Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Venres, 1 de xuño de 2018 Páx. 27051

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

CÉDULA do 23 de maio de 2018, da Área Provincial de Turismo de Ourense, pola que se notifica a resolución do expediente sancionador OU-S-49/2017, por infracción leve en materia de turismo.

Pola presente, e de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro) notifícaselle á persoa que no anexo se relaciona a resolución do expediente sancionador OU-S-49/2017, do xefe de Área Provincial de Turismo de Ourense, xa que intentada polos medios habituais, non se puido efectuar.

O interesado poderá recoller a resolución mediante comparecencia na dependencia da Área Provincial de Turismo, rúa Curros Enríquez, 1-3º andar, de Ourense.

Contra a dita resolución, que non esgota a vía administrativa, o interesado poderá interpoñer recurso de alzada perante a directora da Axencia Turismo de Galicia, no prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 121 y 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, todo iso, sen prexuízo de que o interesado poida interpoñer calquera outro que considere oportuno.

De non presentar recurso no dito prazo, a sanción devirá firme, debendo aboar o importe da multa no seguinte prazo: a) publicación entre os días 1 e 15 de cada mes, desde a data da publicación ata o día 5 do mes seguinte ou inmediatamente hábil posterior, b) publicación entre os días 16 e último de cada mes, desde a data da publicación ata o día 20 do mes seguinte ou inmediatamente hábil posterior.

O pagamento realizarase por transferencia bancaria mediante os impresos formalizados que lle serán facilitados nas dependencias do Servizo de Turismo de Ourense. De non efectuarse o ingreso no citado prazo, procederase á súa exacción pola vía de constrinximento, segundo o disposto pola Orde do 23 de novembro de 2001 pola que se regula o procedemento de recadación voluntaria e executiva das multas e sancións, da Consellería de Facenda (DOG núm. 235, do 5 de decembro).

Ourense, 23 de maio de 2018

Cecilio Santalices de la Escosura Mourille
Xefe da Área Provincial de Turismo de Ourense

ANEXO

Expediente: OU-S-49/2017.

Titular sancionado: José Antonio Reigada do Nascimento.

Establecemento: La Brocheta.

Domicilio: avda. 25 de Xullo, 61.

Localidade: O Carballiño.

Resolución: 28 de decembro de 2017.

Tipificación da infracción: artigo 109.2.a) e 109.2.b) da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia.

Sanción: trescentos (300) euros.