Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2018 Páx. 10216

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

CORRECCIÓN DE ERROS. Anuncio do 22 de xaneiro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica a proposta de resolución do expediente PSC-CO-0447/2017-PPM e sete máis.

Advertidos erros no citado anuncio, publicado no Diario Oficial de Galicia número 25, do 5 de febreiro de 2018, cómpre facer as oportunas correccións:

No sumario, onde di: «proposta de resolución», debe dicir: «resolución».

Parágrafo 1, onde di: «proposta de resolución», debe dicir: «resolución».

Parágrafo 2, onde di «para presentar alegacións», debe dicir: «para presentar o recurso».

Parágrafo 3, onde di: «proposta de resolución», debe dicir: «resolución».

Parágrafo 4, onde di: «As persoas interesadas dispoñen dun prazo de quince (15) días, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no TEU do BOE, para formularen as alegacións e presentaren os documentos e informacións que xulguen oportunos. No mesmo prazo, ponse o procedemento de manifesto para trámite de audiencia», debe dicir: «Contra a resolución do expediente de referencia, que non pon fin á vía administrativa, poderá a persoa interesada interpor recurso de alzada ante a conselleira do Mar no prazo dun mes, contado o dito prazo a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no TEU do BOE, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en relación coa disposición transitoria terceira, letra c), da mesma lei.

No anexo, onde di: «Proposta», debe dicir: «Resolución».