147

****4235H

Marina Cea Vázquez

02

1595

Lugo

1227040000154

****7048F

María Jesusa Cardeiro Guerra

02

1596

Lugo

1227040000157

****71194

Gavieiro e Hijos, S.L.

02

1597

Lugo

1227040000163

****6029M

Ángel Morandeira Souto

01,

1598

Lugo

1227040000166

****4991W

Antonio Nilo García García

02, 06

1599

Lugo

1227040000170

****1886T

José Ramón Mosteiro García

02

1600

Lugo

1227040000180

****55732

Fontefría, S. Coop. Galega

02

1601

Lugo

1227040000192

****2916G

María Isolina Fernández Quintas

02

1602

Lugo

1227040000201

****88378

Gando Rubio da Ulloa, S.C.

02

1603

Lugo

1227040000205

****38094

SAT San Benito Nº 1341 Xuga

02

1604

Lugo

1227040000213

****6687E

José Julio Taboada Rodríguez

02

1605

Lugo

1227040000214

****2351F

Javier Pazos Andrade

02

1606

Lugo

1227040000215

****67921

Milhulloa, Soc. Coop.

02

1607

Lugo

1227040000225

****1597G

Carmen Varela Soengas

02

1608

Lugo

1227040000227

****2418H

María Manuela Zas Sancosmed

02, 06

1609

Lugo

1227040000229

****0069X

María José Sande Cea

02

1610

Lugo

1227040000230

****76175

Ganadería Requian SAT N 1431 Xuga

02

1611

Lugo

1227040000245

****56047

Casa Grande de Remesedo, S.L.

02

1612

Lugo

1227040000252

****4113M

Gema Varela Cagide

02

1613

Lugo

1227040999257

****2114E

José Alonso Arias

02

1614

Lugo

1227041000004

****3436Y

María Dolores López Rodríguez

02

1615

Lugo

1227041000007

****6480D

María Luisa González Rodríguez

02

1616

Lugo

1227041000012

****0285L

Ana María Rodríguez Vázquez

06

1617

Lugo

1227041000014

****7435K

Carmen Arias Sobrado

06

1618

Lugo

1227041000021

****7808Y

Antonio Sánchez Ledo

02

1619

Lugo

1227041000024

****0252F

Ana María Pérez Rodríguez

02

1620

Lugo

1227041000025

****0296N

Rosa Fernández das Penas

02, 06

1621

Lugo

1227041000029

****1836Q

María del Carmen Albo Quiroga

02

1622

Lugo

1227041000031

****4470P

Elisardo Fernández Fernández

05,

1623

Lugo

1227041000034

****8592T

Julita Quiroga Rodríguez

06

1624

Lugo

1227041000044

****0350X

Marino Sánchez Castro

02

1625

Lugo

1227041000045

****2742X

Ana Isabel Quiroga Pozo

02

1626

Lugo

1227041000048

****2544Q

Isabel Rodríguez Fernández

02

1627

Lugo

1227041000049

****8510J

José Antonio Losada Acien

02

1628

Lugo

1227041000051

****1396Q

Tamara Valiña Álvarez

02

1629

Lugo

1227041000053

****4101N

Isaac Antonio Losada Gutiérrez

02

1630

Lugo

1227041000054

****8711E

Nicanor Fernández Fernández

05,

1631

Lugo

1227041000061

****7849R

Rosario Sánchez Fernández

02

1632

Lugo

1227041000065

****8596Z

Manuel Martínez González

02

1633

Lugo

1227041000071

****6020L

Isabel Méndez López

05,

1634

Lugo

1227041000074

****4597N

Eduardo Martínez Rodríguez

02

1635

Lugo

1227041000075

****0911R

Pilar Rajo Luaces

02

1636

Lugo

1227041000093

****5462A

Josefa López Álvarez

02

1637

Lugo

1227041000104

****2896K

Roberto Fernández Otero

02, 06

1638

Lugo

1227041000106

****4477F

María Luisa Mosquera Álvarez

02, 06

1639

Lugo

1227041000113

****1566W

Noelia Fernández Rodríguez

02

1640

Lugo

1227041000114

****3116H

María Élida Salgado Vázquez

02, 06

1641

Lugo

1227041000116

****2717H

Marina Rodríguez Vega

02

1642

Lugo

1227041000123

****08099

Granja Isacal, C.B.

02

1643

Lugo

1227041000128

****2816T

María Celsa Moure Álvarez

02, 06

1644

Lugo

1227041000130

****0419S

Marta Rodríguez Losada

06

1645

Lugo

1227041000131

****52238

Cebadeiros Casa do Monte, S.C.

02

1646

Lugo

1227041000133

****13119

SAT A Ponderosa

02

1647

Lugo

1227041000135

****1929W

Ramón Vázquez Fernández

02

1648

Lugo

1227042000014

****7975G

Bautista Díaz López

06

1649

Lugo

1227042000073

****5328N

Nieves Arias Arias

02

1650

Lugo

1227042000088

****2415M

Noemy Díaz López

02

1651

Lugo

1227042000107

****7107X

Ovidio Rodríguez López

05,

1652

Lugo

1227042000112

****9928F

Ana María López García

02

1653

Lugo

1227042000114

****7280V

Víctor Manuel Rodríguez Rodríguez

06

1654

Lugo

1227042000116

****0107F

Sonia Abella López

02

1655

Lugo

1227042000176

****35264

Ganadería Nicolao, S.C.

05,

1656

Lugo

1227042000260

****9157J

José Antonio Pérez López

06

1657

Lugo

1227042000262

****2656P

Teresa López Vázquez

05,

1658

Lugo

1227042000270

****8154W

Dolores Pérez Rodríguez

02

1659

Lugo

1227042000272

****7236L

Félix Carreira López

02

1660

Lugo

1227042000275

****4159D

Elvira Abella González

05,

1661

Lugo

1227043000002

****36023

Granxa Riveira, S.C.

02, 06

1662

Lugo

1227043000006

****47408

Fontalmeida Ganaderos, S.L.

02

1663

Lugo

1227043000008

****1982Z

María Pérez González

06

1664

Lugo

1227043000009

****6793P

María del Carmen Rodríguez Vázquez

06

1665

Lugo

1227043000011

****2586C

José Díaz Castaño

02

1666

Lugo

1227043000018

****3534K

Elias Paz Álvarez

06

1667

Lugo

1227043000032

****38803

FontalmGanadería Pasaran, S.L.

02

1668

Lugo

1227043000035

****8195V

Jesús Silva Díaz

02

1669

Lugo

1227043000036

****4346G

Jesús Ángel López Valín

06

1670

Lugo

1227043000074

****3258H

María Luisa Taboada López

06

1671

Lugo

1227043000081

****7945F

José López Díaz

02

1672

Lugo

1227043000085

****1141Y

María Josefa López López

02

1673

Lugo

1227043000094

****7273S

José Manuel Celeiro López

02

1674

Lugo

1227043000105

****5009J

Concepción López Fernández

02

1675

Lugo

1227043000121

****2765C

Gonzalo Vázquez García

02, 06

1676

Lugo

1227043000133

****9144X

María Paz Arias González

02

1677

Lugo

1227043000143

****5747T

María Cabado Corral

02

1678

Lugo

1227043000167

****76944

Cebo Labrada, S.C.

02

1679

Lugo

1227043000169

****39785

Casa Lobera, S.C.

02

1680

Lugo

1227044000002

****3149Q

Gerardo Seijo Braña

02

1681

Lugo

1227044000020

****6834Q

José Ángel Folgueira Vidal

06

1682

Lugo

1227044000023

****0186S

Gonzalo Basanta Folgueira

02

1683

Lugo

1227044000041

****2995F

María Ángeles Edrosa Goyos

02

1684

Lugo

1227044000053

****3954P

Javier Braña López

02

1685

Lugo

1227044000055

****3721T

María del Carmen Iglesia López

02, 06

1686

Lugo

1227044000058

****3239L

Josefa Alvite Fernández

06

1687

Lugo

1227044000062

****7734R

Jorge Lanzos Iglesia

06

1688

Lugo

1227044000063

****6752X

Atilano Edrosa González

06

1689

Lugo

1227044000071

****5968P

Carmen Alonso Piñeiro

02

1690

Lugo

1227044000083

****6704J

Dolores Lastra Díaz

02

1691

Lugo

1227044000087

****9636R

Evangelina García Rodríguez

06

1692

Lugo

1227044000098

****7128T

Manuel Salgado Silva

06

1693

Lugo

1227044000102

****2729T

Francisco González Gasalla

02

1694

Lugo

1227044000111

****2984L

Georgia Calaza Goyos

02, 06

1695

Lugo

1227044000112

****6642X

María López Ínsua

06

1696

Lugo

1227044000119

****83395

Ganadería Luaces Esteves, S.C.

02

1697

Lugo

1227044000136

****7814G

Manuel Francos Iglesias

02

1698

Lugo

1227044000142

****7186T

María Carmen Río Rivas

06

1699

Lugo

1227044000147

****2334J

Monserrat Sixto Iglesia

02

1700

Lugo

1227044000153

****4804V

María Rey Legide

06

1701

Lugo

1227044000165

****71861

Ganadería Iván de Pidre, S.C.

02

1702

Lugo

1227044000171

****62110

Ganadería Casa Roxo, S.C.

02

1703

Lugo

1227044000183

****54408

Rico SAT N 1051 Xuga

02

1704

Lugo

1227044000185

****1094T

Ana Belén Seijo Paz

02

1705

Lugo

1227044000196

****4978T

Merenciana García Bouza

02

1706

Lugo

1227044000203

****20712

Seco Rubinos, S.L.

02

1707

Lugo

1227044000206

****8322Z

Hermes Carlos Corbelle Cabado

02

1708

Lugo

1227044000222

****9123M

José María Vázquez Pena

02

1709

Lugo

1227044000230

****7621T

Montserrat Cuesta Cuesta

06

1710

Lugo

1227044000231

****24969

Matías Fontela, S.C.

02

1711

Lugo

1227044000239

****1657Z

Óscar Folgueira Teijeiro

06

1712

Lugo

1227044000245

****4390M

Olga Pérez Anido

06

1713

Lugo

1227044000250

****5533L

María Uvalda Díaz López

02

1714

Lugo

1227044000253

****5354C

María Noelia Rodríguez Rigueiro

02

1715

Lugo

1227044000261

****2784Q

Emilia Pérez Prieto

02

1716

Lugo

1227044000264

****0682M

José Pena López

06

1717

Lugo

1227044000273

****1494W

María Isabel Pérez Andión

02

1718

Lugo

1227044000274

****7053W

María Aranzazu Legaspi García

02

1719

Lugo

1227044000281

****5253L

María Elva Jartin Salgado

02

1720

Lugo

1227044000295

****8989G

María Edita Cabana Pérez

06

1721

Lugo

1227044000296

****5538S

José María Reigosa Cabaneiro

06

1722

Lugo

1227044000300

****6108T

Susana Iglesias Alvite

06

1723

Lugo

1227044000306

****4379V

Nélida García Iglesia

02

1724

Lugo

1227044000309

****35704

Ganadería Proida, S.L.

02

1725

Lugo

1227044000315

****8825R

María Graciela Díaz Ares

02

1726

Lugo

1227044000322

****9787V

Javier Trashorras Fernández

02, 06

1727

Lugo

1227044000323

****95425

O Valiño, S.C.

06

1728

Lugo

1227044000328

****64504

Gandeiría Iglesia Fernández, S.C.

06

1729

Lugo

1227044000329

****9501G

Jairo Calderón Prieto

02

1730

Lugo

1227044000340

****50865

Ganadería Canteiro de Vián, S.C

02

1731

Lugo

1227044000364

****44072

Explotaciones Hnos.

Seivane, C.B.

02

1732

Lugo

1227044000367

****2682V

Esperanza Leivas Tojal

06

1733

Lugo

1227044000373

****9532C

Andrés Fernández Fernández

02, 06

1734

Lugo

1227044000374

****90101

Casa Margarito, S.C.

02

1735

Lugo

1227044000381

****7092H

Miguel Ángel Polo Pena

02, 06

1736

Lugo

1227044000389

****09677

SeIvane González y Gómez, S.C.

02

1737

Lugo

1227044000392

****7553L

Félix Vila Veiga

05,

1738

Lugo

1227044000394

****84421

Rodríguez Gasalla, S.C.

06

1739

Lugo

1227044000395

****3025D

Jesús Ubaldo Coido Prieto

02

1740

Lugo

1227044000399

****5761A

María Carmen Coido Rico

02

1741

Lugo

1227044000402

****0403F

Giovanni Lodos López

02

1742

Lugo

1227044000404

****71580

Cabas Reiros, S.L.

02

1743

Lugo

1227045000118

****2823G

José Manuel Fernández Aira

02

1744

Lugo

1227046000006

****7698Y

María Carmen Puente Yáñez

06

1745

Lugo

1227046000021

****9156N

María Blanca Fernández Rielo

02

1746

Lugo

1227046000023

****5307F

María Carracedo Basanta

02

1747

Lugo

1227046000061

****8119M

María Estrella Domínguez Blanco

02, 06

1748

Lugo

1227046000063

****2632C

Rubén Iglesias Dapena

02

1749

Lugo

1227046000064

****4713A

German Valiña Agrelo

02

1750

Lugo

1227046000069

****4624G

Fe Barja Veiga

06

1751

Lugo

1227046000084

****6564R

Caridad Fernández Pérez

06

1752

Lugo

1227046000085

****1102B

María Hermesinda Prieto Rodríguez

06

1753

Lugo

1227046000086

****6823A

Ramón Rielo Carballo

02

1754

Lugo

1227046000093

****52527

Castedo e Carballo SAT 1045 Xuga

02

1755

Lugo

1227046000106

****39068

Casa de Luis SAT

02

1756

Lugo

1227046000138

****8299D

Josefa Pérez Fernández

02

1757

Lugo

1227046000148

****8706V

Francisco José Ónega López

02

1758

Lugo

1227046000161

****62134

Folgueira Ferreiros, C.B.

02

1759

Lugo

1227046000162

****9335C

Luis Manuel Cedrón Palmeiro

06

1760

Lugo

1227046000176

****75482

Domi Friso, S.L.

02

1761

Lugo

1227046000177

****5975M

María del Pilar Rodríguez Barja

05,

1762

Lugo

1227047000001

****5634Z

Antonino Maceda Vázquez

05,

1763

Lugo

1227047000060

****7605W

Manuel Jorge Pérez Baldonedo

06

1764

Lugo

1227047000065

****3564Z

Ana Vázquez Maceda

06

1765

Lugo

1227047000069

****0408G

Raimundo Macía Díaz

05,

1766

Lugo

1227047000076

****3319E

Josefa Casares Méndez

02

1767

Lugo

1227047000081

****1860N

María Milagros Ferreiros Camino

06

1768

Lugo

1227047000103

****7274K

María Aurora González Casanova

02

1769

Lugo

1227048000029

****4700M

María Luz Fernández Trevín

02

1770

Lugo

1227048000030

****2278H

María del Carmen Cancelas Cancelas

02

1771

Lugo

1227048000031

****8313T

Matilde Marques Gallo

02

1772

Lugo

1227048000043

****9207D

María Agustina Linares Costeira

02

1773

Lugo

1227048000070

****80617

SAT Zarralleiro

05,

1774

Lugo

1227049000028

****6164T

Antonio Vila Taboada

02

1775

Lugo

1227049000029

****8252C

Carlos Pérez López

06

1776

Lugo

1227049000037

****55385

Bruzos Pérez, S.C.

02

1777

Lugo

1227049000041

****0720W

Nieves García López

02

1778

Lugo

1227049000048

****5387E

Ramona Pol Jorge

02

1779

Lugo

1227049000060

****9169N

Juan Carlos Otero Díaz

02

1780

Lugo

1227049000067

****0530Z

María Nieves Lazare Rodríguez

02

1781

Lugo

1227049000074

****4267V

Francisco Eugenio Arias Seco

02, 06

1782

Lugo

1227049000084

****0679F

María Remedios Vázquez Pérez

02

1783

Lugo

1227049000098

****7829L

Emilio José Prado Rey

06

1784

Lugo

1227049000125

****5867X

Antonio Taboada Vázquez

02

1785

Lugo

1227049000127

****7561G

José Rodríguez Vázquez

06

1786

Lugo

1227049000129

****7041Y

María Albina Rodríguez Fernández

02

1787

Lugo

1227049000130

****1297R

María Tania López Castro

02

1788

Lugo

1227049000133

****83544

Porcino y Vacuno, S.L.

02

1789

Lugo

1227049000145

****1146Y

Marcos Sánchez López

06

1790

Lugo

1227049000146

****4594V

Fidelina Pérez López

02

1791

Lugo

1227051000109

****5038Q

José Salvador Rodríguez Pérez

02

1792

Lugo

1227053000029

****5437N

Carmen Fernández Fernández

02

1793

Lugo

1227054000026

****8653W

Carmen López Pérez

06

1794

Lugo

1227054000036

****3366H

María Teresa Moirón López

05,

1795

Lugo

1227054000056

****1158Q

Ángeles López Lozano

02

1796

Lugo

1227054000057

****31634

Veiga Paz, S.C.

02

1797

Lugo

1227054000061

****5682Y

Juan Elias Seco Novo

05,

1798

Lugo

1227054000068

****3438A

Elsa Bouso Rodríguez

06

1799

Lugo

1227054000074

****2979G

Cristian Teijo Núñez

05,

1800

Lugo

1227055000053

****1615J

Adolfo Díaz Somoza

02

1801

Lugo

1227055000097

****6607L

María José López González

02, 06

1802

Lugo

1227055000120

****6655K

Cesáreo López López

02

1803

Lugo

1227055000142

****76753

Ganadería Moreda, S.C.

02

1804

Lugo

1227055000168

****8978K

María Luisa Arias López

06

1805

Lugo

1227055000183

****18300

Ganadería Vega, S.C.

05,

1806

Lugo

1227056000002

****18367

Campo Barrera, S.C.

02

1807

Lugo

1227057000010

****38276

Avicola Avilamas, S.C.

02

1808

Lugo

1227057000012

****8815L

Alberto López López

02, 06

1809

Lugo

1227057000023

****2680E

José Sánchez Carballo

03,

1810

Lugo

1227057000024

****6848G

José Antonio Somoza González

02

1811

Lugo

1227057000025

****6422H

Manuel López Núñez

06

1812

Lugo

1227057000028

****1530V

María del Pilar López Croas

02, 06

1813

Lugo

1227057000043

****2945D

Mónica Barrio Gallego

06

1814

Lugo

1227057000044

****3472V

María Isabel López Quiroga

02

1815

Lugo

1227057000052

****32871

Costureiro Nova, S.C.

02

1816

Lugo

1227057000075

****8750M

Sara Vázquez González

02, 06

1817

Lugo

1227057000078

****4595C

María Josefa Iravedra Ladra

02, 06

1818

Lugo

1227057000089

****3293V

Araceli López Guitian

06

1819

Lugo

1227057000091

****3513F

Ángela López Macía

02

1820

Lugo

1227057000097

****36098

Ahora Granxa de Sara, S.C.

02, 06

1821

Lugo

1227057000128

****4426M

German López López

02, 06

1822

Lugo

1227057000129

****2284S

Ana María Fernández Torre

02

1823

Lugo

1227057000136

****5800V

Víctor Pérez Albin

02

1824

Lugo

1227057000146

****6926H

María Esther Fernández Freitas

02

1825

Lugo

1227057000163

****43068

Vinteiro, S.C.

02

1826

Lugo

1227057000170

****8792R

José Antonio Touron Pérez

02, 06

1827

Lugo

1227057000182

****2179E

María Begoña Macía Vázquez

02

1828

Lugo

1227057000186

****3418G

Sabino Real Vilar

06

1829

Lugo

1227057000195

****6371J

Elva María Prado Touron

06

1830

Lugo

1227057000200

****62219

Casa Xastre, S.C.

02

1831

Lugo

1227057000209

****1143K

Luis Rivelo Rodríguez

02

1832

Lugo

1227057000213

****0717N

Cristina López López

02

1833

Lugo

1227057000215

****0518W

María Aurea Paramo Vázquez

06

1834

Lugo

1227057000216

****4004X

Diego López Rivas

02

1835

Lugo

1227057000218

****0632W

Héctor López Rodríguez

02, 06

1836

Lugo

1227057000221

****7664W

Ana María González Arias

06

1837

Lugo

1227057000239

****6411F

María Carmen Sánchez García

06

1838

Lugo

1227057000243

****2427E

Camilo López López

06

1839

Lugo

1227057000254

****9493E

Luz María López López

02

1840

Lugo

1227057000270

****2305C

María del Carmen Fente Meilán

02

1841

Lugo

1227057000283

****0703J

Diego González Pombo

02

1842

Lugo

1227057000292

****3768G

Iván González Castro

02

1843

Lugo

1227057000300

****9959N

María Basilisa Souto López

02, 06

1844

Lugo

1227057000301

****5841N

María Isabel Vázquez Pérez

06

1845

Lugo

1227057000303

****6109R

María Mercedes Roca Brage

06

1846

Lugo

1227057000309

****8750T

María Carmen Losada López

02

1847

Lugo

1227057000323

****5872V

Milagros Gudin Alvaredo

02

1848

Lugo

1227057000343

****1022S

Miguel Ángel Fernández Villar

03,

1849

Lugo

1227057000347

****1653X

Ana María Pombo López

02, 06

1850

Lugo

1227057000348

****3294H

José Díaz López

02, 06

1851

Lugo

1227057000350

****75169

Villlamol, S.C.

02

1852

Lugo

1227057000367

****2545M

Manuel Rego Villanueva

02

1853

Lugo

1227057000369

****34901

Brais, S.C.

02

1854

Lugo

1227057000371

****5395T

Manuel Montes Díaz

02

1855

Lugo

1227057000383

****0216V

Javier Alberto Valcarcel López

06

1856

Lugo

1227057000387

****83298

Ganadería Tova, S.C.

02

1857

Lugo

1227057000395

****4622D

María José Illán Román

06

1858

Lugo

1227057000397

****77967

Gregorio, S.C.

02

1859

Lugo

1227057000420

****2583C

Dalmira Pérez García

02, 06

1860

Lugo

1227057000426

****3313D

Emerita Poy Álvarez

02, 06

1861

Lugo

1227057000429

****1528H

Roberto Carlos Torres López

02, 06

1862

Lugo

1227057000430

****2463F

Adrián López Díaz

01,

1863

Lugo

1227057000449

****8715B

Julia Pérez Pérez

06

1864

Lugo

1227057000452

****9435S

María Dolores Vilar López

02

1865

Lugo

1227057000458

****0371A

Rubén Rodríguez López

02

1866

Lugo

1227057000482

****89772

Silva Corvelle, S.C.

02

1867

Lugo

1227057000485

****69295

O Barrio E Bermún, S.C.

02

1868

Lugo

1227057000487

****2219Q

Luis Ponton Rigueiro

01,

1869

Lugo

1227057000489

****8733Y

Antonio López López

02

1870

Lugo

1227058000004

****2848B

Javier López López

02

1871

Lugo

1227058000009

****6179W

María José Varela Rodríguez

06

1872

Lugo

1227058000026

****9162J

María José López Pereira

02

1873

Lugo

1227058000029

****0818T

Guillermo Pérez Rodríguez

02, 06

1874

Lugo

1227058000031

****8059L

María Pilar Rodríguez Alves

02, 06

1875

Lugo

1227058000046

****4808Q

María Blandina Fernández Rodríguez

02

1876

Lugo

1227058000048

****4186S

Estrella Rodríguez Fernández

02, 06

1877

Lugo

1227058000058

****35627

Ganadería Bariz, S.C.

02

1878

Lugo

1227058000060

****2582X

María Celia García Arias

02, 06

1879

Lugo

1227058000065

****54602

Gandeiría Navallos, S.C.

02

1880

Lugo

1227058000070

****79872

Ganadería Losada Pajaro, S.C.

02

1881

Lugo

1227058000081

****2805G

Sandra López Expósito

02

1882

Lugo

1227058000083

****4896F

Manuel Rodríguez Álvarez

02

1883

Lugo

1227058000089

****0094F

Esther Rivelo Castro

06

1884

Lugo

1227058000091

****6915F

Olga Méndez Pozo

02, 06

1885

Lugo

1227058000097

****7500S

María Mercedes Pazos Segade

02, 06

1886

Lugo

1227058000106

****2558C

Manuel Rodríguez López

02

1887

Lugo

1227058000109

****4777Q

Eva Rodríguez Rodríguez

02, 06

1888

Lugo

1227058000113

****7576L

Emilia López Núñez

02

1889

Lugo

1227058000117

****1650D

José Manuel Díaz Sánchez

02, 06

1890

Lugo

1227058000119

****52321

Tycavi Ganadera, S.L.

02

1891

Lugo

1227058000123

****2987X

Aurea López González

06

1892

Lugo

1227058000149

****7766F

María del Carmen Saa Fernández

02

1893

Lugo

1227058000150

****2109K

Amando Fernández Rodríguez

02

1894

Lugo

1227058000151

****5610B

Mercedes Rodríguez Losada

06

1895

Lugo

1227058000165

****5695Y

María Luisa López Méndez

02, 06

1896

Lugo

1227058000170

****6039A

Clotilde Arias López

06

1897

Lugo

1227058000174

****1235P

José Manuel González López

02

1898

Lugo

1227058000184

****8572A

José Antonio González Álvarez

06

1899

Lugo

1227058000185

****90873

Granxa Rodesinde S.L.

02

1900

Lugo

1227058000198

****5572L

María Rosario Méndez López

02, 06

1901

Lugo

1227058000200

****0560J

María Esther Lois Rodríguez

06

1902

Lugo

1227058000211

****02421

Ganados As Cortés, S.C.

02

1903

Lugo

1227058000221

****2051L

María Mercedes Varela Mariño

02

1904

Lugo

1227058000235

****72176

S.L.U., Ganado de Lemos

02

1905

Lugo

1227058000246

****6446K

Edita López López

06

1906

Lugo

1227058000247

****7035F

María Fe Noguerol González

02, 06

1907

Lugo

1227058000248

****9585E

José Darío López González

02

1908

Lugo

1227058000249

****9861G

María Paz López Martínez

02, 06

1909

Lugo

1227058000255

****0559F

Marta García Rodríguez

06

1910

Lugo

1227059000004

****7979P

Esteban Fernández Gómez

02, 06

1911

Lugo

1227059000012

****1673W

José Manuel González Fernández

02, 06

1912

Lugo

1227059000018

****5082D

Lino Pérez Fernández

02, 06

1913

Lugo

1227059000025

****0615G

Rosa Pérez López

02

1914

Lugo

1227059000031

****8589C

María Vidal López

02

1915

Lugo

1227059000032

****7585X

Pilar Fernández Rodríguez

06

1916

Lugo

1227059000050

****1436S

Clara Fernández López

02

1917

Lugo

1227059000051

****6198R

Manuela Pérez Pérez

06

1918

Lugo

1227059000058

****2355Z

José Antonio Pérez Puga

02

1919

Lugo

1227059000059

****3052K

Gumersindo Carnero García

02

1920

Lugo

1227059000061

****1155S

José Luis Rodríguez Díaz

02

1921

Lugo

1227059000063

****18732

Agromer, S.C.

02

1922

Lugo

1227059000065

****4884J

Natalia Vázquez Rodríguez

02, 06

1923

Lugo

1227059000081

****2026F

Roberto Pérez Pérez

02

1924

Lugo

1227059000099

****0527K

José Ignacio Rodríguez Pérez

02

1925

Lugo

1227059000105

****85317

Casa da Escola, S.C.

02

1926

Lugo

1227059000108

****8532D

Belarmino Fernández Iglesias

02, 06

1927

Lugo

1227060000004

****7641H

José Manuel García Conde

06

1928

Lugo

1227060000004

****7641H

José Manuel García Conde

05,

1929

Lugo

1227060000005

****9230F

María Monserrat Mourenza Areán

02,05,

1930

Lugo

1227060000006

****6184S

Adonina Vázquez Pérez

02, 06

1931

Lugo

1227060000008

****4289J

José Fernández Vázquez

02

1932

Lugo

1227060000010

****8947G

Pedro Argiz Mosquera

02, 06

1933

Lugo

1227060000012

****5893W

Gilberto Pérez Díaz

02

1934

Lugo

1227060000014

****37526

Servando, S.C.

02

1935

Lugo

1227060000018

****4133H

Luis Novoa Almuíña

02

1936

Lugo

1227060000020

****7998L

Felipe López López

02, 06

1937

Lugo

1227060000025

****9609P

María Jesús Subiela Conde

06

1938

Lugo

1227060000026

****1997D

María Segunda Lourdes Ledo Vázquez

02, 06

1939

Lugo

1227060000028

****4445P

María Delia Isolina Gómez Novo

02, 06

1940

Lugo

1227060000038

****7611P

José García Fernández

02

1941

Lugo

1227060000039

****4882L

María Inmaculada Gómez Gómez

06

1942

Lugo

1227060000041

****1474S

María Modesta Carballo Fente

02, 06

1943

Lugo

1227060000043

****1261G

Jaime Varela Vázquez

02, 06

1944

Lugo

1227060000059

****9648R

María Belén Blanco Ferreiro

06

1945

Lugo

1227060000060

****4836L

María Gay Ferreiro

02

1946

Lugo

1227060000061

****4966B

Dimas Díaz García

06

1947

Lugo

1227060000067

****11208

Torre de Moredas C.

02, 06

1948

Lugo

1227060000102

****1224X

José Manuel Otero Daviña

02

1949

Lugo

1227060000103

****1429Q

Odila López Vázquez

02

1950

Lugo

1227060000108

****3952B

Julio Gómez Castro

02

1951

Lugo

1227060000115

****9618V

José Gómez Portomeñe

06

1952

Lugo

1227060000117

****7281S

María Isabel Belmonte Prado

02

1953

Lugo

1227060000125

****35544

Carballo Diéguez, S.C.

02

1954

Lugo

1227060000147

****7598K

Asensio Sobrado Blanco

06

1955

Lugo

1227060000158

****9639S

Gloria García Fernández

02

1956

Lugo

1227060000178

****7575K

María del Carmen Díaz García

01,

1957

Lugo

1227060000193

****2259X

Isabel Porto Ramos

02, 06

1958

Lugo

1227060000194

****35577

Cimadevila, S.C.

02

1959

Lugo

1227060000195

****9588F

Miguel Cadahía Vázquez

06

1960

Lugo

1227060000200

****05923

Granjas Pardal, S.L.

02

1961

Lugo

1227060000209

****0927F

Marcos Taboada García

02

1962

Lugo

1227060000217

****9455E

Mónica Vázquez Varela

02

1963

Lugo

1227060000221

****2452R

Enrique Ramón Ledo Regal

02

1964

Lugo

1227060000228

****2836G

Francisco José Fernández García

02

1965

Lugo

1227060000239

****9203J

Mónica Fente Rodríguez

02

1966

Lugo

1227060000243

****9776A

María Pilar Guarch Calvo

02

1967

Lugo

1227060000259

****2396D

María Mónica López Leiro

02

1968

Lugo

1227060000262

****2745V

María Teresa Jiménez Horwitz

02

1969

Lugo

1227062000001

****0397Z

Jesús López Fernández

02

1970

Lugo

1227062000054

****0020V

Jesús Pérez Belon

05,

1971

Lugo

1227062000067

****3392L

Manuel Tallon Poy

05,

1972

Lugo

1227062000078

****1800Z

Jorge Río Fernández

05,

1973

Lugo

1227062000087

****7696Q

José Manuel Carballo Santín

02

1974

Lugo

1227062000100

****4913L

José Antonio López Fernández

05,

1975

Lugo

1227063000092

****6426R

María Angélica García Paz

05,

1976

Lugo

1227065000002

****7587E

María Esther Fernández Novo

06

1977

Lugo

1227065000004

****4069H

Angustias Cendán Prado

06

1978

Lugo

1227065000009

****7294X

María Teresa Mota Guerrero

02

1979

Lugo

1227065000012

****99975

Hermanos Prado Carracedo, C.B.

02

1980

Lugo

1227065000016

****2254S

María Virtudes Bello Seoane

02

1981

Lugo

1227065000021

****8494E

Antonia Barro Cortiñas

02

1982

Lugo

1227065000033

****7468K

Margarita Blanco Vivero

02

1983

Lugo

1227065000034

****78383

José María Seoane y Otros, C.B.

02

1984

Lugo

1227065000058

****8258Y

Senén Debasa Maseda

02, 06

1985

Lugo

1227065000081

****3706T

María Herminda Debasa Regueira

02

1986

Lugo

1227065000085

****77779

Lozano Río, S.C.

02

1987

Lugo

1227065000096

****3868F

Guillermina Orosa Yáñez

02

1988

Lugo

1227065000098

****7542Q

Jesús Vázquez Basanta

03,

1989

Lugo

1227065000106

****3717B

Alejandrina Fe Villares Otero

02, 06

1990

Lugo

1227065000117

****1567A

Bernardino Ramos Miraz

02

1991

Lugo

1227065000120

****4476V

María Divina Anido Pedreira

02

1992

Lugo

1227065000130

****1914S

María Ángeles Coira Carballido

06

1993

Lugo

1227065000136

****8056Q

Pablo Otero Díaz

02

1994

Lugo

1227065000146

****8497W

José Miguel Rouco Castro

06

1995

Lugo

1227065000152

****19415

Veiga Novo, S.C

02

1996

Lugo

1227065000167

****9134Q

José Luis Lamas Otero

02

1997

Lugo

1227065000168

****1553E

Pablo Boizan Ramil

02

1998

Lugo

1227065000185

****2250B

Josefa Fernández Bello

02

1999

Lugo

1227065000190

****5142Q

Manuel López Noche

02

2000

Lugo

1227065000191

****3309T

María Mercedes Castosa Pico

02

2001

Lugo

1227065000192

****2104A

Inés Cendán Rouco

02

2002

Lugo

1227065000210

****1543N

María Jesús Ramudo Yáñez

02, 06

2003

Lugo

1227065000218

****2159N

Laura Debasa López

06

2004

Lugo

1227065000225

****5465D

María Oliva Anido Maseda

06

2005

Lugo

1227065000232

****0730C

Inés Felpeto Laguela

02

2006

Lugo

1227065000257

****5743P

Dina Fernández Pena

06

2007

Lugo

1227065000259

****0622Z

Javier Rodríguez Eimil

02

2008

Lugo

1227065000266

****1778V

José Maceira Rodríguez

02

2009

Lugo

1227065000269

****4680T

Manuel Paz Millor

02

2010

Lugo

1227065000282

****0017E

Dolores Lozano Prado

02

2011

Lugo

1227065000295

****7242V

Fermín Pico Puente

06

2012

Lugo

1227065000298

****2504V

Alfredo Curras Otero

02

2013

Lugo

1227065000299

****6139J

María Jesús González Pardo

02

2014

Lugo

1227065000300

****7300V

Jesús Vizoso Trastoy

02

2015

Lugo

1227065000301

****0691G

María Elisenda Carballeira García

02

2016

Lugo

1227065000307

****1349V

Antonio Benigno Souto Ferreiro

02

2017

Lugo

1227065000313

****8538F

Fernando Rouco Duarte

02

2018

Lugo

1227065000330

****4235T

José María Goldar Rey

02, 06

2019

Lugo

1227065000349

****7435J

Carmen Gómez Vigo

02, 06

2020

Lugo

1227065000349

****7435J

Carmen Gómez Vigo

02,05,

2021

Lugo

1227065000387

****7830N

Rocío Pardo Naseiro

02

2022

Lugo

1227065000418

****3529F

María Josefa Teijeiro Calvo

02

2023

Lugo

1227065000419

****4061X

Marina Vázquez Vázquez

02, 06

2024

Lugo

1227065000426

****0933S

Delfina Cendán Piñeiro

02

2025

Lugo

1227065000430

****6904D

Mónica Alonso Ramudo

02

2026

Lugo

1227065000431

****2881P

María Carmen Boo Debasa

02, 06

2027

Lugo

1227065000441

****6477A

María Remedios Yáñez Arias

02, 06

2028

Lugo

1227065000444

****2143B

Andrés Pérez Fernández

02, 06

2029

Lugo

1227065000445

****3058W

Segundo Blanco Carreira

02, 06

2030

Lugo

1227065000450

****6177W

María Josefa Pernas Lamela

02, 06

2031

Lugo

1227065000451

****4150F

Angustias Prado Seoane

02, 06

2032

Lugo

1227065000452

****5605J

María Teresa Gesto Pernas

02, 06

2033

Lugo

1227065000454

****6586A

Bernardo Antonio Rodríguez Rivas

02, 06

2034

Lugo

1227065000479

****3585T

María Sara Río Airado

02

2035

Lugo

1227065000481

****3424V

María Carmen Rodríguez Paz

02

2036

Lugo

1227065000482

****8463Z

Enrique Bañobre Fernández

02

2037

Lugo

1227065000485

****2697K

Irene Iglesias Ramil

02, 06

2038

Lugo

1227065000487

****3742J

María Antonia Rouco Rego

02

2039

Lugo

1227065000488

****1619L

Francisco Javier Rivas Vázquez

02

2040

Lugo

1227065000491

****9982N

Francisco González Gato

02

2041

Lugo

1227065000495

****0168X

Elena Ares Prieto

02

2042

Lugo

1227065000496

****3003C

María Jesusa Croas Rozas

02, 06

2043

Lugo

1227065000498

****0816H

Ángel Pernas Ramudo

02, 06

2044

Lugo

1227065000501

****5466G

María Josefa Ramudo López

02

2045

Lugo

1227065000503

****4208L

María Carmen Novo Tome

02, 06

2046

Lugo

1227065000506

****3869W

Alicia Pérez Chao

02, 06

2047

Lugo

1227065000507

****0495V

Ana María Alvariño Pérez

02, 06

2048

Lugo

1227065000508

****2258F

José Antonio Paredes Ramil

02

2049

Lugo

1227065000509

****6399P

Alfonso Yáñez Yáñez

02, 06

2050

Lugo

1227065000510

****5304V

José García Anido

02

2051

Lugo

1227065000511

****9782L

Ramón Enero Campello

02

2052

Lugo

1227065000512

****3481Q

María Dolores Díaz Peteira

06

2053

Lugo

1227065000513

****7557B

Jesús Vázquez Vázquez

02

2054

Lugo

1227065000516

****1181T

María Isabel Álvarez Folgueira

02

2055

Lugo

1227065000523

****8327B

Emilia Vilasuso Curras

02

2056

Lugo

1227065000529

****0135T

María del Carmen Río Novo

02

2057

Lugo

1227065000536

****3785X

María Luisa Ares Amido

02

2058

Lugo

1227065000541

****0229N

María del Carmen Rego Ramudo

02

2059

Lugo

1227065000562

****8637D

María Isabel Feijoo López

06

2060

Lugo

1227065000567

****2248D

Albina Díaz González

06

2061

Lugo

1227065000568

****5520N

María del Carmen Carreira Lamas

02, 06

2062

Lugo

1227065000572

****2052T

María Ángeles Cendán Rouco

02, 06

2063

Lugo

1227065000573

****1584F

Jaime Lamas Fernández

02, 06

2064

Lugo

1227065000574

****3138H

María Pilar López Carreira

02, 06

2065

Lugo

1227065000582

****0812D

María Josefa Martínez Ameijide

02

2066

Lugo

1227065000585

****89711

Rábade de Saa, S.C.

02

2067

Lugo

1227065000589

****2100E

María Sara Pernas Mouteira

02

2068

Lugo

1227065000597

****1982L

Manuel Ocampo Blanco

02, 06

2069

Lugo

1227065000600

****4399L

Abel Rouco López

02, 06

2070

Lugo

1227065000601

****2894Q

María Luz Vázquez Comba

02

2071

Lugo

1227065000602

****5970W

Jaime Paz Amado

02, 06

2072

Lugo

1227065000608

****6324R

José Manuel Geada López

02

2073

Lugo

1227065000609

****1086F

María Josefa Poupariña Paz

02, 06

2074

Lugo

1227065000611

****6657E

Ramón Prieto Rouco

02

2075

Lugo

1227065000612

****1533W

María Carmen Elisa Fernández Yáñez

02, 06

2076

Lugo

1227065000613

****8452A

Antonio Rego Díaz

06

2077

Lugo

1227065000616

****2511R

María Soledad Carreira Seoane

02, 06

2078

Lugo

1227065000618

****6523A

María Edelmira Díaz Rivas

02, 06

2079

Lugo

1227065000623

****1888S

María del Pilar Díaz Castro

06

2080

Lugo

1227065000637

****0837Q

Pilar Guerrero López

02

2081

Lugo

1227065000649

****5377S

Deli Flor Portela Pardo

02, 06

2082

Lugo

1227065000651

****8092Q

José Antonio Fernández Carracedo

02, 06

2083

Lugo

1227065000654

****0081V

Fernando Méndez Rivas

02, 06

2084

Lugo

1227065000657

****8594F

María Luz Díaz Ramil

02

2085

Lugo

1227065000668

****8734N

María Aurora Lozano Rábade

06

2086

Lugo

1227065000685

****0227W

Antonio Fanego Rego

02, 06

2087

Lugo

1227065000687

****2991D

María del Carmen Rodríguez Gaute

05,

2088

Lugo

1227065000688

****7036P

Jesús Lozano Pardo

02

2089

Lugo

1227065000691

****72915

RáPernas E Taboada, S.C.

02,05,

2090

Lugo

1227065000698

****1066P

Gil Debasa Seoane

02, 06

2091

Lugo

1227065000705

****28176

Explotaciones Agrícolas Castañeda, S.A.

02

2092

Lugo

1227065000708

****9569B

Luis García Rouco

02

2093

Lugo

1227065000711

****2069Z

Antonio Salgado Seoane

06

2094

Lugo

1227065000718

****9246P

Magencia Prieto Trastoy

02

2095

Lugo

1227065000722

****9374S

Isaura Seijas Rouco

02

2096

Lugo

1227065000723

****0801B

Santiago Grandío González

02

2097

Lugo

1227065000724

****5449X

Edicta Milagros Folgueira Burgo

02

2098

Lugo

1227065000727

****0255D

María Alicia Prieto Trastoy

02, 06

2099

Lugo

1227901000135

****0203B

Manuel María Becerra Mourín

05,

2100

Lugo

1227901000147

****8142J

Sara Fernández López

02

2101

Lugo

1227901000157

****34752

Casa Torre, S.C.

05,

2102

Lugo

1227901000178

****9383Z

José Alberto Vázquez García

02

2103

Lugo

1227901000187

****38043

Granxa Ferreiro, S.L.

05,

2104

Lugo

1227901000224

****9498R

José Luis Martínez Pérez

02

2105

Lugo

1227901000228

****8998M

Jesús Caldeiro Gómez

05,

2106

Lugo

1227901000247

****7719B

María Esther Arias López

02

2107

Lugo

1227901000249

****3428Y

María Luz Rodríguez López

05,

2108

Lugo

1227901000260

****0180R

María Gloria García Arias

02

2109

Ourense

1232001000004

****7458S

Pilar Pérez Iglesias

02

2110

Ourense

1232001000012

****7705L

María Ángeles Álvarez Losada

06

2111

Ourense

1232001000019

****6727G

Lois González Rodríguez

02

2112

Ourense

1232001000022

****5061A

Rosa Pérez Saborido

06

2113

Ourense

1232001000023

****33755

SAT Torneiros Nº595 Xuga

07,