Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Martes, 10 de abril de 2018 Páx. 19529

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola Orde do 3 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 14 de novembro).

En aplicación do disposto na base décimo sexta da Orde do 3 de novembro de 2017 (DOG do 14 de novembro), pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, como anexo I a esta resolución, a adxudicación definitiva dos destinos obtidos no concurso de traslados específico convocado pola citada orde.

Segundo. Publicar a relación definitiva de excluídos no anexo II polas causas que se indican.

Terceiro. O persoal que resulte adxudicatario, ademais de prestar servizos no centro base indicado no anexo I desta resolución, está obrigado a desprazarse aos centros compartidos e aos centros adscritos que, se e o caso, fosen incluídos nos anexos II e III da antedita orde de convocatoria.

Ademais, de conformidade coa base décimo oitava da Orde do 3 de novembro de 2017, deberá desprazarse aos centros que se poidan adscribir, segundo o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

Cuarto. A toma de posesión dos destinos acadados neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2018 e o cesamento no seu destino de procedencia o 31 de agosto deste ano.

Quinto. Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, de acordo co disposto no artigo 4 da Lei galega 6/2001, do 29 de xuño, o persoal interesado poderá formular, con carácter postestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados dende a mesma data, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Adxudicación definitiva de orientación 2017/2018

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Titulación preferente

Baremo

36116291N

Aballe Rodríguez, Sara

J

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597939

Licenciatura en Pedagoxía

46,8160

73761036J

Abel Souto, Jesús

A

36010484-CEIP Eduardo Pondal

Vigo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

136,8997

33348033B

Abelleira Sánchez, Paula

J

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597939

Grao en Pedagoxía

40,1160

10596861W

Aller Fernández, Guillermo

A

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597939

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

113,7496

33337689V

Alvar López, Pablo

A

36018161- CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

61,6825

33325991A

Andión Rodríguez, Juan José

A

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

119,2327

71506034T

Anta Rodríguez, Emilia María

A

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

70,0992

33264759C

Ares Casal, María Paz

A

32008835-CEIP Curros Enríquez

Ourense

597939

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

154,7496

44841128Y

Arnoso Moure, Lydia

J

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

28,4159

44826487Q

Barcia Fuentes, Pablo

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

66,1498

76989907Y

Barreiro Couñago, Yolanda

A

36000302- CEP de Sabarís

Baiona

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

92,9666

76578061K

Basanta Montenegro, María Sonia

A

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

597939

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

90,0826

44448944H

Bautista Lejo, Rosa Mari

E

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

115,4996

35562766M

Bento López, Ana Marina

J

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

55,6987

44849042P

Blanco Rodríguez, Miriam

J

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

32,1244

14952886B

Cabo Devesa, María Agripina

A

15008805-CEIP de Melide Nº 1

Melide

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

106,5034

32677608J

Campos Tenreiro, Gema

A

15019499-CEIP de Piñeiros

Narón

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

65,2498

32695392H

Carballeira Pernas, Sandra

J

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

31,2325

34994349X

Caride Delgado, Ana Belén

A

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

53,5324

32656719P

Casal Rodríguez, Víctor Manuel

A

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

111,7000

52935431B

Castro Suárez, María de los Ángeles

J

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

28,1496

35287876B

Cazorro Pérez, María del Carmen

A

36013552-CEIP de Seara

Moaña

597939

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

274,5993

44465216Y

Cibeira Godás, María Concepción

A

36004095-CEIP Manuel Rivero

Lalín

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

70,2649

34952710R

Cid Vila, Idoia

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

134,5825

34991320V

Conde Casas, Emilio

J

36014556- CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

597939

Licenciatura en Psicoloxía

53,5242

33310029A

Conde Iglesias, Camilo

A

27006292-CEIP As Gándaras

Lugo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

129,1498

77400117B

Cortizo Garrido, Soraya

A

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

101,4737

76728487G

Diéguez García, Nuria

A

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

115,8371

33301563R

Domínguez Casais, Mónica

A

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597939

48,5998

11934503X

Encinas del Arco, Rosa M.

A

36010691- CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

150,3494

36073072X

Espinar Moure, Susana

A

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

72,8825

33841353G

Esteban Riesco, María Victoria

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

276,0498

36037277A

Fernández Álvarez, María Concepción

A

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

151,7992

33326493E

Fernández Pardo, Marcos

A

27011639-CEIP Otero Pedrayo

Rábade

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

72,9494

76579241M

Fernández Rego, María Esther

A

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

69,0326

36172250N

Fernández Soto, Gala

J

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

29,9494

78787458S

Fernández Vidal, María del Carmen

A

15023430- CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

32,4821

33318001V

Ferreiro Rodríguez, María Isabel

A

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

103,6664

76823076V

Galego Carmoega, María Esther

A

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

99,9496

46918240B

García Gerpe, María

A

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

A Coruña

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

77,9660

10078031Y

García Magadán, María Ángeles

A

36010228-CEIP A Paz

Vigo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

101,6997

33343186V

Gómez Conde, Verónica

A

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

59,5826

33522814S

González Gándara, David

A

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

56,3662

35304472R

González Gómez, Paula Eva

E

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

94,9329

34638811Y

González Lage, Tania

J

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

597939

Licenciatura en Pedagoxía

25,8144

76903996T

González Pena, Macarena

E

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

50,2331

44837682X

Guitián Castromil, Laura

A

15023341-CEIP Santa María do Castro

Boiro

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

53,8899

34960312J

Hernán López, Mónica

A

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

189,7996

52496078G

Iglesias Bueno, María Jesús

A

36009949-CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

117,1998

44446103Y

Irago Rodríguez, Concepción

A

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

Ourense

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

114,9995

34260609Q

Juiz López, María Dolores

A

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597939

Licenciatura en Psicoloxía

138,6451

33314527Q

Lázare Díaz, Sara

A

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

133,9496

76991303E

Ledo Rodríguez, Celia

A

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597939

Licenciatura en Psicoloxía

56,4161

34995176D

López Lorenzo, María Dolores

A

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

102,8991

34267303V

López Rodríguez, María Elena

A

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

56,7153

32758855R

Louro Lago, Brasilia

A

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

133,7745

36067069X

Marín Gallego, María Encarnación

A

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

133,1163

44492773D

Martínez Alonso, Manuel

J

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

39,0828

46044419Y

Martínez Cañas, Montserrat

A

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

111,7289

33321825T

Mejuto Fernández, María Victoria

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

62,6320

46329800A

Modrego Casalots, José Luis

A

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

155,1498

35579515X

Montero Arce, Yesenia

J

36024045- CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

16,1316

32769838J

Morandeira Morandeira, Ana María

A

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

142,3497

44820052K

Mouro Ares, Olga

A

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

85,1498

77413831V

Muñiz Núñez, Silvia

J

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

26,9992

36114079P

Muñoz Rodríguez, María Begona

A

36014738-CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

199,4997

79331301T

Ordóñez Pardo, Erica

J

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

31,1992

35299917T

Ortigueira Hermida, María del Mar

A

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597939

Licenciatura en Psicoloxía

287,2160

44482386H

Pato Garrido, Rocío

A

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

597939

Licenciatura en Psicoloxía

84,9498

32423736S

Pedrido Rey, Carmen Ventura

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

117,5079

44087091R

Pedrosa Vázquez, Ruth

J

36001057-CEIP do Hío

Cangas

597939

Licenciatura en Pedagoxía

39,9656

33542616Z

Pensado Paz, Elena

J

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597939

Licenciatura en Psicoloxía

26,7489

44446701Y

Pereira Gil, Mª del Mar

A

32006553-CEIP de Maceda

Maceda

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

82,3996

36093373W

Pérez Estévez, María de Luján

A

36014799- EEI Vila Laura

Vigo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

175,0996

32705330C

Picado López, Miguel

A

15009445-CEIP Unión Mugardesa

Mugardos

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

64,9237

47351854Y

Pico Areosa, Cristina

B

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597939

Licenciatura en Psicoloxía

59,3830

36079119P

Portela Sánchez, María Asunción

A

36010071-CEIP Santa Mariña

Vigo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

62,4490

36141694T

Prado Figueroa, Emilia

A

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

52,1156

33537454G

Ramudo Andión, Indalecio

A

15005361-CEIP Rosalía de Castro

A Coruña

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

88,2997

53115827H

Recamán Payo, Adriana

J

36006316-CEIP Príncipe Felipe

Pontevedra

597939

Licenciatura en Pedagoxía

26,0493

33335512W

Regueiro Cedrón, María

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

98,6496

32746253A

Regueiro Sande, María Julia

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

106,4495

33333151X

Rivas Mourelos, Lucía

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

61,6987

36042432Y

Roca Martínez, María Ángeles

A

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

165,5996

44483915Y

Rodríguez Basteiro, Vanessa Dominga

J

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

38,3243

33973448X

Rodríguez Calvente, Carlos Luis

E

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

202,1240

32674613P

Rodríguez da Silva, Lidia María

A

36002347-CEIP Pérez Viondi

A Estrada

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

79,3975

76623520D

Rodríguez Fernández, María Jesús

A

32015463- CEE Miño

Ourense

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

119,6325

32706075Y

Rodríguez Filgueiras, Francisco José

J

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

39,5657

36170507V

Rodríguez García, María

J

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

34,9482

32768267Y

Rodríguez Martínez, María Montserrat

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

138,4997

33336236J

Romay Justo, María Belén

A

27000629-CEIP San Xoán

Becerreá

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

44,8329

33560681R

Rubianes Rodríguez, Hugo

J

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

26,7493

46906733G

Sánchez Vales, Benigno

A

15006699-CEIP Recimil

Ferrol

597939

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

106,9654

34598342V

Santos Iglesias, María Teresa

A

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

148,1246

47364854B

Serna Abad, Paula

A

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

58,3146

44458459B

Soto Rodríguez, Lorena

E

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

103,6180

76804524A

Suárez Santiago, Francisco J.

A

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

152,0830

76934697L

Touza Veiga, Fátima

A

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

48,4160

44461263D

Valado Cruz, Lucía

A

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

Cortegada

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

90,6664

33234247Y

Valín Arias, David

A

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

180,3998

33350981S

Varela Sánchez, Damián

J

36024318- CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

24,3154

32626722A

Vázquez Carballido, Emilio

A

15006729- CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

124,7830

33859957R

Vázquez Díaz, Candido Valeriano

A

27006383-CEIP A Ponte

Lugo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

109,8998

34271998C

Vázquez López, Laura

J

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

21,6490

44447124S

Vázquez López, Patricia

A

32011305-CEIP Plurilingüe Ribadavia

Ribadavia

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

114,9658

44499751H

Vázquez Ulloa, Cristina

J

32006358-CEIP do Xurés

Lobios

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

23,6656

44454509V

Vázquez Varela, Elia

A

32015906-CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

74,7747

33859192H

Vilas Lamas, Mª de las Hortensias

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597939

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

154,9658

32690545R

Vilasuso Villar, Marta

A

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597939

Licenciatura en Pedagoxía

54,8992

76720894R

Yáñez Blas, Glenda

J

32015256-CEIP das Vendas da Barreira

Riós

597939

Licenciatura en Psicopedagoxía

30,4145

ANEXO II

Relación de participantes excluídos no concurso específico de prazas de xefatura de departamento de orientación

DNI/NIE

Apelidos e nome

Causa

76925724Q

Arán Bernal, Carolina

Non reunir os requisitos para participar con carácter voluntario nin obrigatorio por esta convocatoria

77411257L

Bao Aldao, Ana María

Non reunir os requisitos para participar con carácter voluntario nin obrigatorio por esta convocatoria

33551805A

Lourés Castillo, Xiana

Non reunir os requisitos para participar con carácter voluntario nin obrigatorio por esta convocatoria

77422312B

Outeda López, Ruth

Non reunir os requisitos para participar con carácter voluntario nin obrigatorio por esta convocatoria

44457921W

Ocampo Sánchez, Maura

Non reunir os requisitos para participar con carácter voluntario nin obrigatorio por esta convocatoria