Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 9 de abril de 2018 Páx. 19242

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2017.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que cada consellería ou entidade terá que remitir, para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos referida ao cuadrimestre anterior, para os efectos de cumprir coas obrigacións legais fixadas.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo 1

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2017, que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Artigo 2

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de maio, xuño, xullo e agosto do ano 2017, que se incorpora como anexo II a esta resolución.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2018

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO I

Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro de 2017

Convenio

Importe €

Data de sinatura

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña.

7.132,40 €

1.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense.

2.365,70 €

1.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.

4.378,32 €

1.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Lugo.

1.123,58 €

1.9.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Arbo para a execución do proxecto de mellora de saneamento na rúa Antonia Tobar-Arbo.

100.000 €

7.9.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Mos para a execución do proxecto de recuperación de espazo público para parque temático de reciclaxe.

36.000 €

7.9.2017

Convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia e o Concello de Cuntis para a realización das obras de cambio de cuberta do edificio onde se sitúa o Fogar do Pensionista do concello de Cuntis.

20.451,95 €

8.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia para a colaboración na emisión de informes periciais.

105.500 €

11.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Galega contra o Narcotráfico, para a xestión de bens comisados en delitos contra o narcotráfico e conexos.

15.000 €

11.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Nigrán para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2017.

7.500 €

13.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello do Grove para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2017.

12.500 €

13.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Poio para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2017.

7.500 €

13.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ribeira para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2017.

7.500 €

13.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sanxenxo para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2017.

15.000 €

13.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sarria para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2017.

7.500 €

13.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Arnoia para a execución do proxecto de mellora da rede de abastecemento de auga nos Chaos e da rede de saneamento na Laixa.

34.811,88 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Baños de Molgas para a execución do proxecto de obras de saneamento en Pasaxe Ladeira.

35.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Beariz para a execución do proxecto de pavimentación de rúas en Ricovanca.

40.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Boimorto para a execución do proxecto de mellora da rede de subministración de auga ao depósito municipal de Rodieiros.

24.690,78 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Castro Caldelas para a execución do proxecto de obras de reforma e mellora na casa do concello de Castro Caldelas.

30.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cenlle para a execución do proxecto de ampliación de almacén e acondicionamento do espazo exterior dos edificios municipais.

40.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a execución do proxecto de saneamento da Bouza-A Costa-Cuíñas (Viascón).

70.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Frades para a execución do proxecto de acondicionamento do campo de fútbol de Ponte Carreira.

30.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Melón para a execución do proxecto de obras do centro de formación e coidado de animais domésticos.

30.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Paderne de Allariz para a execución do proxecto de distribución de auga para o abastecemento en San Xes.

30.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Porqueira para a execución do proxecto de obras de reforma da planta baixa da casa do concello.

50.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Rairiz de Veiga para a execución do proxecto de mellora do saneamento e abastecemento no núcleo de Santa Baia.

30.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ramirás para a execución do proxecto de mellora do abastecemento a Rozas e canalización de pluviais en Margarideiros.

25.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de San Cristovo de Cea para a execución do proxecto de obras de reparación e acondicionamento da cuberta da casa do concello.

25.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Tordoia para a execución do proxecto de colector xeral de saneamento a Tañe.

19.985,13 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Trazo para a execución do proxecto de abastecemento á Alta de Trazo.

30.000,01 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilamarín para a execución do proxecto de pavimentación en rúas de Xagrade, A Pousa e Agro Maior.

26.436,81 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilasantar para a execución do proxecto de creación dunha área de xogos dentro da piscina municipal na zona de Présaras.

20.000 €

14.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Guarda para a execución do proxecto de adaptación das instalacións existentes en baixa tensión e instalacións de fontanaría no pavillón de deportes.

40.000 €

20.9.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Pol para a execución do proxecto de adquisición de vehículo de mantemento ambiental.

25.000 €

20.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e as organizacións non gobernamentais, Solidariedade internacional de Galicia-SIG, Asociación Galega de Reporteiros Solidarios-Agareso e a Fundación Educación y Cooperación-Educo para a execución do proxecto Cooperación galega: o mundo que queremos 2017-2018.

70.000 €

27.9.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Baiona para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2017.

12.500 €

27.9.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Quintela de Leirado para a execución do proxecto denominado Espazo de interpretación da natureza.

75.000 €

28.9.2017

Adenda ao Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e Farmacéuticos Mundi para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia.

39.683 €

29.9.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Meis para a execución do proxecto de humanización da rúa do colexio e o contorno da praza de España.

48.400 €

29.9.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vilar de Santos para a execución do proxecto de mellora do abastecemento de auga potable en Parada de Outeiro.

17.122 €

29.9.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Begonte para a execución do proxecto de obras de mellora da eficiencia enerxética na casa do concello.

49.999,79 €

2.10.2017

Convenio de colaboración entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio de Xustiza, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Universidade de Vigo para a realización de prácticas externas en xulgados e tribunais.

0 €

9.10.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Aranga para a execución do proxecto de servizo de subministración de auga potable.

20.000 €

18.10.2017

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Larouco para a execución do proxecto de substitución de cuberta en edificio para centro de educación ambiental.

35.000 €

18.10.2017

Acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello da Avogacía Galega sobre compensación económica pola asistencia xurídica gratuíta.

0 €

23.10.2017

Addenda ao convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para a execución do proxecto de actuacións de mellora no edificio municipal da Comisaría de Policía de Ourense.

0 €

23.10.2017

Addenda ao convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia e o Concello de Cuntis para a realización das obras de cambio de cuberta do edificio onde se sitúa o Fogar do Pensionista do concello de Cuntis.

0 €

30.10.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e Unicef Comité Español para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia.

81.477 €

31.10.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Mos para o mantemento dunha brigada de protección e defensa do ambiente e espazos naturais.

0 €

3.11.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Arbo para a execución do proxecto de mellora do saneamento na rúa Antonia Tobar-Arbo.

0 €

3.11.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Mondoñedo para o proxecto integral de actuacións para a mellora ambiental do Concello de Mondoñedo.

0 €

3.11.2017

Addenda de prórroga do convenio marco de colaboración en materia de xestión electoral entre a Administración xeral do Estado (Ministerio do Interior) e a Comunidade Autónoma de Galicia.

0 €

5.11.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), para a realización de programas de atención e protección da saúde.

0 €

7.11.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Begonte para a execución do proxecto de obras de mellora da eficiencia enerxética da casa do concello.

0 €

13.11.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilanova de Arousa para a execución do proxecto de mellora da eficiencia enerxética da casa do concello.

0 €

14.11.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Boimorto para a execución do proxecto de mellora da rede de subministración de auga ao depósito municipal de Rodieiros.

0 €

14.11.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e a Asociación Mirabal, para o desenvolvemento de accións de prevención da violencia de xénero e atención ás súas vítimas.

10.000 €

17.11.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e a Asociación Rede de mulleres veciñais contra os malos trato de Vigo, para o desenvolvemento de accións de prevención da violencia de xénero e atención ás súas vítimas.

10.000 €

17.11.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para o programa de apoio e asistencia psicolóxica especializada ás vítimas nas oficinas de atención á vítima e ao cidadán existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

40.000 €

24.11.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a asociación de axuda ao toxicómano Érguete.

14.000 €

27.11.2017

Acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello Galego de Procuradores sobre compensación económica pola asistencia xurídica gratuíta.

0 €

29.11.2017

VI addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de inclusión dixital no eido da Administración local.

0 €

1.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Ecos do Sur, para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.000 €

14.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Médicos do Mundo para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.000 €

14.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Cáritas Diocesana de Ourense para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.000 €

14.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

6.000 €

14.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e HH. Oblatas de Ferrol para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.000 €

14.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Asociación Faraxa pola Abolición da Prostitución para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.000 €

14.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Aliad-Ultreia para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.000 €

14.12.2017

Convenio de colaboración co Consello da Avogacía Galega para o funcionamento do Servizo de Orientación Xurídica para a emisión dos correspondentes informes.

180.000 €

15.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio de Avogados de Pontevedra para o desenvolvemento dun programa experimental de mediación familiar intraxudicial para o ano 2017 en Pontevedra.

20.000 €

19.12.2017

Convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, o Ministerio Fiscal, o Colexio de Avogados de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela, a través do Centro Integral de Análise e Resolución de Conflitos da Universidade de Santiago de Compostela (CIARCUS) para a posta en marcha dun programa experimental de mediación no ámbito penitenciario en Santiago de Compostela en 2017.

25.000 €

20.12.2017

Convenio de colaboración entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, o Ministerio Fiscal e o Colexio de Avogados da Coruña, para a posta en marcha dun programa experimental de mediación no ámbito penal na Coruña en 2017.

12.000 €

20.12.2017

Convenio de colaboración e coordinación entre o Ministerio do Interior e a Xunta de Galicia en materia de seguridade nos edificios da Administración de xustiza en Galicia.

1.738.500 €

22.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Down Pontevedra Xuntos para a colaboración na realización da primeira fase das obras de acondicionamento e rehabilitación da nova sede da entidade.

40.000 €

27.12.2017

III Addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento da Administración electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

0 €

28.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Rías Baixas Comunicación, S.A. para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

3.327,99 €

29.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Lérez Ediciones, S.L. Unipersonal para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

8.501,78 €

29.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Editorial Compostela, S.A. para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

18.272,88 €

29.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade El Progreso de Lugo, S.L. para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

25.765,76 €

29.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Faro de Vigo, S.A. Unipersonal para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

63.316,93

29.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Editorial La Capital, S.L. para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

12.724,98 €

29.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Entidade La Opinión de La Coruña, S.L., para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

9.736,17 €

29.12.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade La Región, S.A. para a difusión das actividades desta consellería, de interese para a cidadanía durante o ano 2018.

21.454,40 €

29.12.2017

Addenda ao convenio de colaboración entre o Parlamento de Galicia, a Vice-presidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Amtega e a USC para continuar os traballos do Portal xurídico galego e da Base de datos de lexislación galega consolidada Lex. Gal.

0 €

29.12.2017

ANEXO II

Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de maio, xuño, xullo e agosto de 2017

Convenio

Importe €

Data de sinatura

Convenio de colaboración entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias sobre a detección de supostos de vulnerabilidade con ocasión do lanzamento de vivenda familiar e medidas de carácter social e sobre cesión de datos nos procedementos de desafiuzamento e execución hipotecaria.

0 €

2.6.2017

Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Concello da Cultura Galega para a elaboración de materias de diagnóstico sobre a situación da cultura galega.

1.500 €

13.6.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Coruña para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do Concello.

49.950 €

8.8.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Culleredo para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do Concello.

32.200 €

8.8.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ferrol para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do Concello.

49.950 €

8.8.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Lugo para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do Concello.

49.950 €

8.8.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ourense para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do Concello.

49.950 €

8.8.2017