Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 27 de febreiro de 2018 Páx. 11866

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 26 de enero de 2018 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 29 de setembro de 2017 (publicado no BOE do 24 de octubre de 2017, por Resolución do secretario xeral de Universidades do 13 de octubre de 2017).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias pola Universidade de Santiago de Compostela, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Máster universitario en Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 4316196.

Rama de coñecemento: Ciencias.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

30

Optativas

30

Prácticas externas OB

18

Traballo fin de máster

12

Créditos totais

90

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Curso

Módulo

Estatística Aplicada

Obrigatoria

6

1º c

Materias obrigatorias

Nutrición Clínica

Obrigatoria

6

1º c

Percepción Sensorial e Gastronomía

Obrigatoria

6

1º c

Procesado non Térmico de Alimentos

Obrigatoria

6

1º c

Seguridade Alimentaria

Obrigatoria

6

1º c

Principios Xerais de Lexislación Alimentaria

Optativa

3

1º c

Materias optativas

Métodos Oficiais de Análise dos Alimentos

Optativa

3

1º c

Alimentos Transxénicos

Optativa

3

1º c

Calidade Microbiolóxica dos Alimentos

Optativa

3

1º c

Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos Mariños

Optativa

3

1º c

Tecnoloxías Innovadoras no Procesado e Mellora Nutricional dos Alimentos

Optativa

3

1º c

Biotecnoloxía dos Alimentos Fermentados

Optativa

3

1º c

Sistemas de Autocontrol da Hixiene. Autenticidade Alimentaria

Optativa

6

1º c

Xestión e Márketing de Empresas Alimentarias

Optativa

6

1º c

Técnicas Analíticas Avanzadas e Sistemas de Xestión da Calidade e da Seguridade Alimentarias

Optativa

6

1º c

Enxeñaría de Procesos e Deseño de Plantas na Industria Alimentaria

Optativa

6

1º c

Alimentación e Saúde

Optativa

3

1º c

Nutrición Funcional, Especial e Ergoxenética

Optativa

3

1º c

Envases Alimentarios

Optativa

3

1º c

Nutrición e Psicoloxía

Optativa

3

1º c

Biotoxinas en Alimentos

Optativa

3

1º c

Prácticas externas

Obrigatoria

18

2º c

Traballo fin de máster e prácticas externas

Traballo fin de máster

Obrigatoria

12

2º c