Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 16 de febreiro de 2018 Páx. 10503

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se modifica o anexo da Resolución do 6 xuño de 2017 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN541A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno; no artigo 25 do anexo I da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN541A), publicouse por medio da Resolución da Dirección Xeral de Enerxía e Minas do 6 de xuño de 2017 o extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde (DOG núm. 118, do 22 de xuño).

De acordo co artigo 17 do anexo I da Orde do 27 de xaneiro, varios concellos beneficiarios renunciaron á axuda concedida antes do peche da listaxe de agarda. Co crédito dispoñible e ata o seu esgotamento concedéronse as axudas aos concellos que estaban na dita listaxe.

Publícanse por medio desta resolución os beneficiarios definitivos das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 2017. No anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios e o importe das axudas. A listaxe inclúe os beneficiarios que renunciaron á subvención.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO
Subvencións concedidas

Expediente

Beneficiario

NIF

Contía da axuda (€)

IN541A 2017/03

Concello da Laracha

P1504200E

240.000,00

IN541A 2017/04

Concello de Silleda

P3605200I

20.849,89

IN541A 2017/01

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

239.150,11

IN541A 2017/05

Concello de Vilamarín

P3208800G

193.598,79