Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 6 de abril de 2018 Páx. 18970

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se lles dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 2 de maio de 2017 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 21 da Orde do 2 de maio de 2017, pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, resólvese proceder á publicación das subvencións concedidas que se indican no anexo desta resolución.

Obxecto: establecer as bases reguladoras que rexerán os procedementos de concesión de axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixido á mocidade para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

Finalidade: reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/das mozos/as inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil non ocupados/as e non integrados/as nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación e á adquisición de experiencia profesional necesaria para a súa incorporación ao mercado de traballo dunha maneira duradeira no tempo, ao tempo que se apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros que aumentan a empregabilidade da mocidade.

Estas axudas outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación.

Beneficiarios/as: as persoas e entidades beneficiarias desta axuda varían en función do procedemento de que se trate:

BS324A. Mozos e mozas individualmente.

BS324B. Entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domicilio social en Galicia, que desenvolvan actividades no eido da xuventude.

BS324C. Concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia validamente constituídas, así como as entidades resultantes da fusión de municipios a que se refire a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Destinatarios da mobilidade transnacional xuvenil: mozos e mozas inscritos no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Norma reguladora: Orde do 2 de maio de 2017 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 92, do 15 de maio).

Financiamento e aplicación orzamentaria: estas axudas están cofinanciadas pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 91,89 %.

A distribución inicial de créditos fíxase do seguinte xeito:

BS324A: 676.515,40 € con cargo á aplicación 12.05.313A.480.0.

BS324B: 1.000.000,00 € con cargo á aplicación 12.05.313A.481.0.

BS324C: 500.000,00 € con cargo á aplicación 12.05.313A.460.0.

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2018

Cecilia Vázquez Suárez
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Subvencións concedidas programa Galeuropa 2017

A) Procedemento BS324A: 676.515,40 €.

Aplicación 12.05.313A.480.0.

(*) Renunciaron ou perderon o dereito á axuda.

Mozos e mozas individualmente

Apelidos e nome

Contía

Costas Díaz, Hugo

3.636,00

Campos Sampayo, Alba

2.534,00

Álvarez Anta, Raúl

3.486,00

Martín Dopico, Jorge

2.534,00

López García, Soraya

3.280,10

Ponte Balado, Mateo

3.624,00

López Sanesteban, Ana María

5.291,00

Amor Pérez, Eva María

3.636,00

Calvo Domínguez, Rocío

4.529,00

Villar Pérez, Emma

3.774,00

Martínez Veiga, Silvia

3.636,00

González Boyero, David

3.769,00

Moirón López, Héctor

3.774,00

González Cruz, Antonio

3.486,00

Pérez Orosa, Laura

4.391,00 (*)

Villares Naveira, Javier Ignacio

5.441,00

Núñez Rodríguez, María del Carmen

3.636,00

Pérez Álvarez, Míriam

4.103,00

Domínguez Casanova, Alba

4.391,00

Romanos Díaz, Brais

5.291,00

Cervelo Ferreiro, David

3.258,60

Rodríguez Lago, Borja

3.769,00 (*)

Gómez Ferreira, Ana

3.978,69

Rivas Blanco, Daniel

4.529,00

Ruiz Neira, Zeltia

3.818,00

Sierra Romero, Beatriz

4.025,00

Rey González, Odín

4.817,00

Pereira Varela, Ana

3.636,00

Alcalde Abad, Alba

5.441,00 (*)

Martínez Parada, Miguel

2.864,85

Iglesias Laya, Rubén

4.817,00

Gallego Conde, Antonio

2.626,00 (*)

Devesa Castiñeiras, Carolina

4.817,00

Oubiña Aragunde, María Ester

4.475,00

Valcárcel Maceira, Sara

4.103,00

Patiño Villanueva, Vanesa

5.441,00

Martínez Romero, Alejandra

4.817,00

Núñez Fernández, Daniel

3.486,00

Rodríguez Hermida, Uxía

3.636,00

González Rodrigues, Maira

5.291,00

Suárez Lorenzo, Antía

2.534,00

Iglesias Ríos, Aram

5.441,00

Iglesias Marquina, Pablo José

5.291,00

Alcalde López, Julia

2.534,00

Fernández Fernández, Iria

4.679,00

Zalabeite Carballo, Pedro Manuel

3.636,00

García Fernández, Mirian

5.441,00

Llerena González, Nerea

5.441,00

Villamarín Fernández, José Luis

5.441,00

Garzón Vidueira, Pablo

5.441,00 (*)

Carballo Repani, Arís

3.870,00

Alonso Cubo, Noemí

5.291,00

Umpiérrez Suárez, Natalia

3.636,00 (*)

Ramírez González, Antón

3.486,00 (*)

Álvarez Testa Sánchez, Laura

5.441,00 (*)

Schlesinger Pérez, Rodrigo

3.636,00

Rodríguez Nieto, María José

5.441,00

Fente Boán, Diego

4.667,00

Rodríguez Armesto, Lucía

5.441,00

Martínez López, Ana

5.441,00

Villar Prieto, Cristian

5.441,00

Blanco Losada, Iago

5.291,00

Ibáñez Suárez, Natalia

3.486,00

Piñeiro Cortiñas, Alicia

3.870,00

Campo Orduz, Geraldine Sofía

4.391,00

Feijóo Orozco, María

3.765,00

Silva Fernandes, Isabel

3.636,00 (*)

Alonso Requeijo, María

5.441,00

Arteaga López, Sara

2.534,00

Fernández Carmuega, José

3.930,56 (*)

González Pérez, Míriam

5.441,00

Díaz Gaztelumendi, Lur

3.077,45

Iglesias Vilachán, Gonzalo

4.025,00

Castro García, Estefanía

3.261,00

Beceiro García, Esther

3.870,00

García Bugarín, Iago Fernando

4.025,00

Martínez Casas, Lucía

3.619,00

Gesto Mosquera, Álvaro

3.765,00

Güeto Hermo, Damián

4.817,00 (*)

Cebrián Garea, Coral Estela

4.103,00

Montero Sousa, Pablo

3.270,00

Villaverde Basagoitia, Cristina

2.534,00 (*)

Martínez Barcia, Javier

5.441,00

Castro Curros, Mateo

3.102,00

García Cabanas, Cristina

4.667,00

Esparís Lens, Sara

4.103,00

García Cabanas, Lucía

4.165,60

Baña Castro, Alicia

5.441,00

Herrero Galdo, Yago

4.470,00

Fernández Chao, Raquel

3.636,00

Pérez González, Andrea

3.222,55

López Pérez, Heitor Leão

4.644,00

Ferreiro Garrido, Raquel

3.486,00

Fernández Vázquez, Hugo Javier

4.470,00

Bouza Prada, Amaya

5.441,00

López Gómez, Helena

5.291,00

Iglesias Rivas, Sara

4.344,00

Iglesias Rivas, Esteban

5.441,00

Regueira Varela, Melina María

4.103,00 (*)

Mourelle Gerpe, María Soledad

3.769,00

Rodríguez Sánchez, Noelle

3.636,00

Tarrío Alves, Paloma

4.103,00

Martínez Pita, Carmen

3.619,00

Lago López, Andrea

3.835,08 (*)

Rodríguez Vilar, Fátima

5.441,00

Rey González, Rassel

5.441,00

Fernández Ventureira, Noelia

3.401,40

Regueiro Pérez, Lucía

3.774,00

Rodicio Doldán, Brais

3.636,00

Reyes Ares, Nahuel Martín

3.353,00

Martínez Roel, Aynabel

3.774,00

Fernández Murciego, Andrea

4.817,00

Barrio Rodríguez, Félix

5.441,00 (*)

Alonso Otero, David

5.441,00

Hueso Bravo, Marko

3.353,00

Flórez Herrero, Iria

3.636,00

González da Rocha, Alejandro

4.679,00

Pérez Martínez, Sara

3.203,00

Pampín Rey, Nuria

5.441,00

González Veiga, Irene

5.472,00

Romano Martínez, Ángela

3.769,00

García Alves, Estefanía

5.441,00 (*)

Durán Díaz Tejeiro, Jacobo

5.441,00

Nion Álvarez, Samuel

5.291,00

Luengo Martínez, Irene

3.774,00

Rodríguez Pereira, Tamara

2.534,00

Castellanos González, Daniel

5.291,00

Miguel Matilla, Paloma

3.636,00

Represa Peón, Alejandra

5.441,00

Menéndez Riesgo, Silvia

4.470,00

Roca Colino, Leyre

5.441,00

García Serrano, Inmaculada

2.600,00

Ferreiro Diz, Oria

4.475,00 (*)

Losada Cuquejo, María

3.217,29

Arias Jiménez, Daniel

2.877,00 (*)

Hervella Fariñas, Diego

4.475,00 (*)

Rodríguez Pérez, María

4.817,00

Brage Gago, Beatriz

4.103,00

Ferreiro Carballal, Sara

3.870,00

Carreira Gómez, Lorena

5.441,00

López Ríos, Adriana

5.441,00 (*)

Piñeiro Barcia, Uxía

3.636,00 (*)

González Salgueiro, Pablo

5.103,19

Lores Acuña, Nerea

3.636,00

Arcos Calo, Soraya

3.769,00

Pais González, Ana

5.441,00

Otero Fernández, Virginia

5.441,00

Piay López, Raquel

5.441,00

Amor Carnero, Daniel

4.103,00 (*)

Castro Ferreiro, Diego

2.686,00

Cubela López, Mario José

3.684,00

Hermida Fariña, Nuria

3.077,45

Martínez Rey, Silvia

5.441,00

Rubio Rodríguez, Águeda

3.353,00

Quintela Rivadulla, Vanesa

3.486,00

Fernández Turnes, Sandra

3.769,00 (*)

Carballido Souto, David

3.769,00

Díaz Vilariño, Lucía

3.551,00

Regueiro García, Tania

3.774,00

Teijeiro Cal, Noelia

3.077,45

Vieites Pérez, María Mar

5.441,00

Suárez Canosa, María do Mar

3.636,00

Pérez Sánchez, Laura

3.486,00

Cernadas Pires, Rafael

4.325,00 (*)

Total axuda concedida

691.415,26

B) Procedemento BS324B: 1.000.000,00 €.

Aplicación 12.05.313A.481.0.

Entidades sen ánimo de lucro

Razón social

Contía

Amigos da Terra

64.926,96 €

Asociación cultural Ingalicia

54.156,62 €

Asocación cultural, recreativa, deportiva e xuvenil Muxema

71.487,94 €

Asociación Erasmus Compostela

90.862,08 €

Asociación Euroxuntude

94.775,54 €

Asociación FOGART

40.560,00 €

Asociación Foro, LC

85.933,32 €

Asociación sociocultural Luenda

71.529,03 €

ONG Mestura

36.777,76 €

Asociación Sustinea

87.259,08 €

Asociación universitaria Educación Social e Sociedade

65.115,77 €

Asociación xuvenil deportiva JOY

43.021,74 €

Federación EFA Galicia

64.942,78 €

Fundación Paideia Galiza

47.612,57 €

Xeración Asociación Cultural

81.038,81 €

Total axuda concedida

1.000.000,00 €

C) Procedemento BS324C: 500.000,00 €.

Aplicación 12.05.313A.460.0.

Entidades locais

Razón social

Contía

Concello de Boqueixón (agrupación Val do Ulla): C. Vila de Cruces, C. Vedra e C. Boqueixón)

123.075,96 €

Concello de Negreira (agrupación Negreira-Val do Dubra)

110.067,58 €

Concello de Ourense

39.675,75 €

Mancomunidade de concellos da comarca de Ordes

83.599,80 €

Total axuda concedida

356.419,09 €