Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 6 de abril de 2018 Páx. 19032

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 14 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente IN407A 2017/4-0.

O 16.10.2017 a empresa Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U., presentou a solicitude de autorizacións administrativas previa e de construción, declaración de impacto ambiental, aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica denominada liña colectora Ludrio eixo norte: 132 kV. Parque eólico Pastoriza-Rodeiro/subestación de interconexión Ludrio 132/400 kV, nos concellos de Castro de Rei e A Pastoriza (Lugo).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, intentada esta, non se puidese practicar, a notificación farase por medio dun anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE). Sen prexuízo do anterior, e en virtude do citado artigo, este anuncio publicarase tamén no Diario Oficial de Galicia.

Polo anterior, mediante o presente anuncio emprázanse os interesados que figuran no anexo para seren notificados por comparecencia, por seren estes descoñecidos ou por non ter sido posible practicar a notificación.

As persoas interesadas ou os seus representantes legais deberán comparecer no prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na sede da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, situada no Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, 4º andar, en Santiago de Compostela, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. Transcorrido este prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A eficacia deste anuncio queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Concello

Nº predio

Referencia catastral

Polígono

Parcela

Interesado

A Pastoriza

40

27044A03500195

35

195

Amable Iglesias Iglesias

Castro de Rei

200

27010F00200276

2

276

Amandino Carrera Irimia

Castro de Rei

201

27010F00200277

2

277

Amandino Carrera Irimia

Castro de Rei

178

27010F00320529

3

20529

Amor Leal Lage

Castro de Rei

182

27010F00210430

2

10430

Amor Leal Lage

A Pastoriza

3

27044M00300136

3

136

Angélica Iglesias Iglesias

A Pastoriza

40

27044A03500195

35

195

Antonio Iglesias Cabado

Castro de Rei

87

27010J00100094

1

94

Antonio Paredes Alamos

Castro de Rei

129

27010E00501102

5

1102

Asunción Andión

Castro de Rei

225

27010F00100142

1

142

Asunción Rouco García

Castro de Rei

19

27010H00320068

3

20068

Descoñecido

Castro de Rei

51

27010G00400278

4

278

Descoñecido

Castro de Rei

55

27010G00310156

3

10156

Descoñecido

Castro de Rei

76

27010J00200202

2

202

Descoñecido

Castro de Rei

94

27010A10200082

102

82

Descoñecido

Castro de Rei

97

27010A10100005

101

5

Descoñecido

Castro de Rei

100

27010A08500047

85

47

Descoñecido

Castro de Rei

101

27010A08500005

85

5

Descoñecido

Castro de Rei

113

27010A08500029

85

29

Descoñecido

Castro de Rei

132

27010E00501116

5

1116

Descoñecido

Castro de Rei

183

27010F00220430

2

20430

Descoñecido

Castro de Rei

222

27010F00100139

1

139

Descoñecido

Castro de Rei

240

27010B00400067

4

67

Descoñecido

Castro de Rei

241

27010B00400064

4

64

Descoñecido

Castro de Rei

244

27010B00400058

4

58

Descoñecido

A Pastoriza

22

27044M00300079

3

79

Descoñecido

A Pastoriza

64

27044A02700022

27

22

Ernesto López Paz

Castro de Rei

213

27010F00100147

1

147

Fidelina Alonso Veiga

A Pastoriza

64

27044A02700022

27

22

Francisca López Paz

Castro de Rei

253

27010B00400037

4

37

Francisco Nieto Fernández

Castro de Rei

262

27010B00400009

4

9

Francisco Nieto Fernández

A Pastoriza

55

27044A02700068

27

68

Germán Braña Cabado

Castro de Rei

72

27010J00200259

2

259

Gonzalo Pérez García

A Pastoriza

8

27044M00300121

3

121

Hdos. Manuel Anllo Eiras

Castro de Rei

84

27010J00100097

1

67

Hermindo Folgueira

Castro de Rei

88

27010J00100092

1

92

José Luis González Regueiro

A Pastoriza

19

27044M00300080

3

80

Josefa Calaza Penedo

A Pastoriza

12

27044M00300109

3

109

Justo Rigueiro Darriba

Castro de Rei

71

27010J00200258

2

258

Maderas Balseiro

Castro de Rei

163

27010C00500007

5

7

Manuel Novo

Castro de Rei

162

27010C00500008

5

8

Manuel Penelas Rego

Castro de Rei

147

27010C00300102

3

102

María Asunción Andión

Castro de Rei

150

27010C00300111

3

111

María Asunción Andión

Castro de Rei

157

27010C00300118

3

118

María Asunción Andión

Castro de Rei

149

27010E00500948

5

948

María Josefa Andión Andión

A Pastoriza

7

27044M00300124

3

124

María Josefa Iglesias Folgueira

A Pastoriza

33

27044A03500242

35

242

Manuel Francisco Basanta Braña

A Pastoriza

34

27044A03500243

35

243

Manuel Francisco Basanta Braña

Castro de Rei

67

27010G00300189

3

189

Ofelia Ferreiro Carballido

Castro de Rei

62

27010G00300172

3

172

Rubén Crecente Pérez

Castro de Rei

116

27010A08500025

85

25

Videlina Díaz