Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Martes, 6 de marzo de 2018 Páx. 12901

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 17 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo en conta o disposto no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas coa expresión da convocatoria, o programa, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Así, de conformidade coa normativa indicada, procedese a seguinte publicación:

Convocatoria: Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.

Programa/s: Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís de ámbito provincial ou inferior, cuxa resolución corresponde á xefa territorial da Consellería Política Social.

Crédito orzamentario: cincocentos corenta e cinco mil cento sesenta e un euros con cincuenta e sete céntimos (545.161,57 €), dos que setenta e catro mil cento sesenta e tres euros (74.163,00 €) corresponden á provincia da Coruña.

Aplicación orzamentaria: 12 05 313A 481.0.

Código de proxecto: 2015 00528.

Finalidade: fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.

Entidades beneficiarias e contía: as entidades beneficiarias, de ámbito provincial ou inferior, e o importe concedido relaciónanse no anexo á resolución.

A Coruña, 19 de febreiro de 2018

Mª Francisca Gómez Santos
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Número de expediente

Proxecto

CIF

Entidade beneficiaria

Importe subvención concedida

2017/001-1

Chiu (cultivos hidropónicos urbanos)

G15059876

Asociación EFA Fonteboa

5.000,00 €

2017/002-1

Downízate. Ocio inclusivo para concienciar

G15731466

Asociación Down Coruña

5.000,00 €

2017/005-1

Actividades xuvenís 2017

G15223936

Agrupación Folklórica Santiaguiños

5.000,00 €

2017/006-1

Axóuxere de lecer alternativo

G15456700

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

1.630,00 €

2017/007-1

Coeducación e igualdade na xuventude

G15404403

Agrupación Xuvenil Brigantium

5.000,00 €

2017/008-1

Scout? Naturalmente!

G15101686

Grupo Scout Guía Vasco da Ponte 636

4.210,00 €

2017/009-1

Xovín

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

5.000,00 €

2017/010-1

Scouts coa reciclaxe

G15065451

Asociación Diocesana de Escutismo de Santiago de Compostela

3.750,00 €

2017/011-1

Naturalmente aventura

G15409063

Escola de Tempo Libre Néboa

4.350,00 €

2017/012-1

Natureza

G70250428

Grupo Scout Chan 292

4.200,00 €

2017/015-1

Rural Xove 2017

G70180807

Asociación Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

5.000,00 €

2017/017-1

O teu tapón conta

G15071566

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

4.995,00 €

2017/018-1

Integraxove 2017

G15973357

Asociación Xuvenil Integrados

4.900,00 €

2017/019-1

Ocio e lecer educativo nas persoas con diversidade funcional da Costa da Morte

G15173263

Asociación Integro de persoas con diversidade funcional da Costa da Morte

5.000,00 €

2017/021-1

Bota a lingua a paser

G70471479

Asociación Eu Son Mazaricos

5.000,00 €

2017/022-1

Destruíndo barreiras

G70283353

Asociación Grupo Scout Semente

5.000,00 €