Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 8 de marzo de 2018 Páx. 13751

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ORDE do 23 de febreiro de 2018, pola que se modifica a Orde do 22 de decembro de 2015, pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa.

A Comisión Bilateral de Vivenda acordou, na súa reunión do día 17 de decembro de 2010 a declaración da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago.

Mediante a Orde do 22 de decembro de 2015 (DOG núm. 246, do 28 de decembro), da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, abriuse o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se estableceron as bases reguladoras das subvencións deste programa. No seu anexo I recóllese a relación de concellos e parroquias que comprende o trazado das rutas do Camiño incluídas na devandita área de rehabilitación integral.

Con esta orde preténdese actualizar a lista de parroquias contidas no anexo I da citada Orde do 22 de decembro de 2015, con base nos informes da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

En consecuencia e de conformidade co establecido nos artigos 11 e 13 do Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal 2013-2016,

ACORDO:

Artigo 1. Modificación da Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa

Modifícase a Orde do 22 de decembro de 2015, pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016, e se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa, nos termos que se recollen a seguir:

Único. O anexo I da Orde do 22 de decembro de 2015 substitúese polo anexo I desta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2018

Ethel María Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda

ANEXO I

Traxecto

Provincia

Concello

Parroquia afectada

Ámbito específico

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

Elviña (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

Oza (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Cos (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Cullergondo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Folgoso (Santa Dorotea)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Leiro (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Limiñón (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Meangos (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Montouto (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Presedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Sarandós (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Vilacoba (Santo Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Viós (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Vizoño (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Agrón (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Ames (San Tomé)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Covas (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Lens (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Transmonte (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Ames

Biduído (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Boente (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Burres (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Castañeda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Dodro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Figueroa (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Lema (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Rendal (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

A Mella (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Oíns (San Cosme)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

San Martiño de Calvos de Sobrecamiño

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Santo Estevo de Campos

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Viladavil (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Betanzos

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Requián (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Tiobre (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Andavao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Boimil (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Boimorto (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Brates (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Cardeiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Mercurín (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Os Ánxeles (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Sendelle (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Boqueixón

Lestedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Boqueixón

Sergude (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Cabanas (San Andrés)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Irís (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Laraxe (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Porto (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

Anceis (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

O Temple

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

Sigrás (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Beira (Santa Martiña)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Cañas (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Sergude (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Tabeiao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Ameixenda (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Pereiriña (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Toba (Santo Adrán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Brens (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Cee (Santa María da Xunqueira)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Lires (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Corcubión

Corcubión (San Marcos)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Corcubión

Redonda (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Almeiras (San Xián)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Culleredo (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

O Burgo (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Rutis (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Dodro

Dodro (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Buxantes (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Dumbría (Santa Eulalia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

O Ézaro (Santa Uxía)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Olveira (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Olveiroa (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Salgueiros (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Barallobre (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Fene (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Magalofes (San Xurxo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Perlío (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Ferrol

Ferrol

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Duio (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Duio (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Fisterra (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Sardiñeiro (San Juan)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Corzón (San Cristobo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Maroñas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Mazaricos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Os Vaos (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Barreiro (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Campos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Furelos (San Juan)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Meire (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Melide (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Melide (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

O Leboreiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Vitiriz (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Abeancos (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Melide (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Os Ánxeles (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Mesía

Bruma (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Castro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Leiro (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Miño (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Vilanova (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Bardullas (San Juan)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Buitrón (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Caberta (San Félix)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Coucieiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Frixe (Santa Leocadia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Moraime (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Morquitián (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Muxía (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Nemiña (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Ozón (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Touriñán (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Vilastose (San Cibrán)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Nsa. Señora dos Desamparados)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Santa Rita)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Neda

Neda (San Nicolás)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Neda

Neda (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

A Pena (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Aro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Broño (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Bugallido (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Gonte (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Landeira (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Logrosa (Santo Eleuterio)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Negreira

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Portor (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Zas (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Arca (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Castrofeito (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Cerceda (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Ferreiros (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Ferreiros (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Pereira (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

O Pino (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

O Pino

Gonzar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

O Pino

Medín (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Ardemil (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Buscás (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Leira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Montaos (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Pereira (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Poulo (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

Deixebre (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

Gándara (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

Oroso (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Paderne

Souto (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Paderne

Viñas (San Pantaleón)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Cruces (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Iria Flavia (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Padrón (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Andrade (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Breamo (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Pontedeume (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Vilar (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Rois

Ribasar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santa Comba

Fontecada (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

Marrozos (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

O Eixo (San Cristovo)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Conxo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Figueiras (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Laraño (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

San Paio (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Vidán (Divino Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Villestro (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Aríns (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Bando (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

A Sabugueira (San Paio)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago (San Lázaro)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

A Barciela (Santo André)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

A Enfesta (San Cristovo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Marantes (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago (San Caetano)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Conxo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Laraño (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Vidán (Divino Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

A Ciadella (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

A Porta (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Carelle (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Codeoso (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Cumbraos (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Folgoso (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Grixalba (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Nogueira (San Xurxo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Roade (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Teo

Calo (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

A Coruña

Toques

Santa Mariña de Brañas

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Mangoeiro (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Oleiros (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Vilamor (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Vilouriz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

A Ponte Ulla (Santa María Madalena)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

Ribadulla (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

Sales (San Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

Sales (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

Vilanova (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Vilasantar

Présaras (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Vilasantar

Vilariño (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Bastida (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Fonsagrada (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Pobra de Burón (Santa Mª Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Bruicedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Cuíñas (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Fonfría (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Monteseiro (San Bartolo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

O Padrón (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Pacios (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Paradavella (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

San Martín de Suarna (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Vieiro (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Abadín (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Candia (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Castromaior (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Fanoi (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Fraiás (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Galgao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Quende (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Romariz (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

As Nogais

Nullán (San Cosme)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Degolada (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Esperela (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Fontaneira (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Lastra (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

Cabarcos (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

San Xusto de Cabarcos (San Xusto)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

Vilamartín Pequeno (San Xoán Degolado)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

Baamonde (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

Bóveda (Santalla)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

San Martiño de Pacios

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

A Frairía (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Bolaño (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Moreira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Paderne (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Recesende (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

San Miguel do Camiño (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Souto de Torres (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Soutomerille (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilabade (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilalle (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilariño (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Anafreita (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Anxeriz (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Carballo (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Miraz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Nodar (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Seixón (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Silvela (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Friol

Pacio (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

As Negradas (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Maríz (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Parga (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Pígara (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Roca (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

San Breixo de Parga (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Santa Locaia de Parga

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Vilar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Guntín

San Romao da Retorta

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Guntín

Santa Cruz da Retorta

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

Lourenzá (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

San Tomé de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

San Xurxo de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

Santo Adrao de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Alto (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Bacurín (San Miguel)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Bascuas (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Burgo (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Carballido (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Gondar (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Lugo

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Mera (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

O Veral (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Orbazai (San Miguel)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Pedreda (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Poutomillos (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Prógalo (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Romeán (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Lindín (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Mondoñedo (Nosa Señora do Carme)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

O Carme (Nosa Señora do Carme)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Os Remedios (Nosa Señora dos Remedios)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

San Vicente de Trigás

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Santiago de Mondoñedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Sasdónigas (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Vilamor (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Monterroso

Ligonde (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Monterroso

Salgueiros (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Fontecuberta (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Lestedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Meixide (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

O Carballal (San Sebastián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

O Mato (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Orosa (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Palas de Rei (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

San Xiao do Camiño (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Vilar de Donas (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

Augas Santas (San Xurxo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

Merlán (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

San Martiño de Ferreira de Negral

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

A Laxe (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

As Cortes (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Ferreiros (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Francos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Loio (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Fonfría (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Hospital (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Liñares (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Louzarela (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

O Cebreiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Padornelo (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Veiga de Forcas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Caborrecelle (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Castromaior (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Cortapezas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Gonzar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Narón (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Nespereira (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Portomarín (San Nicolao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

San Mamede de Belaz (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

San Mamede do Río (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Vedro (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Arante (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Cedofeita (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Covelas (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Ove (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Ribadeo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Vilaselán

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Castroncán (Santa Marta)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Estraxiz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Formigueiros (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Frollais (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Loureiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Lousada (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Montán (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Pascais (Santalla)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Reiriz (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Renche (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Romelle (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Samos (Santa Xertrude)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Cristovo do Real (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Mamede de Couto (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Martiño do Real (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Xil de Carballo (San Xil)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Teibilide (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Zoo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

A Pinza (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Barbadelo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Belante (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Biville (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Calvor (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Castelo dos Infantes (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Farbán (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Fontao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Lier (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Louseiro (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Maside (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Meixente (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

O Camiño (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Ortoá (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Sarria

Trazado do Camiño

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Vilar de Sarria (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

A Ría de Abres (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Sante (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Trabada (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Valboa (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

A Balsa (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Lamas do Biduedo (Santo Isidro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Triacastela (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Vilavella (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

A Torre (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Alba (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Boizán (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Carballido (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Corvelle (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Goiriz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Insua (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Mourence (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Sancovade (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Vilalba (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

A Gudiña (San Martiño e San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Carracedo da Serra (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

O Canizo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Parada da Serra (San Lucas)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Pentes (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

A Canda

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

A Vilavella (Santa María da Cabeza)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

O Pereiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Allariz (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Allariz (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Augas Santas (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Coedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Folgoso (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Meire (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Os Espiñeiros (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Torneiros (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Amoeiro

Bóveda (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Amoeiro

Rouzós (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Baños de Molgas

Cantoña (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Baños de Molgas

Coucieiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Campobecerros (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Nocedo do Val (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Parada da Serra (San Lucas)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Portocamba (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Coles

Cambeo (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Coles

Gustei (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Cualedro

Atás (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Cualedro

Rebordondo (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

A Alberguería (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Laza (San Juan)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Matamá (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

O Castro de Laza (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Retorta (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Trez (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Albarellos (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Estevesiños (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Infesta (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Monterrei (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Vences (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Oímbra

Rabal (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Ourense

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Rairo

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Seixalbo

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Beiro (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Cudeiro (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Tramo saída Ourense cara a Santiago

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Vilar de Astrés (Purísima Concepción)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Paderne de Allariz

Cantoña (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Paderne de Allariz

Coucieiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

A Canda (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Barrán (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Carballeda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Desterro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Fumaces e A Trepa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

O Navallo (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Riós (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Trasestrada (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

San Cibrao das Viñas

Noalla (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

San Cibrao das Viñas

Santa Cruz da Rabeda (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Castrelo (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Cea (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Covas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Mandrás (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Pereda (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Souto (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Vilaseco (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Viña (San Román)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Couso de Limia (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Piñeira de Arcos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Sandiás (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sarreaus

Codosedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sarreaus

Paradiña (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Taboadela

Santiago da Rábeda (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Abavides (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Lobaces (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Trasmiras (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Vila de Rei (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Zos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

A Rasela (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Ábedes (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Cabreiroá (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Feces de Abaixo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Mandín (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Mourazos (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Pazos (San Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Queirugás (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Tamagos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Tamaguelos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Verín

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Boimorto (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Sobreira (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Tamallancos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Bóveda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Padreda (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio (San Pedro Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilardevós

Fumaces e A Trepa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilariño de Conso

Veigas de Camba

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xinzo de Limia

Boado (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

A Abeleda (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Armariz (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Bobadela A Pinta (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Sobradelo (San Román)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía (Santa María a Real)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Arnois (San Xiao P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Castro (San Miguel P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Loimil (Santa María P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Oca (Santo Estevo P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Orazo (San Pedro A.)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Agudelo (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Barro (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Barro Perdecanai (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Portela (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Arcos da Condesa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Bemil (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Caldas de Reis (San Tomé e Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Caldas de Reis (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Carracedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

San Clemente de Cesar (San Clemente)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Santo André de Cesar (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Maceiras (San Remigio A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

O Castro (San Salvador P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Sanguiñedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Bidueiros (Santa María P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Bendoiro (San Miguel P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Botos (San Xoán P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Catasós (Santiago A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Donsión (Santa Baia A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Filgueira (Santa María A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Moneixas (San Adrián P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Prado (San Martiño A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Soutolongo (Santa María P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Vilanova (San Xoán P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Xesta (San Pedro Félix A.)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Guizán (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Louredo (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Mos (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Petelos (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Sanguiñeda (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Torroso (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

Atios (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

O Porriño (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

San Salvador de Budiño (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontecesures

Pontecesures (San Xulián)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

A Canicouva (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

A Virxe do Camiño (Virxe do Camiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Alba (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Cerponzóns (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Lérez (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Ponte Sampaio (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Salcedo (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Tomeza (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Portas

Briallos (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Cedeira (Santo André)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Cesantes (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

O Viso (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Quintela (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Redondela (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Saxamonde (San Román)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Vilar de Infesta (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Chapa (San Cibrao A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Cira (Santa Baia A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Dornelas (San Martín P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Lamela (San Miguel A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Magaride (San Pedro Fiz A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Manduas (San Tirso P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Negreiros (San Martín P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Piñeiro (San Xiao P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Rellas (San Martín P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Siador (San Miguel A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Silleda (Santa Baia P.)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Taboada (Santiago P.)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Soutomaior

Arcade (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Randufe (Santa María da Guía)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Rebordáns (San Bartolomeu)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Ribadelouro (Santa Comba)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Tui (O Sagrario)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Setecoros (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Valga (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Xanza (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Figueirido (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Santa Comba de Bértola (Santa Comba)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Vilaboa (San Martiño)

Trazado do Camiño

Nota: Consideraranse dentro do ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago as parroquias por que discorren os diferentes camiños coas seguintes excepcións:

a) Non se inclúen as vivendas ou edificios situados dentro do ámbito doutras áreas de rehabilitación integral xa declaradas pola Xunta de Galicia.

b) Nas conexións coas cidades e vilas importantes, o ámbito limítase ao trazado do camiño exclusivamente.