Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 6 de abril de 2018 Páx. 18980

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, procédese á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para 2017.

Finalidade da axuda: as axudas teñen por obxecto o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social que cumpran os requisitos establecidos no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia e no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, así como a normativa de desenvolvemento, se for o caso.

Norma reguladora: Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o 2017.

Crédito orzamentario: 3.160.152,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.312B.481.3.

As entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas a cada unha delas, expresado en euros, recóllense no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO

Entidade

Escola infantil

Concello

Importe

Fundación Raiola

Didascalio Niño Jesús

Betanzos

87.000,00 €

Fundación Escolas Populares Gratuítas

Escolas Populares Gratuítas

Coruña, A

85.100,00 €

Colexio Jorge Juan Perlío, S.C.L.

Jorge Juan Perlío

Fene

38.744,00 €

ABC, Sociedade Cooperativa Galega

ABC

Ferrol

73.984,00 €

Asociación educativa Aloha

Aloha

Ferrol

31.276,00 €

EI Chip Chop, S.C.G.

Chip Chop, SCG

Ferrol

58.116,00 €

C La Salle Hnos. Escolas Cristianas

La Salle

Ferrol

73.984,00 €

Colexio Ludy, S.C.G.

Ludy

Ferrol

38.744,00 €

Os Meniños, S.C.G.

Meniños

Ferrol

38.744,00 €

Asociación educativa Cativos

San Rosendo

Ferrol

58.116,00 €

Dimafa, S.C.G.

Fany

Narón

58.116,00 €

Asociación infantil Patucos de Ortigueira

Patucos

Ortigueira

20.850,67 €

Asociación socioeducativa O Parque

O Parque

Porto do Son

24.875,46 €

Patronato Casa do Neno

Casa do Neno

Santiago de Compostela

110.976,00 €

Asociación educativa Antares

Rubido Romero

Santiago de Compostela

73.984,00 €

MM Benedictinas

San Pelayo

Santiago de Compostela

15.638,00 €

APA Xardín de infancia Raiola

Xardín de infancia Raiola

Santiago de Compostela

58.116,00 €

APA Xardín de infancia Santa Marta

Xardín de infancia Santa Marta

Santiago de Compostela

38.744,00 €

Asociación psicopedagóxica Bugs Bunny

Bugs Bunny

Sarria

38.744,00 €

Asociación educativa Pumuky

Pumuky

Sarria

38.744,00 €

Sagrado Corazón de Celanova, S.C.G.

María Ana

Celanova

38.744,00 €

Nª Sª de Fátima Cía. HH Caridad San Vicente de Paúl

Nosa Señora de Fátima

Rúa, A

15.638,00 €

Asociación educativa Tranvía

Tranvía I

Bueu

73.984,00 €

Asociación educativa Tranvía

Tranvía II

Bueu

73.904,87 €

Colexio San Fermín PP Somascos

San Fermín

Caldas de Reis

19.372,00 €

Asociación educativa Eduardo Pondal

Eduardo Pondal

Cangas

73.984,00 €

Asociación educativa Elfos

Elfos

Estrada, A

38.744,00 €

Misioneras de María Mediadora

Laboral San José

Gondomar

176.090,00 €

HH Caridad San Vicente Paúl

Nosa Señora do Carme

Grove, O

38.744,00 €

Fundación Educere

PP Somascos

Guarda, A

15.638,00 €

HH Caridad San Vicente Paúl

Sonrisas y Lágrimas

Illa de Arousa, A

58.116,00 €

Asociación educativa Dalila

Dalila Ponteporto 1

Marín

110.976,00 €

Asociación educativa Dalila

Dalila Tiro Naval Janer

Marín

38.744,00 €

Asociación educativa Dalila

Dalila Fragata Villa de Madrid

Moaña

58.116,00 €

Asociación educativa Dalila

Dalila Reibón

Moaña

92.480,00 €

Asociación educativa Montesaíñas

Saíñas

Poio

110.976,00 €

Asociación G laboral Pipo

Pipo Pontevedra

Pontevedra

110.976,00 €

Asociación de Iniciativa Social Abrente

Abrente

Sanxenxo

92.480,00 €

Fundación María Seoane Colmeiro

María Inmaculada

Silleda

58.116,00 €

Asociación educativa Santiago Apóstol

E I Santiago Apóstol

Soutomaior

140.872,00 €

Asociación educativa Ángel de la Guarda

Ángel de la Guarda

Vigo

73.984,00 €

APA Colexio Atalaia-Cantabria

Atalaia-Cantabria

Vigo

110.976,00 €

Cáritas diocesana Tui-Vigo

Cáritas-Diocesana Tui-Vigo

Vigo

73.984,00 €

Panxoliñas, S.C.G.

Panxoliñas

Vigo

56.746,00 €

Asoc. educativa Pasiño a Pasiño

Pasiño a Pasiño

Vigo

38.744,00 €

Asociación educativa San Nicolás

San Nicolás

Vigo

193.699,00 €

Congregación Siervas de la Pasión

Santa Isabel

Vigo

73.984,00 €

Asociación G Santo Tomé de Freixeiro

Santo Tomé de Freixeiro

Vigo

38.744,00 €