Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 9 de abril de 2018 Páx. 19252

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 70, do 10 de abril).

O artigo 23.6 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.460.2, para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 29 de mazo de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 70, do 10 de abril de 2017).

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO 353B

Procedemento

Definición do procedemento

Número de expediente

Solicitante

DNI/CIF

Concedido 2017

Concedido 2018

Aplicación

Orde

353B

Obradoiro de emprego

15/00032/17

Concello A Coruña

P1503000J

78.505,64

33.645,28

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

15/00034/17

Concello Carballo

P1501900C

78.505,64

33.645,28

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

15/00035/17

Concello Santiago de Compostela

P1507900G

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

15/00037/17

Concello Oleiros

P1505900I

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

15/00042/17

Concello Ames

P1500200I

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

15/00044/17

Concello Boiro

P1501100J

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

15/00046/17

Concello Muros

P1505400J

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

15/00049/17

Concello Fene

P1503600G

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

27/00026/17

Concello Ribadeo

P2705100B

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

27/00028/17

Concello Pantón

P2704100C

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

27/00030/17

Concello Lugo

P2702800J

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

27/00031/17

Concello Monforte de Lemos

P2703100D

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

32/00025/17

Mancomunidade Municipios Comarca de Verín

P3200025I

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

32/00026/17

Concello Xinzo de Limia

P3203300C

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

32/00027/17

Mancom.Voluntaria Concellos Comarca de Ourense

P3200026G

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

32/00028/17

Concello Viana do Bolo

P3208700I

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

32/00030/17

Concello Ourense

P3205500F

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

36/00029/17

Concello Vilagarcía de Arousa

P3606000B

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

36/00030/17

Concello Vigo

P3605700H

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

36/00036/17

Concello Redondela

P3604500C

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

36/00037/17

Macomunidade Concellos do Val Miñor

P8605705F

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

36/00038/17

Mancomunidade Área Intermunicipal de Vigo

P8605704I

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

36/00040/17

Concello Mos

P3603300I

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)

353B

Obradoiro de emprego

36/00041/17

Concello Cangas

P3600800A

98.132,06

42.056,60

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 70, do 10 de abril)