Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 9 de febreiro de 2018 Páx. 9355

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2018 pola que se dá publicidade da denegación de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña solicitadas ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2017.

Mediante a Orde do 31 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 22, do 1 de febreiro de 2017) a Consellería do Medio Rural regulou a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

O artigo 27 da citada orde dispón que as resolucións poderán ser notificadas de acordo co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Por outra banda, de conformidade co artigo 7.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria (de aquí en diante, Fogga), atribuíuse á Dirección do Fogga a potestade de resolver os procedementos de concesión de axudas que se tramiten no ámbito das súas competencias.

Base legal:

Orde do 31 de xaneiro de 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Logo do informe da Subdirección Xeral de Xestión da PAC e de acordo coa proposta de resolución da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria da Consellería do Medio Rural,

RESOLVO:

Denegar as axudas para o pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña correspondentes á campaña 2017 aos solicitantes relacionados no anexo e polos motivos indicados neste.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada perante a presidenta do Fogga, no prazo dun mes de conformidade co disposto no artigo 5.2 do Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, e nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas. A presentación do recurso poderá facerse en calquera dos lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018

Belén María do Campo Piñeiro
Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO
Listaxe de solicitantes denegados de pagamento en zonas con limitacións naturais
en áreas de montaña. Campaña 2017

Nº orde

Provincia

Nº de expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo

1

A Coruña

1215002000034

****7676Y

María Dolores Pérez Carnota

02

2

A Coruña

1215002000044

****4438P

María Carmen Fernández Torres

02

3

A Coruña

1215003000002

****0530Q

Divina Amenedo Losada

05

4

A Coruña

1215003000011

****9482R

María del Carmen Castro Sánchez

06

5

A Coruña

1215003000013

****1625X

María de los Ángeles Seoane Roca

02

6

A Coruña

1215003000017

****4137W

Cristina Freire Díaz

02

7

A Coruña

1215003000018

****9481T

Dolores Marcote Castro

02

8

A Coruña

1215003000031

****21278

Gandeiría Aguiar, S.C.

02

9

A Coruña

1215003000039

****5223N

Vanessa López Rivas

02

10

A Coruña

1215003000041

****0150Z

Fernando Prieto Vázquez

02

11

A Coruña

1215003000048

****5626L

Rafael Antonio Pérez Cabada

02

12

A Coruña

1215003000049

****8368J

Francisca Fernández Prieto

02, 06

13

A Coruña

1215003000061

****9372L

Héctor Fernández Sánchez

02

14

A Coruña

1215003000063

****0082W

Javier Santos Couceiro

02

15

A Coruña

1215003000067

****0079C

Josefa Paz Pérez

02, 06

16

A Coruña

1215003000094

****8564Q

Manuel Sánchez Carro

02, 06

17

A Coruña

1215003000095

****7860E

José Pérez Tomé

06

18

A Coruña

1215003000096

****0511M

José Martínez Carballeira

02, 06

19

A Coruña

1215003000102

****6458D

Santiago Rodríguez Rodríguez

02, 06

20

A Coruña

1215003000121

****3443N

Manuel Paredes Martínez

02

21

A Coruña

1215003000123

****0467V

María José Seoane Díaz

02

22

A Coruña

1215003000130

****1252G

José Vidal González

01, 02

23

A Coruña

1215003000133

****0523V

María Luisa Rivera Lavandeira

02

24

A Coruña

1215003000134

****4128K

José Carlos Rodríguez Sanmartín

02

25

A Coruña

1215003000136

****25711

Prasanpenelas, S.C.

06

26

A Coruña

1215006000044

****09455

Denoy, S.A.

02

27

A Coruña

1215007000037

****6478R

María Manuela Antelo Val

02

28

A Coruña

1215010000170

****3875C

Carmen Rial Barco

05

29

A Coruña

1215018000002

****5412S

Daniel Meizoso Seco

06

30

A Coruña

1215018000021

****7986P

María Esther Galdo Ardao

03

31

A Coruña

1215018000022

****9848G

Juan José Penabad Salgado

02

32

A Coruña

1215018000031

****0454S

María López Galego

02

33

A Coruña

1215018000052

****6093Y

María Oliva Caaveiro Seco

02, 06

34

A Coruña

1215018000053

****7971A

Pablo Piñeiro Paz

02

35

A Coruña

1215018000059

****7306W

José Manuel Cabarcos Seijo

02

36

A Coruña

1215018000067

****6539R

María Elena Cardona Buitrago

02

37

A Coruña

1215019000085

****9151W

Edicta Gladys Lozano Muíño

02

38

A Coruña

1215019000086

****7836B

María Esmoris Suárez

02

39

A Coruña

1215019000122

****0127G

María del Socorro Rama Rodríguez

02

40

A Coruña

1215019000144

****2372T

Félix Rodríguez Serrano

02

41

A Coruña

1215019000177

****5778S

María Teresa Pombo Rodríguez

02

42

A Coruña

1215019000183

****2531Q

Carmen Viña Pérez

02

43

A Coruña

1215019000205

****2557Z

Ivana Pereiro Costa

02

44

A Coruña

1215022000001

****4103Q

Marisol Ríos Casanova

02

45

A Coruña

1215022000002

****5843A

Carmen García Ponce

02

46

A Coruña

1215022000003

****0510J

Rosa García Caruncho

02

47

A Coruña

1215022000004

****2128G

Isabel Pérez Fernández

02

48

A Coruña

1215022000005

****8005D

Óscar Caruncho Pérez

02

49

A Coruña

1215022000008

****0153C

María Pilar Gundin Aneiros

02

50

A Coruña

1215022000010

****0531G

María Luz Martínez Muíño

02

51

A Coruña

1215022000020

****0387F

Andrea Pita Pita

02

52

A Coruña

1215022000021

****1520X

José Tojeiro Bellón

02

53

A Coruña

1215022000023

****6334E

Segunda Díaz Martínez

02

54

A Coruña

1215022000026

****3045F

María Dolores Pita Sande

06

55

A Coruña

1215022000029

****4376D

Roberto Villadoniga Rodríguez

07

56

A Coruña

1215022000034

****63631

SAT San Andrés de Teixido

02

57

A Coruña

1215022000035

****14188

Catro Camiños Montoxo, S. Coop. L.

02

58

A Coruña

1215022000039

****5498A

José María Alonso Arriví

02

59

A Coruña

1215022000042

****2215X

María del Carmen Lorenzo Novo

02

60

A Coruña

1215022000043

****0374S

María Mercedes Garrote Mouriz

02, 06

61

A Coruña

1215022000046

****0986H

Ángel Andrés Arrivi Nebril

02

62

A Coruña

1215022000053

****4225R

Josefa Villar Pérez

02

63

A Coruña

1215022000059

****0372W

Inés Piñón García

02

64

A Coruña

1215022000064

****60908

SAT Candales

02

65

A Coruña

1215022000066

****7678Y

Dolores Fernández Candales

02

66

A Coruña

1215022000070

****7468H

Manuel Tojeiro García

02

67

A Coruña

1215022000071

****6425Q

Margarita López López

02

68

A Coruña

1215022000073

****2121P

Antonio Tojeiro Bellón

02, 06

69

A Coruña

1215022000074

****0975F

José Ameneiros Picos

02

70

A Coruña

1215022000076

****2123X

María Pilar García Caruncho

02

71

A Coruña

1215022000078

****4403J

Manuel Bellón Tojeiro

05

72

A Coruña

1215022000079

****8990V

Jesús Lozano Casal

02

73

A Coruña

1215022000080

****2120F

José Urbano Bellón Díaz

02

74

A Coruña

1215022000083

****0979S

Severiano Castro Lago

02

75

A Coruña

1215022000085

****4525C

Josefa Fernández Díaz

02

76

A Coruña

1215022000086

****5449H

Purificación Castro Castro

02

77

A Coruña

1215022000089

****6217C

José Fernández Villadoniga

02

78

A Coruña

1215022000093

****16670

SAT 4027 Montoxo-Capelada

02

79

A Coruña

1215022000095

****7099H

Rosa María Fernández Iglesias

02

80

A Coruña

1215022000097

****2781N

Luis Pérez Castro

02, 06

81

A Coruña

1215022000099

****5877C

Francisco Crego Cupeiro

02

82

A Coruña

1215022000100

****8701M

Manuel Fernández Lago

02

83

A Coruña

1215022000102

****5808X

María Isabel Pazos Díaz

02

84

A Coruña

1215022000103

****8696T

José Antonio Bouza Painceira

02

85

A Coruña

1215022000104

****5892N

Nerea Fontela Ferro

03

86

A Coruña

1215022000106

****3509M

Víctor Luis Bereijo Nebril

02

87

A Coruña

1215025000002

****3707F

Amelia Enriqueta Martínez Villadóniga

02

88

A Coruña

1215025000004

****8841V

Josefa Bouza Abella

06

89

A Coruña

1215025000005

****0849L

Sonia Pérez Pérez

02

90

A Coruña

1215025000015

****9437G

Josefina Bouza Orjales

02

91

A Coruña

1215025000016

****7971Q

Lucía Marina Campos Suárez

02

92

A Coruña

1215025000020

****4845L

Margarita Santalla Santalla

02

93

A Coruña

1215025000028

****8862S

Ubaldo Taracido Lago

06

94

A Coruña

1215025000029

****3879M

Rodrigo Rañal Martínez

02

95

A Coruña

1215025000030

****8901P

Inés Gato Beceiro

02

96

A Coruña

1215025000034

****3983W

Manuel Roberto Mouriz Prieto

02

97

A Coruña

1215025000036

****7074T

Manuel Rodríguez Martínez

02

98

A Coruña

1215025000037

****5258N

Antonio Barcia Breijo

02

99

A Coruña

1215025000038

****8912P

José Manuel Gundín García

02

100

A Coruña

1215026000113

****5372M

Ana María Martínez García

05

101

A Coruña

1215027000001

****6767D

María José Valiño Paz

02

102

A Coruña

1215027000004

****2619G

María Isabel de la Fuente Graña

06

103

A Coruña

1215027000010

****71549

Agra das Mil Medas

02

104

A Coruña

1215032000084

****40944

Gandeiría Mascoto, S.C.

02

105

A Coruña

1215032000090

****63624

SAT Ganadería Vila de Santaia 1175

02

106

A Coruña

1215039000001

****5600K

Marisol Rodríguez Freire

05

107

A Coruña

1215044000002

****2563J

María Josefa Cibreiro Berdeal

03

108

A Coruña

1215044000016

****6101D

Rosa Mary Freire Rivera

07

109

A Coruña

1215044000022

****2557F

Norbita Rey Timiraos

02

110

A Coruña

1215044000024

****7031L

María Luz Rey Calvo

02

111

A Coruña

1215044000027

****7060W

Antonio Pena Soto

07

112

A Coruña

1215044000030

****4367W

David González Gómez

02, 06

113

A Coruña

1215044000032

****7656M

José Luis González Yáñez

06

114

A Coruña

1215044000040

****4796G

María Azucena Bellas Martínez

02

115

A Coruña

1215044000045

****95866

Ganados Hermanos Cabaleiro, S.C.

02

116

A Coruña

1215044000046

****3369D

María Carmen Méndez Piñón

02

117

A Coruña

1215044000054

****4745M

Eva María Rey Timiraos

02, 06

118

A Coruña

1215044000055

****6883A

Carlos Caramés Martínez

02, 06

119

A Coruña

1215044000056

****3902T

Remedios Ilda Loureiro Cal

02

120

A Coruña

1215047000159

****6957S

David Vilariño Vilariño

05

121

A Coruña

1215049000010

****8137G

Celso Goti Rodríguez

02, 06

122

A Coruña

1215049000033

****1819M

Patricia Mera Carrodeguas

05

123

A Coruña

1215049000035

****1483A

Ramón García García

02

124

A Coruña

1215049000038

****2035Z

Arturo Luaces Rey

02

125

A Coruña

1215049000044

****4359G

María Isabel López Hermida

02

126

A Coruña

1215049000054

****8307F

Juan Abel Castro Díaz

05

127

A Coruña

1215050000008

****69521

Bouzamaior, C.B.

02

128

A Coruña

1215050000009

****4293F

Miguel Alvariño Sánchez

02

129

A Coruña

1215050000035

****0886E

Natalio Fernández Díaz

06

130

A Coruña

1215050000052

****8723R

David Regueiro Pena

02

131

A Coruña

1215050000057

****58272

SAT Cordal da Loba nº 540 Xuga

02

132

A Coruña

1215050000059

****3409C

Francisco Rivera Souto

02

133

A Coruña

1215050000065

****6360D

José Grueiro Grueiro

02

134

A Coruña

1215050000092

****42060

SAT Penafesa de San Pedro

02

135

A Coruña

1215050000132

****90444

Santabaia, S.C. Ltda.

02

136

A Coruña

1215050000134

****2568E

José Vila Fernández

06

137

A Coruña

1215050000135

****8448D

Daniel Couto Lage

03

138

A Coruña

1215050000138

****4027W

Manuel Salido Fernández

06

139

A Coruña

1215050000139

****1473G

María Carmen Fernández Moret

02

140

A Coruña

1215050000146

****9726W

María Fina Parga Fernández

02

141

A Coruña

1215050000151

****9669B

Jesús Luis Torrado Torrado

02

142

A Coruña

1215050000154

****4646J

José Antonio Pena García

02

143

A Coruña

1215050000162

****9678K

Belén García Fernández

02

144

A Coruña

1215050000164

****33630

SAT 541 Xuga Marco da Curra

02

145

A Coruña

1215050000169

****1042X

Alicia González Fernández

06

146

A Coruña

1215050000172

****0836Q

Eva Garrido Iglesias

02

147

A Coruña

1215050000174

****25832

SAT San Félix 744 Xuga

02

148

A Coruña

1215050000175

****4650R

José Jorge Bouza Couto

02

149

A Coruña

1215050000178

****9469L

María Antonia Pena Caruncho

02, 06

150

A Coruña

1215050000180

****3767M

Óscar Bonome Paz

02

151

A Coruña

1215050000185

****9483X

José Luis Bouza Mirad

02

152

A Coruña

1215054000004

****0687S

Carmen Soto Romero

02

153

A Coruña

1215054000025

****3559E

Manuel Hilario Ameneiros Martínez

02

154

A Coruña

1215061000005

****9119L

María Carmen Generosa Guerreiro Maragoto

02

155

A Coruña

1215061000009

****6597K

María Pilar Josefa Casal Aguiar

02

156

A Coruña

1215061000012

****7670L

María Guadalupe Pena Yáñez

06

157

A Coruña

1215061000013

****3314L

Javier Peña Cabanas

02

158

A Coruña

1215061000027

****6634H

Alfonso Orosa Iglesias

03

159

A Coruña

1215061000044

****34224

Granxa Docal, S.C.

06

160

A Coruña

1215061000046

****9805S

Josefa Cheda Piñón

02

161

A Coruña

1215061000056

****1994J

María Luz Vide Ulfe

02

162

A Coruña

1215061000097

****9333P

Abel Fernández López

02

163

A Coruña

1215061000103

****0598K

María de la Paz Durán Piñón

02

164

A Coruña

1215061000107

****0891G

Amadora Lage Rodríguez

06

165

A Coruña

1215061000108

****91837

Rega do Salgueiro, S.C.

02

166

A Coruña

1215061000109

****9033C

María Soledad Fernández Varela

02

167

A Coruña

1215061000112

****4692A

María Olga Caínzos Porbén

06

168

A Coruña

1215061000115

****8991R

Isidro Álvarez Cajete

02

169

A Coruña

1215061000122

****4027N

Catalina Otero Caaveiro

02

170

A Coruña

1215061000127

****10029

Gandeiría A Redonda, S.C.

02

171

A Coruña

1215061000135

****9835V

Josefina Gómez Sierra

02, 06

172

A Coruña

1215063000032

****2361G

Francisco José Couceiro Merelas

02, 05

173

A Coruña

1215064000005

****2209K

Ángel Cagiao Purriños

05

174

A Coruña

1215068000037

****0780S

Manuel Ángel Taibo Garrido

02

175

A Coruña

1215070000012

****7440K

Ana López Barro

02

176

A Coruña

1215070000025

****8672G

Bruno Gómez García

02, 06

177

A Coruña

1215070000036

****5451A

María Francisca Alvariño López

05

178

A Coruña

1215070000043

****1081X

María Teresa González López

06

179

A Coruña

1215070000051

****4404L

Ermitas Barro Castro

02

180

A Coruña

1215070000056

****5387P

Sofía Dopico Galego

02

181

A Coruña

1215070000057

****1562P

Sandra Teijeiro González

02

182

A Coruña

1215070000061

****7588T

María Belén Fernández Castro

06

183

A Coruña

1215070000067

****0465A

María Montserrat Caaveiro Bellas

02

184

A Coruña

1215070000071

****9787R

Basilio Pita Rodríguez

02

185

A Coruña

1215070000072

****5631D

José Ramiro Pita Martínez

02

186

A Coruña

1215070000078

****3629T

María Carmen Varela Varela

02

187

A Coruña

1215070000081

****5278J

José Ramón Filgueiras Bouza

02

188

A Coruña

1215070000083

****3219V

Michiel Meijer

02

189

A Coruña

1215070000084

****4505M

María Luz Cabarcos Bouza

02

190

A Coruña

1215070000085

****5116N

María Josefa Bolaño Fernández

02

191

A Coruña

1215070000086

****1960S

Xosé Hixinio Adega Ardao

02

192

A Coruña

1215070000087

****6664S

Sofía Seco Pardo

02

193

A Coruña

1215070000088

****2253W

Celia Pena Fresco

02

194

A Coruña

1215070000089

****0486Q

María Soledad Cousillas Luaces

02

195

A Coruña

1215070000093

****9282S

Roberto Couto López

02

196

A Coruña

1215070000094

****2710V

Julio Galdo Puentes

02

197

A Coruña

1215070000096

****3933M

Rosa María Couceiro Vázquez

02

198

A Coruña

1215070000105

****9138C

Marta Piñeiro Filgueiras

02

199

A Coruña

1215070000110

****1730S

Julio Permuy Fontao

02

200

A Coruña

1215070000115

****09156

O Bañal, S.L.

02

201

A Coruña

1215076000001

****8473F

Juan Pablo Salgado Fernández

02, 06

202

A Coruña

1215076000006

****3149K

Miguel Calvo Canido

02

203

A Coruña

1215076000011

****7343K

María Isabel Boo Pérez

06

204

A Coruña

1215076000014

****3995L

Andrés Bouza Chao

02

205

A Coruña

1215076000018

****2934B

Iván Rodríguez López

02, 06

206

A Coruña

1215076000024

****8686E

Eva Espantoso Mera

06

207

A Coruña

1215076000027

****6866V

Manuel Delfín Garrote Fernández

02, 06

208

A Coruña

1215076000031

****6802G

Balbina Terencia Casal Vieira

02

209

A Coruña

1215076000033

****6508F

Juan Muíño Muíño

02

210

A Coruña

1215076000046

****68679

Bardaos, S. Coop. Ltda.

02

211

A Coruña

1215076000048

****6857K

Óscar López López

02

212

A Coruña

1215076000049

****3506N

María Isabel Martínez Villadóniga

02

213

A Coruña

1215076000051

****4982E

Irene Rivera Puentes

06

214

A Coruña

1215076000056

****1447J

Juan Bautista Fernández Castrillón

02, 05

215

A Coruña

1215076000058

****1439M

María José Romero Cobelo

06

216

A Coruña

1215076000059

****3924Y

María Esther Hermida Hermida

02

217

A Coruña

1215076000061

****3956P

José María Vivero Canosa

02

218

A Coruña

1215076000067

****3289K

María Celestina Fernándes Días

02

219

A Coruña

1215076000070

****3076C

Jorge Martínez Fernández

02

220

A Coruña

1215076000072

****00177

Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña S.C.G.

02

221

A Coruña

1215078000151

****6165C

José Antonio Suárez Otero

02

222

A Coruña

1215078000240

****2168C

Manuel Miramontes García

02

223

A Coruña

1215079000172

****3418P

Rosario Fuentes Salgado

02

224

A Coruña

1215080000118

****2766Z

Celsa Calvo Roca

02

225

A Coruña

1215080000183

****2935V

José Lapido Andón

05

226

A Coruña

1215080000186

****1499J

María de los Ángeles Sánchez Arias

05

227

A Coruña

1215081000001

****8480Z

Ana Belén Sachocos Gato

02

228

A Coruña

1215081000004

****1416Q

María del Carmen Durán Prieto

06

229

A Coruña

1215081000006

****6491X

María Elvira Pantín Couce

02

230

A Coruña

1215081000009

****9634M

María Fermina Paz Durán

02

231

A Coruña

1215081000021

****7488M

María José Jarel Alvariño

02

232

A Coruña

1215081000022

****5737T

María delfina Viña Dopico

02

233

A Coruña

1215081000024

****5562E

José Ramiro Pita Martínez

02

234

A Coruña

1215081000028

****5594P

Rosa López Gómez

02

235

A Coruña

1215081000030

****5161F

Roberto Vázquez Martínez

02

236

A Coruña

1215081000032

****2491X

Marina Gómez Anca

02

237

A Coruña

1215081000038

****8899Y

María Ángeles Mouriz Pérez

02

238

A Coruña

1215081000040

****4994B

María del Carmen López Santalla

02

239

A Coruña

1215081000043

****4124M

Fidel Vilaboy López

02

240

A Coruña

1215081000044

****4019C

Rebeca Varela Piñeiro

02

241

A Coruña

1215081000045

****4966X

Antonio Jesús Martínez López

02, 06

242

A Coruña

1215081000046

****4855T

Verónica Castro Ameneiro

02

243

A Coruña

1215081000047

****7378C

María Josefa Fraga Fernández

02

244

A Coruña

1215081000049

****2989W

Iván Tembras Fontao

02

245

A Coruña

1215083000159

****8500T

María José Agruña López

02

246

A Coruña

1215086000203

****6180F

José Señarís Ríos

02

247

A Coruña

1215087000031

****9654X

Ángel Amable Pita Fernández

02

248

A Coruña

1215088000078

****7041J

María Dorinda Baleato Gontán

02

249

A Coruña

1215088000079

****9456M

María Consuelo Anido Rey

02

250

A Coruña

1215088000080

****2872E

María Carmen Blanco Pisco

02

251

A Coruña

1215088000081

****2536H

Isaura Iglesias Báscuas

02

252

A Coruña

1215088000082

****4155C

María Carmen González Dubra

02

253

A Coruña

1215088000088

****7076W

Amador Ricardo Noya Casal

02

254

A Coruña

1215088000090

****9033D

María Carmen García Fernández

02

255

A Coruña

1215088000091

****0792G

María Carmen Vázquez Gil

02

256

A Coruña

1215088000107

****7023H

José María García Canedo

02

257

A Coruña

1215088000109

****3274F

José Antonio Pumar Grela

02

258

A Coruña

1215088000112

****3116Q

Andrés Fagín Guerra

02

259

A Coruña

1215088000115

****7003K

Dosinda Señarís Gesto

02

260

A Coruña

1215088000121

****6579H

Josefa Sánchez Otero

02

261

A Coruña

1215088000122

****9141F

José Antonio Ríos Iglesias

02

262

A Coruña

1215088000123

****7052T

Divina García García

02

263

A Coruña

1215088000125

****5364X

Florinda Lamas Vilas

02

264

A Coruña

1215088000127

****5410X

Dolores Iglesias Barreiro

02

265

A Coruña

1215088000128

****37791

Mónica Landeira Noya y Otro, S.C.

02

266

A Coruña

1215088000131

****2930K

Marcial Villar Villar

02

267

A Coruña

1215088000132

****6369V

Manuel Rodríguez Fraga

02

268

A Coruña

1215088000135

****8992Z

María Carmen Turnes Turnes

02

269

A Coruña

1215088000137

****2129L

Avelino Blanco Blanco

02

270

A Coruña

1215088000143

****2191Q

Marcos Blanco Barca

02

271

A Coruña

1215088000144

****99100

Ganadería Casa Ramona, S.C.

02

272

A Coruña

1215088000147

****3044M

Rubén Blanco Lamas

02

273

A Coruña

1215088000148

****2713E

Manuel Barca Landeira

02

274

A Coruña

1215088000151

****6846E

Jesús Barreiro Tasende

02

275

A Coruña

1215088000153

****03941

Gandería Bartulo, S.C.

02

276

A Coruña

1215088000162

****2671A

Juan Manuel Rodríguez Recarey

02

277

A Coruña

1215088000172

****2250C

Arturo Feliciano Ares Gil

02

278

A Coruña

1215088000173

****83829

Bl, S.C.

02

279

A Coruña

1215090000059

****2259E

Carlos García Vázquez

02

280

A Coruña

1215090000070

****3608L

María Elsa Parga Seoane

02

281

A Coruña

1215090000108

****8381H

Juan Luis Aller Meijide

02

282

A Coruña

1215901000005

****40328

SAT Monte Capelada Norte 775 Xuga

02

283

Lugo

1227001000019

****9441P

Almudena Lenza Seijo

02

284

Lugo

1227001000031

****0010S

Elisa Alonso Díaz

02

285

Lugo

1227001000057

****1450Q

María Isabel Pardo Díaz

02, 06

286

Lugo

1227001000062

****5439P

Esther López López

06

287

Lugo

1227001000092

****3230H

José Ramón del Río López

02

288

Lugo

1227001000098

****3649C

José Antonio Gómez Prieto

02

289

Lugo

1227001000100

****2721E

Jaime Valle Pardo

06

290

Lugo

1227001000102

****7629T

María Carmen Anello Balseiro

02

291

Lugo

1227001000105

****3830E

María Josefa Díaz Cendán

02

292

Lugo

1227001000107

****0403N

Rubén Lende Anello

02

293

Lugo

1227001000108

****5298M

Quiteria Otero Blanco

02, 06

294

Lugo

1227001000109

****8100Z

María Inés Ínsua Sierra

02

295

Lugo

1227001000111

****7364F

Isabel Seijo Aguiar

02

296

Lugo

1227001000114

****6320X

José María Lis Otero

02

297

Lugo

1227001000122

****4213B

Venancio Parga Portela

02

298

Lugo

1227001000124

****4290E

Manuel Valle Barro

02

299

Lugo

1227001000127

****8409L

José Ramón Ares Ares

02

300

Lugo

1227001000130

****1882K

Guillermo Carracedo Rivas

02

301

Lugo

1227001000132

****5430E

Eulogio Rego Souto

06

302

Lugo

1227001000133

****0200A

Justo Bonifacio Castiñeira Díaz

02

303

Lugo

1227001000134

****3920W

José Elias Cabado Pena

02

304

Lugo

1227001000141

****2771L

María Elvira Mouce Regueira

02, 06

305

Lugo

1227001000143

****3843S

María Nélida López Grandío

02

306

Lugo

1227001000145

****5269E

Carlos Requeijo Cortiñas

02

307

Lugo

1227001000156

****6269L

Elvira Rivas Otero

02, 06

308

Lugo

1227001000173

****7645Q

María Divina Ares Ares

02, 06

309

Lugo

1227001000179

****7147R

María Edita Souto Carballeira

02

310

Lugo

1227001000182

****4375C

Hipólito Rodríguez Fernández

02

311

Lugo

1227001000187

****5798D

Angelina Amado López

02

312

Lugo

1227001000188

****2488F

Aníbal Coira Coira

06

313

Lugo

1227001000191

****5556X

Andrés Alberto Pérez Martínez

02

314

Lugo

1227001000193

****7588M

Celia Carracedo Otero

02, 06

315

Lugo

1227001000194

****5661D

Nemesia Alonso Morado

02, 06

316

Lugo

1227001000195

****7155D

Herminia Emerita García Valle

02

317

Lugo

1227001000199

****7278E

María Amandina García Vivero

02, 06

318

Lugo

1227001000199

****7278E

María Amandina García Vivero

02, 05

319

Lugo

1227001000200

****2726G

María Carmen García Carballeira

01

320

Lugo

1227001000202

****3037Y

María Inés Pico Vázquez

02

321

Lugo

1227001000204

****8054V

Olga María Abelleira Rego

02

322

Lugo

1227001000205

****5433W

Carmen Fraga Hermida

02, 05

323

Lugo

1227001000205

****5433W

Carmen Fraga Hermida

02, 06

324

Lugo

1227001000209

****5438F

María Tersilia González Caballero

02

325

Lugo

1227001000211

****6211Q

Soledad Fernández Prieto

06

326

Lugo

1227001000216

****4399J

Benjamín Carreiras Vidal

02, 06

327

Lugo

1227001000220

****1965N

Elsa Margarita González Rouco

02

328

Lugo

1227001000222

****4272T

Saturnina Díaz Hermida

02, 06

329

Lugo

1227001000223

****7279T

María Eusebia García Vivero

02, 06

330

Lugo

1227001000223

****7279T

María Eusebia García Vivero

02, 05

331

Lugo

1227001000225

****7293Z

María Antonia Otero Cordal

02, 06

332

Lugo

1227001000231

****5295W

Ibérica María Carballeira Fernández

06

333

Lugo

1227001000238

****7480N

José Bello Vázquez

02

334

Lugo

1227001000267

****6081V

Ana Pardiño Orosa

03

335

Lugo

1227001000270

****68487

Cabana Pallaza, S.C.

02

336

Lugo

1227001000273

****9508N

Maribel Porto González

02, 06

337

Lugo

1227001000282

****7078G

Francisco Javier Lorigados Rodríguez

02

338

Lugo

1227001000284

****9001T

Isabel Prieto Díaz

06

339

Lugo

1227001000287

****3464C

María Josefina Cillero Chao

06

340

Lugo

1227001000289

****2286B

Modesto Pérez Díaz

02

341

Lugo

1227001000292

****4011J

Manuel Barro Gil

02, 06

342

Lugo

1227001000293

****0455H

Pablo Lindín Prieto

02

343

Lugo

1227001000294

****7582E

Albina Díaz Carracedo

02

344

Lugo

1227001000297

****4350X

Miguel Ángel Prieto Barreira

02, 06

345

Lugo

1227001000298

****3586P

Alicia Fernández Rodríguez

02

346

Lugo

1227001000299

****6079S

María Ramil Fernández

02

347

Lugo

1227001000304

****5417D

Angelina Román Carracedo

02, 06

348

Lugo

1227001000310

****5300F

María Eva Verdes Cortiñas

02, 06

349

Lugo

1227001000311

****3581P

Jorge Cortiñas Pardeiro

02

350

Lugo

1227001000315

****0693J

Ana María Rivas González

02

351

Lugo

1227001000325

****2054V

José Basanta Fraga

02

352

Lugo

1227001000327

****1719D

María Jesusa Pérez Rouco

02, 06

353

Lugo

1227001000336

****5315E

María Dolores Geada García

02

354

Lugo

1227001000339

****77579

A Rozabella, S.C.

06

355

Lugo

1227001000341

****89137

Prado dos Becerros, S.C.

02

356

Lugo

1227001000343

****2489E

Verónica Bermúdez Pardiño

02

357

Lugo

1227001000344

****89590

Rico Cendán, S.C.

02

358

Lugo

1227001000348

****2354K

Luz Divina Amado Cancelo

02

359

Lugo

1227002000024

****4911Z

Marcela Isabel Paz Díaz

06

360

Lugo

1227002000034

****7272X

María Remedios García Paz

02

361

Lugo

1227002000036

****9526R

María Azucena Gil Vivero

02

362

Lugo

1227002000037

****9621G

Medina Cao Díaz

02

363

Lugo

1227002000040

****9484M

María Sol Maseda Gómez

02

364

Lugo

1227002000048

****6400N

María Pilar Basanta Basanta

02

365

Lugo

1227002000052

****1291C

Rubén Sánchez Chao

02

366

Lugo

1227002000053

****8874K

Enrique Picoaga Pardeiro

02

367

Lugo

1227002000058

****5777R

Ángela García Fernández

06

368

Lugo

1227004000017

****0994M

Jorge Fernández Sarceda

02

369

Lugo

1227004000021

****0171W

Alicia Sandamil Sandamil

06

370

Lugo

1227004000035

****3578Y

Fátima Pardo Durán

02

371

Lugo

1227004000040

****7170L

María Amparo López Fernández

02, 06

372

Lugo

1227004000077

****1356W

Otilio Fernández Trashorras

06

373

Lugo

1227004000082

****0450X

Javier Vázquez Pereira

02

374

Lugo

1227004000087

****4331N

María Jesús Fernández Neira

02

375

Lugo

1227004000095

****1529R

Enrique López Fernández

06

376

Lugo

1227004000098

****4736H

María Carmen Fernández Fernández

05

377

Lugo

1227004000099

****4695P

José Ramón Yebra Núñez

02

378

Lugo

1227004000103

****63928

Xesteira Gandeira, S.C.

02

379

Lugo

1227004000105

****5095D

Concepción González López

02

380

Lugo

1227004000106

****7831P

Luis Javier López Gómez

02

381

Lugo

1227004000150

****8872D

Pedro Millares Álvarez

02

382

Lugo

1227006000001

****8845T

Javier Montosa Gutiérrez

02

383

Lugo

1227006000010

****5994Z

Julio Osorio Mallo

02

384

Lugo

1227006000011

****0046C

José Rodríguez Roda

02

385

Lugo

1227006000027

****2624N

María José Pardo Morán

06

386

Lugo

1227006000033

****6260G

Josefa Villares Pérez

02

387

Lugo

1227006000036

****6183L

Eva López Fernández

02, 06

388

Lugo

1227006000042

****8923Z

Eva Clara Pérez Mourín

02

389

Lugo

1227006000044

****6613C

Rosa María Deiros González

02, 06

390

Lugo

1227006000046

****7449E

Luis Reimondez López

02

391

Lugo

1227006000054

****1589F

Jesús Rodríguez García

02

392

Lugo

1227006000081

****8200V

Sonia Álvarez Pardo

06

393

Lugo

1227006000093

****0639M

Elia Fernández Pin

06

394

Lugo

1227006000094

****8339X

María del Carmen Gutiérrez Fernández

02

395

Lugo

1227006000114

****1842E

Elba Rubio López

02

396

Lugo

1227006000117

****0005X

Vanesa Prados López

02

397

Lugo

1227006000127

****0603S

Julio Argiz Fernández

01

398

Lugo

1227006000147

****6948V

Teresa Fernández Simón

06

399

Lugo

1227006000166

****3658B

María José Fernández Souto

02

400

Lugo

1227006000170

****8622N

José Antonio López Toimil

02

401

Lugo

1227006000178

****4283S

José Manuel Gómez Gómez

02, 06

402

Lugo

1227006000204

****9110X

José Antonio Santín González

02

403

Lugo

1227006000209

****32988

Pestana, S.C.

02

404

Lugo

1227006000211

****78957

Granxa Teixeiro e Pistón, S.C.

02

405

Lugo

1227007000024

****6817V

María Emerita Braña Veiga

02

406

Lugo

1227007000089

****7241Y

María Jesús Lorenzo Gayoso

02

407

Lugo

1227008000065

****7210Q

José Luis Rodríguez Vila

02

408

Lugo

1227008000071

****80763

Ganados y Forraje Conde 2016, S.L.

02

409

Lugo

1227008000079

****7763E

José Ángel Carnero Rodríguez

02

410

Lugo

1227009000036

****8288X

José Antonio Pérez Pérez

02

411

Lugo

1227009000060

****8341Q

María Rodríguez Varela

02

412

Lugo

1227009000077

****3538K

María Nonita González Pérez

02

413

Lugo

1227009000081

****0451E

Raquel Gil Fernández

02

414

Lugo

1227009000091

****0386B

María del Carmen Alvarado Pérez

02

415

Lugo

1227009000097

****7786W

Antonio Sánchez Crespo

02

416

Lugo

1227009000118

****7752Z

Lidia Lorenzo Tumbeiro

06

417

Lugo

1227009000132

****0692X

Ana María Vázquez Lobelle

06

418

Lugo

1227009000133

****5867W

Pilar Novoa Vila

02

419

Lugo

1227009000136

****4771T

María Ángela Rodríguez López

06

420

Lugo

1227009000143

****87632

Tratante, S.C.

02

421

Lugo

1227009000145

****9579R

María Ángeles Hermida López

02

422

Lugo

1227009000156

****2167F

María del Carmen Cuñarro Santeiro

06

423

Lugo

1227009000162

****6465F

Urbano Varela López

06

424

Lugo

1227009000163

****3870Z

María del Pilar Pérez Hermida

02

425

Lugo

1227009000173

****0000X

María Digna Vázquez Vázquez

02

426

Lugo

1227009000175

****8623Z

Elsa Rodríguez Iglesias

02

427

Lugo

1227009000184

****7799S

Jesús Fernández Varela

02

428

Lugo

1227009000187

****7370T

Juan Carlos Rodríguez Vázquez

06

429

Lugo

1227009000199

****1386N

Julio Novoa González

02

430

Lugo

1227009000202

****85513

Luansa Explotaciónes Agrarias

02

431

Lugo

1227009000220

****0593A

Pegerto González Vázquez

02

432

Lugo

1227010000060

****1172W

Antonia Lamas Corbelle

05

433

Lugo

1227010000094

****77951

Ganadería Espenuca, S.C.

02

434

Lugo

1227010000107

****4052Z

Marcos Carballo Macía

02

435

Lugo

1227010000112

****4432L

Isaura Gesto Prieto

05

436

Lugo

1227010000130

****4329H

Rodrigo Cerezo Pérez

02

437

Lugo

1227010000133

****6468T

Manuel Prieto García

02

438

Lugo

1227010000223

****36783

Los Alegres, S.C.

02

439

Lugo

1227010000226

****54925

Abelleira, S.C.

02

440

Lugo

1227010000271

****74901

Cardebal, S.C.

05

441

Lugo

1227010000323

****71030

SAT do Ferreiro Numero 1125 Xuga

05

442

Lugo

1227010000328

****07410

Salgado Buide, S.C.

05

443

Lugo

1227011000226

****8483K

Ricardo Antonio Díaz Fernández

05

444

Lugo

1227011000232

****43300

Promora 2000, S.A.

02

445

Lugo

1227011000257

****2762V

Eladio Fernández Álvarez

02

446

Lugo

1227012000004

****0631W

Daniel Santín Fernández

02

447

Lugo

1227012000047

****7555H

Josefa Alonso González

02

448

Lugo

1227012000055

****0720L

Olimpia Trabado Fernández

02

449

Lugo

1227012000060

****0537J

María Clelia Pérez Gómez

02

450

Lugo

1227012000083

****1778N

Ángel González Álvarez

02

451

Lugo

1227012000094

****0721T

Dositeo Fernández García

02, 06

452

Lugo

1227012000125

****1947C

Alfredo López Pérez

02

453

Lugo

1227012000131

****0077J

Mónica Pardo Camuñas

02

454

Lugo

1227012000135

****0819R

Mónica Trabado Quindos

02

455

Lugo

1227012000155

****8670J

Carmen Arias Alonso

06

456

Lugo

1227012000171

****6771X

Josefa Lombardía López

06

457

Lugo

1227012000178

****0154Q

Ana Belén Gómez Niño

02

458

Lugo

1227012000201

****1536S

Carlos Santín Castro

02

459

Lugo

1227014000285

****7531J

José Luis Capón Parajua

02

460

Lugo

1227014000296

****9268V

Abel Guillermo Seijas Fernández

02

461

Lugo

1227014000310

****4391J

Dolores López Gómez

05

462

Lugo

1227015000076

****1571E

Sagrario Teijeiro Folgueira

05

463

Lugo

1227015000149

****9065H

María Lourdes Otero Otero

02

464

Lugo

1227015000156

****2173P

Rosa María Yáñez Lanzos

02

465

Lugo

1227015000214

****7582M

Samarita Morado Cendán

02, 03

466

Lugo

1227015000285

****2763B

María Trinidad Blanco López

02

467

Lugo

1227015000288

****9405P

María Luz Pérez Santos

02

468

Lugo

1227015000307

****4951A

Manuel Ben Alonso

02

469

Lugo

1227015000308

****1387W

María Antonia Rabade Paredes

02

470

Lugo

1227015000310

****8093N

José Luis Engroba Alvariño

02

471

Lugo

1227015000312

****4729L

Héctor Fernández García

02

472

Lugo

1227015000324

****9258E

Jaime López Amarelo

02, 03

473

Lugo

1227015000349

****3977J

José Engroba García

02

474

Lugo

1227015000350

****80575

Casa Emiliano, S.C.

02

475

Lugo

1227016000007

****5381N

María Teresa Fernández López

06

476

Lugo

1227016000014

****7094M

José Amorin Aguiar

02

477

Lugo

1227016000017

****9725Y

Lucía Cereijo Fernández

06

478

Lugo

1227016000023

****7949G

Antonio Vázquez González

02

479

Lugo

1227016000025

****49042

Casa Camiña, S.C.

02

480

Lugo

1227016000039

****0759P

Luis Sánchez Jorge

02

481

Lugo

1227016000043

****1500X

Manuel Ledo Fernández

06

482

Lugo

1227016000052

****9323K

Olga Almuíña Porto

02

483

Lugo

1227016000055

****4341F

Ramón Montes Varela

06

484

Lugo

1227016000084

****60837

Pepe Veiga, C.B.

02

485

Lugo

1227016000103

****0615W

María Luisa Noguerol Baltar

02

486

Lugo

1227016000108

****0663G

María Norma Lovelle Gil

02

487

Lugo

1227016000110

****0616P

Elvira Matilde López Saco

02

488

Lugo

1227016000125

****7140T

Josefina Fernández Osorio

02

489

Lugo

1227016000128

****1935B

María Isabel Payo Ratón

03

490

Lugo

1227016000142

****9514F

José Manuel Gómez Mariño

02

491

Lugo

1227016000163

****5516D

María Laura Virginia Brigos Cuñarro

06

492

Lugo

1227016000164

****8868M

Eva González Vázquez

06

493

Lugo

1227016000166

****9299E

Manuela Pérez Fernández

06

494

Lugo

1227016000171

****6161F

María Dolores López Fernández

06

495

Lugo

1227016000173

****5822J

María Anunciación Veiga Capón

02

496

Lugo

1227016000177

****0499R

María Leonor Durán Durán

02

497

Lugo

1227016000187

****8952X

José Gamallo Ramos

06

498

Lugo

1227016000188

****7077Y

María Jesús Rodríguez López

02

499

Lugo

1227016000190

****6627A

Ana Paula López Ledo

02

500

Lugo

1227016000191

****1921F

Manuel Vicente Arias González

02

501

Lugo

1227016000197

****2656K

Carmen Alvarellos Fernández

06

502

Lugo

1227016000205

****4271R

Eugenio Lorenzana Eiriz

02, 06

503

Lugo

1227016000213

****2667E

Concepción González Rodríguez

02

504

Lugo

1227016000214

****6056G

María Elena Cadahia Vázquez

06

505

Lugo

1227016000222

****3056B

María Belén Areán Fernández

02

506

Lugo

1227016000230

****2896Y

María del Carmen Varela Blanco

02

507

Lugo

1227016000233

****0484D

José Manuel Jorge González

06

508

Lugo

1227016000240

****3878H

Manuela Cierna Montes

02

509

Lugo

1227016000245

****9211R

Marcos Antonio Fernández Montes

02

510

Lugo

1227016000250

****34630

Moreiras Fernández, S.C.

02

511

Lugo

1227016000254

****1646J

Ana Ferreiro Gil

02

512

Lugo

1227016000257

****1086X

Diego López Rodríguez

02

513

Lugo

1227016000270

****5376E

Antonio Otero Varela

02

514

Lugo

1227016000290

****8554B

Edita López Fernández

06

515

Lugo

1227016000294

****97449

Marco Vigo, S.C.

06

516

Lugo

1227016000298

****7033P

Manuel Fernández Hermida

02

517

Lugo

1227016000301

****4089A

Hilda González Pereira

02

518

Lugo

1227016000322

****6982A

María Gladis Prado Sánchez

02

519

Lugo

1227016000333

****0184M

José Luis Fidalgo Fernández

02

520

Lugo

1227016000337

****9317S

María Soledad Rodríguez Guerra

06

521

Lugo

1227016000341

****4051P

Marcos López Sanmartín

02

522

Lugo

1227016000345

****0590M

Caridad Quintana Pereira

02

523

Lugo

1227016000349

****76062

Granjas Dical, S.L.

06

524

Lugo

1227016000353

****81443

A Campaza, S.C.

02

525

Lugo

1227016000359

****2266J

David Vázquez Pérez

02

526

Lugo

1227016000362

****7331E

Roberto López Pérez

02

527

Lugo

1227016000363

****4534Q

Emerita López deus

02

528

Lugo

1227017000018

****8261V

Carmen López Arias

06

529

Lugo

1227017000035

****1313E

Alicia Montero Fontal

02

530

Lugo

1227017000047

****2898X

Herminia Fojo Rodríguez

06

531

Lugo

1227017000051

****2005F

María Campo Vergara

02

532

Lugo

1227017000075

****78270

Ganadería Campeleirin, S.C.

02

533

Lugo

1227017000076

****3584Q

María Pilar Veiga Rodríguez

06

534

Lugo

1227018000002

****2540F

Ana Pin Pardo

02, 06

535

Lugo

1227018000011

****9887Z

María Bello Ceva

06

536

Lugo

1227018000012

****9434N

Alicia Pérez Ferreiros

02, 06

537

Lugo

1227018000020

****2025K

Pilar Méndez López

02

538

Lugo

1227018000023

****8495H

Lorenzo Fernández Fernández

02

539

Lugo

1227018000041

****7955N

Alejandro Manuel Fernández Méndez

02

540

Lugo

1227018000042

****8426X

Francisco Fernández Álvarez

02

541

Lugo

1227018000056

****1988F

José Dorado Álvarez

06

542

Lugo

1227018000058

****9183B

María Ángeles Nogueira Ouviaño

06

543

Lugo

1227018000062

****7563B

Otilia Álvarez Arango

02

544

Lugo

1227018000065

****3219B

Fe Landeira Yáñez

02

545

Lugo

1227018000066

****7879M

José Braña Flórez

02, 06

546

Lugo

1227018000067

****1273J

Manuel Díaz Couso

02

547

Lugo

1227018000083

****9844J

Olga Álvarez Rodríguez

06

548

Lugo

1227018000089

****0924Z

Luzdivina Ramos Villar

06

549

Lugo

1227018000091

****35916

Castañoso, S.C.

02

550

Lugo

1227018000105

****4514B

Xosé Lois García Lombardero

02

551

Lugo

1227018000117

****0567C

José Ramón Fernández Lema

02

552

Lugo

1227018000125

****7702N

Xesus López Fernández

02

553

Lugo

1227018000126

****4641M

María Carmen Fernández Neira

02, 06

554

Lugo

1227018000133

****7600W

María Luisa Enríquez Rodil

05

555

Lugo

1227018000150

****9845B

José Manuel López López

02

556

Lugo

1227018000161

****1659Y

Eliseo Vidal Monteserín

02

557

Lugo

1227018000174

****1141Y

Jesús Ramos Fernández

06

558

Lugo

1227018000192

****7621T

Eva López Fernández

06

559

Lugo

1227018000219

****1166P

Celia Gómez López

06

560

Lugo

1227018000225

****52154

Ganados Carballiños, S.L.

02

561

Lugo

1227018000251

****7836P

María Luisa Fernández Díaz

02

562

Lugo

1227018000262

****1174Q

Antonio Rancaño Álvarez

03

563

Lugo

1227018000264

****3267B

Avelino Pérez Pérez

02, 06

564

Lugo

1227018000286

****89152

Graña Casa Vicente, S.C.

02

565

Lugo

1227018000292

****1364G

Ana Fernández Arias

02, 06

566

Lugo

1227018000301

****86493

Quintana, C.B.

02

567

Lugo

1227018000313

****3256T

Gonzalo Fernández Arango

02, 06

568

Lugo

1227018000314

****0036T

Francisco Javier Couso Neira

06

569

Lugo

1227018000322

****50398

Cárnicas Valledor, S.L.

02

570

Lugo

1227018000323

****86083

Fons Sacra, S.C.

02

571

Lugo

1227018000325

****0813H

Salvador Álvarez López

02

572

Lugo

1227018000326

****7614Q

Magdalena Osorio Mon

02

573

Lugo

1227018000333

****7689E

Otilia Vázquez Fernández

03

574

Lugo

1227018000339

****0004D

María Elena Díaz Mon

02

575

Lugo

1227021000001

****0368W

María Josefa Alvariño Miragaya

02

576

Lugo

1227021000013

****6556D

María Fe Campello Miragaya

02

577

Lugo

1227021000031

****4618F

José Vilar Silva

02

578

Lugo

1227021000060

****3419J

Montserrat Amarelo Cabarcos

02

579

Lugo

1227021000069

****2620T

María del Carmen López García

02

580

Lugo

1227021000073

****0168M

María del Carmen Ramos González

02

581

Lugo

1227021000079

****8623H

Martín Díaz Cabado

02

582

Lugo

1227021000099

****2927D

María del Carmen Pena Polo

06

583

Lugo

1227021000117

****2157S

Fermín López Prados

06

584

Lugo

1227021000118

****9703T

Rocío Villarnovo García

02

585

Lugo

1227021000129

****2471W

María Manuela López Bernardo

02

586

Lugo

1227021000133

****1755P

María Soledad Rodríguez Palomar

02, 06

587

Lugo

1227021000139

****6261K

Ignacio Campo Cacharrón

02, 06

588

Lugo

1227021000140

****5649D

Sergio Morado Folgueira

06

589

Lugo

1227021000141

****6648H

Francisco Vázquez Vivero

02

590

Lugo

1227021000156

****2473G

María Milagros Balsa Balsa

02

591

Lugo

1227021000157

****6225C

María Luz Amarelo Cabarcos

02

592

Lugo

1227021000160

****3434V

Teresa Pérez Campomayor

02, 06

593

Lugo

1227021000161

****4645L

María Avelina Villares Febrero

06

594

Lugo

1227021000171

****6540A

Ana María Morado Paredes

02

595

Lugo

1227021000190

****4152E

Marcelino Corral Romero

06

596

Lugo

1227022000001

****4121B

Secundino Rivas Pena

02, 06

597

Lugo

1227022000001

****4121B

Secundino Rivas Pena

02, 05

598

Lugo

1227022000004

****3611C

Ángela Ansede Losada

02, 06

599

Lugo

1227022000008

****6380R

Mónica Cruz López

02

600

Lugo

1227022000011

****1948P

María Sagrario Pardo Bello

06

601

Lugo

1227022000019

****7207P

José Antonio Romeo Miraz

02

602

Lugo

1227022000025

****1628K

Josefa Lobeiras Calvo

02

603

Lugo

1227022000026

****5904L

María de los Ángeles Seoane Yáñez

02, 06

604

Lugo

1227022000028

****9266C

María Inés Sanmiguel Paz

02

605

Lugo

1227022000030

****8859D

María Carmen López Labandeira

02

606

Lugo

1227022000039

****2732T

Marisa López Barral

02, 06

607

Lugo

1227022000042

****9501D

María Josefa Rodríguez Vigo

02

608

Lugo

1227022000048

****8327Q

Dorinda Teijido Rivas

02

609

Lugo

1227022000053

****7309K

María Josefa Bello Barral

06

610

Lugo

1227022000056

****1837N

Sara Gen Calvo

02

611

Lugo

1227022000069

****2640M

Esperanza Losada Roca

02

612

Lugo

1227022000072

****5801X

Vanesa Roca Castro

02

613

Lugo

1227022000086

****07483

Ganadera de Parga, S.L.

02

614

Lugo

1227022000090

****2879P

María de los Ángeles Calvo Pardo

02

615

Lugo

1227022000106

****6207V

José Manuel Roca Otero

06

616

Lugo

1227022000107

****3301V

Manuel Vázquez Lamas

01

617

Lugo

1227022000109

****5809S

José María Roca Campo

02, 06

618

Lugo

1227022000114

****0845V

María del Pilar Pardo Rodríguez

06

619

Lugo

1227022000127

****3499T

María Isabel Comba Cabado

03

620

Lugo

1227022000131

****4941R

Pilar Martínez Seijas

02

621

Lugo

1227022000146

****0757H

María Mercedes Morandeira Uriz

06

622

Lugo

1227022000149

****3492Q

Julia Roca López

06

623

Lugo

1227022000166

****0447M

Francisco Díaz Tomé

06

624

Lugo

1227022000181

****1251Y

Jesús Rivas Roca

01

625

Lugo

1227022000195

****3542C

José Ramón Lobeiras Calvo

06

626

Lugo

1227022000199

****5905Z

María Jesús Pena Pérez

06

627

Lugo

1227022000206

****1221M

Josefa Roca Gómez

02

628

Lugo

1227022000208

****1445Y

Jorge Bergantiños Freire

02

629

Lugo

1227022000236

****0634H

María Josefa Miragaya Acción

02

630

Lugo

1227022000246

****2722Q

María Amparo Lobeiras Sánchez

02

631

Lugo

1227022000251

****93636

A Lagoa de Abaixo, S.C.

02

632

Lugo

1227022000267

****7913J

Camilo Miragaya Seijas

02

633

Lugo

1227022000284

****8026R

Jesús Paz Fanego

03

634

Lugo

1227022000293

****0502G

Milagros Josefa Otero Díaz

02

635

Lugo

1227022000300

****8351V

Pilar Villares Amarelo

06

636

Lugo

1227022000301

****8160M

José María Fernández Fernández

02

637

Lugo

1227022000324

****5363B

Vanessa Mel López

02

638

Lugo

1227022000353

****7746E

María Soledad Pazos García

02

639

Lugo

1227022000367

****18110

Paderna, S.C.

02

640

Lugo

1227022000368

****8842S

María Carmen Pereira Carreira

06

641

Lugo

1227023000045

****7432T

José Manuel Trabazo Castro

02

642

Lugo

1227023000089

****3408Z

María Olga Díaz Vázquez

02

643

Lugo

1227023000140

****1323V

Marcos López Pajón

02

644

Lugo

1227024000001

****0859H

Jaime Pardo López

02

645

Lugo

1227024000009

****2271V

Ana Belén González Rodríguez

02

646

Lugo

1227024000027

****1362S

Marina Vázquez Moscoso

02, 05

647

Lugo

1227024000028

****7364R

Celia Losada Juíz

02, 06

648

Lugo

1227024000038

****5343V

Pedro Juan Rodríguez Seijas

06

649

Lugo

1227024000043

****5783W

Antonio Núñez Vilar

06

650

Lugo

1227024000050

****6393D

Carmen de la Fuente Armesto

02

651

Lugo

1227024000056

****12986

Chandeiros, Soc. Coop. Ltda.

02

652

Lugo

1227024000079

****4376Q

Álvaro Gallego Olmo

02

653

Lugo

1227024000083

****16031

Castreliño, S.C.

02

654

Lugo

1227024000089

****3444W

Rosa María Arias Arias

02

655

Lugo

1227024000094

****6187J

Pilar Fernández González

02

656

Lugo

1227024000102

****14101

SAT Salgueiriña

02

657

Lugo

1227024000104

****2102Z

Manuel Gómez Vázquez

02

658

Lugo

1227024000107

****8657Z

Javier Mondelo Pérez

02

659

Lugo

1227024000113

****2714X

Daniel Arias Jato

02

660

Lugo

1227024000120

****1247S

Antonio Rodríguez Sánchez

02

661

Lugo

1227024000121

****8700K

José Casas Rodríguez

02

662

Lugo

1227024000133

****4861S

Dolores Fernández Saco

02

663

Lugo

1227024000138

****1028K

Sergio Fernández Vivero

02

664

Lugo

1227024000140

****3778Q

José Manuel López Díaz

06

665

Lugo

1227024000150

****0302B

Juan Bautista Veiga Paez

07

666

Lugo

1227026000026

****3217V

María Soledad López Silva

05

667

Lugo

1227026000028

****8002H

Josefa López Martínez

03

668

Lugo

1227026000029

****3109Z

Luis Antonio Roda Teijeiro

02, 06

669

Lugo

1227026000030

****1625C

Marcos Míguez Martínez

02, 06

670

Lugo

1227026000039

****9286V

Luis Sobrado López

02

671

Lugo

1227026000044

****0198R

Elvira Piñeiro Díaz

02

672

Lugo

1227026000057

****6776R

Juan Carlos Brea Méndez

02

673

Lugo

1227026000069

****7894F

Antonio Jacob Fernández

02

674

Lugo

1227026000073

****4958M

José Fernández López

02

675

Lugo

1227026000081

****6194D

Martín Fernández Goyanes

02, 06

676

Lugo

1227026000083

****6272H

Benigno Sangil García

02

677

Lugo

1227026000115

****8541H

Rosimary Vieira da Silva

02

678

Lugo

1227026000139

****9135R

Manuel López López

02

679

Lugo

1227026000152

****9575X

Manuela Besteiro López

02, 05

680

Lugo

1227026000153

****6278R

María Rosario Villadóniga Tallón

02, 06

681

Lugo

1227026000161

****6916H

José Antonio Sánchez Fernández

02, 06

682

Lugo

1227026000171

****9178Z

Héctor Díaz Pérez

02

683

Lugo

1227026000172

****1053T

José Luis Vila Díaz

02

684

Lugo

1227026000214

****1118L

Iván Rodríguez Gómez

02

685

Lugo

1227026000215

****0195K

Manuel Valcarcel Anido

06

686

Lugo

1227026000227

****2981Y

Luis Núñez Fernández

02, 06

687

Lugo

1227026000229

****62250

Avícola Don Juan, S.C.

02

688

Lugo

1227026000259

****71378

Os Carris, S.C.

06

689

Lugo

1227026000261

****2271D

Alejandro López López

02

690

Lugo

1227026000264

****2824M

Manuel Ángel Álvarez Lojo

02

691

Lugo

1227026000287

****32491

Gandería Valcarcel Láncara, S.L.

02

692

Lugo

1227026000297

****35629

Monarca SAT

02

693

Lugo

1227026000300

****2521R

Dolores Mourín López

02, 06

694

Lugo

1227027000047

****0072H

Milagros Gómez Comendeiro

02

695

Lugo

1227028000110

****50693

Rivas Ares, S.C.

05

696

Lugo

1227028000181

****7754H

María José Díaz Vila

02

697

Lugo

1227028000310

****5916S

José Pérez López

05

698

Lugo

1227028000373

****8225Q

María Carmen Gil Rodríguez

02

699

Lugo

1227028000431

****2368E

María Carmen Valín Penas

02

700

Lugo

1227029000039

****8907K

Celia Gayoso Lourido

02

701

Lugo

1227029000045

****8954D

Agustín Cortón Sampayo

02

702

Lugo

1227029000067

****56437

Gaigo SAT Xuga 1074

02

703

Lugo

1227029000074

****6488N

José Luis Fernández Fernández

02

704

Lugo

1227030000007

****2743K

Anita Otero Paz

06

705

Lugo

1227030000018

****5966Y

Jesús Albino Tapia Rúa

02

706

Lugo

1227030000032

****5767Z

María Herminda Méndez Otero

06

707

Lugo

1227030000034

****2925L

Magdalena Rivera Fernández

06

708

Lugo

1227030000035

****2920Z

María Jesús Rúa Bajatierra

06

709

Lugo

1227030000043

****9822K

Rosendo Díaz Marful

02

710

Lugo

1227030000044

****6863L

María Pilar García Cabanas

02

711

Lugo

1227030000045

****2179W

María Dolores Melgarejo Sancho

06

712

Lugo

1227030000047

****5869R

Victorina Candía Pérez

02

713

Lugo

1227030000048

****3009B

María Remedios Polo Crespo

02

714

Lugo

1227030000054

****7132S

María Luz Vila Poupariña

02

715

Lugo

1227030000063

****5757G

María Teresa Méndez Vivero

02

716

Lugo

1227030000066

****3376K

José Ramallal García

02

717

Lugo

1227030000068

****8691F

César Bouso Rodríguez

02

718

Lugo

1227030000071

****7114L

María Consuelo Nogueira Rodríguez

02

719

Lugo

1227030000075

****7958F

María Encarnación Redondas Redondas

02

720

Lugo

1227030000089

****6677G

Antonio Bouso Ron

02

721

Lugo

1227030000099

****6875T

José Juan López González

02, 06

722

Lugo

1227030000105

****1049J

Marina Villarinos Pérez

02

723

Lugo

1227030000110

****7084Z

Angélica Nogueira Alvite

02

724

Lugo

1227030000112

****7077M

Claudio Barreira Botana

02

725

Lugo

1227030000120

****5841L

Miguel Castiñeira Cendán

02

726

Lugo

1227030000132

****5285D

Rosa Ledo López

02

727

Lugo

1227030000135

****5030R

Francisco Carrera Méndez

02

728

Lugo

1227030000145

****5217X

Concepción García Martínez

02, 06

729

Lugo

1227030000155

****8414Y

Moisés Fernández González

06

730

Lugo

1227030000170

****3091E

Juan Luis Méndez Oseira

06

731

Lugo

1227030000171

****1910Q

José Carreiras Gil

02

732

Lugo

1227030000183

****6119B

Sonia María Varela González

02, 05

733

Lugo

1227030000195

****7418Y

María Herminia Díaz Balseiro

02, 05

734

Lugo

1227031000112

****2424L

Abel Rodríguez Rodríguez

02

735

Lugo

1227031000116

****7118F

Abel Rodríguez Villaver

02

736

Lugo

1227031000133

****39728

Gandería Freixo, S.C.

02

737

Lugo

1227032000017

****7625Z

Divina Gavieiro Rodríguez

02

738

Lugo

1227033000038

****3368Q

Camelia Hermida Fernández

02

739

Lugo

1227033000046

****3356N

Tarsila Rosario López Díaz

06

740

Lugo

1227033000050

****9996Y

Rafael Javier Prieto Rey

02

741

Lugo

1227033000058

****12677

Abefel, C.B.

02

742

Lugo

1227033000062

****75833

Fonchave Ganadera, C.B.

02

743

Lugo

1227033000089

****9715B

María del Mar Gómez Gómez

02

744

Lugo

1227033000093

****3588Y

Heliodoro García Gómez

02

745

Lugo

1227033000096

****0016A

Margarita Porto Lamas

02

746

Lugo

1227033000099

****4114X

María Pilar Dopico Seco

02

747

Lugo

1227033000104

****4578A

María Felicita Carballido Graña

02

748

Lugo

1227033000106

****4238N

José Valentín Díaz Hermida

02, 06

749

Lugo

1227033000109

****6550R

Javier Ramudo Camba

02

750

Lugo

1227033000124

****2722X

Emerita Graña Graña

02, 06

751

Lugo

1227033000126

****3370H

María Raquel Pernas Viña

02

752

Lugo

1227033000135

****1262M

María Jesusa Rivera Cabana

02

753

Lugo

1227033000138

****03708

Novo Pastor, S.C.

02

754

Lugo

1227033000141

****45204

Galaico Asturiana Ganadera, S.L.U.

02, 05

755

Lugo

1227034000001

****0533L

José María Álvarez Fernández

02, 06

756

Lugo

1227034000004

****2396N

Emilia Méndez Fernández

01, 02

757

Lugo

1227034000011

****0466K

Isabel Gegúndez Méndez

02, 06

758

Lugo

1227034000012

****6752K

Manuel Prados Díaz

06

759

Lugo

1227034000015

****0311D

Eduardo Niño Méndez

02, 06

760

Lugo

1227034000016

****7083Z

Gemma González González

06

761

Lugo

1227034000019

****0316Q

Dorinda Saavedra Fernández

02, 06

762

Lugo

1227034000025

****2309K

Elsa López Rodríguez

02, 06

763

Lugo

1227034000031

****2606L

Josefa López Lage

02, 06

764

Lugo

1227034000032

****5842A

Eulogio López Coro

02, 06

765

Lugo

1227034000033

****0498N

Luciano Arias Valledor

02

766

Lugo

1227034000034

****0570S

Manuel Fernández Méndez

02

767

Lugo

1227034000035

****0536Y

María Méndez Pérez

02

768

Lugo

1227034000041

****0670J

Rafael Coro Álvarez

02, 06

769

Lugo

1227034000042

****0309F

Elsa Fernández Méndez

02, 06

770

Lugo

1227034000062

****0330M

Manuel Fernández García

02, 06

771

Lugo

1227034000063

****0332F

Gloria Rellán Fernández

02, 06

772

Lugo

1227034000064

****4223L

José Manuel Fernández Neira

02

773

Lugo

1227034000067

****0719Q

Juan Luis Villar López

02

774

Lugo

1227034000070

****9596D

Germana Fernández Álvarez

02, 06

775

Lugo

1227034000072

****9155Z

Manuel Navia Álvarez

02, 06

776

Lugo

1227034000073

****2734D

Ana Pérez Suárez

02

777

Lugo

1227034000080

****6682E

Monserrat Fernández Brañas

02

778

Lugo

1227034000095

****7173N

Carmen Peláez Álvarez

02

779

Lugo

1227034000099

****0177J

Marta Carballo Álvarez

02, 06

780

Lugo

1227034000101

****2413X

Olga Susana Fernández Sánchez

02, 06

781

Lugo

1227035000001

****7534M

Ricardo Fernández López

06

782

Lugo

1227035000004

****1023A

Carmen Barcia Barcia

03

783

Lugo

1227035000005

****7956J

José Antonio Fernández Cancio

02

784

Lugo

1227035000006

****3880H

Adoración María Fernández Cabaleiro

02

785

Lugo

1227037000011

****0737Q

María Luisa Gómez Muñiz

06

786

Lugo

1227037000018

****8274L

María Souto López

06

787

Lugo

1227037000022

****6624T

José Santín Novo

02

788

Lugo

1227037000057

****0971C

Jesús Núñez Busto

02

789

Lugo

1227037000082

****0991V

José Luis López García

02

790

Lugo

1227037000086

****6825L

Sonia Cernuda Albín

02, 06

791

Lugo

1227037000091

****0113F

Ana Castro Aira

02

792

Lugo

1227037000106

****0323Q

Óscar López Fernández

02

793

Lugo

1227037000109

****0936P

Aurora Fernández Río

02

794

Lugo

1227038000003

****9910N

María Carmen Fernández Aguirre

02

795

Lugo

1227038000011

****9377L

Olga Hermida Canto

02

796

Lugo

1227038000023

****1209B

José Manuel Cabarcos Parapar

02

797

Lugo

1227038000025

****6747M

Avelina Blanco Franco

02

798

Lugo

1227038000049

****2449M

Noel Rivera Herbón

02

799

Lugo

1227038000057

****3869C

María Josefa Porto Calvo

02

800

Lugo

1227038000062

****5470E

José Manuel Mariño Maseda

06

801

Lugo

1227039000004

****6219V

María Carmen Rodríguez Varela

02

802

Lugo

1227039000136

****5118D

Luis Sanjurjo Coira

02

803

Lugo

1227040000116

****0026J

Ofelia Agra Bargados

02

804

Lugo

1227040000139

****4279Q

María Luz González Louzao

02

805

Lugo

1227040000162

****4278S

José Ángel Jubón Peteiro

02

806

Lugo

1227040000190

****7600H

María Josefa Pérez López

02

807

Lugo

1227041000054

****8711E

Nicanor Fernández Fernández

05

808

Lugo

1227041000102

****4599E

Félix Pérez Rivero

05

809

Lugo

1227042000003

****74881

Hijos de Sara, S.C.

02

810

Lugo

1227042000008

****3736C

Teresa López Abella

02

811

Lugo

1227042000012

****5852W

María Soledad Vázquez López

02

812

Lugo

1227042000016

****9799Q

Eladio López Abella

02

813

Lugo

1227042000060

****8984G

José López López

02

814

Lugo

1227042000073

****5328N

Nieves Arias Arias

02

815

Lugo

1227042000076

****2442D

María Sol Arias López

02

816

Lugo

1227042000083

****4403N

Jesús Miguel Vázquez Díaz

02

817

Lugo

1227042000088

****2415M

Noemy Díaz López

02

818

Lugo

1227042000097

****5527V

Enrique González López

02

819

Lugo

1227042000116

****0107F

Sonia Abella López

02

820

Lugo

1227042000133

****0171M

Edicta Teresa Pérez Arias

02, 06

821

Lugo

1227042000143

****3420Q

Yaiza Castaño Martín

02

822

Lugo

1227042000180

****1773S

Amancio Armesto Castro

06

823

Lugo

1227042000181

****7895P

Manuel Boado López

01

824

Lugo

1227042000188

****5367H

Rafael Rodríguez López

02

825

Lugo

1227042000193

****4137X

Rita López Díaz

02

826

Lugo

1227042000196

****86679

Casa Liñares, S.C.

02

827

Lugo

1227042000213

****3023C

Luis Gayoso Díaz

02, 06

828

Lugo

1227042000218

****7015M

Rocío López Diéguez

02

829

Lugo

1227042000223

****6772C

Manuel Arias Rodríguez

02

830

Lugo

1227042000234

****4201M

José Antonio López Méndez

01, 02

831

Lugo

1227042000244

****8897R

Jennifer Fernández López

06

832

Lugo

1227042000246

****1717M

Antonio López López

02

833

Lugo

1227042000255

****5755S

José Manuel Fernández López

02

834

Lugo

1227042000270

****8154W

Dolores Pérez Rodríguez

02

835

Lugo

1227042000271

****9483D

José Manuel Fernández López

01

836

Lugo

1227042000272

****7236L

Félix Carreira López

02

837

Lugo

1227042000273

****4928B

Eva Pérez Rodríguez

02

838

Lugo

1227042000274

****8170H

José Díaz Pallares

01

839

Lugo

1227043000035

****8195V

Jesús Silva Díaz

02

840

Lugo

1227043000119

****9581K

Silvano Diéguez Castro

05

841

Lugo

1227043000144

****8408X

José Ramón García González

02

842

Lugo

1227043000165

****3733D

Rosalía López López

05

843

Lugo

1227043000169

****39785

Casa Lobera, S.C.

02

844

Lugo

1227044000041

****2995F

María Ángeles Edrosa Goyos

02

845

Lugo

1227044000053

****3954P

Javier Braña López

02

846

Lugo

1227044000058

****3239L

Josefa Alvite Fernández

02

847

Lugo

1227044000060

****2802B

Fidelina Basanta González

02

848

Lugo

1227044000063

****6752X

Atilano Edrosa González

02

849

Lugo

1227044000086

****0434S

María Georgina Expósito Quende

02

850

Lugo

1227044000096

****6509P

Félix Darriba Darriba

02

851

Lugo

1227044000106

****6342D

María Isabel Pena Pedreira

02

852

Lugo

1227044000113

****9125D

Dionisio Magide López

02

853

Lugo

1227044000119

****83395

Ganadería Luaces Esteves, S.C.

02

854

Lugo

1227044000159

****2224Q

Fidelina Díaz Paz

02

855

Lugo

1227044000165

****71861

Ganadería Iván de Pidre, S.C.

02

856

Lugo

1227044000174

****36718

Alvite SAT nº 1337 Xuga

02

857

Lugo

1227044000190

****5027T

Antonio Oreste Otero Folgueira

02

858

Lugo

1227044000193

****6833S

Manuel Andión Abraira

02

859

Lugo

1227044000203

****20712

Seco Rubinos, S.L.

02

860

Lugo

1227044000209

****6372G

Jesús Gonzalo Gesto Otero

02

861

Lugo

1227044000217

****2821W

María Amada Fernández Alonso

02

862

Lugo

1227044000222

****9123M

José María Vázquez Pena

02

863

Lugo

1227044000223

****2659R

José Manuel Iglesia Peña

02

864

Lugo

1227044000225

****5849E

Juan Carlos Lanzos Lanzos

02

865

Lugo

1227044000227

****9247Q

Edelmiro Gacio Mel

05

866

Lugo

1227044000246

****4594D

Luz Muinelo Murado

02

867

Lugo

1227044000247

****5569T

Pedro Murado Acebedo

02

868

Lugo

1227044000249

****0757L

José Ramón Irimia Llanes

02

869

Lugo

1227044000257

****4964K

Antonio Couso Méndez

02

870

Lugo

1227044000259

****0731S

Fidel Rego Coido

02

871

Lugo

1227044000268

****3528N

María Antonia Iglesia López

02

872

Lugo

1227044000269

****6100W

César Castelo Andión

02

873

Lugo

1227044000303

****79595

Lejo Rivas, S.C.

02

874

Lugo

1227044000304

****6395L

José Apolinar López Silva

02

875

Lugo

1227044000309

****35704

Ganadería Proida, S.L.

02

876

Lugo

1227044000329

****9501G

Jairo Calderón Prieto

02

877

Lugo

1227044000332

****8834E

Wenceslao Vian Luaces

02

878

Lugo

1227044000340

****50865

Ganadería Canteiro de Vián, S.C.

02

879

Lugo

1227044000357

****6900X

Monserrat Otero Folgueira

02

880

Lugo

1227044000358

****36981

Ganadería Cordal, S.C.

02

881

Lugo

1227044000363

****88893

O Louro SAT nº 1212 Xuga

02

882

Lugo

1227044000364

****44072

Explotaciónes Hnos. Seivane, C.B.

02

883

Lugo

1227044000365

****9124P

María Calaza Goyos

02

884

Lugo

1227044000366

****9417S

Isidro Pérez Uz

02

885

Lugo

1227044000369

****80518

SAT A Vereda

02

886

Lugo

1227044000395

****3025D

Jesús Ubaldo Coido Prieto

02

887

Lugo

1227045000004

****1196C

Isabel Valle Santín

06

888

Lugo

1227045000005

****8014N

Domingo Ríos Rodríguez

02

889

Lugo

1227045000011

****5285L

María Méndez Rodríguez

02

890

Lugo

1227045000054

****3257L

María Elita Estrada Álvarez

02, 06

891

Lugo

1227045000055

****7301M

Oliva Villasol Carrete

02

892

Lugo

1227045000064

****6567W

Matilde Olmo Río

02, 06

893

Lugo

1227045000081

****3855D

María Carmen Rodríguez Santín

02

894

Lugo

1227045000088

****7472N

María del Carmen López Lolo

06

895

Lugo

1227045000119

****3196D

Jorge Rodríguez Castro

02

896

Lugo

1227047000007

****2795G

Manuela López Espinosa

06

897

Lugo

1227047000008

****3415K

María Elisa Rodríguez Aira

06

898

Lugo

1227047000010

****2998J

Avelino López Parada

06

899

Lugo

1227047000013

****2549Y

Flora García Parada

06

900

Lugo

1227047000040

****0373X

Luz Divina Fontal Vázquez

02, 06

901

Lugo

1227047000046

****7069T

María Olga Fernández Castro

06

902

Lugo

1227047000056

****8522G

Fernando Casas Maceda

06

903

Lugo

1227047000076

****3319E

Josefa Casares Méndez

06

904

Lugo

1227047000079

****0053V

Manuel Iglesias Rodríguez

02

905

Lugo

1227047000087

****3322W

José Luis Castro Casanova

02

906

Lugo

1227047000095

****2316R

Teddy López Pedredo

02, 06

907

Lugo

1227048000015

****4366Q

Noelia Iravedra Fernández

02, 06

908

Lugo

1227048000020

****6637M

Justo Maseda Fernández

06

909

Lugo

1227048000030

****2278H

María del Carmen Cancelas Cancelas

06

910

Lugo

1227048000036

****6265Z

Mirta Lodeiro López

02, 06

911

Lugo

1227048000039

****4180Z

Javier Rey Castelao

02

912

Lugo

1227048000043

****9207D

María Agustina Linares Costeira

02

913

Lugo

1227048000044

****7455J

Orlinda Lavandera González

02

914

Lugo

1227048000045

****0992K

Virginia Freire Seijas

06

915

Lugo

1227048000050

****7549P

Sergio Gayoso Llenderrozos

02

916

Lugo

1227048000055

****6905F

María Carmen Cruz Castiñeira

02

917

Lugo

1227048000063

****9292W

Genoveva Llenderrozos Yanes

02

918

Lugo

1227048000064

****3647H

José Antonio Cabanas Lombardero

01

919

Lugo

1227048000069

****89859

Ganadería Florencio, S.C.

02

920

Lugo

1227048000071

****2567L

Adrián Fernández García

02

921

Lugo

1227048000074

****3943Y

María Isabel Rodríguez Calvín

02

922

Lugo

1227049000028

****6164T

Antonio Vila Taboada

02

923

Lugo

1227049000048

****5387E

Ramona Pol Jorge

02

924

Lugo

1227049000049

****6908K

Manuel Vázquez López

02

925

Lugo

1227049000058

****17906

Casa José María, S.C.

05

926

Lugo

1227049000060

****9169N

Juan Carlos Otero Díaz

02

927

Lugo

1227049000072

****3352G

Isabel Fernández González

02

928

Lugo

1227049000084

****0679F

María Remedios Vázquez Pérez

02

929

Lugo

1227049000103

****7034R

Samuel Navia Pérez

02

930

Lugo

1227049000120

****5072W

Dina Pacín Gay

02

931

Lugo

1227049000144

****11305

Casa Andrés de Acevedo, S.C.

02

932

Lugo

1227050000011

****3253H

Herminia Fernández Núñez

02

933

Lugo

1227050000039

****3914V

María Elva Fernández López

06

934

Lugo

1227050000056

****32244

Granxa A Veiguiña, S.C.

02

935

Lugo

1227050000060

****42326

Euromel, S.C.

02, 06

936

Lugo

1227050000062

****0901G

Susana Ferreiro Macía

02, 06

937

Lugo

1227051000109

****5038Q

José Salvador Rodríguez Pérez

02

938

Lugo

1227053000019

****0954R

Amadeo Fernández Rico

06

939

Lugo

1227053000024

****1897Z

María Victoria Sobrado Bermúdez

06

940

Lugo

1227053000027

****4497W

Pilar Fernández Fernández

06

941

Lugo

1227053000032

****9201J

María Antonia Díaz Díaz

02

942

Lugo

1227053000036

****1426T

Rubén López Felipe

02

943

Lugo

1227053000040

****5888W

María José Pin López

06

944

Lugo

1227053000041

****4460H

Nuno Filipe Teixeira de Sousa

02

945

Lugo

1227054000005

****1868X

María Pena Domínguez

06

946

Lugo

1227054000009

****0094V

Amparo Barreira Díaz

06

947

Lugo

1227054000026

****8653W

Carmen López Pérez

06

948

Lugo

1227054000029

****2539L

María Ángeles Alvite Ramallal

06

949

Lugo

1227054000033

****0949L

Nélida Beatriz Otero Moirón

02

950

Lugo

1227054000057

****31634

Veiga Paz, S.C.

02

951

Lugo

1227054000066

****4937V

Luis Fernández Fernández

02

952

Lugo

1227054000067

****39783

Granja San Lorenzo, S.C.

02

953

Lugo

1227054000068

****3438A

Elsa Bouso Rodríguez

06

954

Lugo

1227055000004

****3940S

Hilario Valcarcel Resco

02, 06

955

Lugo

1227055000009

****6584L

José Gómez Castro

02

956

Lugo

1227055000016

****9893W

Josefina Pérez González

02

957

Lugo

1227055000021

****5859G

Luis López López

02

958

Lugo

1227055000046

****8417Z

José Luis López Abad

02

959

Lugo

1227055000075

****4529K

Isabel Chaos Díaz

02

960

Lugo

1227055000077

****2032Q

José Germán Regueiro Sánchez

02

961

Lugo

1227055000082

****8445V

Manuel López Sánchez

02

962

Lugo

1227055000089

****3334G

Idalia Barreal Vilela

06

963

Lugo

1227055000092

****4513C

Irene Peña Carreira

06

964

Lugo

1227055000094

****3719Y

Hortensia García García

06

965

Lugo

1227055000097

****6607L

María José López González

02, 06

966

Lugo

1227055000113

****5538P

Áurea Quiroga Maceda

03

967

Lugo

1227055000119

****8520F

José Teolindo Resco López

02

968

Lugo

1227055000122

****4476Z

Patricia Alvaredo Darriba

02

969

Lugo

1227055000123

****2083K

José Alberto Román Pardo

02

970

Lugo

1227055000130

****2369J

Gloria Vila Saco

06

971

Lugo

1227055000136

****4233D

Eva Pérez Marón

06

972

Lugo

1227055000142

****76753

Ganadería Moreda, S.C.

02

973

Lugo

1227055000165

****6523L

Miguel Somoza López

01

974

Lugo

1227055000172

****89681

Iglesias, S.C.

02

975

Lugo

1227055000177

****3406S

Aurita González López

02

976

Lugo

1227055000178

****4224T

Eva María Rodríguez Fernández

02

977

Lugo

1227057000001

****2613G

Sara López López

05

978

Lugo

1227057000023

****2680E

José Sánchez Carballo

03

979

Lugo

1227057000025

****6422H

Manuel López Núñez

02

980

Lugo

1227057000028

****1530V

María del Pilar López Croas

02

981

Lugo

1227057000044

****3472V

María Isabel López Quiroga

02, 05

982

Lugo

1227057000052

****32871

Costureiro Nova, S.C.

02

983

Lugo

1227057000078

****4595C

María Josefa Iravedra Ladra

02

984

Lugo

1227057000110

****8212Z

Manuel Lebon Prestamo

05

985

Lugo

1227057000125

****4338B

Manuel López Taboada

05

986

Lugo

1227057000129

****2284S

Ana María Fernández Torre

02

987

Lugo

1227057000200

****62219

Casa Xastre, S.C.

02

988

Lugo

1227057000216

****4004X

Diego López Rivas

02

989

Lugo

1227057000243

****2427E

Camilo López López

06

990

Lugo

1227057000270

****2305C

María del Carmen Fente Meilan

02

991

Lugo

1227057000273

****3965L

Francisco Javier López García

02

992

Lugo

1227057000278

****17189

Carballo de Baixos, S.C.

05

993

Lugo

1227057000428

****2264C

María Isabel López Fernández

02

994

Lugo

1227057000458

****0371A

Rubén Rodríguez López

02

995

Lugo

1227057000466

****1729G

José Ramón Castro García

02

996

Lugo

1227057000485

****69295

O Barrio e Bermún, S.C.

02

997

Lugo

1227058000026

****9162J

María José López Pereira

02

998

Lugo

1227058000031

****8059L

María Pilar Rodríguez Alves

02

999

Lugo

1227058000036

****92844

Granxa Pimento, S.C.

05

1000

Lugo

1227058000065

****54602

Gandeiría Navallos, S.C.

02

1001

Lugo

1227058000247

****7035F

María Fe Noguerol González

02

1002

Lugo

1227059000092

****9910E

Diego Vázquez Pérez

02

1003

Lugo

1227059000097

****11727

Ganadería López Lampaza, S.C.

05

1004

Lugo

1227060000005

****9230F

María Monserrat Mourenza Areán

02, 05

1005

Lugo

1227060000014

****37526

Servando, S.C.

02

1006

Lugo

1227060000026

****1997D

María Segunda Lourdes Ledo Vázquez

02, 06

1007

Lugo

1227060000070

****9260R

José Samuel Conde Fidalgo

02

1008

Lugo

1227060000103

****1429Q

Odila López Vázquez

02

1009

Lugo

1227060000156

****0999H

Isaac Santos Díaz

02

1010

Lugo

1227060000167

****9937Z

Ana Vila Portomeñe

02

1011

Lugo

1227060000221

****2452R

Enrique Ramón Ledo Regal

02

1012

Lugo

1227060000243

****9776A

María Pilar Guarch Calvo

02

1013

Lugo

1227062000008

****81437

R.P.A., S.L.

02

1014

Lugo

1227062000009

****00498

Casa Biela, S.C.

02

1015

Lugo

1227062000015

****5027Q

Marta Isabel Lage Fontal

06

1016

Lugo

1227062000018

****7097J

María Luz Valcárcel Álvarez

06

1017

Lugo

1227062000023

****3774S

Manuel Vázquez Díaz

06

1018

Lugo

1227062000037

****0096L

Marcos Celeiro Raposo

02

1019

Lugo

1227062000061

****7336Z

Bautista Pérez Deiros

02

1020

Lugo

1227062000080

****1311C

Celsa Busto López

06

1021

Lugo

1227062000089

****7534M

Eduardo Corral Río

06

1022

Lugo

1227062000092

****2298H

Jaime Núñez Fernández

02

1023

Lugo

1227063000004

****9549R

Julia Orol Palmeiro

06

1024

Lugo

1227063000009

****9568C

Jaime Souto Fernández

02

1025

Lugo

1227063000016

****6613N

María Ermitas Álvarez Vizoso

06

1026

Lugo

1227063000028

****6381W

Áurea Rey Puente

05

1027

Lugo

1227063000029

****56383

Ganadería Cabanas 2014, C.B.

02

1028

Lugo

1227063000030

****8067K

Roberto López Ferreiro

02

1029

Lugo

1227063000042

****5309W

José Horacio Rega González

02

1030

Lugo

1227063000065

****6396V

Andrés Fernández Carbajales

06

1031

Lugo

1227063000067

****3737V

Jesús Hermida Carracedo

06

1032

Lugo

1227063000068

****3567P

María Monserrat Daura Sánchez

06

1033

Lugo

1227063000071

****6427W

Milagros Ínsua García

06

1034

Lugo

1227063000071

****6427W

Milagros Ínsua García

05

1035

Lugo

1227063000087

****9604S

José Luis Paz Expósito

05

1036

Lugo

1227063000091

****6467X

María Elvira Balseiro Peón

06

1037

Lugo

1227063000095

****5319A

María Carmen Pazos Gómez

06

1038

Lugo

1227063000107

****3049L

María del Mar Maseda Iglesias

02

1039

Lugo

1227063000109

****2332B

María Pilar Fernández Rey

02

1040

Lugo

1227065000080

****3482Y

María Isabel Cordal Rey

02

1041

Lugo

1227065000106

****3717B

Alejandrina Fe Villares Otero

02

1042

Lugo

1227065000120

****4476V

María Divina Anido Pedreira

02

1043

Lugo

1227065000130

****1914S

María Ángeles Coira Carballido

06

1044

Lugo

1227065000131

****0562F

María de los Ángeles González Villares

02

1045

Lugo

1227065000143

****4515S

Tomás Otero Corral

02

1046

Lugo

1227065000161

****8542R

María Paz Orosa Rodríguez

02

1047

Lugo

1227065000167

****9134Q

José Luis Lamas Otero

02

1048

Lugo

1227065000187

****5691F

José Fernández González

02

1049

Lugo

1227065000218

****2159N

Laura Debasa López

06

1050

Lugo

1227065000218

****2159N

Laura Debasa López

05

1051

Lugo

1227065000243

****7532P

José Antonio Ferreiro Prieto

02

1052

Lugo

1227065000259

****0622Z

Javier Rodríguez Eimil

02

1053

Lugo

1227065000297

****7313D

José Manuel Ínsua Castro

02

1054

Lugo

1227065000300

****7300V

Jesús Vizoso Trastoy

02, 05

1055

Lugo

1227065000315

****2268Y

Lourdes Galdo Ramudo

02

1056

Lugo

1227065000419

****4061X

Marina Vázquez Vázquez

02

1057

Lugo

1227065000424

****5124J

Fe Rodríguez Rodríguez

02

1058

Lugo

1227065000426

****0933S

Delfina Cendán Piñeiro

02

1059

Lugo

1227065000441

****6477A

María Remedios Yáñez Arias

02

1060

Lugo

1227065000444

****2143B

Andrés Pérez Fernández

02

1061

Lugo

1227065000445

****3058W

Segundo Blanco Carreira

02

1062

Lugo

1227065000448

****6836J

María Dolores Lozano Lozano

02

1063

Lugo

1227065000449

****8767V

Juan Pedreira Puente

02

1064

Lugo

1227065000450

****6177W

María Josefa Pernas Lamela

02

1065

Lugo

1227065000451

****4150F

Angustias Prado Seoane

02

1066

Lugo

1227065000452

****5605J

María Teresa Gesto Pernas

02

1067

Lugo

1227065000454

****6586A

Bernardo Antonio Rodríguez Rivas

02

1068

Lugo

1227065000455

****4268X

Antonio Sierra Vázquez

02

1069

Lugo

1227065000482

****8463Z

Enrique Bañobre Fernández

02

1070

Lugo

1227065000485

****2697K

Irene Iglesias Ramil

02

1071

Lugo

1227065000487

****3742J

María Antonia Rouco Rego

02

1072

Lugo

1227065000488

****1619L

Francisco Javier Rivas Vázquez

02

1073

Lugo

1227065000491

****9982N

Francisco González Gato

02

1074

Lugo

1227065000496

****3003C

María Jesusa Croas Rozas

02

1075

Lugo

1227065000498

****0816H

Ángel Pernas Ramudo

02

1076

Lugo

1227065000501

****5466G

María Josefa Ramudo López

02

1077

Lugo

1227065000503

****4208L

María Carmen Novo Tomé

02

1078

Lugo

1227065000504

****4835F

Pilar Vélez Goiriz

02

1079

Lugo

1227065000505

****6723W

Antonio Castro Lama

02

1080

Lugo

1227065000506

****3869W

Alicia Pérez Chao

02

1081

Lugo

1227065000507

****0495V

Ana María Alvariño Pérez

02

1082

Lugo

1227065000509

****6399P

Alfonso Yáñez Yáñez

02

1083

Lugo

1227065000511

****9782L

Ramón Enero Campello

02

1084

Lugo

1227065000512

****3481Q

María Dolores Díaz Peteira

02

1085

Lugo

1227065000513

****7557B

Jesús Vázquez Vázquez

02

1086

Lugo

1227065000514

****8834C

María Díaz Martínez

02

1087

Lugo

1227065000516

****1181T

María Isabel Álvarez Folgueira

02

1088

Lugo

1227065000523

****8327B

Emilia Vilasuso Curras

02

1089

Lugo

1227065000524

****6380F

Claudio Carballeira Cuba

02

1090

Lugo

1227065000533

****4163C

Carlos González Seoane

02

1091

Lugo

1227065000536

****3785X

María Luisa Ares Amido

02

1092

Lugo

1227065000566

****8668N

María Placeres Rouco Tenreiro

02

1093

Lugo

1227065000567

****2248D

Albina Díaz González

02

1094

Lugo

1227065000568

****5520N

María del Carmen Carreira Lamas

02

1095

Lugo

1227065000569

****7343Z

Ermitas Pedreira Verdes

02

1096

Lugo

1227065000571

****1730S

Juan Antonio Campello Seoane

02

1097

Lugo

1227065000572

****2052T

María Ángeles Cendán Rouco

02

1098

Lugo

1227065000573

****1584F

Jaime Lamas Fernández

02

1099

Lugo

1227065000574

****3138H

María Pilar López Carreira

02

1100

Lugo

1227065000582

****0812D

María Josefa Martínez Ameijide

02

1101

Lugo

1227065000585

****89711

Rabade de Saa, S.C.

02

1102

Lugo

1227065000589

****2100E

María Sara Pernas Mouteira

02

1103

Lugo

1227065000597

****1982L

Manuel Ocampo Blanco

02

1104

Lugo

1227065000598

****5532E

Ángeles Pérez Prieto

02

1105

Lugo

1227065000602

****5970W

Jaime Paz Amado

02

1106

Lugo

1227065000603

****1791T

María Josefa Palmeiro Cortiñas

02

1107

Lugo

1227065000608

****6324R

José Manuel Geada López

02

1108

Lugo

1227065000609

****1086F

María Josefa Poupariña Paz

02

1109

Lugo

1227065000610

****1795G

María Úrsula Candamil López

02

1110

Lugo

1227065000611

****6657E

Ramón Prieto Rouco

02

1111

Lugo

1227065000612

****1533W

María Carmen Elisa Fernández Yáñez

02

1112

Lugo

1227065000616

****2511R

María Soledad Carreira Seoane

02

1113

Lugo

1227065000617

****8580Q

Oliva Souto Amado

02

1114

Lugo

1227065000618

****6523A

María Edelmira Díaz Rivas

02

1115

Lugo

1227065000623

****1888S

María del Pilar Díaz Castro

02

1116

Lugo

1227065000649

****5377S

Deli Flor Portela Pardo

02

1117

Lugo

1227065000651

****8092Q

José Antonio Fernández Carracedo

02

1118

Lugo

1227065000653

****3928S

Carlos Balseiro García

02

1119

Lugo

1227065000656

****5818F

María del Pilar Anllo Pico

02

1120

Lugo

1227065000671

****0678A

José Manuel Rifón Suárez

02

1121

Lugo

1227065000683

****2043B

Jesús Castro Pérez

02

1122

Lugo

1227065000685

****0227W

Antonio Fanego Rego

02

1123

Lugo

1227065000688

****7036P

Jesús Lozano Pardo

02

1124

Lugo

1227065000708

****9569B

Luis García Rouco

02

1125

Lugo

1227065000709

****82878

Ganadería A Charca, S.C.

05

1126

Lugo

1227065000723

****0801B

Santiago Grandío González

02

1127

Lugo

1227065000724

****5449X

Edicta Milagros Folgueira Burgo

02

1128

Lugo

1227066000029

****3925V

Ana María Sánchez López

05

1129

Lugo

1227901000006

****1335G

Amparo López López

02

1130

Lugo

1227901000007

****6887W

Jesús Manuel Rodríguez de Arriba

02

1131

Lugo

1227901000015

****7173E

José Luis Herbón Simón

02

1132

Lugo

1227901000032

****7383S

José Antonio López López

02

1133

Lugo

1227901000048

****5224J

Ángel Rodríguez Barcia

02

1134

Lugo

1227901000079

****3619Q

Paloma Moreira Sanz

02

1135

Lugo

1227901000140

****6679M

Silvia Martín Aguilera

02

1136

Lugo

1227901000146

****7819E

Ángela Caloto Vila

02

1137

Lugo

1227901000148

****7027F

Enrique Otero López

02

1138

Lugo

1227901000159

****1270A

María Luz Arias Díaz

06

1139

Lugo

1227901000180

****9214E

Ángel Manuel Fernández López

02

1140

Lugo

1227901000199

****1374G

Andrés Rodríguez Caldeiro

02, 06

1141

Lugo

1227901000209

****6628Z

Eva María Valcarce Núñez

02

1142

Lugo

1227901000240

****6716A

José Manuel Fernández Caloto

02

1143

Lugo

1227901000260

****0180R

María Gloria García Arias

02

1144

Lugo

1227901000262

****2255Y

Susana Capón Capón

02

1145

Lugo

1227048999075

****7661Q

Alfonso Arruñada Novo

02

1146

Ourense

1232002000001

****7893N

Susana Rodríguez Vázquez

02

1147

Ourense

1232002000009

****9672V

Miguel Ángel Ratón Guerra

05

1148

Ourense

1232004000004

****5224Q

Francisco Sánchez Domínguez

02

1149

Ourense

1232004000005

****3134T

Manuel Sánchez Domínguez

02

1150

Ourense

1232004000007

****4862A

Arturo Baqueiro Gabian

02

1151

Ourense

1232004000008

****6579T

José Antonio Benítez Franza

02, 05

1152

Ourense

1232005000027

****7170X

Juan José Vázquez Sotelo

02

1153

Ourense

1232005000031

****9202F

Isaura Feijoo Nocelo

06

1154

Ourense

1232005000040

****4231D

Rosa Rivero Rivero

02

1155

Ourense

1232005000042

****0187P

Josefa Seoane Díaz

02, 06

1156

Ourense

1232005000050

****6152P

Josefa Fidalgo Vázquez

02, 06

1157

Ourense

1232005000053

****1269Y

Irene Lorenzo Coello

02, 06

1158

Ourense

1232005000057

****8143J

Basilisa Martínez Araujo

02, 06

1159

Ourense

1232005000071

****7987N

Juan Manuel Galiña Lorenzo

02

1160

Ourense

1232005000072

****1570V

Abel Estévez González

02, 06

1161

Ourense

1232005000083

****35392

Anastasio Bello Fuentes y Otros, S.C.

06

1162

Ourense

1232005000085

****0067A

Delfina Álvarez Chaves

06

1163

Ourense

1232006000001

****2318C

Carmen López González

05

1164

Ourense

1232006000003

****9159R

Manuela Feijoo Morgade

02

1165

Ourense

1232006000013

****7207W

Luis Narciso González Salgado

02, 06

1166

Ourense

1232006000019

****16842

Scdad. Coop. Agroganadera Xesteira

02

1167

Ourense

1232006000021

****6487N

María Madis Blanco Gómez

02

1168

Ourense

1232006000025

****9277K

Rosa Mari Couceiro Marra

02

1169

Ourense

1232006000028

****1766K

Roberto Quintas López

02

1170

Ourense

1232006000033

****4093L

Rosa Josefa Gándara Pena

02

1171

Ourense

1232007000034

****4560S

Vicente Crespo Estévez

02

1172

Ourense

1232007000054

****39879

Granxas Almar, T.C.E.A.

05

1173

Ourense

1232009000014

****5113G

Isabel Blanco Valle

02

1174

Ourense

1232009000022

****7755R

José Enrique Méndez Arias

02

1175

Ourense

1232011000001

****8679B

Manuel Otero Cerdeira

02

1176

Ourense

1232012000004

****8504V

Darío Feijoo Cuquejo

02

1177

Ourense

1232012000007

****1246R

María Emilia Mandianes Araujo

02

1178

Ourense

1232012000010

****3223M

Gertrudis Sotelo Cota

02

1179

Ourense

1232012000013

****7847G

José Ramón González Sanmartín

02

1180

Ourense

1232012000018

****2498C

Jaime José Folgoso Cuquejo

06

1181

Ourense

1232014000018

****3965M

Carmen Pungín González

02

1182

Ourense

1232015000025

****6213P

Rafael Palacios Muro

02

1183

Ourense

1232015000039

****3993Y

María Trinidad Corzo Fernández

02

1184

Ourense

1232015000045

****9039G

Álvaro Porto Sobrino

02

1185

Ourense

1232016000009

****1312S

Agapito Gómez Fabián

02

1186

Ourense

1232016000014

****4447S

Francisco Fernández Galante

02

1187

Ourense

1232016000017

****8586K

Manuel Vázquez Ferreira

02

1188

Ourense

1232016000023

****38857

Cacheniñas, S.L.

02

1189

Ourense

1232016000027

****8544G

Dolores González Rodríguez

02

1190

Ourense

1232016000030

****05011

Coto Mixto, S.C.

07

1191

Ourense

1232016000033

****9203Z

José Seguín Garrido

02

1192

Ourense

1232016000037

****7220D

Josefa González González

02

1193

Ourense

1232016000039

****6334M

José Benito González Dacal

06

1194

Ourense

1232016000040

****3012R

Lucinda Fidalgo Méndez

02

1195

Ourense

1232016000042

****9680D

Inocencio Otero Álvarez

02

1196

Ourense

1232016000044

****9936D

Estrella Gamallo Gamallo

02

1197

Ourense

1232016000046

****4287W

Delmiro Vidal Mouteira

02

1198

Ourense

1232016000054

****9866J

Bernardina González López

02, 06

1199

Ourense

1232017000006

****8724D

Elisa Vidal Garnelo

06

1200

Ourense

1232018000005

****0165F

José Pereiro López-Quecuty

02

1201

Ourense

1232018000006

****5603D

Albino Méndez Vázquez

02

1202

Ourense

1232020000003

****8461B

Concepción Vidal Rivela

02

1203

Ourense

1232020000005

****1311H

José Enrique Mouriño Pérez

02

1204

Ourense

1232021000003

****9869D

Isaura Ferrero Blanco

02

1205

Ourense

1232021000010

****4823T

Digna Lorenzo Sabariz

02, 06

1206

Ourense

1232021000013

****3865Y

Pilar Pérez Parada

02

1207

Ourense

1232023000021

****0151Z

Cristina Sotelo Robleda

02, 06

1208

Ourense

1232023000022

****8329B

Esther Blanco Pérez

02

1209

Ourense

1232023000032

****2169K

Josefa Alonso Banga

06

1210

Ourense

1232023000039

****0928X

Antonio García Enríquez

02

1211

Ourense

1232023000049

****8175Y

Carmen Quintela Rodríguez

06

1212

Ourense

1232023000065

****3043N

José Luis Álvarez Pérez

02

1213

Ourense

1232026000010

****4241S

Fabián Gómez Garza

02

1214

Ourense

1232028000005

****6252Y

Leonor Álvarez Casado

02

1215

Ourense

1232028000017

****3100Y

María Dolores Salgado Vázquez

06

1216

Ourense

1232028000018

****8179R

Antonio Salgado Rodríguez

05

1217

Ourense

1232028000027

****5980X

María del Carmen Castro Rodríguez

02

1218

Ourense

1232028000032

****4869D

María del Carmen Virtus Palomanes

02

1219

Ourense

1232028000036

****7528V

Benita Álvarez Palomanes

02, 06

1220

Ourense

1232028000037

****1759A

Fabriciano Atanes Álvarez

02

1221

Ourense

1232028000043

****9035R

Camilo Lorenzo Pérez

02, 06

1222

Ourense

1232028000069

****4880Y

Carlota Álvarez Dorrego

02, 06

1223

Ourense

1232029000048

****5259E

Antonio Fernández Rodríguez

06

1224

Ourense

1232029000062

****3525T

Domingos de Oliveira Ferreira

05

1225

Ourense

1232029000077

****0046Y

Amparo Otero Blanco

01

1226

Ourense

1232030000008

****7305D

Albino Pazos Pereira

02

1227

Ourense

1232030000016

****8010W

Ana Rodríguez González

02

1228

Ourense

1232030000022

****5067C

Vera Pérez Alonso

02

1229

Ourense

1232030000026

****2302Y

José González Rodríguez

02

1230

Ourense

1232031000011

****7219S

Ana María Villar Gómez

02

1231

Ourense

1232031000015

****3579R

Ruth Gómez Valcarcel

02

1232

Ourense

1232031000016

****4772R

María Oliva García Incio

02

1233

Ourense

1232032000122

****1739L

María Manuela Rodríguez Lage

02

1234

Ourense

1232032000208

****8505M

Camila Fernández Parada

02

1235

Ourense

1232032000212

****1879A

Encarnación Fonseca Díaz

02

1236

Ourense

1232032000247

****7792Z

José Luis Fernández Valencia

02

1237

Ourense

1232032000312

****6568V

María Azucena González Pereira

05

1238

Ourense

1232034000018

****0509F

Elias Domínguez Domínguez

02

1239

Ourense

1232034000044

****3951E

Francisco José Vega Domínguez

02

1240

Ourense

1232034000046

****69835

Alonso-López, T.C.E.A.

05

1241

Ourense

1232034999057

****29797

Novoagro, S.C.

02

1242

Ourense

1232035000001

****2458G

María Civeira Nogueira

02

1243

Ourense

1232035000003

****8965Z

María Luisa Gil González

02

1244

Ourense

1232035000004

****3877Z

María Taboada Trigas

02

1245

Ourense

1232035000005

****2977Q

Carmen Pérez Vence

02, 06

1246

Ourense

1232035000006

****3219J

María Cerdeira Dobarro

02, 06

1247

Ourense

1232035000018

****6782P

María Concepción Vázquez Álvarez

02

1248

Ourense

1232035000019

****3485F

Erminda Taboada Barreiro

02

1249

Ourense

1232035000021

****1385X

Manuel Fos Dacuña

02

1250

Ourense

1232035000022

****5536Y

Gregorio Campo Touriño

02

1251

Ourense

1232035000024

****3161R

Elisa González Nogueira

02

1252

Ourense

1232035000031

****3197Z

María Luisa Taboada Barreiro

02

1253

Ourense

1232035000034

****6774Q

María Teresa Salgado Prieto

02

1254

Ourense

1232036000051

****4724D

María Manuela Formoso Formoso

02, 06

1255

Ourense

1232036000092

****2668C

Armando Quintas Grande

02

1256

Ourense

1232036000093

****2044Q

Dosinda Prol Prol

02

1257

Ourense

1232036000095

****9200D

Antonio González Borrajo

02

1258

Ourense

1232037000007

****0798B

María del Carmen González Rodríguez

02

1259

Ourense

1232037000014

****6667J

Alberto Cortés González

02

1260

Ourense

1232038000002

****3818E

Silverio Arias González

02

1261

Ourense

1232038000005

****0916H

Daniel Fariñas Sabín

02

1262

Ourense

1232038000014

****3525X

Francisco Javier Pérez Álvarez

02

1263

Ourense

1232039000002

****4981Y

Josefa Eva Salgado Otero

02

1264

Ourense

1232039000003

****3302P

María del Carmen Suárez García

02

1265

Ourense

1232039000005

****5711G

Ernesta Requejo Gómez

02, 06

1266

Ourense

1232039000007

****69884

Cabrendalf, S.C.

02

1267

Ourense

1232039000025

****8660E

Estrella Romasanta Gómez

02

1268

Ourense

1232039000027

****2544V

Ionut Sergiu Varga

02

1269

Ourense

1232039000028

****1414L

Delfina Sanmiguel Requejo

02

1270

Ourense

1232039000030

****9620B

Francisca García García

02

1271

Ourense

1232039000031

****9138F

Carmen Pousa Pazos

02

1272

Ourense

1232041000007

****3277W

Jaime Domínguez Álvarez

02

1273

Ourense

1232041000010

****5262W

Antonio Domínguez Álvarez

02

1274

Ourense

1232041000016

****2317W

Albino Fernández Rodríguez

02

1275

Ourense

1232041000019

****2565T

Daniel Rodríguez González

02

1276

Ourense

1232042000006

****7994M

Rosa María Paz Paz

06

1277

Ourense

1232042000009

****5518R

Benito Fernández Vázquez

02

1278

Ourense

1232042000011

****0098R

Manuel Gonzalves Barbosa

02

1279

Ourense

1232042000012

****39382

Melrande, S.C.

02, 05

1280

Ourense

1232042000014

****7815Z

Josefa Pérez Fernández

02

1281

Ourense

1232042000020

****2100Z

José Luis da Silva Pérez

02, 05

1282

Ourense

1232042000022

****8048R

José Luis Rodríguez González

02

1283

Ourense

1232042000024

****6141X

María Luisa Alfonso Seara

06

1284

Ourense

1232043000071

****9220K

Miguel Gómez García

02

1285

Ourense

1232043000078

****20632

Alonso Ramos y Abadín Pérez, S.C.

02

1286

Ourense

1232044000016

****0246E

María Carmen Vázquez Lameiro

06

1287

Ourense

1232044000016

****0246E

María Carmen Vázquez Lameiro

05

1288

Ourense

1232044000032

****8781L

María Rosario Navarro Domínguez

05

1289

Ourense

1232044000034

****8120C

Álvaro Fernández Rodríguez

05

1290

Ourense

1232044000041

****0873A

Luis Domínguez García

02

1291

Ourense

1232044000049

****2297C

Francisco Rodríguez Rodríguez

02

1292

Ourense

1232044000051

****4401E

María Teresa Rodríguez Carrera

02

1293

Ourense

1232044000056

****8161S

Rosalía Álvarez Diéguez

06

1294

Ourense

1232044000057

****5596B

Elena Blanco García

02, 06

1295

Ourense

1232046000021

****6799M

Josefa Gómez Álvarez

02

1296

Ourense

1232047000004

****9381C

Julio Freire González

02

1297

Ourense

1232047000005

****4789R

Rosa Sampedro Martínez

02

1298

Ourense

1232047000007

****5789E

Avelina González Rodríguez

02

1299

Ourense

1232047000009

****78059

Explotaciones Ganaderas As Cavadas 2017, S.L.

05

1300

Ourense

1232048000001

****2431C

María Elena Arellano Macías

02

1301

Ourense

1232048000027

****9621Q

Gabriel Caldelas Fernández

02

1302

Ourense

1232048000029

****0007T

Marizza Susana Ríos Velasco

05

1303

Ourense

1232048000047

****66148

Granxa A Entretinada, S.C.

02

1304

Ourense

1232048000053

****9321B

Baltasar Vidueira Guerra

06

1305

Ourense

1232049000062

****6940T

Diego Gómez González

02

1306

Ourense

1232049000087

****0399G

Óscar Vázquez Fernández

02

1307

Ourense

1232049000090

****4974J

Raúl González Alonso

02

1308

Ourense

1232049000097

****5643H

Manuel González Vizarro

02

1309

Ourense

1232049000098

****9361L

Alina Carballo Rodríguez

02

1310

Ourense

1232049000103

****5495W

Isaac Caneiro Domínguez

02

1311

Ourense

1232050000021

****9998W

Manuel Rodríguez Sueiro

02, 06

1312

Ourense

1232050000024

****4882Q

Tomás Domínguez Martínez

02, 06

1313

Ourense

1232050000027

****6500T

Antonio Ángel Méndez Atanes

02

1314

Ourense

1232050000028

****1968E

María José Gallina Virtus

02

1315

Ourense

1232050000029

****8624P

Pablo Ferreiro Domínguez

02

1316

Ourense

1232050000033

****9556B

Dosinda Rivero Atanes

02

1317

Ourense

1232051000004

****9532W

Olga Rodríguez Fernández

02

1318

Ourense

1232051000007

****0863J

José Manuel Álvarez Salgado

02

1319

Ourense

1232051000008

****3596S

Florinda Feijoo Martínez

02

1320

Ourense

1232051000014

****6483X

Ángela Costa Viejas

02

1321

Ourense

1232051000015

****3027W

Domingo Vázquez Costa

02

1322

Ourense

1232051000016

****1995P

Ángela Pérez Vázquez

02

1323

Ourense

1232051000017

****0665F

Vicenta Araujo Fernández

02

1324

Ourense

1232051000018

****1996D

María Álvarez Álvarez

02, 06

1325

Ourense

1232051000020

****1358S

María Antonia Pérez González

02

1326

Ourense

1232051000021

****4136B

María Álvarez Álvarez

02

1327

Ourense

1232051000024

****4123Q

María Rodríguez González

02

1328

Ourense

1232051000025

****5949N

Milagros Álvarez Prieto

02

1329

Ourense

1232051000029

****46995

Sdad. Coop. Agroganadera de A Piuca

02

1330

Ourense

1232051000031

****4216B

Gabriel Duraes Gonzales

02

1331

Ourense

1232053000011

****9534E

Josefa Obregón Salgado

02

1332

Ourense

1232053000013

****5777Z

Carlos Augusto Afonso

02

1333

Ourense

1232053000015

****1767H

Roberto Santana Domínguez

02

1334

Ourense

1232053000020

****9169Y

Ángela Pousada Boo

02

1335

Ourense

1232053000028

****84465

Quinta do Buble, S.L.

02

1336

Ourense

1232055000012

****7140M

Antonia Vázquez Rodríguez

02

1337

Ourense

1232055000019

****5614X

Rubén Crestelo Delgado

02

1338

Ourense

1232056000003

****5965V

Judit Rosa Álvarez Vaz

02

1339

Ourense

1232056000004

****14138

A Quinta, S.C.

02

1340

Ourense

1232056000005

****4804Q

Laura Formigo Meleiro

02

1341

Ourense

1232057000009

****1379L

Rosa Fernández Enríquez

02, 03

1342

Ourense

1232057000011

****8717G

Francisco José Alonso Alonso

02

1343

Ourense

1232057000021

****0882K

Miguel Ángel García Nogueira

02

1344

Ourense

1232058000004

****76640

Francisco Javier Fernández Gómez y Otros, S.C.

05

1345

Ourense

1232059000003

****0743S

Josefina Iglesias González

02

1346

Ourense

1232059000007

****4518S

Eduardo López González

02

1347

Ourense

1232059000010

****3796V

Isabel González Vilas

02, 06

1348

Ourense

1232059000012

****8603P

María Dolores Rodríguez Naval

06

1349

Ourense

1232059000013

****3416H

Javier Fiuza López

02

1350

Ourense

1232059000015

****6183Y

Elvira Pereira Alenza

06

1351

Ourense

1232059000021

****7225B

María Elvira Rodríguez González

02

1352

Ourense

1232059000026

****9456D

José Ramón Fernández Quintela

02

1353

Ourense

1232059000032

****1396R

Francisco Rodríguez Mera

02

1354

Ourense

1232060000002

****0423T

Dolores Fernández Macía

02

1355

Ourense

1232061000007

****7294E

Olga Rodríguez Cibeira

02, 06

1356

Ourense

1232061000023

****3770G

Carmen Vázquez Diéguez

02

1357

Ourense

1232061000025

****7689P

Rosa Rodríguez Fernández

02

1358

Ourense

1232061000034

****5638Z

Óscar Otero Reboredo

06

1359

Ourense

1232061000035

****1694X

José Vázquez Fuentes

02

1360

Ourense

1232061000040

****7260Q

José Benito García Rodríguez

02

1361

Ourense

1232061000043

****1892K

Juan Manuel Álvarez Fernández

02

1362

Ourense

1232061000048

****7483L

Ana Belén Fernández Pérez

02

1363

Ourense

1232061000049

****36124

Ganadería O Val, S.C.

02

1364

Ourense

1232061000050

****8276C

Iván Cambeiro Ledo

02

1365

Ourense

1232062000081

****5940W

Eva Fernández Sousa

02, 06

1366

Ourense

1232063000011

****4405N

Jesús Núñez Álvarez

02, 06

1367

Ourense

1232063000035

****0851Z

Pilar Álvarez Prieto

02

1368

Ourense

1232063000048

****7338S

Lucila Berta Fernández Blanco

02, 06

1369

Ourense

1232063000071

****0295M

María del Carmen Domínguez Pérez

02

1370

Ourense

1232063000073

****8770Q

Fernando Álvarez Matías

02

1371

Ourense

1232065000001

****0042S

Hernestina González Vázquez

02

1372

Ourense

1232067000029

****9548K

José Antonio Fernández Feijoo

06

1373

Ourense

1232067000037

****7607A

Eladio Cabrera López

02

1374

Ourense

1232067000039

****7295B

Dolores Vázquez Gómez

02

1375

Ourense

1232067000046

****5485J

Rosa Rúa Borrajo

02

1376

Ourense

1232067000054

****95725

Rodríguez Jardón y Fernández, S.C.

02

1377

Ourense

1232067000055

****0140N

María Isabel García Quintas

02

1378

Ourense

1232067000062

****6628C

Antonia González Rivero

02, 06

1379

Ourense

1232067000063

****4119G

Carmen Fernández Rodríguez

02, 06

1380

Ourense

1232070000021

****3928A

Ignacio Rodríguez Conde

02, 06

1381

Ourense

1232070000025

****3045M

Lidia Vázquez González

02, 06

1382

Ourense

1232070000032

****8062P

Elvira Álvarez Villar

02

1383

Ourense

1232070000035

****3508A

Paulino López García

02

1384

Ourense

1232070000046

****9104X

María del Carmen Núñez Carballo

02

1385

Ourense

1232070000050

****3095D

Carlos Castro Álvarez

02

1386

Ourense

1232070000052

****4716T

Francisco José Domínguez Parente

02

1387

Ourense

1232071000001

****6037C

José Antonio Danta Queija

02

1388

Ourense

1232071000008

****0665A

Encarnación María Pérez Peña

06

1389

Ourense

1232071000010

****2845K

Julia Pérez Álvarez

06

1390

Ourense

1232071000018

****6308Y

Encarnación Gamote Calvo

02

1391

Ourense

1232071000023

****7079T

Bonifacio Vaz González

02

1392

Ourense

1232071000030

****90106

Balprogo, S.L.

02

1393

Ourense

1232071000034

****3632A

Lidia Vázquez Alarcón

02, 06

1394

Ourense

1232071000042

****8700B

María de Lourdes Parada Pérez

02, 06

1395

Ourense

1232071000043

****2905F

Paz López Guerra

06

1396

Ourense

1232071000045

****6382Q

Rosalía Prieto Domínguez

02

1397

Ourense

1232071000049

****52773

Carrebar, S.C.

02

1398

Ourense

1232071000055

****0479R

José Luis Garza Fernández

02

1399

Ourense

1232073000001

****3963B

Isabel Domínguez Franco

02, 06

1400

Ourense

1232073000004

****3593Z

María Dolores Ortega Puente

02, 06

1401

Ourense

1232074000012

****5928V

Pilar Castro Bello

02

1402

Ourense

1232074000015

****0668F

Nonita Pérez Valiñas

02

1403

Ourense

1232076000028

****0185C

Carlos Fernández García

02

1404

Ourense

1232076000029

****6269J

Pilar Álvarez Meiriño

02

1405

Ourense

1232078000007

****6040R

Piedad Pérez Rúa

02

1406

Ourense

1232078000069

****9012Z

José Franco Mellado

05

1407

Ourense

1232078000134

****5002B

Juan Carballo González

02

1408

Ourense

1232078000140

****8577V

Avelina Cabido Limia

02

1409

Ourense

1232079000001

****6707B

Ana Vázquez Gallego

02

1410

Ourense

1232080000013

****6469V

Lydia Milleker Geb Drescher

02

1411

Ourense

1232082000122

****70080

O Castelo, S.C.

02

1412

Ourense

1232082000123

****9428V

José Domínguez Fernández

02

1413

Ourense

1232083000003

****3226J

Antonio Vázquez Pérez

02

1414

Ourense

1232083000028

****7951W

María Teresa Blanco Palmeiro

02

1415

Ourense

1232083000042

****5322T

María Ana Yáñez Pérez

02

1416

Ourense

1232083000049

****4058S

Abel Ferreiro Blanco

02

1417

Ourense

1232083000054

****43989

Cebadeiros Alroma, S.C.

05

1418

Ourense

1232083000055

****0313L

María Amable Martínez Vázquez

05

1419

Ourense

1232083000059

****27289

Domínguez, C.B.

02

1420

Ourense

1232083000060

****9262P

María Pilar Losada Varela

05

1421

Ourense

1232083000061

****40068

Granja Montepando, C.B.

02

1422

Ourense

1232083000066

****75957

Leguetas Ganadera, C.B.

02

1423

Ourense

1232084000003

****8746W

Carmen Fontelo Pérez

02

1424

Ourense

1232084000010

****7016H

Carlos Gómez Gómez

02

1425

Ourense

1232084000022

****1130S

Nuno Manuel Oliveira da Rocha

02

1426

Ourense

1232084000024

****5573F

Enrique Fernández Díaz

02

1427

Ourense

1232085000007

****6043E

Gloria dos Ramos Santamarina

02

1428

Ourense

1232085000010

****39762

Ecovianesa, S.L.

02

1429

Ourense

1232085000011

****5374R

Modesto de Francisco Regueiro

02

1430

Ourense

1232085000013

****0487D

Concepción Paradela Martínez

02

1431

Ourense

1232085000014

****91138

Bodega Pazo de Valdeconde, S.L.

02

1432

Ourense

1232085000020

****3221M

José Antonio da Silva Pereira

02

1433

Ourense

1232085000021

****2084T

Fernando Gallego Álvarez

02

1434

Ourense

1232085000024

****2180G

José Ramón González Rodríguez

02

1435

Ourense

1232085000026

****5847S

Antonio Francisco Delgado

02, 06

1436

Ourense

1232085000030

****8883Z

Manuel Rodríguez Cid

02

1437

Ourense

1232085000031

****05862

Cárnicas Hermanos Boo, S.L.

02

1438

Ourense

1232085000035

****9245C

José Antonio Gómez López

02

1439

Ourense

1232086000017

****4002Z

Pilar Pérez Arias

02

1440

Ourense

1232086000075

****6786Y

Francisco José Estévez García

02

1441

Ourense

1232086000082

****4275E

José Castaño Herrera

02, 06

1442

Ourense

1232086000102

****0153L

Gonzalo Rodríguez Rodríguez

02

1443

Ourense

1232086000131

****0538B

Sergio Montesinos Fernández

02

1444

Ourense

1232086000140

****7852T

María Mar Barja Barja

02

1445

Ourense

1232086000147

****80638

Bodega Testeiro SAT

02

1446

Ourense

1232086000149

****4324Y

Vidal Vicente Martínez

02

1447

Ourense

1232086000164

****8216M

Ángel Custodio Alfonso Alfonso

05

1448

Ourense

1232086000171

****0827P

Juan Carlos Hervella Pérez

02

1449

Ourense

1232086000176

****0139M

Xoan González Alonso

02

1450

Ourense

1232086000177

****0711C

Daniel Rodríguez Diéguez

02

1451

Ourense

1232086000180

****3169T

Luis Hervella Pérez

02

1452

Ourense

1232086000185

****1483X

Manuela Barco Couso

02

1453

Ourense

1232086000186

****4160A

Laura Diéguez García

02

1454

Ourense

1232086000198

****2925D

Benigno Basteiro Rodríguez

02

1455

Ourense

1232088000006

****7355N

Ramona Campos Sánchez

02

1456

Ourense

1232088000014

****3232Z

Manuela Álvarez Prada

05

1457

Ourense

1232088000015

****9412N

José Luis Rodríguez Ferrer

02

1458

Ourense

1232088000020

****3777D

Javier Barja Blanco

02

1459

Ourense

1232089000013

****0545Y

María Josefa Casado Souto

02

1460

Ourense

1232089000031

****96194

Prieto Iglesias, S.C.

06

1461

Ourense

1232089000047

****14468

Arruás, S.C.

02

1462

Ourense

1232089000052

****9679K

Rosalía Rúa Aguiar

06

1463

Ourense

1232089000067

****8107Y

María Isabel Baceiredo Padreda

02

1464

Ourense

1232090000045

****4165A

José Mateo Fernández Carnero

02

1465

Ourense

1232091000003

****7403F

Margarita Rosa Gallego Domínguez

02

1466

Ourense

1232091000007

****29581

Granxas Losada, S.C.

02

1467

Ourense

1232091000015

****15657

A.Y.S.V. Menasa, S.L.

02

1468

Ourense

1232091000019

****3239R

María Carmen Delgado García

02

1469

Ourense

1232091000041

****55624

Ganados Colmenero, S.L.

02

1470

Ourense

1232092000005

****6137X

Herminio Vidueira Basteiro

02

1471

Ourense

1232092000027

****4830S

María Basteiro Cibeiras

06

1472

Ourense

1232092000029

****66484

Vilaberries SAT

02

1473

Ourense

1232092000043

****5295F

María Alonso Alonso

05

1474

Ourense

1232092000047

****1923C

Iván Rodríguez Alonso

05

1475

Ourense

1232030999028

****9407P

David de Miguel Carballo

02

1476

Pontevedra

1210150000001

****8515S

María Rosa Romeu Carballude

05

1477

Pontevedra

1210150000002

****66057

Ganadería Varela Romeu, S.C.

02

1478

Pontevedra

1210150000003

****0570F

Sara Varela Romeu

02

1479

Pontevedra

1236001000006

****14300

Explotaciónes Agrícolas Gil

02

1480

Pontevedra

1236009000008

****4968Z

Rosa Doval Pérez

02

1481

Pontevedra

1236009000022

****4766L

Amelia Muñoz Estévez

02

1482

Pontevedra

1236009000094

****5752A

María Dorila Crespo Alejandro

06

1483

Pontevedra

1236011000001

****7279W

Jesús García Filgueiras

02, 06

1484

Pontevedra

1236011000002

****9413D

Antonia Fontenla Fernández

02, 06

1485

Pontevedra

1236011000007

****4151L

María Esther Castro Gil

02, 06

1486

Pontevedra

1236011000018

****2411L

Manuel Valle Ovelleiro

02

1487

Pontevedra

1236011000019

****1623S

Daniel Lamas Fernandes

02

1488

Pontevedra

1236011000030

****7529V

Antonio Dapena Fernández

02

1489

Pontevedra

1236011000032

****9273J

Jorge Pereiras Márquez

02

1490

Pontevedra

1236011000035

****3325Z

María Márquez Mouteira

02

1491

Pontevedra

1236011000036

****9645S

Miguel Dapena Fernández

02

1492

Pontevedra

1236012000023

****5183E

Modesto Fraguas Senra

02

1493

Pontevedra

1236012000025

****3646Q

Manuel Senra Malvar

02

1494

Pontevedra

1236012000028

****23127

Ganados José Luis, S.L.

02

1495

Pontevedra

1236012000029

****8025S

Jesús Fortes García

02

1496

Pontevedra

1236013000001

****9668L

Antonio Lorenzo Portela

02

1497

Pontevedra

1236013000005

****3395W

María Sol Barreiro Bello

02

1498

Pontevedra

1236013000018

****1010D

Laura Vázquez Francisco

02

1499

Pontevedra

1236013000056

****6908F

Ginete Isabel Rodríguez Rodríguez

02

1500

Pontevedra

1236016000003

****7043S

María Teresa Lorenzo López

06

1501

Pontevedra

1236016000013

****0976C

María del Carmen Penedo Crespo

02

1502

Pontevedra

1236016000020

****4655Z

Manuel Daparte Fernández

06

1503

Pontevedra

1236016000025

****7638W

Luis Sinésio Gil Pousa

02

1504

Pontevedra

1236016000026

****4856A

Javier Fernández Diéguez

02

1505

Pontevedra

1236016000031

****2723Z

María José Fernández López

02

1506

Pontevedra

1236016000034

****8533L

María Isabel López García

02

1507

Pontevedra

1236016000047

****9339X

Mario Reboredo Surribas

02

1508

Pontevedra

1236016000058

****0228R

Javier Vázquez García

02

1509

Pontevedra

1236016000060

****91561

Aguiar, S.C.

02

1510

Pontevedra

1236016000062

****0968N

Carmen Modesta González Gil

02

1511

Pontevedra

1236016000064

****7202H

María López Lois

06

1512

Pontevedra

1236016000065

****1617K

José Calviño González

06

1513

Pontevedra

1236016000074

****0749E

José Ramón Janeiro Gil

02

1514

Pontevedra

1236016000079

****4463R

María Luz Vázquez Penedo

02

1515

Pontevedra

1236016000087

****0894T

Luis Lamas Lorenzo

06

1516

Pontevedra

1236016000088

****26393

Finca O Toxal, S.L.

02

1517

Pontevedra

1236016000097

****46190

Gandería Os Castros, S.C.

02

1518

Pontevedra

1236016000109

****7678N

José Manuel Arbor Fernández

02

1519

Pontevedra

1236016000125

****33220

Ganadería Reboredo, S.C.

02

1520

Pontevedra

1236017000086

****0313E

José Manuel Nodar Vinseiro

02

1521

Pontevedra

1236017000140

****0149Y

Dolores Gañete Bernárdez

02

1522

Pontevedra

1236017000147

****8760M

Dolores Rey Villar

02

1523

Pontevedra

1236017000230

****0587G

José Porto Villar

02

1524

Pontevedra

1236017000231

****9099V

Josefina Fernández González

02

1525

Pontevedra

1236017000232

****9010S

Francisca Mariño Castro

02

1526

Pontevedra

1236017000246

****6000F

Manuel Pereira Ortega

02

1527

Pontevedra

1236017000247

****0689E

Isaura Pena Vidal

02

1528

Pontevedra

1236017000248

****1193S

María Luz Brea Carbia

02

1529

Pontevedra

1236017000249

****1560B

José Trasande Iglesias

02

1530

Pontevedra

1236017000258

****8487A

Pablo Mosteiro Borrageros

02

1531

Pontevedra

1236017000259

****0330Q

José Manuel Pereiras Rey

02

1532

Pontevedra

1236017000317

****1698L

Carlos Piñeiro Barcala

02

1533

Pontevedra

1236017000320

****7242M

María del Carmen López Rodríguez

02

1534

Pontevedra

1236017000321

****8521Y

Manuela López Pena

02

1535

Pontevedra

1236017000328

****3101E

María José Cortes Sanmartín

02

1536

Pontevedra

1236017000329

****8678S

Manuel Rey Vicente

02

1537

Pontevedra

1236018000004

****4337B

Dolores Rapado Mariño

02

1538

Pontevedra

1236018000009

****9873G

María Luisa Barreiro Rodríguez

02

1539

Pontevedra

1236018000014

****8328V

Josefa Dolores Cendón Míguez

02

1540

Pontevedra

1236018000018

****9451R

María Áurea Barreiro Rivas

02, 06

1541

Pontevedra

1236018000023

****4262P

María del Carmen Darriba Sanmartín

06

1542

Pontevedra

1236018000024

****9588Q

Silvia Arca Mariño

02

1543

Pontevedra

1236018000025

****1146N

Clara Soledad Dapena Pinal

02, 06

1544

Pontevedra

1236018000033

****5329Z

Aurora López Colliga

02

1545

Pontevedra

1236018000039

****0362G

Estrella Núñez Muras

06

1546

Pontevedra

1236018000040

****2693N

María López Cortizo

06

1547

Pontevedra

1236018000047

****8984F

Josefina Pereira Lago

06

1548

Pontevedra

1236018000052

****5115X

María Campos Fraiz

06

1549

Pontevedra

1236018000054

****44709

Pereirao, S.L.

02

1550

Pontevedra

1236018000069

****0534D

Daniel Piso Salgueiro

02

1551

Pontevedra

1236018000079

****5084W

Enrique Gil Doval

02

1552

Pontevedra

1236018000084

****8617Y

María del Carmen Márquez Taboada

06

1553

Pontevedra

1236018000085

****1488S

Miguel García Nogueira

02

1554

Pontevedra

1236018000089

****0173S

Ovidia Liñares Medela

02

1555

Pontevedra

1236018000091

****3113L

Jesús Antelo Varela

02

1556

Pontevedra

1236018000093

****9291C

María Esclavitud Burgos Luna

01

1557

Pontevedra

1236018000097

****9004G

María Antonia Álvarez González

02

1558

Pontevedra

1236018000098

****8900J

María Isabel Pichel Caramés

02

1559

Pontevedra

1236018000099

****3294N

Francisco Fontenla Guinarte

02

1560

Pontevedra

1236018000104

****2713D

María Rosa Taín Márquez

02

1561

Pontevedra

1236018000105

****6413Q

José María Pichel Villaverde

02

1562

Pontevedra

1236018000107

****2689P

María Isabel López Márquez

02

1563

Pontevedra

1236018000108

****1498A

Placeres Fraiz Rivas

06

1564

Pontevedra

1236018000113

****9499M

María del Carmen Filloy Sieiro

02, 06

1565

Pontevedra

1236018000121

****1062K

Manuel Ares Betetos

02

1566

Pontevedra

1236018000127

****6949A

José Manuel Rivas Villaverde

02

1567

Pontevedra

1236018000131

****5136M

María Casta Canabal Bugallo

06

1568

Pontevedra

1236018000132

****5407T

María Dosita Rey Salgueiro

06

1569

Pontevedra

1236018000136

****0120S

Natividad García Melgar

02, 06

1570

Pontevedra

1236018000139

****1170C

Ana María Barreiro Rozados

02

1571

Pontevedra

1236018000143

****6986E

Francisco Cabada Fernández

02

1572

Pontevedra

1236018000149

****2117R

Amparo Ferro Matalobos

02

1573

Pontevedra

1236018000156

****2236J

Esperanza Dapena Varela

02

1574

Pontevedra

1236018000157

****0400F

Servando Panadeiro Darriba

02

1575

Pontevedra

1236018000158

****8754Z

María José Salgueiro Rodríguez

02

1576

Pontevedra

1236018000159

****2936Y

Antonio Doval Villaverde

02

1577

Pontevedra

1236018000160

****6912V

Jesús Cortizo Villaverde

02, 06

1578

Pontevedra

1236018000164

****0769S

Juan Antonio Barreiro Cabada

02

1579

Pontevedra

1236018000167

****2938L

Ángel Villaverde Darriba

02

1580

Pontevedra

1236018000169

****2731W

Manuel Rial Soto

02

1581

Pontevedra

1236018000170

****1479D

Patricia Campos Fiestras

06

1582

Pontevedra

1236018000172

****4391K

Jorge Ignacio Rey Álvarez

01

1583

Pontevedra

1236019000016

****7304S

María Laura Gradín Bouzón

02

1584

Pontevedra

1236019000029

****4814N

Fernando Araujo Rodeiro

02

1585

Pontevedra

1236019000031

****4743H

María Carmen Loira Álvarez

02

1586

Pontevedra

1236019000032

****7096L

Miguel Amoedo Oliveira

02

1587

Pontevedra

1236020000013

****3304H

María del Carmen Vilariño Mato

02

1588

Pontevedra

1236020000014

****9278L

Ángela Bernarda Castro Pazos

02

1589

Pontevedra

1236020000020

****0165Z

César Liñares García

02

1590

Pontevedra

1236020000021

****5590Q

María Miguélez Méndez

02

1591

Pontevedra

1236020000022

****1742D

Luz Divina Pereiro Gosenge

02

1592

Pontevedra

1236020000023

****7721P

Olga Sanda López

02

1593

Pontevedra

1236020000026

****0847D

Jesús Hermida Diéguez

02

1594

Pontevedra

1236020000027

****0496H

Álvaro Vázquez Seijas

02

1595

Pontevedra

1236020000038

****0947V

José Coego Negro

02

1596

Pontevedra

1236020000039

****9319Z

Javier Carballal Froiz

02

1597

Pontevedra

1236020000041

****0213Q

José Ramón Blanco Pardo

02

1598

Pontevedra

1236020000048

****0209N

María Luisa López Miguélez

02

1599

Pontevedra

1236020000050

****7044K

María Pilar Blanco Iglesias

02

1600

Pontevedra

1236020000086

****0200A

Manuel García Martínez

02

1601

Pontevedra

1236020000087

****9145R

María Fociños Varela

02

1602

Pontevedra

1236020000088

****9800N

José Manuel García Otero

02

1603

Pontevedra

1236020000089

****0609Z

María Pilar Méndez Penas

02

1604

Pontevedra

1236020000094

****0055L

Delmira Calviño García

02

1605

Pontevedra

1236020000095

****4484X

Josefa Corral Fernández

02

1606

Pontevedra

1236020000098

****1279R

Maximino López Vidal

02

1607

Pontevedra

1236020000101

****9295J

Maruja Inés Penas Méndez

02

1608

Pontevedra

1236020000102

****1230K

Visitación Áurea Penas Méndez

02

1609

Pontevedra

1236020000105

****6157K

Fernando Coego Méndez

02

1610

Pontevedra

1236020000125

****6492Z

José Calviño Viñas

02

1611

Pontevedra

1236020000127

****5687B

Marcial Cajide Penas

02

1612

Pontevedra

1236020000132

****1767E

Pablo Torreiro Varela

02

1613

Pontevedra

1236020000137

****2092E

Marisol Fernández Soengas

02

1614

Pontevedra

1236020000154

****6161C

Antonio Gustavo Pérez Novas

02

1615

Pontevedra

1236020000160

****49523

Hermida, C.D.

02

1616

Pontevedra

1236024000015

****3570P

Gustavo Silvela Gómez

05

1617

Pontevedra

1236024000075

****83342

Val do Cango, S.C.

02

1618

Pontevedra

1236024000241

****4801E

Antonio Ledo Coego

02

1619

Pontevedra

1236024000246

****6571B

Rufa Jiménez Delgado

02

1620

Pontevedra

1236024000260

****4465G

Mercedes Sieiro Janeiro

02

1621

Pontevedra

1236024000394

****8786Q

Fidelina Otero Cores

02

1622

Pontevedra

1236024000436

****8734V

Carlos Neira Louzao

02

1623

Pontevedra

1236024000460

****7395K

José Francisco Fernández Fernández

02

1624

Pontevedra

1236024000494

****0889H

Pilar López Villar

02

1625

Pontevedra

1236024000496

****5776P

Salvador Meijome Ulloa

02

1626

Pontevedra

1236024000500

****4325Y

Edesio Vence Reboredo

05

1627

Pontevedra

1236024000513

****6245M

Irene Diéguez Mejuto

02

1628

Pontevedra

1236024000519

****6763Q

Jesús Granja Lamas

02

1629

Pontevedra

1236024000561

****0857Q

Luis Vila García

02

1630

Pontevedra

1236024000577

****0129V

José Ramón Pazos Fondevila

02

1631

Pontevedra

1236024000604

****00747

Cárnicas do Deza, S.L.

02

1632

Pontevedra

1236024000607

****4400K

Consuelo Iglesias Fernández

02

1633

Pontevedra

1236024000608

****7574W

Erundina Mato Gil

02

1634

Pontevedra

1236024000611

****9004D

María del Pilar Josefa Pérez Varela

02

1635

Pontevedra

1236024000613

****9696T

José Luis García Couso

02

1636

Pontevedra

1236024000619

****52092

Ganados Campiño, S.L.

02

1637

Pontevedra

1236025000015

****1652C

Digna María Amorín Piñeiro

02

1638

Pontevedra

1236025000025

****3752V

Manuel Corbal Perdiz

02

1639

Pontevedra

1236025000037

****7116T

Hipólito Piñeiro Vaqueiro

05

1640

Pontevedra

1236025000039

****4611W

Benito José González Bugallo

01

1641

Pontevedra

1236025000040

****0509A

Yesenia Jacqueline Quintero Reales

02

1642

Pontevedra

1236030000003

****0731J

José Eduardo Alfaya Vila

02

1643

Pontevedra

1236042000003

****4419F

María Vaqueiro González

02

1644

Pontevedra

1236043000001

****1688D

Benito Martínez García

02

1645

Pontevedra

1236043000016

****3808Q

Celia Mateo Veiga

02

1646

Pontevedra

1236043000017

****3083M

José Amoedo Parada

02

1647

Pontevedra

1236043000018

****3815T

Ernestina Seoane Ares

02

1648

Pontevedra

1236043000019

****8701G

Rosalía Nieves Amoedo Tourón

02

1649

Pontevedra

1236043000021

****8339X

Vidalina Martínez Sabajanes

02

1650

Pontevedra

1236043000022

****1553M

María del Carmen Cabanelas Montero

02

1651

Pontevedra

1236043000024

****5319B

María del Sol Peso Ares

02

1652

Pontevedra

1236043000025

****9599Q

María Franco Souto

02

1653

Pontevedra

1236043000027

****20624

CVMMC Caldelas-Ponte Caldelas

02

1654

Pontevedra

1236043000028

****3772Q

Lucila Malvar Cotovad

02

1655

Pontevedra

1236047000013

****0016M

José Manuel Somoza Calviño

02

1656

Pontevedra

1236047000217

****17472

Gandeiría Beiro, S.C.

02

1657

Pontevedra

1236047000242

****08757

Camilo Fraga, S.L.

02, 05

1658

Pontevedra

1236047000264

****10428

SAT Trasdaeirexe

02

1659

Pontevedra

1236047000272

****0546B

Alberto Vence Vázquez

02

1660

Pontevedra

1236052000034

****9009F

Victoria Álvarez Troitiño

02

1661

Pontevedra

1236052000129

****7892R

Justa Divina Fernández Ríos

02

1662

Pontevedra

1236052000265

****53824

Gamil Ganadería, S.C.

05

1663

Pontevedra

1236052000355

****0087T

María Luisa Núñez Silva

02

1664

Pontevedra

1236052000387

****9992C

Luisa González Criado

02

1665

Pontevedra

1236059000202

****9596S

Manuel Orza Santiso

05

1666

Pontevedra

1236061000004

****5943Z

María Gardenia Pérez Paz

02

Códigos de motivos de denegación:

(01) O solicitante non cumpre a Lei 9/2007.

(02) O solicitante non cumpre cos requisitos de beneficiario do artigo 39 da Orde do 31 de xaneiro de 2017.

(03) O cesionario non cumpre cos requisitos de beneficiario de acordo co artigo 29.2.c) da Orde do 31 de xaneiro de 2017.

(04) O solicitante non cumpre cos requisitos de beneficiario do artigo 41.3 da Orde do 31 de xaneiro de 2017. Importe inferior a 25 €/ha de SAU.

(05) O solicitante non cumpre cos requisitos de beneficiario do artigo 40.2 da Orde do 31 de xaneiro de 2017. Superficie menor de 2 ha de superficie indemnizable.

(06) O solicitante non cumpre cos requisitos de beneficiario do artigo 40.2 da Orde do 31 de xaneiro de 2017. Carga gandeira inferior a 0,7 UGM/ha.

(07) Solicitante non achega coa solicitude a documentación establecida no artigo 11.2 da Orde do 31 de xaneiro de 2017 ou é incorrecta.