Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Mércores, 23 de maio de 2018 Páx. 25567

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2018 pola que se amplía o prazo máximo de execución dos proxectos e de presentación da solicitude de cobramento da Resolución do 15 de setembro de 2017 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.

No Diario Oficial de Galicia núm. 182, do 25 de setembro de 2017, publicouse a Resolución do 15 de setembro de 2017 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

No punto terceiro do resolvo establécese que o prazo de execución de cada actuación iniciarase na data de presentación da solicitude de axuda e rematará no prazo dun mes a partir do día seguinte ao de finalización de cada actuación (e como data límite final o 15 de novembro de 2018), prazo en que se deberá presentar a solicitude de cobramento.

Tendo en conta que a programación correspondente á convocatoria está resultando de moita aceptación e que algunhas das accións previstas para 2018 sufrirán atrasos superando o prazo máximo de execución do 15 de novembro de 2018.

Por todo o anterior, de conformidade co disposto no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non se causan prexuízos a terceiros,

RESOLVO:

Artigo 1º

Ampliar o prazo máximo de execución dos proxectos ata o 30 de novembro de 2018, prazo en que se deberá presentar a solicitude de cobramento, previsto no punto terceiro do resolvo da Resolución do 15 de setembro de 2017 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Artigo 2º

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica