Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2018 Páx. 10144

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2018 pola que se publican os requirimentos de emenda das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

Mediante Resolución do 30 de marzo de 2017 (DOG núm. 73, do 17 de abril) publicáronse as bases reguladoras das axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e convocáronse para o ano 2017 en réxime de concorrencia competitiva.

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á terceira convocatoria destas axudas (2017.3).

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes de axuda xa revisadas, correspondentes á terceira convocatoria das axudas do Igape para novos emprendedores (2017.3), que deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo I a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorran dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se aceda ao seu contido.

No suposto de que o solicitante sexa unha persoa física e non teña capacidade técnica ou económica, ou que por outros motivos non teña garantido o acceso e a dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos, poderá dirixirse ás oficinas centrais do Igape en Santiago de Compostela ou a calquera das súas oficinas territoriais, para que lle presten asistencia e medios para descargar o seu requirimento individualizado.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, teráselle por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I
Solicitudes de axuda da convocatoria 2017.3
suxeitas a emenda de documentación

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG107.2017.3.2

Rodex Wire, S.L.

B94159258

IG107.2017.3.3

Regueira Gayoso, Alfredo

34982643B

IG107.2017.3.4

Xpack Galicia, S.L.

B70501234

IG107.2017.3.8

Estaciones de Servicio José Luis Low Cost, S.L.

B94148814

IG107.2017.3.10

Sanmartín y Ferreño, S.L. (en constitución)

CFIC105254

IG107.2017.3.11

Idimaut, S.L.

B27850270

IG107.2017.3.13

López Vázquez, Luisa

33551390W

IG107.2017.3.14

Gallego Salinas, Alba

39450314R

IG107.2017.3.15

Tojo Salgado, Ana María

44822413J

IG107.2017.3.16

Galiwonders, S.L.

B70475512

IG107.2017.3.17

Cabanas Bajatierra, Felix

33538736K

IG107.2017.3.19

Colada Júpiter, S.L.

B70537675

IG107.2017.3.20

Verdia López, Rafael

32792220Q

IG107.2017.3.21

Varela Cruz, María

76716990F

IG107.2017.3.22

Psicología Si Ourense, S.L.P.

B32485484

IG107.2017.3.25

Harko Técnicas Constructivas, S.L. (en constitución)

B70538095

IG107.2017.3.26

Babupe Restauración, S.L.

B94158011

IG107.2017.3.27

Abilleira Crespo, Iván

76932337M

IG107.2017.3.29

Blanco Morales, Alberto

78790504W

IG107.2017.3.30

Rivas Noal, Carlos

78809388A

IG107.2017.3.32

Díaz Silveira, Yolanda

78808143T

IG107.2017.3.33

Netun Solutions, S.L.

B27830512

IG107.2017.3.35

Marañón Oliva, Eloi

47153631C

IG107.2017.3.36

Castro Vázquez, Elisabet

76579390Q

IG107.2017.3.37

González Castaño, Ana María

33558847F

IG107.2017.3.38

Hostal Los Tres Países, S.L. (en constitución)

B27845056

IG107.2017.3.39

Villa Figueroa, Vanesa

53170548E

IG107.2017.3.40

Presas Calvo, Carlos

76824261Y

IG107.2017.3.41

Diforlab, S.L.

B27850841

IG107.2017.3.42

Atlántico Perforaciones, S.L.

B70537022

IG107.2017.3.43

Fogar Dental Galicia, S.L.U.

B70540281

IG107.2017.3.44

Rodríguez Lorenzo, Inmaculada

35585136L

IG107.2017.3.45

Entrepanas17, S.L.L.

B27848373

IG107.2017.3.47

Hostitalia Food, S.L.

B27840768

IG107.2017.3.48

García Queiroz, Suzeli

X8878924G

IG107.2017.3.49

Lucus Aventur, S.L.

B27484971

IG107.2017.3.50

Fernández Domínguez, Ana

52932245E

IG107.2017.3.52

Coidando de Vos, S.L.

B27489038

IG107.2017.3.53

Arenga Padel Club, S.L.

B27851260

IG107.2017.3.54

Borines López, José Luis

36163155W

IG107.2017.3.55

Buena Onda Estética, S.L.

B27851328

IG107.2017.3.57

Couto Picos, María Almudena

32670659X

IG107.2017.3.58

Bernárdez Fernández, Carlos

39455316N

IG107.2017.3.59

Vieitez Álvarez, María Isabel

28495315V

IG107.2017.3.60

Pereira Fernández, Diego

34991408J

IG107.2017.3.61

Visegar Frouxeira, S.L.

B70530746

IG107.2017.3.62

Castro Facal, José

33300873R

IG107.2017.3.64

Mitchell Marques Nogueira 92, S.L.

B27851294

IG107.2017.3.65

Dinamedia Preparación Deportiva, S.L.

B27852383

IG107.2017.3.66

Esenciasteam, S.L.

B27851195

IG107.2017.3.67

Blanco Tío, Alfonso

35484288A

IG107.2017.3.68

Gazpara Restauración, S.L.

B32480055

IG107.2017.3.69

Montes Novoa, Óscar

44447346F

IG107.2017.3.70

Cristalería Avenida, Soc. Coop. Galega

F94125945

IG107.2017.3.71

Centro Médico Redondela, S.L.

CFIC109900

IG107.2017.3.72

Merca Casalnova, S.L.

B94163094

IG107.2017.3.73

Caballero Gaete, Paula Marcela

X7324110J

IG107.2017.3.75

Portela Redondo, Sonia

76925731T

IG107.2017.3.76

Grelo Comunicaciones, S.L.

B70505490

IG107.2017.3.78

Méndez Misa, S.L.L. (en constitución)

CFIC109928

IG107.2017.3.79

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

IG107.2017.3.80

Lores Cores, Rubén

77416089K

IG107.2017.3.81

Barco Metal, S.A.

B32469041

IG107.2017.3.82

Asdega Consultoría Empresarial, S.L.

B70527478

IG107.2017.3.83

Tasende Leis, David Alberto

46906590E

IG107.2017.3.87

Díaz Bello, Simón

79334450K

IG107.2017.3.88

Luouren, S.L.

B27471846

IG107.2017.3.89

Vila Nicarane, S.L. (en constitución)

CFIC109905

IG107.2017.3.92

Pérez Domínguez, Esteban

36169899F

IG107.2017.3.94

Folgueiras Rodríguez, Iván

76579633Y

IG107.2017.3.95

Miguens Roo, Constantino

76966500J

IG107.2017.3.97

Hervella Rodríguez, Susana

76729408M