Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Venres, 4 de maio de 2018 Páx. 23337

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2018 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos (expediente AT/029/2017 e trece máis).

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos:

I. Contrato de servizo para a redacción do proxecto de trazado e construción e impacto ambiental: estrada de conexión PO-531-N-550 (variante de Alba). Clave: PO/17/187.01. Expediente: AT/029/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/17/187.01. (AT/029/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 239841

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: redacción do proxecto de trazado e construción e impacto ambiental: estrada de conexión PO-531-N-550 (variante de Alba).

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (9.1.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 208.551,23 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 208.551,23 €. Importe total: 252.346,99 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 9.4.2018.

b) Data de formalización do contrato: 18.4.2018.

c) Adxudicatario: Consultora de Ingeniería y Empresa, S.L. (Ciesa).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 155.328,96 €. Importe total: 187.948,04 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

II. Contrato de servizo para o control e vixilancia da obra: reformado núm. 2 do acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba. Treito: parque empresarial de Santa Comba-Abuín. Clave: AC/08/064.01.1. Expediente: AT/030/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/08/064.01.1. (AT/030/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 239842

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: control e vixilancia da obra: reformado núm. 2 do acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba. Treito: parque empresarial de Santa Comba-Abuín.

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (29.12.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 179.248,03 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 158.784,79 €. Importe total: 192.129,60 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 22.3.2018.

b) Data de formalización do contrato: 11.4.2018.

c) Adxudicatario: Ingeniería del Noroeste, S.L. (Inor).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 115.725,00 €. Importe total: 140.027,25 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

III. Contrato da obra: adaptación ao plan de baixa IMD da AC-100, p.q. 0+000 ao 5+250, treito: O Barqueiro-Vila de Bares. Clave: AC/13/068.02. Expediente: E/044/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/13/068.02. (E/044/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220176

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: adaptación ao plan de baixa IMD da AC-100, p.q. 0+000 ao 5+250, treito: O Barqueiro-Vila de Bares.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (22.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 1.073.245,60 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 1.073.245,60 €. Importe total: 1.298.627,18 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 23.2.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.3.2018.

c) Adxudicatario: Construcciones Taboada y Ramos, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 815.130,00 €. Importe total: 986.307,30 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

IV. Contrato da obra: reforzo de firme na LU-901. Clave: LU/17/042.02 Expediente: E/045/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/17/042.02 (E/045/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220184

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme na LU-901.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (20.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 459.361,75 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 459.361,75 €. Importe total: 555.827,72 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 9.4.2018.

b) Data de formalización do contrato: 18.4.2018.

c) Adxudicatario: Grupo Bascuas 2008, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 360.369,29 €. Importe total: 436.046,84 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

V. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas VG-1.2, AC-121, AC-144, AC-151 e AC-563, entre outras. Clave: AC/16/177.02. Expediente: E/046/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/177.02 (E/046/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220181

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas VG-1.2, AC-121, AC-144, AC-151 e AC-563, entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (20.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 670.431,25 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 670.431,25 €. Importe total: 811.221,81 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 6.4.2018.

b) Data de formalización do contrato: 18.4.2018.

c) Adxudicatario: Canarga, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 516.433,06 €. Importe total: 624.884,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

VI. Contrato da obra: MSV e eliminación de barreiras nas estradas AG-58, AG-59, CG-1.5, AC-537 e AC-554. Clave: AC/16/243.06 Expediente: E/048/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/243.06 (E/048/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220188

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: MSV e eliminación de barreiras nas estradas AG-58, AG-59, CG-1.5, AC-537 e AC-554.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (22.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 422.324,47 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 422.324,47 €. Importe total: 511.012,61 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 21.3.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.4.2018.

c) Adxudicatario: Arias Infraestructuras, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 366.957,17 €. Importe total: 444.018,18 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

VII. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas VG-4.4, PO-315 e PO-551. Clave: PO/16/191.02. Expediente: E/049/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/191.02 (E/049/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220185

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas VG-4.4, PO-315 e PO-551.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (20.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 629.048,47 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 629.048,47 €. Importe total: 761.148,65 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 6.4.2018.

b) Data de formalización do contrato: 19.4.2018.

c) Adxudicatario: Nexia Infraestructuras, S.L.U.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 485.499,61 €. Importe total: 587.454,53 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

VIII. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas AC-544 e AC-453. Clave: AC/16/239.02 Expediente: E/051/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/239.02 (E/051/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220189

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas AC-544 e AC-453.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (22.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 618.737,99 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 618.737,99 €. Importe total: 748.672,97 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 23.3.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.4.2018.

c) Adxudicatario: Nemesio Ordoñez, S.A. (Nosa).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 481.192,53 €. Importe total: 582.242,96 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

IX. Contrato da obra: substitución da obra de drenaxe transversal na estrada LU-160, p.q. 6+000. Clave: LU/16/236.02 Expediente: E/052/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/16/236.02 (E/052/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220190

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: substitución da obra de drenaxe transversal na estrada LU-160, p.q. 6+000.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (22.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 143.888,39 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 143.888,39 €. Importe total: 174.104,95 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 21.3.2018.

b) Data de formalización do contrato: 16.4.2018.

c) Adxudicatario: Construcciones Isidro Otero, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 113.384,05 €. Importe total: 137.194,70 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

X. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas OU-602, OU-603, OU-622, OU-636 e OU-637, entre outras. Clave: OU/16/188.02 Expediente: E/054/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/16/188.02 (E/054/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 220191

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas OU-602, OU-603, OU-622, OU-636 e OU-637, entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (22.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 623.014,78 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 623.014,78 €. Importe total: 753.847,88 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 7.3.2018.

b) Data de formalización do contrato: 15.3.2018.

c) Adxudicatario: Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A. (Acoval).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 481.465,82 €. Importe total: 582.573,64 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

XI. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas AC-261, AC-300, AC-308 e AC-841. Clave: AC/16/238.02 Expediente: E/055/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/238.02 (E/055/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 225405

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas AC-261, AC-300, AC-308 e AC-841.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (29.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 627.496,19 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 627.496,19 €. Importe total: 759.270,39 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 21.3.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.4.2018.

c) Adxudicatario: Construcciones López Cao, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 476.800,00 €. Importe total: 576.928,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

XII. Contrato da obra: itinerario peonil na marxe dereita da PO-250, p.q. 0+160. Clave: PO/16/047.06 Expediente: E/056/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/047.06 (E/056/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 225406

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: itinerario peonil na marxe dereita da PO-250, p.q. 0+160.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (29.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 110.070,74 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 110.070,74 €. Importe total: 133.185,60 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 6.4.2018.

b) Data de formalización do contrato: 18.4.2018.

c) Adxudicatario: Prace, Servicios y Obras, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 89.652,62 €. Importe total: 108.479,67 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

XIII. Contrato da obra: actuacións de mellora na estrada PO-235, 1ª fase. Clave: PO/15/058.10.1. Expediente: E/057/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/15/058.10.1. (E/057/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 225407

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: actuacións de mellora na estrada PO-235, 1ª fase.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (29.11.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 489.940,14 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 489.940,14 €. Importe total: 592.827,57 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 22.3.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.4.2018.

c) Adxudicatario: Narom, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 372.648,47 €. Importe total: 450.904,65 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

XIV. Contrato da obra: acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba. Treito: parque empresarial de Santa Comba-Abuín. Clave: AC/08/064.01.1. Expediente: E/062/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/08/064.01.1. (E/062/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 239852

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba. Treito: parque empresarial de Santa Comba-Abuín.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (29.12.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 3.187.899,96 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 3.187.899,96 €. Importe total: 3.857.358,95 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 2.4.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.4.2018.

c) Adxudicatario: Arias Infraestructuras, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 2.429.179,77 €. Importe total: 2.939.307,52 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2018

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas