Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 17 de abril de 2018 Páx. 20897

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 13 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES42 0081-5363-20-0001083113 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Pontevedra, 13 de marzo de 2018

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Ricardo Ladrón de Guevara Melkis

Y5231373Z

Fra. 201602469

18.5.2016

401,94

Aparecida dos Santos, Rosangela

X7253287F

Fra. 201604597

3.10.2016

34,62

Badea --- Irina Madalina

Y4429664A

Fra. 201700748

25.1.2017

256,87

Badea --- Irina Madalina

Y4429664A

Fra. 201700749

25.1.2017

1.315,96

Climent Pavia, Aina

53257209L

Fra. 201703418

10.7.2017

361,59

Grigorio Tucci, María Cecilia

Y4474029Z

Fra. 201703419

10.7.2017

623,29

Moraru --- Elena Georgiana

Y1965610K

Fra. 201703422

10.7.2017

361,59

Álvarez Segura, Olga Lidia

72156448C

Fra. 201703566

18.7.2017

6.716,83

Sali --- Hantu Florin

Y1296658R

Fra. 201704452

21.9.2017

1.446,36

Lyons --- Jennifer Ann

Y5429970Z

Fra. 201704816

6.10.2017

256,87

Vieira Amaral, Manuela

Y2161910Q

Fra. 201704832

6.10.2017

268,34