Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 9 de abril de 2018 Páx. 19457

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo de manutención do persoal de garda do Hospital Arquitecto Marcide pertecente a esta xerencia (expediente AB-ASF1-17-008).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Subministracións (Unidade de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: AB-ASF1-17-008.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de manutención do persoal de garda do Hospital Arquitecto Marcide pertencente á Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol.

c) Lotes (se é o caso): lote único.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 55322000-3.

e) Acordo marco (se procede): non.

f) Sistema dinámico de adquisición (se procede): non.

g) Boletíns ou diarios oficiais e datas de publicación dos anuncios de licitación:

– DOUE 2017/S 197-406131, do 13 de outubro de 2017.

– BOE núm. 256, do 24 de outubro de 2017.

– DOG núm. 204, do 26 de outubro de 2017.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 496.049,40 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 257.688,00 €. IVE: 25.768,80 €. Importe total: 283.456,80 €.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 23 de xaneiro de 2018.

b) Data de formalización do contrato: 16 de febreiro de 2018.

c) Contratista: Servicios Hosteleros Emai, S.A.

d) Importe de adxudicación:

– Importe adxudicado sen IVE: 255.828,00 euros.

– Importe adxudicado con IVE: 281.410,81 euros.

Ferrol, 15 de marzo de 2018

Ángel Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol