Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 31 de maio de 2018 Páx. 26884

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 21 de maio de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a resolución do procedemento sancionador por infracción administrativa na orde social do expediente 35450157G/18/10/2017/2.1.E e oito máis.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE) e a súa eficacia quedará condicionada á súa publicación no taboleiro de editos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE). Así mesmo, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Intentouse a notificación persoal, no domicilio que consta nos nosos arquivos, das resolucións ditadas no procedemento sancionador por infracción administrativa na orde social, polo incumprimento dos preceptos que se detallan no anexo, e o servizo de Correos devolveunas por resultar imposible a súa práctica, polo que se notifica mediante o presente anuncio.

En atención ao previsto no artigo 40.5 da LPAC, o acto non se publica na súa integridade, polo que se lle fai saber ás persoas interesadas que o texto íntegro da resolución do procedemento sancionador se atopa ao seu dispor, para a súa consulta, nas dependencias desta Xefatura Territorial de Pontevedra, sita na rúa Concepción Arenal, 8, Vigo, de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, durante o prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o devandito prazo sen que se efectúe a comparecencia, a notificación entenderase producida.

Vigo, 21 de maio de 2018

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Persoa
interesada

Nº de expediente

Preceptos infrinxidos

Preceptos sancionadores

Proposta de sanción

Costa Sánchez, Julia

35450157G/18/10/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Costache, Elisei Peter

Y2410409T/20/12/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Gómez Moneva, Estefanía

15452237K/30/11/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Lima Forte, Manuel Agostinho

X8276026M/23/10/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Lopes Prieto, Kamila

54659714F/15/01/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Loureiro Falque, Ángel Carlos

36121379V/20/10/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Marín Sánchez, Jesús

11938945J/10/01/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Tato Figueroa, Abel

35583815D/02/10/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Vicente Gallego, Diogo

X8270580X/26/10/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego