Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 85 Xoves, 3 de maio de 2018 Páx. 23002

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).

Advertidos erros na citada resolución publicada no Diario Oficial de Galicia número 57, do 21 de marzo de 2018, cómpre efectuar as seguintes correccións, sen que impliquen a apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes:

1. Na base vixésimo cuarta:

1.1. Na páxina 16559, na especialidade de Tecnoloxía, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Tecnoloxías Mariñas.

• Grao en Naútica e Transporte Marítimo.

1.2. Na páxina 16560, na especialidade de Organización e Xestión Comercial, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos.

• Grao en Turismo.

• Grao en Publicidade e Relacións Públicas.

1.3. Na páxina 16560, na especialidade de Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Enxeñaría en Organización Industrial.

• Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria.

• Grao en Tecnoloxías Mariñas.

• Grao en Enxeñaría de Obras Públicas.

• Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos.

1.4. Na páxina 16561, na especialidade de Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Fisioterapia.

• Grao en Ciencias Ambientais.

• Grao en Odontoloxía.

1.5. Na páxina 16561, na especialidade de Procesos Sanitarios, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Fisioterapia.

• Grao en Odontoloxía.

1.6. Nas páxinas 16561 e 16562, na especialidade de Sistemas Electrotécnicos e Automáticos, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Arquitectura Naval.

• Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos.

• Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica.

• Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque.

• Grao en Tecnoloxías Mariñas.

• Grao en Náutica e Transporte Marítimo.

1.7. Nas páxinas 16562 e 16563, na especialidade de Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Enxeñaría Forestal.

• Grao en Tecnoloxías Mariñas.

• Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria.

• Grao en Enxeñaría en Organización Industrial.

1.8. Na páxina 16563, na especialidade de Operacións e Equipamentos de Produción Agraria, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Enxeñaría Forestal.

• Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural.

1.9. Nas páxinas 16563 e 16564, na especialidade de Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Odontoloxía.

• Grao en Ciencias Ambientais.

1.10. Na páxina 16564, na especialidade de Procedementos Sanitarios e Asistenciais, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Diplomatura en Fisioterapia.

• Grao en Fisioterapia.

• Grao en Odontoloxía.

1.11. Nas páxinas 16564 e 16565, na especialidade de Procesos Comerciais, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Diplomatura en Turismo.

• Diplomatura en Relacións Laborais.

• Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos.

• Grao en Turismo.

• Grao en Publicidade e Relacións Públicas.

• Grao en Xestión en Pequenas e Medianas Empresas.

2. No anexo VII:

2.1. Na páxina 16602, na especialidade de Tecnoloxía, na epígrafe de titulacións concordantes débense engadir as seguintes:

• Grao en Tecnoloxías Mariñas.

• Grao en Naútica e Transporte Marítimo.

2.2. Na páxina 16603, na especialidade de Organización e Xestión Comercial, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos.

• Grao en Turismo.

• Grao en Publicidade e Relacións Públicas.

2.3. Nas páxinas 16603 e 16604, na especialidade de Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Enxeñaría en Organización Industrial.

• Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria.

• Grao en Tecnoloxías Mariñas.

• Grao en Enxeñaría de Obras Públicas.

• Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos.

2.4. Na páxina 16604, na especialidade de Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Fisioterapia.

• Grao en Ciencias Ambientais.

• Grao en Odontoloxía.

2.5. Na páxina 16604, na especialidade de Procesos Sanitarios, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Fisioterapia.

• Grao en Odontoloxía.

2.6. Na páxina 16605, na especialidade de Sistemas Electrotécnicos e Automáticos, na epígrafe de titulacións débense engadir as seguintes:

• Grao en Arquitectura Naval.

• Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos.

• Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica.

• Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque.

• Grao en Tecnoloxías Mariñas.

• Grao en Náutica e Transporte Marítimo.