Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Luns, 7 de maio de 2018 Páx. 23465

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2018 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para a cobertura de 109 postos de auxiliar de policía local.

De conformidade co establecido na base 4 da Orde do 22 de marzo de 2018 (DOG núm. 65, do 4 de abril) pola que convoca proceso selectivo unitario e se aproban as bases reguladoras para postos de auxiliares de policía local, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para a cobertura de 109 postos de auxiliares de policía local convocados pola Orde do 22 de marzo de 2018 (DOG núm. 65, do 4 de abril).

Segundo. A listaxe provisional de aspirantes admitidos/as poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública, http://agasp.xunta.gal.

Terceiro. A listaxe provisional de aspirantes excluídos/as, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

Cuarto. Procedemento de urxencia: a través da Resolución do 23 de abril de 2018 desta dirección xeral, por razóns de interese público, declarouse o procedemento de urxencia, conforme establece o artigo 33 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Esta resolución foi publicada na páxina web da Agasp.

De acordo con ela, os prazos de emenda de solicitudes, alegacións ás probas realizadas e o prazo de presentación da documentación correspondente para a contratación polo concello seleccionado, serán de cinco días hábiles.

Quinto. Os/as aspirantes excluídos/as disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG para emendar, se é posible, o defecto que motivou a súa exclusión.

Sexto. Os/as aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión, serán excluídos/as definitivamente.

Sétimo. Así mesmo, os/as aspirantes que non figuren na relación de admitidos/as nin na de excluídos/as disporán do mesmo prazo para formular alegacións.

Octavo. As datas e lugares de realización das probas figuran publicados na páxina web da Agasp e no seu taboleiro de anuncios.

A Estrada, 4 de maio de 2018

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Apelidos

Nome

DNI

Motivo da exclusión

Alonso Davila

Pablo

39460340E

2

Blanco Turnes

Lucía

45953090X

1

Costas Tilve

Faustino José

33331854R

1

Díez Martínez

Carolina

71162166M

2

González Gómez

David

47362025B

1, 3

Grande Lamela

José Manuel

44481024J

1

Graña Fandiño

Lino

78734893M

1

Iglesias Fraga

Inés

76368865X

1

Lamas Agra

Mario

53190805Q

1

Lomba Giráldez

Rubén

35580105W

1

López Vigo

Abel

32681532G

4

Marcos Sánchez

Martín Alejandro

46909887F

3

Márquez Barcala

Damián

77466329Y

1

Martínez Vázquez

Alfonso

47388203S

1

Mateo Navarro

Emilio José

52725221K

1, 3

Meis Outeda

Ángel

77459577Q

1

Miranda Méndez

Pablo

53118908V

1

Nicolás Rodríguez

Yasmir de

53301613X

3

Otero Pereira

César

46092336Z

1

Paz Álvarez

Miguel

53185360E

1

Pérez García-Picher

María

36163388M

1

Pérez Macía

Andrea

34275128E

2

Pérez Vargas

Francisco

32682348S

1

Pita Fariña

Manuel

35490479F

1

Reimúndez Portals

Eleazar

78787199D

1

Rey Crespo

Javier

46091400K

2, 3

Ríos Rego

Fernando

34636122P

1

Rodríguez López

Luis Miguel

76582684K

2

Ruibal Argibay

Borja

77420409V

1

Simón Eiras

Rafael

44088556V

1

Soto Chillón

Borja

45140546X

1

Tilve Argibay

Marcelino

77408046M

1

Vázquez Arias

Micael

76733237Q

2

Vázquez Mañana

Adrián

53305856K

2

Villar Santiso

Diego

34898434M

1

Villaverde Alcalde

José Ángel

52938103D

1

Villaverde Martínez

Fernando

76823728W

1

1. Certificado médico non válido.

2. Non presenta certificado médico.

3. Non pagou ou non presenta xustificante de ter aboada a taxa.

4. Non pagou a totalidade da taxa.