Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 9 de abril de 2018 Páx. 19416

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANUNCIO do 26 de marzo de 2018 polo que se lle dá publicidade á citación para o levantamento das actas de pagamento complementarias respecto dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación forzosa para a execución do ámbito da modificación puntual do proxecto sectorial da Plataforma loxística-industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan).

En virtude das resolucións xudiciais firmes da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou, de ser o caso, resolucións do Xurado de Expropiación de Galicia, relativas ao incremento do prezo xusto dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación forzosa, por taxación conxunta, para a execución da Plataforma loxístico-industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), cítanse as persoas interesadas na data e nas horas indicadas no anexo desta resolución, para o levantamento das actas de pagamento complementarias daquelas sentenzas e resolucións que xa foron estudadas e valoradas.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicarase o anuncio no Boletín Oficial del Estado, o que servirá de notificación ás persoas propietarias descoñecidas e das cales se ignore o lugar de notificación, ou ben se, intentada esta, non se puidese efectuar. Así mesmo, o anuncio publicarase no taboleiro de edictos dos concellos de Salvaterra de Miño e das Neves.

Para proceder ao levantamento destas actas complementarias deberán comparecer todas as persoas titulares persoalmente, presentando NIF e copia, ou ben representados por persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, con poder notarial suficiente do que, igualmente, achegarán copia. Para os casos de sucesión dos dereitos derivados do expediente expropiatorio, ademais achegarán documentos suficientes acreditativos da sucesión alegada e da lexitimidade da persoa interesada para o cobramento das cantidades en cuestión (certificado de defunción, actos de última vontade, liquidación do imposto de sucesións, testamento, operacións particionais, etc.).

No caso de non presentar a anterior documentación ou de incomparecencia no citado acto, a cantidade correspondente será depositada na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia en Pontevedra, conforme establece o artigo 50 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, e 51 do regulamento que a desenvolve, ata a súa comparecencia na Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de Pontevedra coa documentación requirida e posterior comprobación da titularidade.

A convocatoria e citación das persoas titulares dos predios recollidos no anexo será para os días 8, 9 e 10 de maio de 2018 e terá lugar no auditorio municipal do Concello das Neves, rúa José Gil s/n, nos días, nas horas e na orde sinalados.

Notificaráselles individualmente ás persoas titulares dos predios que figuran na listaxe do anexo a data, a hora e o lugar en que se procederá ao levantamento das actas complementarias de pagamento.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2018

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO

Listado de predios e persoas titulares para o levantamento das actas complementarias da Plisan

Predios

Data e hora de citación

Núm. procedemento TSXG/núm. resolución XEG

Persoas titulares

Enderezo

Concello

Provincia

CP

0071

10.5.2018-9.15

10875/2008

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0071

10.5.2018-9.15

10875/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0071

10.5.2018-9.15

10875/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0071

10.5.2018-9.15

10875/2008

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0071

10.5.2018-9.15

10875/2008

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0112

10.5.2018-9.30

10749/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0120

10.5.2018-11.15

10722/2008

Rodríguez Rodríguez, Leonor

Travesía de Vigo 94 portal 2 4º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

0123

10.5.2018-9.15

8966/2007

Pérez Francisco, María

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0123

10.5.2018-9.15

8966/2007

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0123

10.5.2018-9.15

8966/2007

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0123

10.5.2018-9.15

8966/2007

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0123

10.5.2018-9.15

8966/2007

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0477

8.5.2018-9.00

10697/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0484

9.5.2018-10.45

10405/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0484

9.5.2018-10.45

10405/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0484

9.5.2018-10.45

10405/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0537

8.5.2018-9.15

10696/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0550

9.5.2018-11.15

10577/2008

Martínez Saa, Gumersindo

Lugar de Corzáns A Serralleira 14

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

0550

9.5.2018-11.15

10577/2008

Saa Tobío, María Gloria

Lugar de Corzáns A Serralleira 14

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

0550

9.5.2018-11.15

10577/2008

Martínez Saa, María del Carmen

Lugar de Fiolledo A Salgosa nº 21

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

0598

8.5.2018-9.00

10694/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0616

9.5.2018-11.15

10581/2008

Martínez Saa, María del Carmen

Lugar de Fiolledo A Salgosa nº 21

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

0616

9.5.2018-11.15

10581/2008

Saa Tobío, María Gloria

Lugar de Corzáns A Serralleira 14

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

0616

9.5.2018-11.15

10581/2008

Martínez Saa, Gumersindo

Lugar de Corzáns A Serralleira 14

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

0647

9.5.2018-10.30

9567/2007

López Gregores, Benjamín

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1238

9.5.2018-10.45

10406/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1238

9.5.2018-10.45

10406/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1392

9.5.2018-10.45

10505/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1392

9.5.2018-10.45

10505/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1392

9.5.2018-10.45

10505/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1433

9.5.2018-12.00

9308/2008

Groba González, Mª Luz

A Salgosa nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1433

9.5.2018-12.00

9308/2008

Novo Estévez, Joaquín Manuel

Chans nº 27 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1610

9.5.2018-12.30

7485/2008

Otero Pérez, Amador

Avda. Camelias nº 28 2º B

Vigo

Pontevedra

36202

1664

10.5.2018-12.30

9225/2007

Ubeira Puente, Gloria

R/ Virxe da Luz nº 7 3º A

Ponteareas

Pontevedra

36860

1964

9.5.2018-11.00

J-3342/2006

MVMC de Meder

Nogueiró nº 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2015

9.5.2018-10.30

9709/2007

Lorenzo Alonso, Balbina

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2015

9.5.2018-10.30

9709/2007

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2080

9.5.2018-12.00

9307/2008

Groba González, Mª Luz

A Salgosa nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2080

9.5.2018-12.00

9307/2008

Novo Estévez, Joaquín Manuel

Chans nº 27 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2236

9.5.2018-10.45

9929/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2236

9.5.2018-10.45

9929/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2236

9.5.2018-10.45

9929/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2281

9.5.2018-11.00

9816/2007

MVMC de Meder

Nogueiró nº 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2310

8.5.2018-12.30

J-0903/2016

González Alfonso, María Manuela

Lugar de Oleiros Valdefoxos nº 4

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

2401

8.5.2018-11.00

10336/2008

Domínguez Abril, Donato

A Chan de Goia nº 5 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2692

8.5.2018-11.15

9613/2008

Domínguez Rodríguez, Luis

Zacoteiras nº 33 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4001

8.5.2018-12.30

9753/2008

Gil Novoa, Basilio

3318 Ellwood Royal Oak-Michigan

Michigan

Michigan (USA)

4009

9.5.2018-12.15

10036/2008 - 11810/2008

Novoa Lamas, Laura

Lombeira nº 16 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4011

10.5.2018-10.15

8986/2008

Rocha Rodríguez, Isabel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4011

10.5.2018-10.15

8986/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4014

8.5.2018-10.30

9760/2007

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4020

8.5.2018-10.45

12359/2008

Avalle Alonso, Amalia

A Igrexa nº 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4020

8.5.2018-10.45

12359/2008

Comunidade Hereditaria de Alonso Rocha, Purificación

A Igrexa nº 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36440

4021

8.5.2018-9.00

11481/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4023

8.5.2018-10.00

12362/2008

Avalle Alonso, Amalia

A Igrexa nº 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4023

8.5.2018-10.00

12362/2008

Comunidade Hereditaria de Alonso Rocha, Purificación

A Igrexa nº 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36440

4028

8.5.2018-11.45

8721/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4028

8.5.2018-11.45

8721/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4028

8.5.2018-11.45

8721/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4036

8.5.2018-10.30

8319/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4054

8.5.2018-10.30

8318/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4059

8.5.2018-11.30

J-4286/2006

Fernández Soto, Antonio

Val de Foxos nº 10 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4069

10.5.2018-12.15

10268/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4073

10.5.2018-10.00

11809/2008

Rocha Álvarez, María Luz

A Chan nº 32 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4083

9.5.2018-11.30

9761/2007

Novoa Gómez, David José

Rúa Campo de Fútbol nº 13 2º J

Redondela

Pontevedra

36800

4083

9.5.2018-11.30

9761/2007

Novoa Estévez, Rosa

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

4083

9.5.2018-11.30

9761/2007

Novoa Gómez, Raquel

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4083

9.5.2018-11.30

9761/2007

Novoa Estévez, Dolores

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

4083

9.5.2018-11.30

9761/2007

Martínez Novoa, Antonio Luis

Nove de Octubre 9 3º G

Villajoyosa

Alicante

03570

4083

9.5.2018-11.30

9761/2007

Martínez Novoa, Pedro Eugenio

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4083

9.5.2018-11.30

9761/2007

Martínez Novoa, Casimiro Benito

O Penedo 23

O Porriño

Pontevedra

36400

4096

8.5.2018-9.00

11464/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4109

8.5.2018-9.00

11523/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4128

8.5.2018-11.45

J-4367/2006

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4128

8.5.2018-11.45

J-4367/2006

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4128

8.5.2018-11.45

J-4367/2006

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4129

10.5.2018-11.00

10276/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4131

10.5.2018-12.15

10918/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4132

10.5.2018-11.00

10203/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4143

8.5.2018-11.15

8638/2008

Estévez Cobos, Francisco Javier

R/ Porto Cristo nº 11 esc. dta. 2º b

Alcorcón

Madrid

28924

4143

8.5.2018-11.15

8638/2008

Estévez Cobos, José Luis

R/ Porto Cristo nº 11 esc. dta. 2º b

Alcorcón

Madrid

28924

4143

8.5.2018-11.15

8638/2008

Estévez Cobos, Mª Pilar

R/ Porto Cristo nº 11 esc. dta. 2º b

Alcorcón

Madrid

28924

4143

8.5.2018-11.15

8638/2008

Estévez Cobos, Mª Teresa

R/ Porto Cristo nº 11 esc. dta. 2º b

Alcorcón

Madrid

28924

4143

8.5.2018-11.15

8638/2008

Estévez Cobos, Eduardo

R/ Porto Cristo nº 11 esc. dta. 2º b

Alcorcón

Madrid

28924

4143

8.5.2018-11.15

8638/2008

Cobos Zaplana, Amparo

R/ Porto Cristo nº 11 esc. dta. 2º b

Alcorcón

Madrid

28924

4143

8.5.2018-11.15

8638/2008

Estévez Cobos, César

R/ Porto Cristo nº 11 esc. dta. 2º b

Alcorcón

Madrid

28924

4151

8.5.2018-10.30

8317/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4153

10.5.2018-11.00

10202/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4161

8.5.2018-11.45

9883/2007

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4161

8.5.2018-11.45

9883/2007

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4161

8.5.2018-11.45

9883/2007

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4168

10.5.2018-12.00

10506/2008

Soto Avalle, Aurelia

A Chan nº 24 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4172

8.5.2018-10.30

8316/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4173

8.5.2018-10.30

8315/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4176

10.5.2018-11.15

8266/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4177

8.5.2018-11.45

8613/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4177

8.5.2018-11.45

8613/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4177

8.5.2018-11.45

8613/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4178

8.5.2018-10.00

8846/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4182

9.5.2018-12.15

8338/2008

Otero Estévez, José

A Igrexa nº 42 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4187

8.5.2018-10.30

8314/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4194

10.5.2018-11.00

9999/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4197

9.5.2018-10.00

8833/2008

Iglesias Martín, María Isabel

Avda. Fragoso nº 77

Vigo

Vigo

36210

4197

9.5.2018-10.00

8833/2008

Iglesias Martín, José Enrique

Baixada á Igrexa nº 90

Vigo

Pontevedra

36210

4198

10.5.2018-11.15

8271/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4202

8.5.2018-11.00

J-4450/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4207

8.5.2018-9.00

11591/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4219

8.5.2018-11.30

10151/2008

Estévez Lira, Julia

A Chan nº 21 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4222

10.5.2018-10.00

J-4467/2006

Rocha Estévez, Isolina

O Rabelo nº 44 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36499

4222

10.5.2018-10.00

J-4467/2006

Ogando Rodríguez, Adriano

O Rabelo nº 44 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36499

4225

9.5.2018-9.00

J-4470/2006

González Barbeitos, Virgilio

R/ Pi y Margall nº 109 4º D

Vigo

Pontevedra

36202

4225

9.5.2018-9.00

J-4470/2006

González Estarque, Antonio

Otero Pedrayo nº 6 1C

Gondomar

Pontevedra

36380

4225

9.5.2018-9.00

J-4470/2006

González Estarque, Mª José

Otero Pedrayo nº 6 1º C

Gondomar

Pontevedra

36380

4228

8.5.2018-9.15

9998/2008

Alonso González, Mª del Carmen

A Carrasqueira nº 26 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4229

9.5.2018-9.00

11616/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

4233

8.5.2018-9.00

9169/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4242

8.5.2018-9.15

10000/2008

Alonso González, Mª del Carmen

A Carrasqueira nº 26 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4248

10.5.2018-10.00

9586/2008

Rocha Álvarez, María Luz

A Chan nº 32 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4249

8.5.2018-12.15

9121/2008

Gil Fernández, María Belén

Lg. Tortoreos. O Calvario 15

As Neves

Pontevedra

36449

4249

8.5.2018-12.15

9121/2008

Gil Fernández, José Claudio

Lg. Tortoreos. O Reguengo 3

As Neves

Pontevedra

36449

4249

8.5.2018-12.15

9121/2008

Gil Fernández, María Luz

Lg. Tortoreos. O Reguengo 3

As Neves

Pontevedra

36449

4249

8.5.2018-12.15

9121/2008

Gil Estévez, José Luciano

O Reguengo nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4249

8.5.2018-12.15

9121/2008

Gil Fernández, Julia

Lg. Tortoreos. O Reguengo 3

As Neves

Pontevedra

36449

4249

8.5.2018-12.15

9121/2008

Gil Fernández, Clotilde

Paseo Estrasburgo 4 4º A

Vitoria

Álava

01002

4257

8.5.2018-11.00

J-4506/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4259

8.5.2018-9.45

9256/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

4260

10.5.2018-10.15

8985/2008

Rocha Rodríguez, Isabel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4260

10.5.2018-10.15

8985/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4275

8.5.2018-11.00

J-4528/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4280

9.5.2018-12.45

8449/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

4284

8.5.2018-10.00

8984/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4290

9.5.2018-11.45

9684/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4290

9.5.2018-11.45

9684/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4290

9.5.2018-11.45

9684/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4290

9.5.2018-11.45

9684/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4290

9.5.2018-11.45

9684/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4296

8.5.2018-9.30

10309/2008

Alonso Soto, Dolores

A Chan nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4298

9.5.2018-11.45

9685/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4298

9.5.2018-11.45

9685/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4298

9.5.2018-11.45

9685/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4298

9.5.2018-11.45

9685/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4298

9.5.2018-11.45

9685/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4300

9.5.2018-11.45

9686/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4300

9.5.2018-11.45

9686/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4300

9.5.2018-11.45

9686/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4300

9.5.2018-11.45

9686/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4300

9.5.2018-11.45

9686/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4307

8.5.2018-9.30

10308/2008

Alonso Soto, Dolores

A Chan nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4312

8.5.2018-11.45

8610/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4312

8.5.2018-11.45

8610/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4312

8.5.2018-11.45

8610/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4314

10.5.2018-11.00

9919/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4320

10.5.2018-12.15

10441/2008

Ubeira Alonso, Benito

A Costa nº 26 A Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4326

8.5.2018-10.30

8328/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4328

8.5.2018-9.45

9254/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

4333

8.5.2018-11.45

8609/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4333

8.5.2018-11.45

8609/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4333

8.5.2018-11.45

8609/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4337

8.5.2018-11.45

8612/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4337

8.5.2018-11.45

8612/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4337

8.5.2018-11.45

8612/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4344

9.5.2018-10.45

9930/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4344

9.5.2018-10.45

9930/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4345

10.5.2018-10.00

10502/2008

Rocha Fernández, Fernando

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4348

8.5.2018-10.30

8331/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4350

8.5.2018-9.45

9253/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

4368

10.5.2018-11.45

8439/2008

Rodríguez Soto, Constantina

Antóns nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4372

10.5.2018-11.45

8445/2008

Rodríguez Soto, Mª Luz

Liñares nº 1

As Neves

Pontevedra

36449

4379

10.5.2018-11.15

J-4661/2006

Rodríguez Rocha, Antonio

A Igrexa Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4387

8.5.2018-11.15

J-4670/2006

Domínguez Gil, Horacio

Barreiros nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36440

4391

9.5.2018-12.45

8919/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

4392

10.5.2018-10.15

8947/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4392

10.5.2018-10.15

8947/2008

Rocha Rodríguez, Isabel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4394

8.5.2018-10.15

9357/2008

Avalle Álvarez, Francisco Gabriel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4394

8.5.2018-10.15

9357/2008

Avalle Álvarez, Casimiro

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4395

10.5.2018-10.00

10437/2008

Rocha Fernández, Fernando

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4399

9.5.2018-9.15

7197/2010

González Lira, María

Garceta nº 15 2º

Madrid

Madrid

28019

4411

8.5.2018-10.45

12360/2008

Comunidade Hereditaria de Alonso Rocha, Purificación

A Igrexa nº 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36440

4411

8.5.2018-10.45

12360/2008

Avalle Alonso, Amalia

A Igrexa 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4417

8.5.2018-11.45

8722/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4417

8.5.2018-11.45

8722/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4417

8.5.2018-11.45

8722/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4418

8.5.2018-11.45

8723/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4418

8.5.2018-11.45

8723/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4418

8.5.2018-11.45

8723/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4424

8.5.2018-9.00

9913/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4426

10.5.2018-11.30

J-4718/2006

Rodríguez Rodríguez, Francisco

A Chan nº 38 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36499

4426

10.5.2018-11.30

J-4718/2006

Rodríguez Rodríguez, Carmen

A Chan nº 38 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4426

10.5.2018-11.30

J-4718/2006

Rodríguez Blanco, Beatriz

R/ Rosselló nº 4 Principal 1º

Hospitalet de Llobregat

Barcelona

08903

4426

10.5.2018-11.30

J-4718/2006

Rodríguez Rodríguez, Purificación

A Chan nº 38 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4426

10.5.2018-11.30

J-4718/2006

Rodríguez Rodríguez, Mª Milagros

Souto Ribadetea nº 37

Ponteareas

Pontevedra

36860

4426

10.5.2018-11.30

J-4718/2006

Rodríguez Rodríguez, Manuel

A Chan nº 38 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4437

10.5.2018-11.45

8446/2008

Rodríguez Soto, Mª Luz

Liñares nº 1

As Neves

Pontevedra

36449

4439

8.5.2018-9.00

9171/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4441

10.5.2018-10.15

8987/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4441

10.5.2018-10.15

8987/2008

Rocha Rodríguez, Isabel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4444

9.5.2018-10.15

8925/2008

Lira Pérez, José

A Chan nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4446

10.5.2018-10.15

9923/2008

Rocha González, Jesús Argentino

O Monte nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4447

10.5.2018-10.00

10436/2008

Rocha Fernández, Fernando

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4460

10.5.2018-12.00

10507/2008

Soto Avalle, Aurelia

A Chan nº 24 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4467

8.5.2018-11.45

8971/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4467

8.5.2018-11.45

8971/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4467

8.5.2018-11.45

8971/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4473

9.5.2018-11.15

10380/2008

Mariño Souto, Manuel Eduardo

Cazán nº 15 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4486

8.5.2018-11.45

8970/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4486

8.5.2018-11.45

8970/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4486

8.5.2018-11.45

8970/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4494

10.5.2018-12.00

11588/2008

Silva Ubeira, Manuel

Redondelo nº 12 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4496

10.5.2018-10.30

10418/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

A Chan nº 49 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4504

8.5.2018-9.45

9258/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

4507

8.5.2018-9.00

9170/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4511

8.5.2018-9.45

9255/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

4516

8.5.2018-11.00

J-4819/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4517

10.5.2018-11.15

8272/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4520

8.5.2018-10.15

9444/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

4527

10.5.2018-12.00

10508/2008

Soto Avalle, Aurelia

A Chan nº 24 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4535

10.5.2018-10.00

9789/2008

Rocha Álvarez, María Luz

A Chan nº 32 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4541

8.5.2018-10.00

9237/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4543

9.5.2018-11.15

9920/2008

Mariño Souto, Manuel Eduardo

Cazán nº 15 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4547

8.5.2018-10.15

9443/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

4551

10.5.2018-10.15

9062/2008

Rocha Rodríguez, Isabel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4551

10.5.2018-10.15

9062/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4556

8.5.2018-10.00

9236/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4558

9.5.2018-9.30

8762/2008

González Rodríguez, Basilio

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

4558

9.5.2018-9.30

8762/2008

González Rodríguez, José María

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

4558

9.5.2018-9.30

8762/2008

González Rodríguez, Mª Nieves

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

4558

9.5.2018-9.30

8762/2008

González Rodríguez, Miguel

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

4563

10.5.2018-10.30

9946/2008

Rodríguez Castro, Rosa

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4563

10.5.2018-10.30

9946/2008

Rodríguez Castro, José Joaquín

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4563

10.5.2018-10.30

9946/2008

Rodríguez Castro, José Antonio

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4563

10.5.2018-10.30

9946/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4563

10.5.2018-10.30

9946/2008

Rodríguez Castro, Amador

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4563

10.5.2018-10.30

9946/2008

Rodríguez Castro, María

Rúa Guarda nº 9 12 B Coia

Vigo

Pontevedra

36209

4576

8.5.2018-10.30

8325/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4579

10.5.2018-9.45

8678/2008

Pérez Rocha, Leonardo

Bruñeiras nº 14

As Neves

Pontevedra

36449

4586

9.5.2018-9.45

J-4896/2006

Francisco Iglesias, Begoña

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4586

9.5.2018-9.45

J-4896/2006

Francisco Cabano, José

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4586

9.5.2018-9.45

J-4896/2006

Francisco Cabano, Benito

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4586

9.5.2018-9.45

J-4896/2006

Francisco Cabano, Carmen

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4586

9.5.2018-9.45

J-4896/2006

Iglesias Enríquez, Julia

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4586

9.5.2018-9.45

J-4896/2006

Francisco Cabano, María

Celso Emilio Ferreiro 13 2º A

Celanova

Ourense

32800

4586

9.5.2018-9.45

J-4896/2006

Francisco Cabano, Aurora

R/ Hermanos Martínez Risco Vistahermosa 1 2º B

Ourense

Ourense

32002

4594

8.5.2018-12.00

J-4904/2006

Francisco Rodríguez, Antonio

A Chan Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4604

10.5.2018-10.00

10435/2008

Rocha Fernández, Fernando

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4606

8.5.2018-10.30

8327/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4614

9.5.2018-11.45

9690/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4614

9.5.2018-11.45

9690/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4614

9.5.2018-11.45

9690/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4614

9.5.2018-11.45

9690/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4614

9.5.2018-11.45

9690/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4618

9.5.2018-10.45

10399/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4618

9.5.2018-10.45

10399/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4621

8.5.2018-9.00

9172/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4625

9.5.2018-12.45

8923/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

4626

9.5.2018-12.45

8922/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

4634

9.5.2018-11.30

10409/2008

Martínez Novoa, Antonio Luis

Nueve de Octubre 9 3º G

Villajoyosa

Alicante

03570

4634

9.5.2018-11.30

10409/2008

Novoa Gómez, David José

Rúa Campo de Fútbol nº 13 2º J

Redondela

Pontevedra

36800

4634

9.5.2018-11.30

10409/2008

Martínez Novoa, Casimiro Benito

O Penedo 23

O Porriño

Pontevedra

36400

4634

9.5.2018-11.30

10409/2008

Martínez Novoa, Pedro Eugenio

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4634

9.5.2018-11.30

10409/2008

Novoa Estévez, Rosa

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

4634

9.5.2018-11.30

10409/2008

Novoa Estévez, Dolores

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

4634

9.5.2018-11.30

10409/2008

Novoa Gómez, Raquel

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4643

8.5.2018-10.00

9065/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4644

8.5.2018-10.00

9352/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4663

8.5.2018-10.30

8326/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4668

9.5.2018-10.00

8831/2008

Iglesias Martín, María Isabel

Avda. Fragoso nº 77

Vigo

Vigo

36210

4668

9.5.2018-10.00

8831/2008

Iglesias Martín, José Enrique

Baixada á Igrexa nº 90

Vigo

Pontevedra

36210

4676

9.5.2018-9.00

11622/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

4689

9.5.2018-11.45

9692/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4689

9.5.2018-11.45

9692/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4689

9.5.2018-11.45

9692/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4689

9.5.2018-11.45

9692/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4689

9.5.2018-11.45

9692/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4710

10.5.2018-11.15

8267/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4711

10.5.2018-9.00

9554/2008

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4711

10.5.2018-9.00

9554/2008

Pereira González, Jorge

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4711

10.5.2018-9.00

9554/2008

Pereira González, Ana

Lugar Rubiós A Ribadeira 20

As Neves

Pontevedra

36440

4711

10.5.2018-9.00

9554/2008

Pereira González, María del Carmen

Lugar Tortoreos A Fontiña 3

As Neves

Pontevedra

36440

4711

10.5.2018-9.00

9554/2008

Pereira González, Emilio

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4713

10.5.2018-11.45

9334/2007

Rodríguez Soto, Constantina

Antóns nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4720

8.5.2018-10.30

9336/2007

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4750

10.5.2018-9.00

9288/2007

Pereira González, María del Carmen

Lugar Tortoreos A Fontiña 3

As Neves

Pontevedra

36440

4750

10.5.2018-9.00

9288/2007

Pereira González, Jorge

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4750

10.5.2018-9.00

9288/2007

Pereira González, Ana

Lugar Rubiós A Ribadeira 20

As Neves

Pontevedra

36440

4750

10.5.2018-9.00

9288/2007

Pereira González, Emilio

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4750

10.5.2018-9.00

9288/2007

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4763

8.5.2018-10.00

9233/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4765

8.5.2018-11.45

8944/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4765

8.5.2018-11.45

8944/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4765

8.5.2018-11.45

8944/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4766

8.5.2018-11.45

9344/2007

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4766

8.5.2018-11.45

9344/2007

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4766

8.5.2018-11.45

9344/2007

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4767

8.5.2018-10.00

9066/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4777

8.5.2018-11.45

9348/2007

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4777

8.5.2018-11.45

9348/2007

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4777

8.5.2018-11.45

9348/2007

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4780

10.5.2018-12.30

J-5097/2006

Vidal González, Delia

Lugar Meder A Roda 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4780

10.5.2018-12.30

J-5097/2006

Vidal Ledo, Brais

Lugar Meder O Covelo 23

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4780

10.5.2018-12.30

J-5097/2006

González Ubeira, Luz

A Roda nº 8 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4782

10.5.2018-12.30

J-5099/2006

González Ubeira, Luz

A Roda nº 8 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4782

10.5.2018-12.30

J-5099/2006

Vidal Ledo, Brais

Lugar Meder O Covelo 23

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4782

10.5.2018-12.30

J-5099/2006

Vidal González, Delia

Lugar Meder A Roda 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4783

9.5.2018-12.00

J-5100/2006

Míguez Álvarez, Catalina

Avda. de Balaídos nº 61 8º A

Vigo

Pontevedra

36210

4785

9.5.2018-12.15

9137/2008

Otero Estévez, José

A Igrexa nº 42 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4804

10.5.2018-12.30

J-5145/2006

González Ubeira, Luz

A Roda nº 8 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4804

10.5.2018-12.30

J-5145/2006

Vidal Ledo, Brais

Lugar Meder O Covelo 23

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4804

10.5.2018-12.30

J-5145/2006

Vidal González, Delia

Lugar Meder A Roda 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4805

10.5.2018-12.30

J-5146/2006

Veiga Amil, Delia

O Monte nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4825

8.5.2018-9.00

7779/2008

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4826

8.5.2018-9.00

11830/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4848

10.5.2018-11.30

J-5213/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4850

10.5.2018-12.30

J-5216/2006

Veiga Amil, Delia

O Monte nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4852

10.5.2018-9.00

9555/2008

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4852

10.5.2018-9.00

9555/2008

Pereira González, Ana

Lugar Rubiós A Ribadeira 20

As Neves

Pontevedra

36440

4852

10.5.2018-9.00

9555/2008

Pereira González, Emilio

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4852

10.5.2018-9.00

9555/2008

Pereira González, Jorge

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4852

10.5.2018-9.00

9555/2008

Pereira González, María del Carmen

Lugar Tortoreos A Fontiña 3

As Neves

Pontevedra

36440

4857

9.5.2018-9.00

11618/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

4858

9.5.2018-9.00

11624/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

4860

8.5.2018-11.15

J-5227/2006

Méndez Rodríguez, Rosalía

Avda. López Ballesteros nº 12 baixo

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36600

4860

8.5.2018-11.15

J-5227/2006

Domínguez Méndez, Marina Olimpia

Avda. López Ballesteros nº 12 baixo

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36600

4864

8.5.2018-9.15

9997/2008

Alonso González, Mª del Carmen

A Carrasqueira nº 26 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4865

8.5.2018-10.00

9232/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4871

8.5.2018-11.00

J-5241/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4881

8.5.2018-12.30

10272/2008

Gil Fernández, María

O Coto Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4887

9.5.2018-10.15

J-5264/2006

Lamas Gil, Luis Florencio

A Lamela nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4895

10.5.2018-12.30

J-5273/2006

Vidal González, Delia

Lugar Meder A Roda 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4895

10.5.2018-12.30

J-5273/2006

Vidal Ledo, Brais

Lugar Meder O Covelo 23

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4895

10.5.2018-12.30

J-5273/2006

González Ubeira, Luz

A Roda nº 8 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4903

10.5.2018-9.30

9197/2007

Pérez Francisco, José Manuel

R/ Pi y Margall nº 40 2º D

Vigo

Pontevedra

36202

4907

8.5.2018-12.45

9551/2008

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4908

10.5.2018-9.30

10870/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4909

9.5.2018-9.30

10672/2008

Guillade Barbeito, Manuel

O Covelo nº 30 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4909

9.5.2018-9.30

10672/2008

Guillade Méndez, José Luis

O Covelo nº 30 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4910

10.5.2018-11.30

J-5290/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4912

8.5.2018-10.00

9068/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4913

10.5.2018-10.30

J-4776/2009

Rodríguez Barros, María

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4918

10.5.2018-9.15

10871/2008

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4920

10.5.2018-10.15

9070/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4920

10.5.2018-10.15

9070/2008

Rocha Rodríguez, Isabel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4928

8.5.2018-11.45

J-5309/2006

Fontán Fontán, María

Avda. de Galicia 17 2º C

Ponteareas

Pontevedra

36860

4928

8.5.2018-11.45

J-5309/2006

Fontán Fontán, Manuel

Avda. de Galicia 17 2º C

Ponteareas

Pontevedra

36860

4928

8.5.2018-11.45

J-5309/2006

Fontán Fontán, Mercedes

Avda. de Galicia 17 2º C

Ponteareas

Pontevedra

36860

4934

8.5.2018-10.30

J-5316/2006

Castro Méndez, Vicente

Arufe nº 1 Taboexa

As Neves

Pontevedra

36448

4945

10.5.2018-12.30

9287/2007

Veiga Amil, Delia

O Monte nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4951

10.5.2018-11.45

9204/2007

Rozadas Morgade, Mª Carmen

Alfonso XIII nº 17

Vigo

Pontevedra

36201

4951

10.5.2018-11.45

9204/2007

Rodríguez González, Manuel Ángel

A Fontiña nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4952

9.5.2018-10.45

10047/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4952

9.5.2018-10.45

10047/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4959

9.5.2018-12.45

8921/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

4968

10.5.2018-10.45

9208/2007

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4968

10.5.2018-10.45

9208/2007

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4970

8.5.2018-9.15

9209/2007

Alonso Pereira, José Manuel

O Reguengo nº 15 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4972

10.5.2018-10.45

9210/2007

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4972

10.5.2018-10.45

9210/2007

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4974

8.5.2018-9.00

9211/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4990

9.5.2018-9.15

J-5395/2006

González Núñez, José

As Neves

As Neves

Pontevedra

36440

5001

10.5.2018-12.30

7119/2012

Veiga Amil, Delia

O Monte nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5016

8.5.2018-9.45

9251/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

5031

10.5.2018-9.45

J-5441/2006

Rocha Álvarez, Constantino

13 Rue Normandie-Niemane

Oyonnax- Ain

Francia

01100

5032

10.5.2018-11.45

9475/2007

Rodríguez González, Manuel Ángel

A Fontiña nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5032

10.5.2018-11.45

9475/2007

Rozadas Morgade, Mª Carmen

Alfonso XIII nº 17

Vigo

Pontevedra

36201

5037

9.5.2018-11.45

9477/2007

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5037

9.5.2018-11.45

9477/2007

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5037

9.5.2018-11.45

9477/2007

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5037

9.5.2018-11.45

9477/2007

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5037

9.5.2018-11.45

9477/2007

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5063

9.5.2018-9.30

10673/2008

Guillade Barbeito, Manuel

O Covelo nº 30 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5063

9.5.2018-9.30

10673/2008

Guillade Méndez, José Luis

O Covelo nº 30 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5064

10.5.2018-10.45

9483/2007

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5064

10.5.2018-10.45

9483/2007

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5069

10.5.2018-9.00

9485/2007

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5069

10.5.2018-9.00

9485/2007

Pereira González, Jorge

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

5069

10.5.2018-9.00

9485/2007

Pereira González, Ana

Lugar Rubiós A Ribadeira 20

As Neves

Pontevedra

36440

5069

10.5.2018-9.00

9485/2007

Pereira González, María del Carmen

Lugar Tortoreos A Fontiña 3

As Neves

Pontevedra

36440

5069

10.5.2018-9.00

9485/2007

Pereira González, Emilio

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

5071

9.5.2018-10.45

9295/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5071

9.5.2018-10.45

9295/2007

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5071

9.5.2018-10.45

9295/2007

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5072

8.5.2018-12.45

9550/2008

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5074

10.5.2018-9.00

9549/2008

Pereira González, Ana

Lugar Rubiós A Ribadeira 20

As Neves

Pontevedra

36440

5074

10.5.2018-9.00

9549/2008

Pereira González, María del Carmen

Lugar Tortoreos A Fontiña 3

As Neves

Pontevedra

36440

5074

10.5.2018-9.00

9549/2008

Pereira González, Emilio

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

5074

10.5.2018-9.00

9549/2008

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5074

10.5.2018-9.00

9549/2008

Pereira González, Jorge

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

5086

9.5.2018-9.30

10674/2008

Guillade Méndez, José Luis

O Covelo nº 30 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5086

9.5.2018-9.30

10674/2008

Guillade Barbeito, Manuel

O Covelo nº 30 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5107

10.5.2018-11.30

J-5510/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5109

10.5.2018-12.15

9369/2007

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5118

8.5.2018-10.30

8330/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5119

10.5.2018-10.45

9729/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5119

10.5.2018-10.45

9729/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5141

9.5.2018-12.45

9244/2007

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

5148

8.5.2018-10.15

11578/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

5153

10.5.2018-10.45

9727/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5153

10.5.2018-10.45

9727/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5154

9.5.2018-10.45

10031/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5154

9.5.2018-10.45

10031/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5154

9.5.2018-10.45

10031/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5171

8.5.2018-11.00

J-5474/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5175

10.5.2018-11.15

9255/2007

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5191

9.5.2018-9.00

11615/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5200

8.5.2018-11.00

J-5609/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5203

10.5.2018-10.45

9730/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5203

10.5.2018-10.45

9730/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5206

9.5.2018-10.00

8839/2008

Iglesias Martín, María Isabel

Avda. Fragoso nº 77

Vigo

Vigo

36210

5206

9.5.2018-10.00

8839/2008

Iglesias Martín, José Enrique

Baixada á Igrexa nº 90

Vigo

Pontevedra

36210

5237

10.5.2018-11.15

8274/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5241

9.5.2018-11.30

9671/2008

Martínez Novoa, Casimiro Benito

O Penedo 23

O Porriño

Pontevedra

36400

5241

9.5.2018-11.30

9671/2008

Novoa Gómez, David José

Rúa Campo de Fútbol nº 13 2º J

Redondela

Pontevedra

36800

5241

9.5.2018-11.30

9671/2008

Martínez Novoa, Pedro Eugenio

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5241

9.5.2018-11.30

9671/2008

Novoa Estévez, Dolores

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5241

9.5.2018-11.30

9671/2008

Novoa Estévez, Rosa

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5241

9.5.2018-11.30

9671/2008

Novoa Gómez, Raquel

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5241

9.5.2018-11.30

9671/2008

Martínez Novoa, Antonio Luis

Nueve de Octubre 9 3º G

Villajoyosa

Alicante

03570

5259

8.5.2018-9.30

10307/2008

Alonso Soto, Dolores

A Chan nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5260

8.5.2018-10.00

9247/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5262

9.5.2018-10.00

J-5684/2006

Iglesias Pereira, Herminio

Cazán nº 25 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5264

8.5.2018-11.30

10281/2008

Ferreira Fernández, Carmen

As Viñas nº 14 Vide

As Neves

Pontevedra

36449

5266

8.5.2018-9.30

10306/2008

Alonso Soto, Dolores

A Chan nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5270

8.5.2018-9.30

10310/2008

Alonso Soto, Dolores

A Chan nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5276

8.5.2018-12.15

10311/2007

Gil Fernández, Julia

Lg. Tortoreos O Reguengo 3

As Neves

Pontevedra

36449

5276

8.5.2018-12.15

10311/2007

Gil Fernández, José Claudio

Lg. Tortoreos O Reguengo 3

As Neves

Pontevedra

36449

5276

8.5.2018-12.15

10311/2007

Gil Fernández, María Luz

Lg. Tortoreos O Reguengo 3

As Neves

Pontevedra

36449

5276

8.5.2018-12.15

10311/2007

Gil Fernández, María Belén

Lg. Tortoreos. O Calvario 15

As Neves

Pontevedra

36449

5276

8.5.2018-12.15

10311/2007

Gil Estévez, José Luciano

O Reguengo nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5276

8.5.2018-12.15

10311/2007

Gil Fernández, Clotilde

Paseo Estrasburgo 4 4º A

Vitoria

Álava

01002

5278

10.5.2018-11.15

8275/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5290

10.5.2018-11.15

8268/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5310

9.5.2018-11.30

9670/2008

Martínez Novoa, Casimiro Benito

O Penedo 23

O Porriño

Pontevedra

36400

5310

9.5.2018-11.30

9670/2008

Novoa Estévez, Dolores

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5310

9.5.2018-11.30

9670/2008

Novoa Estévez, Rosa

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5310

9.5.2018-11.30

9670/2008

Martínez Novoa, Antonio Luis

Nueve de Octubre 9 3º G

Villajoyosa

Alicante

03570

5310

9.5.2018-11.30

9670/2008

Novoa Gómez, David José

Rúa Campo de Fútbol nº 13 2º J

Redondela

Pontevedra

36800

5310

9.5.2018-11.30

9670/2008

Novoa Gómez, Raquel

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5310

9.5.2018-11.30

9670/2008

Martínez Novoa, Pedro Eugenio

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5312

8.5.2018-10.15

11576/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

5314

10.5.2018-11.15

8276/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5319

8.5.2018-9.30

10032/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5333

9.5.2018-12.45

8920/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

5338

9.5.2018-10.45

9928/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5338

9.5.2018-10.45

9928/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5338

9.5.2018-10.45

9928/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5343

9.5.2018-10.45

10398/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5343

9.5.2018-10.45

10398/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5344

10.5.2018-10.15

9922/2008

Rocha González, Jesús Argentino

O Monte nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5349

10.5.2018-11.30

J-5801/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5357

10.5.2018-9.15

10872/2008

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5357

10.5.2018-9.15

10872/2008

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5357

10.5.2018-9.15

10872/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5357

10.5.2018-9.15

10872/2008

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5357

10.5.2018-9.15

10872/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5359

10.5.2018-11.30

J-5810/2006

Martínez Domínguez, Carmen

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5359

10.5.2018-11.30

J-5810/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5372

9.5.2018-10.00

J-5823/2006

Iglesias Pereira, Herminio

Cazán nº 25 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5394

10.5.2018-12.00

J-5853/2006

Soto Pérez, María

Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5405

9.5.2018-9.00

11623/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5427

10.5.2018-11.00

9917/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5428

9.5.2018-9.30

8760/2008

González Rodríguez, Mª Nieves

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5428

9.5.2018-9.30

8760/2008

González Rodríguez, José María

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5428

9.5.2018-9.30

8760/2008

González Rodríguez, Basilio

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5428

9.5.2018-9.30

8760/2008

González Rodríguez, Miguel

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5435

10.5.2018-12.30

J-5904/2006

Vidal Ledo, Brais

Lugar Meder O Covelo 23

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5435

10.5.2018-12.30

J-5904/2006

Vidal González, Delia

Lugar Meder A Roda 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5435

10.5.2018-12.30

J-5904/2006

González Ubeira, Luz

A Roda nº 8 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5438

10.5.2018-9.30

10869/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5438

10.5.2018-9.30

10869/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5440

10.5.2018-10.15

9662/2008

Rocha González, Jesús Argentino

O Monte nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5442

10.5.2018-10.15

9921/2008

Rocha González, Jesús Argentino

O Monte nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5443

9.5.2018-12.45

9324/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

5444

10.5.2018-11.30

J-5913/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5448

8.5.2018-11.45

J-5919/2006

Fontán Fontán, María

Avda. de Galicia 17 2º C

Ponteareas

Pontevedra

36860

5448

8.5.2018-11.45

J-5919/2006

Fontán Fontán, Mercedes

Avda. de Galicia 17 2º C

Ponteareas

Pontevedra

36860

5448

8.5.2018-11.45

J-5919/2006

Fontán Fontán, Manuel

Avda. de Galicia 17 2º C

Ponteareas

Pontevedra

36860

5450

9.5.2018-11.45

9694/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5450

9.5.2018-11.45

9694/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5450

9.5.2018-11.45

9694/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5450

9.5.2018-11.45

9694/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5450

9.5.2018-11.45

9694/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5455

10.5.2018-11.30

J-5925/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5455

10.5.2018-11.30

J-5925/2006

Martínez Domínguez, Carmen

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5458

8.5.2018-10.15

J-5928/2006

Araújo Simón, Felisa

A Chan da Salgosa nº 7 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5459

8.5.2018-10.30

8323/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5460

10.5.2018-9.30

10477/2008

Pérez Francisco, José Manuel

R/ Pi y Margall nº 40 2º D

Vigo

Pontevedra

36202

5463

9.5.2018-12.45

9326/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

5464

8.5.2018-10.30

8322/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5470

9.5.2018-11.15

9996/2008

Mariño Souto, Manuel Eduardo

Cazán nº 15 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5489

10.5.2018-12.15

10916/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5492

9.5.2018-10.00

13778/2008

Iglesias Pereira, Herminio

Cazán nº 25 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5505

10.5.2018-11.30

J-5984/2006

Rodríguez Rodríguez, Orencio

O Monte nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5507

9.5.2018-10.15

J-5986/2006

Iglesias Rodríguez, Clotilde

Lamas nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5512

10.5.2018-9.00

J-5991/2006

Pereira Fernández, Carolina

Nogueiró nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5519

8.5.2018-9.30

10033/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5534

10.5.2018-12.30

J-6015/2006

Veiga Amil, Delia

O Monte nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5535

9.5.2018-9.00

11613/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5548

8.5.2018-11.45

8977/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5548

8.5.2018-11.45

8977/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5548

8.5.2018-11.45

8977/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

5555

8.5.2018-9.00

J-6038/2006

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5564

10.5.2018-10.15

9076/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5564

10.5.2018-10.15

9076/2008

Rocha Rodríguez, Isabel

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5565

10.5.2018-11.45

8441/2008

Rodríguez Soto, Constantina

Antóns nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5568

10.5.2018-10.45

9728/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5568

10.5.2018-10.45

9728/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5574

10.5.2018-12.30

7121/2012

Veiga Amil, Delia

O Monte nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5578

10.5.2018-12.30

7120/2012

Veiga Amil, Delia

O Monte nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5582

9.5.2018-11.30

9672/2008

Novoa Estévez, Rosa

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5582

9.5.2018-11.30

9672/2008

Novoa Gómez, Raquel

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5582

9.5.2018-11.30

9672/2008

Martínez Novoa, Pedro Eugenio

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5582

9.5.2018-11.30

9672/2008

Novoa Gómez, David José

Rúa Campo de Fútbol nº 13 2º J

Redondela

Pontevedra

36800

5582

9.5.2018-11.30

9672/2008

Novoa Estévez, Dolores

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5582

9.5.2018-11.30

9672/2008

Martínez Novoa, Antonio Luis

Nueve de Octubre 9 3º G

Villajoyosa

Alicante

03570

5582

9.5.2018-11.30

9672/2008

Martínez Novoa, Casimiro Benito

O Penedo 23

O Porriño

Pontevedra

36400

5583

8.5.2018-12.00

J-6073/2006

Francisco Rodríguez, Hipólito

Celanova

Ourense

Ourense

32004

5587

8.5.2018-11.00

J-6077/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5598

9.5.2018-9.00

11614/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5612

10.5.2018-10.00

9788/2008

Rocha Álvarez, María Luz

A Chan nº 32 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5615

10.5.2018-12.00

11599/2008

Silva Ubeira, Manuel

Redondelo nº 12 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5623

9.5.2018-9.30

8758/2008

González Rodríguez, Miguel

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5623

9.5.2018-9.30

8758/2008

González Rodríguez, Mª Nieves

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5623

9.5.2018-9.30

8758/2008

González Rodríguez, José María

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5623

9.5.2018-9.30

8758/2008

González Rodríguez, Basilio

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5627

10.5.2018-10.00

10434/2008

Rocha Fernández, Fernando

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5628

9.5.2018-11.30

9668/2008

Martínez Novoa, Casimiro Benito

O Penedo 23

O Porriño

Pontevedra

36400

5628

9.5.2018-11.30

9668/2008

Novoa Gómez, Raquel

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5628

9.5.2018-11.30

9668/2008

Novoa Estévez, Dolores

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5628

9.5.2018-11.30

9668/2008

Martínez Novoa, Antonio Luis

Nueve de Octubre 9 3º G

Villajoyosa

Alicante

03570

5628

9.5.2018-11.30

9668/2008

Martínez Novoa, Pedro Eugenio

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5628

9.5.2018-11.30

9668/2008

Novoa Gómez, David José

Rúa Campo de Fútbol nº 13 2º J

Redondela

Pontevedra

36800

5628

9.5.2018-11.30

9668/2008

Novoa Estévez, Rosa

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

5636

9.5.2018-9.30

8763/2008

González Rodríguez, José María

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5636

9.5.2018-9.30

8763/2008

González Rodríguez, Mª Nieves

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5636

9.5.2018-9.30

8763/2008

González Rodríguez, Miguel

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5636

9.5.2018-9.30

8763/2008

González Rodríguez, Basilio

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5638

9.5.2018-9.30

8761/2008

González Rodríguez, Miguel

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5638

9.5.2018-9.30

8761/2008

González Rodríguez, Basilio

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5638

9.5.2018-9.30

8761/2008

González Rodríguez, Mª Nieves

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5638

9.5.2018-9.30

8761/2008

González Rodríguez, José María

R/ Martín Echegaray nº 8 4º G

Vigo

Pontevedra

36209

5639

9.5.2018-10.00

8840/2008

Iglesias Martín, María Isabel

Avda. Fragoso nº 77

Vigo

Vigo

36210

5639

9.5.2018-10.00

8840/2008

Iglesias Martín, José Enrique

Baixada á Igrexa nº 90

Vigo

Pontevedra

36210

5646

9.5.2018-9.00

11609/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5647

9.5.2018-10.15

J-6127/2006

Lira Pérez, Severo

A Chan nº 20 B Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5649

8.5.2018-9.45

9257/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

5653

9.5.2018-9.00

11611/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5674

9.5.2018-12.45

9327/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

5694

9.5.2018-9.15

7198/2010

González Lira, María

Garceta nº 15 2º

Madrid

Madrid

28019

5700

10.5.2018-11.00

9916/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5706

9.5.2018-12.15

9024/2008

Ojea Estévez,Carlos

As Ermidas nº 10

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5713

9.5.2018-11.45

9688/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5713

9.5.2018-11.45

9688/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5713

9.5.2018-11.45

9688/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5713

9.5.2018-11.45

9688/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5713

9.5.2018-11.45

9688/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5720

9.5.2018-9.00

11610/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5724

10.5.2018-12.00

10510/2008

Soto Avalle, Aurelia

A Chan nº 24 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5729

8.5.2018-9.45

9260/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

5785

8.5.2018-9.45

9196/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

5785

8.5.2018-9.45

9196/2008

Álvarez Estévez, Pilar

R/ A Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

5785

8.5.2018-9.45

9196/2008

Álvarez Estévez, Manuel

R/ A Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

6067

8.5.2018-9.45

9250/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

6145

9.5.2018-10.30

J-6652/2006

Lorenzo Fernández, José

Redondelo nº 14 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6145

9.5.2018-10.30

J-6652/2006

Durán Alonso, Carmen

Redondelo nº 14 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6326

8.5.2018-9.45

9259/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

6946

9.5.2018-9.15

8672/2008

González González, Marta

Lugar Liñares A Cruz 16

As Neves

Pontevedra

36440

6946

9.5.2018-9.15

8672/2008

González González, María Monserrat

Rúa de Galicia nº 27 P 05 A Fontoura

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

6946

9.5.2018-9.15

8672/2008

González González, María Isolina

Lugar A Chan da Ponte nº 4

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

6946

9.5.2018-9.15

8672/2008

González Rocha, Mª Carmen

Almas nº 2 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6946

9.5.2018-9.15

8672/2008

González González, María del Carmen

Lugar Liñares Igrexa nº 13

As Neves

Pontevedra

36440

6956

8.5.2018-9.45

9252/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

7070

9.5.2018-12.15

9135/2008

Otero Estévez, Celia

Praza Eugenio Fadrique nº 9 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

0114_bis

8.5.2018-9.45

10835/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0351-A

9.5.2018-10.45

10404/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0351-A

9.5.2018-10.45

10404/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0351-A

9.5.2018-10.45

10404/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0360-A

10.5.2018-11.00

13786/2008

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

0360-A

10.5.2018-11.00

13786/2008

Rodríguez González, Manuel Ángel

A Fontiña nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0672-A

10.5.2018-11.45

13788/2008

Rozadas Morgade, Mª Carmen

Alfonso XIII nº 17

Vigo

Pontevedra

36201

0672-A

10.5.2018-11.45

13788/2008

Rodríguez González, Manuel Ángel

A Fontiña nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1377-B

9.5.2018-10.30

9968/2008

Lorenzo Alonso, Balbina

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1377-B

9.5.2018-10.30

9968/2008

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2010-C

9.5.2018-10.45

8849/2008

Lorenzo Simón, Generoso

R/ Alcázar de Toledo nº 78

Ponteareas

Pontevedra

36860

2010-C

9.5.2018-10.45

8849/2008

Simón Fernández, Julia Hros.

R/ Alcázar de Toledo nº 7 8º

Ponteareas

Pontevedra

36860

4007-A

8.5.2018-11.00

J-4229/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4039-A

9.5.2018-9.45

J-4263/2006

Francisco Cabano, Carmen

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4039-A

9.5.2018-9.45

J-4263/2006

Francisco Cabano, José

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4039-A

9.5.2018-9.45

J-4263/2006

Francisco Cabano, Aurora

R/ Hermanos Martínez Risco Vistahermosa 1 2º B

Ourense

Ourense

32002

4039-A

9.5.2018-9.45

J-4263/2006

Francisco Cabano, Benito

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4039-A

9.5.2018-9.45

J-4263/2006

Iglesias Enríquez, Julia

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4039-A

9.5.2018-9.45

J-4263/2006

Francisco Cabano, María

Celso Emilio Ferreiro 13 2º A

Celanova

Ourense

32800

4039-A

9.5.2018-9.45

J-4263/2006

Francisco Iglesias, Begoña

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4047-A

10.5.2018-11.15

8263/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4069-A

10.5.2018-10.30

9945/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4069-A

10.5.2018-10.30

9945/2008

Rodríguez Castro, Rosa

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4069-A

10.5.2018-10.30

9945/2008

Rodríguez Castro, José Antonio

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4069-A

10.5.2018-10.30

9945/2008

Rodríguez Castro, Amador

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4069-A

10.5.2018-10.30

9945/2008

Rodríguez Castro, José Joaquín

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4069-A

10.5.2018-10.30

9945/2008

Rodríguez Castro, María

Rúa Guarda nº 9 12 B Coia

Vigo

Pontevedra

36209

4069-A1

10.5.2018-12.15

10270/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4074-A

8.5.2018-11.00

J- 4303/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4089-A

8.5.2018-11.30

J-4320/2006

Estévez Novoa, Alberto

A Estrema nº 13 San Xosé de Ribarteme

As Neves

Pontevedra

36447

4108_co

8.5.2018-9.15

9231/2007

Alfonso Alonso, Encarnación

Travesía de Vigo nº 213 4º planta porta 94

Vigo

Pontevedra

36207

4116-A

8.5.2018-11.45

8597/2008

Francisco González, José

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4116-A

8.5.2018-11.45

8597/2008

González Rodríguez, María

A Chan 62 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4116-A

8.5.2018-11.45

8597/2008

Francisco González, Eugenia

A Chan nº 82

As Neves

Pontevedra

36449

4120-A_co

8.5.2018-12.00

10251/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4127_co

8.5.2018-12.15

10258/2008

Garrido Fernández, Argentina

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4127_co

8.5.2018-12.15

10258/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4173-A

8.5.2018-11.30

10136/2008

Estévez Lira, Julia

A Chan nº 21 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4198-A

8.5.2018-11.00

J-4446/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4228-A

8.5.2018-9.30

10034/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4228-B

8.5.2018-11.00

J-4475/2006

Díaz Faro, Jacqueline

Urbanización Mirasol nº 2

Vigo

Pontevedra

36203

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros.

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Domínguez González, Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4229-A

10.5.2018-11.00

11642/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4247-A

10.5.2018-11.00

10278/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4269-A

8.5.2018-11.00

J-4521/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4272-A

8.5.2018-9.15

9743/2008

Alonso Pereira, José Manuel

O Reguengo nº 15 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4287-A

8.5.2018-11.00

J-4541/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4300-A

8.5.2018-11.00

J-4554/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4301-A

8.5.2018-10.00

9239/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4302-B

8.5.2018-11.00

J-4559/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4318-A

10.5.2018-12.15

J-4581/2006

Souto Estévez, Mª Esther

A Cruz nº 5 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4324-A

8.5.2018-11.00

J-4589/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4363-B

8.5.2018-11.00

J-4639/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4376-C

10.5.2018-9.45

8805/2008

Pérez Rodríguez, Josefa

R/ Sierra nº 18

Salceda de Caselas

Pontevedra

36473

4376-E

10.5.2018-9.00

8705/2008

Pérez Rodríguez, Josefa

R/ Sierra nº 18

Salceda de Caselas

Pontevedra

36473

4377-A

9.5.2018-9.00

J-4659/2006

González Cerdeira, María

San Marcelo nº 26 6º A

Madrid

Madrid

28017

4377-A

9.5.2018-9.00

J-4659/2006

González Cerdeira, Clementina

Ignacio Ellacuria nº 3 8 I

Madrid

Madrid

28017

4390-A

8.5.2018-10.00

11636/2008

Antes Estévez, Josefa

Avda. Joan XXIII nº 9 At. 2

Barcelona

Barcelona

08028

4390-A

8.5.2018-10.00

11636/2008

Antes Estévez, Javier

Avda. Joan XXIII nº 9 At. 2

Barcelona

Barcelona

08028

4390-A

8.5.2018-10.00

11636/2008

Antes Estévez, Catalina

Avda. Joan XXIII nº 9 At. 2

Barcelona

Barcelona

08028

4395-A

10.5.2018-11.15

9948/2008

Rodríguez González, Mariana

Parada nº 10 Chapela

Redondela

Pontevedra

36800

4405-A

8.5.2018-11.00

J-4693/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4420-A

9.5.2018-12.15

J-4711/2006

Novoa Novoa, Manuel

A Rañada nº 23 Cabreira

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4420-A

9.5.2018-12.15

J-4711/2006

Novoa Novoa, José

A Rañada nº 23 Cabreira

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

4430-A

9.5.2018-12.15

9136/2008

Otero Estévez, José

A Igrexa nº 42 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4441-B

8.5.2018-10.15

11586/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

4479-A

8.5.2018-10.15

11584/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

4486-A

8.5.2018-10.00

9238/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4486-B

9.5.2018-9.45

J-4786/2006

Francisco Cabano, María

Celso Emilio Ferreiro 13 2º A

Celanova

Ourense

32800

4486-B

9.5.2018-9.45

J-4786/2006

Francisco Cabano, Carmen

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4486-B

9.5.2018-9.45

J-4786/2006

Francisco Cabano, Benito

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4486-B

9.5.2018-9.45

J-4786/2006

Francisco Iglesias, Begoña

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4486-B

9.5.2018-9.45

J-4786/2006

Francisco Cabano, Aurora

R/ Hermanos Martínez Risco Vistahermosa 1 2º B

Ourense

Ourense

32002

4486-B

9.5.2018-9.45

J-4786/2006

Francisco Cabano, José

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4486-B

9.5.2018-9.45

J-4786/2006

Iglesias Enríquez, Julia

Lugar de Outeiro de Viveiro

Celanova

Ourense

32800

4504-A

8.5.2018-11.00

J-4804/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4547-A

8.5.2018-11.00

J-4850/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4597-B

8.5.2018-10.45

12361/2008

Comunidade Hereditaria de Alonso Rocha, Purificación

A Igrexa nº 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36440

4597-B

8.5.2018-10.45

12361/2008

Avalle Alonso, Amalia

A Igrexa 24 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4644-A

8.5.2018-10.00

9353/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4644-B

9.5.2018-11.30

10408/2008

Martínez Novoa, Pedro Eugenio

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4644-B

9.5.2018-11.30

10408/2008

Novoa Estévez, Dolores

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

4644-B

9.5.2018-11.30

10408/2008

Novoa Gómez, Raquel

A Cruz 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4644-B

9.5.2018-11.30

10408/2008

Novoa Gómez, David José

Rúa Campo de Fútbol nº 13 2º J

Redondela

Pontevedra

36800

4644-B

9.5.2018-11.30

10408/2008

Novoa Estévez, Rosa

A Chan nº 52 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36457

4644-B

9.5.2018-11.30

10408/2008

Martínez Novoa, Casimiro Benito

O Penedo 23

O Porriño

Pontevedra

36400

4644-B

9.5.2018-11.30

10408/2008

Martínez Novoa, Antonio Luis

Nueve de Octubre 9 3º G

Villajoyosa

Alicante

03570

4668-A

8.5.2018-11.00

J-4975/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4695_co

8.5.2018-9.15

9326/2007

Alonso Rocha, Leandro

A Igrexa nº 18 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4729-A

10.5.2018-12.00

11596/2008

Silva Ubeira, Manuel

Redondelo nº 12 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4742-A

9.5.2018-12.00

J-5053/2006

Méndez Rodríguez, Concepción

Campo de Borja nº 41

Torre del Mar, Vélez

Málaga

29740

4745_co

10.5.2018-12.15

9196/2007

Steve Steve, José

As Chans nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4768-A

10.5.2018-9.45

J-5082/2006

Rocha Álvarez, Constantino

13 Rue Normandie-Niemane

Oyonnax- Ain

Francia

01100

4777-A

8.5.2018-10.15

11582/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

4789-A

10.5.2018-10.45

9604/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4789-A

10.5.2018-10.45

9604/2008

Alonso Soto, Benito

O Reguengo nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4795-E

9.5.2018-11.30

J-5117/2006

Méndez Alonso, María

O Reguengo nº 19 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4795-F

8.5.2018-11.00

J-5118/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4795-G

10.5.2018-12.30

10453/2008

Vicente Domínguez, José Luis

O Monte nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4795-G

10.5.2018-12.30

10453/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

O Monte nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4801_co

8.5.2018-11.45

9356/2007

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares nº 1

As Neves

Pontevedra

36449

4801-A

9.5.2018-9.00

11617/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

4801-E

8.5.2018-12.15

9122/2008

Gil Estévez, José Luciano

O Reguengo nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4801-F

8.5.2018-12.15

9123/2008

Gil Estévez, José Luciano

O Reguengo nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4801-P_co

9.5.2018-12.00

9357/2007

Méndez Rocha, Constantino

R/ Toledo nº 104

Vigo

Pontevedra

36205

4801-S_co

8.5.2018-10.45

9358/2007

Corpas Mariño, Manuel

Martínez Garrido nº 24 1º B

Vigo

Pontevedra

36205

4801-S_co

8.5.2018-10.45

9358/2007

Corpas Mariño, José Antonio

Martínez Garrido nº 24 1º B

Vigo

Pontevedra

36205

4826-A

10.5.2018-9.00

9552/2008

Pereira González, Ana

Lugar Rubiós A Ribadeira 20

As Neves

Pontevedra

36440

4826-A

10.5.2018-9.00

9552/2008

González Cabanelas, María Luisa

A Carrasqueira nº 14 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4826-A

10.5.2018-9.00

9552/2008

Pereira González, Emilio

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4826-A

10.5.2018-9.00

9552/2008

Pereira González, Jorge

Lugar Rubiós A Carrasqueira 14

As Neves

Pontevedra

36440

4826-A

10.5.2018-9.00

9552/2008

Pereira González, María del Carmen

Lugar Tortoreos A Fontiña 3

As Neves

Pontevedra

36440

4826-D

8.5.2018-11.00

J-5178/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4830-D

8.5.2018-12.30

9757/2008

Gil Novoa, Basilio

3318 Ellwood Royal Oak-Michigan

Michigan

Michigan (USA)

4831-A

8.5.2018-10.30

J-5188/2006

Cambra Gil, Clemente

O Calvario nº 1 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4836-C

8.5.2018-11.00

J-5200/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4849-A

9.5.2018-12.30

7322/2012

Otero Pérez, José

Rosalía de Castro nº 5 3º D

Ponteareas

Pontevedra

36860

4864-A

9.5.2018-11.45

9298/2007

Méndez Lamas, José

A Salgosa nº 8 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4881-A

8.5.2018-12.30

10271/2008

Gil Fernández, María

O Coto Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4881-B

8.5.2018-12.30

10273/2008

Gil Fernández, María

O Coto Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4884-A

9.5.2018-12.30

13526/2008

Otero Pérez, José

Rosalía de Castro nº 5 3º D

Ponteareas

Pontevedra

36860

4891-A

9.5.2018-9.00

J-5269/2006

González Estarque, Mª José

Otero Pedrayo nº 6 1º C

Gondomar

Pontevedra

36380

4891-A

9.5.2018-9.00

J-5269/2006

González Estarque, Antonio

Otero Pedrayo nº 6 1C

Gondomar

Pontevedra

36380

4891-A

9.5.2018-9.00

J-5269/2006

González Barbeitos, Virgilio

R/ Pi y Margall nº 109 4º D

Vigo

Pontevedra

36202

4913-A

8.5.2018-11.00

J-5294/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

4938-C

9.5.2018-12.30

13201/2008

Otero Pérez, Amador

Avda. Camelias nº 28 2º B

Vigo

Pontevedra

36202

4938-D

10.5.2018-9.15

J-5324/2006

Pérez Álvarez, María Teresa

Barreiros nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4938-E

10.5.2018-10.45

J-5325/2006

Rodríguez Cuña, Sara

Barreiros nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4938-E

10.5.2018-10.45

J-5325/2006

Pérez Rodríguez, Víctor

Barreiros nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4942-A

9.5.2018-12.30

7321/2012

Otero Pérez, José

Rosalía de Castro nº 5 3º D

Ponteareas

Pontevedra

36860

4950_co

8.5.2018-12.00

9203/2007

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4956-A

8.5.2018-12.45

J-5350/2006

Méndez González, Cipriano

R/ Trobos nº 9 1º

Vigo

Pontevedra

36207

4956-A

8.5.2018-12.45

J-5350/2006

González Carballido, Nieves

R/ Trobos nº 9 1º

Vigo

Pontevedra

36207

4970-B

9.5.2018-11.15

J-5372/2006

Martínez Cuña, Mª Ángeles

A Carrasqueira nº 20 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4972-A

9.5.2018-9.00

J-5376/2006

González Barbeitos, Virgilio

R/ Pi y Margall nº 109 4º D

Vigo

Pontevedra

36202

4972-A

9.5.2018-9.00

J-5376/2006

González Estarque, Mª José

Otero Pedrayo nº 6 1º C

Gondomar

Pontevedra

36380

4972-A

9.5.2018-9.00

J-5376/2006

González Estarque, Antonio

Otero Pedrayo nº 6 1º C

Gondomar

Pontevedra

36380

4979-A

9.5.2018-12.30

7323/2012

Otero Pérez, José

Rosalía de Castro nº 5 3º D

Ponteareas

Pontevedra

36860

4984-A

8.5.2018-11.00

J-5390/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5045-A

10.5.2018-11.15

J-5455/2006

Rodríguez Méndez, Constantina

A Carrasqueira Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5045-A

10.5.2018-11.15

J-5455/2006

Rocha Cuña, Benito

A Carrasqueira Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5090-A

8.5.2018-11.00

J-5494/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5102-A

9.5.2018-10.00

J-5505/2006

Iglesias Pereira, Herminio

Cazán nº 25 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5116_co

8.5.2018-11.30

9365/2007

Fernández Pérez, María Nieves

San Amaro nº 44 4º C

Vigo

Pontevedra

36205

5116_co

8.5.2018-11.30

9365/2007

Fernández Pérez, María Elena

Conde de Torrecedeira 83 8º C

Vigo

Pontevedra

36202

5116_co

8.5.2018-11.30

9365/2007

Fernández Pérez, José Javier

Baronesa de Malda nº 1 1 1

Esplugues de Llobregat

Barcelona

08950

5116_co

8.5.2018-11.30

9365/2007

Pérez Díaz, Carmen

Conde de Torrecedeira nº 63

Vigo

Pontevedra

36202

5117_co

8.5.2018-10.45

9364/2007

Cuña Cuña, María Araceli

Barreiros nº 20 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5117_co

8.5.2018-10.45

9364/2007

Cuña Cuña, Manuel

Barreiros nº 20 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5147-A

9.5.2018-9.00

11620/2008

González Fernández, José

O Coto nº 7 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

46449

5152-A

10.5.2018-12.15

J-5557/2006

Souto Estévez, María Rosa

A Igrexa nº 14 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5180-A

8.5.2018-10.00

9230/2008

Álvarez Rocha, María

A Igrexa nº 15 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5211-A

10.5.2018-12.15

J-5623/2006

Souto Estévez, Mª Esther

A Cruz nº 5 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5211-B

10.5.2018-9.30

10312/2008

Pérez Francisco, José Manuel

R/ Pi y Margall nº 40 2º D

Vigo

Pontevedra

36202

5215-A

9.5.2018-10.15

J-5630/2006

Jorge Pérez, Carmen

O Coto Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5226-A

10.5.2018-11.00

9120/2007

Rodríguez Francisco, Manuel

O Calvario nº 5 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5227-A

8.5.2018-11.00

J-5646/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5231-A

10.5.2018-11.30

J-5653/2006

Alonso Domínguez, José

Redondelo nº 19 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5231-A

10.5.2018-11.30

J-5653/2006

Rodríguez Soteliño, Adoración

A Carrasqueira nº 32 Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5246_co

8.5.2018-12.45

9403/2008

González Carballido, Carmen

O Rabelo Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5255-A

9.5.2018-12.00

J-5677/2006

Míguez Álvarez, Catalina

Avda. de Balaídos nº 61 8º A

Vigo

Pontevedra

36210

5285-A

8.5.2018-9.00

9176/2007

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5285-M

8.5.2018-10.15

11580/2008

Antes Rodríguez, Francisco

R/ Gasómetro nº 12 P 2 1Bi

Madrid

Madrid

28005

5285-N

9.5.2018-11.45

9693/2008

Méndez Castro, Juan Carlos

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5285-N

9.5.2018-11.45

9693/2008

Méndez Castro, Mercedes

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5285-N

9.5.2018-11.45

9693/2008

Méndez Castro, Jesús Feliciano

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5285-N

9.5.2018-11.45

9693/2008

Méndez Castro, María Ángeles

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5285-N

9.5.2018-11.45

9693/2008

Méndez Castro, Pablo Daniel

Carballás nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5285-T_resto

8.5.2018-11.00

J-5731/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5285-T_seg

9.5.2018-9.45

J-5731/2006

Hernández Cabadas, Pedro Gumersindo

Lugar da Cruz nº 22

As Neves

Pontevedra

36449

5300-B

8.5.2018-11.00

J-5747/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5320-A

8.5.2018-11.00

J-5769/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5323-A

9.5.2018-10.45

10402/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5323-A

9.5.2018-10.45

10402/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5323-B

9.5.2018-9.30

J-5774/2006

Novoa González, María Luz

O Milladoiro nº 10 4º C

Ames

A Coruña

15895

5323-B

9.5.2018-9.30

J-5774/2006

Novoa González, Rosa

Barrio Rodeiro nº 9 San Xosé de Ribarteme

As Neves

Pontevedra

36449

5323-B

9.5.2018-9.30

J-5774/2006

Novoa González, José Manuel

Rúa Entrecines

As Neves

Pontevedra

36449

5323-B

9.5.2018-9.30

J-5774/2006

González Rodríguez, Belosinda

Barrio de Rodeiro nº 9 San Xosé de Ribarteme

As Neves

Pontevedra

36449

5377-A

9.5.2018-10.00

J-5831/2006

Iglesias Pereira, Herminio

Cazán nº 25 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5386-A

8.5.2018-11.00

J-5839/2006

Descoñecido-Ministerio Fiscal Pontevedra

Avda. Fco. Tomás y Valiente s/n

Pontevedra

Pontevedra

36071

5406_co

8.5.2018-9.30

8227/2008

Alonso Rodríguez, María de los Ángeles

A Igrexa nº 35 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5406_co

8.5.2018-9.30

8227/2008

Alonso Rodríguez, José Luis

A Igrexa nº 32 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5406_co

8.5.2018-9.30

8227/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

A Igrexa nº 32 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5416-A

8.5.2018-9.45

9261/2008

Álvarez Estévez, Hermosinda

Avda. Aeroporto nº 35 6º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

5421-A

9.5.2018-10.00

J-5888/2006

Iglesias Pereira, Herminio

Cazán nº 25 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5428-A

10.5.2018-9.30

10745/2008

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5430-A

10.5.2018-10.15

9661/2008

Rocha González, Jesús Argentino

O Monte nº 3 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5443-A

9.5.2018-12.45

9325/2008

Pajarín Araújo, Manuel

Liñares nº 4

As Neves

Pontevedra

36449

5496-B

9.5.2018-10.00

8851/2008

Iglesias Martín, José Enrique

Baixada á Igrexa nº 90

Vigo

Pontevedra

36210

5496-B

9.5.2018-10.00

8851/2008

Iglesias Martín, María Isabel

Avda. Fragoso nº 77

Vigo

Vigo

36210

5533-A

9.5.2018-11.00

J-6014/2006

Mariño Pérez, Rudesinda

As Chans nº 9 A Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5538-A

9.5.2018-10.00

J-6022/2006

Iglesias Pereira, Herminio

Cazán nº 25 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5580-C

8.5.2018-9.00

J-6068/2006

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5582-A

9.5.2018-11.30

J-6072/2006

Méndez Alonso, Aurelia

A Cruz nº 22B Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5605-A

8.5.2018-9.00

12413/2008

Alonso Domínguez, María José

A Chan nº 28 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5714-A

10.5.2018-11.15

8269/2008

Rodríguez Rocha, Eduardo

A Igrexa nº 38 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5752mi

9.5.2018-11.00

8733/2008

MVMC de Liñares

A Igrexa 27 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449