Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 17 de abril de 2018 Páx. 20894

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se fai pública a formalización do contrato da subministración sucesiva de pan fresco, cereais e derivados (expediente MS-EIO1-17-011).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección de Recursos Económicos. Servizo de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: MS-EIO1-17-011.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.sergas.es

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministración sucesiva.

b) Descrición: subministración sucesiva de pan fresco, cereais e derivados.

c) Lotes (de ser o caso): si; cinco (5) lotes.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 15811100-7; 15612500-6; 15820000-2; 03211300-6 e 15850000-1.

e) Acordo marco (se procede): si.

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG, BOE e DOUE.

h) Data de publicación do anuncio de licitación:

Diario Oficial de Galicia nº 172, do 11 de setembro de 2017.

Boletín Oficial del Estado nº 218, do 9 de setembro de 2017.

Diario Oficial de la Unión Europea nº 2017/S 161/331922, de 24 de agosto de 2017.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 536.997,71 € (IVE excluído).

5. Orzamento base de licitación.

Importe neto: 244.089,87 €. Importe total: 257.817,66 €.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 5.2.2018.

b) Data de formalización do contrato: 16.3.2018.

c) Contratista:

Lotes 1 e 2: Panadería Carlos, S.L., NIF B32122624.

Lotes 3 e 4: Secundino Docampo, S.L., B32011850.

Lote 5: deserto.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: lote 1: 149.868,00 €. Importe total: 156.632,64 €.

Importe neto: lote 2: 13.456,24 €. Importe total: 14.801,86 €.

Importe neto: lote 3: 34.720,00 €. Importe total: 38.192,00 €.

Importe neto: lote 4: 24.247,60 €. Importe total: 26.120,84 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: véxase a resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante con data do 8.2.2018.

Ourense, 26 de marzo de 2018

Julio García Comesaña
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín
e O Barco de Valdeorras