Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 13 de marzo de 2018 Páx. 15151

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se anuncia a licitación da contratación da subministración sucesiva de ácido hialurónico (expediente MS-EIV1-18-008).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: avenida das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: 36211 Vigo.

4º. Teléfono: 986 21 92 33.

5º. Telefax: 986 21 91 50.

6º. Correo electrónico: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data límite de presentación das ofertas, todo os días laborables, das 9.00 ás 14.00 horas.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: subministración sucesiva de ácido hialurónico para tratamento da dor asociada a osteoartrite en grandes e pequenas articulacións.

c) División por lotes: si, dous (2) lotes.

d) Lugar de entrega: véxase o número 14 da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas.

e) Prazo de execución: dous (2) anos.

f) Admisión de prórroga: si.

g) CPV: 33000000-0.

3. Tramitación, procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: os especificados no número 11 da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado do contrato: 294.240,00 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 122.600,00 €. IVE: 12.600,00 €. Importe total: 134.860,00 €.

6. Garantías exixidas:

Provisional: non.

Definitiva: 5 % do orzamento base da licitación do lote adxudicado, excluído o IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non procede.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional, de ser o caso: véxanse os números 16 e 17 da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: 9.4.2018.

b) Modalidade de presentación: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral do Hospital Nicolás Peña.

2º. Domicilio: avenida das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36211.

4º. Enderezo electrónico: chuvi.contratación.administrativa@sergas.es

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: apertura pública dos sobres B e C.

b) Enderezo: sala de xuntas Hospital Nicolás Peña. Avenida das Camelias, nº 109.

c) Localidade e código postal: Vigo 36211.

d) Data e hora: publicaranse no perfil do contratante www.sergas.es

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario. Véxase o número 26 da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 27.2.2018.

Vigo, 27 de febreiro de 2018

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Vigo