Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Mércores, 28 de febreiro de 2018 Páx. 12053

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria, destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 14, do 20 de xaneiro).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 13 da Orde do 30 de decembro de 2016, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria, destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia, procederase á publicación no Diario Oficial de Galicia da relación das entidades beneficiarias e os importes das axudas concedidas.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas en virtude da Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria, destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (DOG núm. 14, do 20 de xaneiro), por un importe total de 2.390.239,16 €, con cargo á aplicación orzamentaria 05.23.141A.781.0, nas contías e entidades beneficiarias que se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

Marta Fernández-Tapias Núñez
Directora xeral de Administración Local

ANEXO
Relación de axudas destinadas a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades
de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia, dentro
do Plan específico de acción comunitaria

Entidade beneficiaria

NIF

Importe subvención obras

Importe subvención equipamento

Importe subvención total

Asociación de mulleres rurais Clarexar de Palmés

G32174062

10.428,86

0,00

10.428,86

Asociación de veciños Santa Marta de Velle

G32033748

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños O Castelo

G32016016

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de augas de Paraños

G94099918

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de auga Mina do Ferreiro

G36154938

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Ceibe O Couto

G32128399

12.000,00

4.840,00

16.840,00

Traída de augas de Cotiño-Dornelas

V36238889

9.937,76

0,00

9.937,76

Asociación de veciños de Dornelas

G36122265

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Montes de Puxedo, Guende e A Cela

G32474066

12.000,00

4.996,00

16.996,00

Asociación de veciños Santa Eulalia

G27377852

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa Ana de Veigadaña

G36061398

0,00

4.950,00

4.950,00

Asociación de Veciños Vilar de Astres

G32110959

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación veciñal, cultural e deportiva Celado

G36117315

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociación de veciños de Puxedo

G32388738

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación medioambiental e sociocultural de veciños de Aldurfe

G27479765

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación rural de mulleres Estribela-Lourizán

G94103777

0,00

4.276,06

4.276,06

Asociación de veciños San Gregorio de Guillade

G36196913

11.962,34

4.852,10

16.814,44

Asociación de veciños Amigos do Río Mao

G32468126

11.999,99

4.999,84

16.999,83

Asociación de veciños A Capela

G36565992

0,00

4.980,00

4.980,00

Asociación de veciños San Salvador Padróns

G36544708

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños Nosa Terra de Pereiras

G36107332

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños San Miguel de Canedo

G32125668

11.804,64

3.902,25

15.706,89

Asociación de veciños de San Rafael

G36507275

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de augas Matalagartos-Peitieiros

H36765030

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa María de Louredo

G32138422

5.240,00

4.999,00

10.239,00

Asociación veciñal, cultural e deportiva San Xurxo de Saiáns

G36648988

11.785,40

4.464,60

16.250,00

Asociación de veciños de Paraños

G94035011

11.948,51

0,00

11.948,51

Comunidade de usuarios de Mougás-Porto

G36286367

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Paraños e San Martiño

G94051760

11.626,89

0,00

11.626,89

Asociación de veciños de Desenvolvemento Rural de Albergueira

G36425841

11.979,00

0,00

11.979,00

Comunidade de usuarios de augas da Igrexa

G94023926

0,00

3.109,57

3.109,57

Asociación de veciños de Soar

G36170090

11.800,77

0,00

11.800,77

Asociación de veciños de Soar

G36170090

0,00

3.468,06

3.468,06

Comunidade de usuarios de augas da Igrexa

G94023926

11.992,03

0,00

11.992,03

Comunidade de usuarios de augas dos Casás, O Tumbio e Bichicáns

V36792935

10.510,91

0,00

10.510,91

Asociación de veciños Os Choqueiros de Chorente

G27283837

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal Sandra Prego Rial

G15574312

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios do Pazo, A Ponte, A Aldea e A Chan de Taborda

V36181279

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Parderrubias

G36219996

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de mulleres rurais do Concello de Portas

G36236669

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de auga de consumo de Achas-O Freixo

G36482859

9.492,83

0,00

9.492,83

Asociación de veciños de Caxide

G32331795

12.000,00

4.875,43

16.875,43

Asociación de veciños de Lamas

G36580751

0,00

4.065,60

4.065,60

Asociación de veciños de Lamas

G36580751

11.906,40

0,00

11.906,40

Comunidade de usuarios de auga de Sorrego e Portopereiro

G94080280

11.970,53

0,00

11.970,53

Comunidade de usuarios de Estás

V36177194

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de San Miguel de Viladesuso

G36472025

0,00

3.999,05

3.999,05

Asociación de veciños de San Miguel de Viladesuso

G36472025

8.633,35

0,00

8.633,35

Comunidade de usuarios Vilachán

G36247781

6.916,43

0,00

6.916,43

Asociación de veciños O Castelo de Oirán

G27246628

11.991,10

0,00

11.991,10

Comunidade de usuarios de Sobrada

V36186823

11.594,20

0,00

11.594,20

Asociación Centro Cultural O Miño

V27013549

11.868,65

4.985,20

16.853,85

Comunidade de usuarios da traída de auga de Viladesuso

G36119204

11.629,92

0,00

11.629,92

Asociación veciñal A Muruxeira de Pedornes-Oia

G36472033

0,00

3.607,13

3.607,13

Asociación veciñal San Felipe de Valgos

G27487099

11.682,55

0,00

11.682,55

Asociación Terra de Acivros

G94001690

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal, sociocultural e deportiva Santa Uxía de Mougás

G36145290

0,00

513,50

513,50

Comunidade de usuarios de Loureza-Oia

V36211274

11.971,74

0,00

11.971,74

Asociación cultural e veciñal San Lourenzo de Brántega

G36340784

0,00

2.853,63

2.853,63

Comunidade de usuarios Vilachán do Monte

G36342343

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Rebordáns

G36119287

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal de Corrigatos

G36523223

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociación de veciños Viloudriz

G27461425

0,00

3.947,38

3.947,38

Asociación de veciños Malladoiro de Nerga

G36324952

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Palmás-A Costa (Domaio)

G36170066

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de augas de Chans

G36820215

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Vilar-Pedornes

G36209542

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios Meira de Abaixo

G36158004

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Chan do Bosque

G36101988

11.999,94

4.999,51

16.999,45

Asociación de mulleres rurais de Valeixe

G94117975

0,00

4.995,86

4.995,86

Comunidade de usuarios do Cerquido

V36149987

7.819,41

0,00

7.819,41

Comunidade de usuarios de San Cibrán

G36828804

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal de Santa María Maior

G27129907

12.000,00

801,59

12.801,59

Asociación de veciños de San Bartolomeu do Couto

G36539963

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Santiago de Anllo

G32035701

0,00

3.649,36

3.649,36

Comunidade de usuarios de Torneiros-O Porriño

V36148260

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Campos-Oia

V36263879

11.454,14

0,00

11.454,14

Asociación de mulleres rurais de Valeixe

G94117975

10.766,80

0,00

10.766,80

Asociación de veciños Portela

G32107286

0,00

2.380,00

2.380,00

Comunidade de usuarios de Chan, Casal e Orbenlle

V36173169

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños da parroquia de San Mamede da Canda

G32199580

11.999,99

0,00

11.999,99

Comunidade de usuarios da traída de augas da Cheira-Torroña

V36263895

9.205,68

0,00

9.205,68

Comunidade de usuarios de San Lourenzo

G36490019

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Fornelos e Caselas-O Rosal

V36214427

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios da auga de Vilaverde

G94002896

11.991,00

0,00

11.991,00

Asociación de veciños Río Móvese

G27484575

9.499,89

0,00

9.499,89

Asociación de veciños San Bartolomeu do Couto

G36539963

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios de Regueiro-Areas

H36395242

6.780,10

0,00

6.780,10

Asociación de veciños Campo da Rula de Sendelle

G15733694

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios da Toxeira

V36224178

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños sociocultural O Cachón

G15604564

11.432,50

3.741,90

15.174,40

Comunidade de usuarios de Vilameán

H36239077

9.307,93

0,00

9.307,93

Comunidade de usuarios de Carregal

V36149532

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Insua da parroquia de Lariño

G15209026

5.016,90

0,00

5.016,90

Asociación de veciños Val de Vilarmaior

G27247717

11.983,26

0,00

11.983,26

Comunidade de usuarios da Videira

G36296804

10.516,31

0,00

10.516,31

Comunidade de usuarios de Cristelos

G36191872

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa Isabel de Figueiras

G27325877

10.966,23

0,00

10.966,23

Comunidade de usuarios da traida de augas A Paxariña de Mougás

G36456515

4.771,53

0,00

4.771,53

Comunidade de usuarios da Portela

G36263911

6.756,18

0,00

6.756,18

Asociación de veciños Tabeirón de Baio

G15248974

4.070,30

0,00

4.070,30

Comunidade de usuarios Chaián de Arriba

G94043486

7.562,50

0,00

7.562,50

Comunidade de usuarios de Burgueira

V36272037

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios Forcadela-Tomiño

G36257699

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Santa Cruz de Lamas

G36319168

11.997,15

0,00

11.997,15

Comunidade traída de augas Pedornes-Oia

G36153252

11.296,56

0,00

11.296,56

Comunidade de usuarios de Figueiró

G36179349

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños San Lázaro de Mondoñedo

G27482181

11.676,50

5.000,00

16.676,50

Comunidade de augas Carballal primeira

V36297661

10.142,22

0,00

10.142,22

Asociación de mulleres rurais San Miguel de Lores

G36147916

0,00

1.675,40

1.675,40

Comunidade de usuarios de Santradán-Uveiras

G36220457

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Roublin, Casal e Casalmorto

G36141281

4.405,21

0,00

4.405,21

Comunidade de usuarios de Pousada

G36389872

11.953,75

0,00

11.953,75

Asociación veciñal e cultural Gueimonde

G27481498

3.514,38

1.082,28

4.596,66

Asociación de veciños Sociedade Agrícola Unión e Progreso

G15137441

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios Tortoreos de Liñares

V36243566

12.000,00

0,00

12.000,00

Convenio de usuarios de Fraga da Barcia

G94063518

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Bouzón-Piñeiro

V94028537

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Carballo da Armada

G36249225

0,00

2.859,23

2.859,23

Comunidade de usuarios de Torrón-Sobrada

G36171957

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Aboal

G36571420

11.952,80

0,00

11.952,80

Asociación de veciños do pobo de Lobaces

G32249849

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios de Luneda-Sardiñeira

V36289379

9.886,35

0,00

9.886,35

Comunidade de usuarios San Xoán de Cabeiro

V36132868

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños do Igrexario do Hío-A Fontenova

G36580207

11.964,48

0,00

11.964,48

Asociación de veciños Santa Ouxea de Lobás

G32146292

11.979,00

0,00

11.979,00

Asociación de veciños A Fonte de Gomariz

G32474975

0,00

4.924,70

4.924,70

Comunidade de usuarios de Fonteliña

G27734235

11.699,05

0,00

11.699,05

Comunidade de usuarios de Pinzás

V36287258

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños San Tomé de Madarnás

G32106205

2.980,98

0,00

2.980,98

Asociación de veciños de Martiñán

G32397309

11.886,37

0,00

11.886,37

Comunidade de usuarios da Malata

G15613433

2.814,65

0,00

2.814,65

Asociación veciñal de Chacente

G94095270

11.860,07

0,00

11.860,07

Asociación veciñal e cultural de San Lourenzo de Liñares

G94117231

9.352,89

0,00

9.352,89

Asociación de veciños Rúa Candelaria

G27376037

11.940,09

0,00

11.940,09

Asociación de mulleres rurais Amuga, A Fanega

G27487206

0,00

4.985,09

4.985,09

Asociación de mulleres rurais Amuga, A Fanega

G27487206

11.991,56

0,00

11.991,56

Asociación veciñal, cultural e deportiva O Cancelón

G94060845

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Mosteiro-Tomiño

V36324630

9.111,68

0,00

9.111,68

Asociación veciñal, cultural e deportiva O Cancelón

G94060845

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios de Campo

G36310381

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Peizal Outeiro

G27241918

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Peizal Outeiro

G27241918

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios de auga de Cepeda

G36530905

9.773,17

5.000,00

14.773,17

Comunidade de usuarios de auga das Barreiras e Cernadas

V36137222

11.969,32

0,00

11.969,32

Asociación de veciños Virxe da O

G32154734

9.175,38

5.000,00

14.175,38

Comunidade de augas San Xurxo de Mosende

E36113389

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Ponte Soldón

G27481910

4.573,80

0,00

4.573,80

Asociación de veciños de San Román de Vilaestrofe

G27124585

11.965,69

0,00

11.965,69

Comunidade de usuarios de augas de Tabagón-Eiras

G36114908

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Vilasobroso

G36153518

11.808,60

0,00

11.808,60

Asociación de veciños de Caneda-Fontealbar

G27479419

11.470,80

0,00

11.470,80

Asociación de mulleres rurais As Espalladoras

G27309517

11.983,36

0,00

11.983,36

Asociación de veciños Xurde de Caldebarcos

G15394695

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños das Regas Carballido

G27114149

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Candeán Rabadeira

G36751352

11.146,44

0,00

11.146,44

Comunidade de usuarios de auga Rega do Foxo

G36329647

11.998,92

0,00

11.998,92

Asociacion veciñal cultural Virgen del Rosario de Torroña

G94009545

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociacion veciñal cultural Virgen del Rosario de Torroña

G94009545

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Meira de Arriba

G36152486

10.731,36

0,00

10.731,36

Comunidade de usuarios de Mosteiro-Budiño

V36305381

11.740,36

0,00

11.740,36

Comunidade de usuarios traída de Negros

G36346344

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Vide

G36274116

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños San Benito

G94150844

11.999,99

0,00

11.999,99

Asociación de veciños Santo André de Masma

G27240811

10.616,19

0,00

10.616,19

Comunidade de usuarios de Ribadetea

V36263853

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa Mariña de Sequeiros

G27393180

4.991,25

0,00

4.991,25

Asociación de veciños Vila das Neves de Grixoa

G32472474

9.783,00

0,00

9.783,00

Comunidade de usuarios dos Castros

G36141497

11.758,05

0,00

11.758,05

Asociación de veciños de Guláns

G36341741

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de San Miguel e Pías

G36146314

11.035,68

0,00

11.035,68

Asociación de mulleres rurais Amurusa

G15901176

0,00

2.559,99

2.559,99

Comunidade de usuarios de Cerdedelo

V36326924

5.104,75

0,00

5.104,75

Asociación de veciños Mourisca do Concello de Viana do Bolo

G32444721

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios da Camba

G36568509

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociación de veciños de Sabucedo

G36164697

11.068,56

0,00

11.068,56

Comunidade de usuarios de auga da Costa-Cabanelas

V36578953

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Santa Baia de Donas

G36715985

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Fonte do Ouro

G27244995

0,00

894,23

894,23

Comunidade de usuarios de San Xián

V36220978

0,00

616,58

616,58

Comunidade de usuarios de Enxerto-Campiño, Castro Rocha

G94023710

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios Augas da Riña

V36495711

11.904,15

0,00

11.904,15

Asociación de veciños San Nicolás

G27392042

11.877,36

0,00

11.877,36

Comunidade de usuarios de augas de Novas

V36213304

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Montecastelo

G36535144

7.507,32

0,00

7.507,32

Comunidade de usuarios de Amorín-Tomiño

G36192276

8.866,88

0,00

8.866,88

Asociación de veciños de Barosela

G94035433

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Paraños

G36265908

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios traída de augas Cima, Valiñas e Devesa

G36341121

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños sociocultural San Pedro Fiz

G27381664

0,00

3.076,00

3.076,00

Comunidade de usuarios de auga A Feira

G36175057

11.802,34

0,00

11.802,34

Comunidade de usuarios do barrio de Cillarga

G36167773

9.240,77

0,00

9.240,77

Comunidade de usuarios A Mina

G36340040

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños da parroquia de Lindín

G27244805

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal cultural e deportiva Alameda

G94145844

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios San Bartolomeu

G36254043

10.000,00

0,00

10.000,00

Comunidade de usuarios Parada e Rocha

V36274009

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal cultural e deportiva A Xolda

G70459623

6.403,48

3.874,88

10.278,36

Asociación de veciños San Xurxo de Ribadetea

G36408631

6.400,90

5.000,00

11.400,90

Asociación de veciños Santa Cruz de Vilán

G36377703

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios traída de augas de San Pedro de Batalláns

G36271385

11.833,07

0,00

11.833,07

Asociación de veciños de Esperante

G27109131

4.797,65

0,00

4.797,65

Asociación de mulleres de Gargamala

G36596328

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociación veciñal Heroes de Pontesampaio

G36121648

0,00

2.892,80

2.892,80

Asociación de veciños de Cadeiras. Pinol-Sober

G27261163

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal cultural e deportiva Alameda

G94145844

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal Rabo de Galo

G32104564

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios de auga traída de San Cibrán-sur

G36139517

11.346,17

0,00

11.346,17

Comunidade de usuarios de augas de Porto do Lombo e A Cerdeira

G94010956

5.979,22

0,00

5.979,22

Comunidade de augas da Serra Seca

G36582161

5.552,69

0,00

5.552,69

Comunidade de usuarios de Randufe, Lisoiros e Formigos

G36502011

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de auga de consumo de Ferroño

G94065083

1.570,08

0,00

1.570,08

Asociación de veciños da parroquia do Carme

G27401884

11.679,52

0,00

11.679,52

Asociación de mulleres rurais San Pedro

G32375909

0,00

1.254,99

1.254,99

Comunidade de usuarios da auga Fonte dos Bidos

G94077146

11.192,50

0,00

11.192,50

Comunidade de usuarios de Castro Barreiro

G36148252

11.314,88

0,00

11.314,88

Comunidade de usuarios de Goián

G36464006

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas Santos Justo y Pastor

V36351724

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de santo Estevo de Budiño

V36114445

11.958,10

4.808,54

16.766,64

Asociación de veciños de Fozara

G36350999

11.999,27

0,00

11.999,27

Asociación de veciños Vilapedre

G27454487

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios de auga de Fozara

V36137230

10.679,22

0,00

10.679,22

Comunidade de usuarios de Ferreiros

G27330356

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios da traída de augas do barrio de San Lourenzo de Parada de Achas

V36556330

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Coiro

G94007846

10.102,97

0,00

10.102,97

Asociación de mulleres rurais Santa María de Macendo

G32233017

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociación de veciños de San Xián do Campo

G27418433

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Carlasca

G32108896

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal cultural deportiva de Bóveda

G32024812

9.730,82

0,00

9.730,82

Comunidade de usuarios de Guillade de Arriba

G36366888

12.000,00

2.666,66

14.666,66

Asociación de veciños de San Cibrao de Armental-Pitón

G32400459

12.000,00

1.400,00

13.400,00