Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 5 de xuño de 2018 Páx. 27535

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 15 de maio de 2017, pola que se establecen as bases que rexen as subvencións a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 17 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo en conta o disposto no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas coa expresión da convocatoria, o programa, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Así e de conformidade coa normativa indicada, procédese á seguinte publicación:

Convocatoria: Orde do 15 de maio de 2017 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Programa: Servizo de voluntariado xuvenil para a incorporación de persoas mozas galegas nas actividades dos proxectos de voluntariado das entidades de acción voluntaria e das entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia; a súa resolución corresponde á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación do conselleiro de Política Social.

Crédito orzamentario: un total de 373.630 € (trescentos setenta e tres mil seiscentos trinta euros) dos cales 199.830 € (cento noventa e nove mil oitocentos trinta euros) corresponden á aplicación orzamentaria 12.05.312F.481.0, para as entidades de acción voluntaria, e á aplicación 12.05.312F.460.0, por un importe de 173.800 € (cento setenta e tres mil oitocentos euros) para entidades locais.

Finalidade: fomentar a integración de persoas mozas galegas, entre 16 e 30 anos, nas accións voluntarias dos proxectos de voluntariado presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais, e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria pero non exclusivamente nalgunha das seguintes áreas: actividades relacionadas co Camiño de Santiago, de recuperación da cultura, arte e tradicións populares galegas, con colectivos en situación de risco, actividades xuvenís, ambientais, relacionadas coa igualdade de xénero e a posta en marcha de programas de voluntariado por parte da entidade no ámbito familiar.

Entidades beneficiarias e contías: as entidades beneficiarias e os importes concedidos relaciónanse no anexo á resolución.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2018

Cecilia Vázquez Suárez
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Beneficiario: entidades de acción voluntaria de Galicia.

Aplicación orzamentaria: 12.05.312F.481.0.

Orzamento: 199.830 € (crédito orzamentario establecido pola Orde do 15 de maio de 2017, DOG núm. 103, do 1 de xuño).

Nº de expte.

Entidade

NIF

Provincia

Nome do proxecto

Orzamento concedido

2017/057

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Laracha

G15688922

A Coruña

Xuventude voluntaria de protección civil no concello da Laracha

4.800,00 €

2017/131

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

Voluntarios nas carreiras pola integración 2017

4.800,00 €

2017/107

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santiago de Compostela

G15556335

A Coruña

Vixilancia e atención dos camiños de peregrinación en Santiago de Compostela

4.800,00 €

2017/040

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

G15121676

A Coruña

Signavoluntariado

2.400,00 €

2017/039

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

Proxecto voluntariado xuvenil 2017

3.730,00 €

2017/060

Agrupación Xuvenil, Sociocultural, Recreativa y Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

Proxecto voluntariado xuvenil Pasatiempo 2017

4.800,00 €

2017/013

Asociación Itinera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

Proxecto Iris III

4.800,00 €

2017/010

Acción Familiar Ferrol

G15745466

A Coruña

Proxecto Intégra-t

4.550,00 €

2017/071

Asociación Socioeducativa para la Educación, Aseduc

G70067830

A Coruña

Proxecto de voluntariado 2017

4.800,00 €

2017/005

Asociación Mestura para la Integración Social de los Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

Programa de voluntariado xuvenil Mestúrate

4.800,00 €

2017/024

Asociación Liga Reumatolóxica Galega: Loita contra o Reumatismo Ligare

G15552987

A Coruña

Programa de actividades destinadas á visualización das enfermidades reumáticas e músculo-esqueléticas en xóvenes

2.100,00 €

2017/009

Asociación Tesouros de Galicia

G94065000

A Coruña

Posta en valor da arquitectura rexionalista galega a través do voluntariado

4.800,00 €

2017/088

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

O voluntariado coa diversidade: Proxecto de participación
dos/as voluntarios/as nas actividades de Integro

4.200,00 €

2017/125

Club San Francisco Teo

G15861701

A Coruña

O deporte sen xénero II

680,00 €

2017/062

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, AFAL Ferrol

G15620628

A Coruña

No Alzhéimer, conta conmigo

2.400,00 €

2017/061

Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en la Infancia para Colectivos Desfavorecidos y en Riesgo de Exclusión Cultural, DeMUSICADe

G70449590

A Coruña

Musicexperience: novas experiencias musicais para mozos

4.800,00 €

2017/119

Cooperación Internacional

G80829641

A Coruña

Living for others

4.800,00 €

2017/047

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

Involucra 2

4.800,00 €

2017/055

Asociación de Persoas con Discapacidade e Apoio á Integración das Comarcas de Arzúa e Terra de Melide, AMARAI

G15637325

A Coruña

Contigo somos máis capaces

600,00 €

2017/072

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

Camiño da diversidade 2017. Actividades de voluntariado para mozos con TDAH e trastornos asociados

4.800,00 €

2017/045

Agrupación Folklórica Santiaguiños

G15223936

A Coruña

Actividades relacionadas co benestar das persoas maiores e de recuperación das tradicións populares galegas

4.800,00 €

2017/105

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur

G15052137

A Coruña

Actividades deportivas e de ocio

1.395,00 €

2017/120

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

Buddy program; Flatmate program; Welcome program

4.800,00 €

2017/108

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo, Acopros

G15048762

A Coruña

Voluntariado en cooparasol

3.600,00 €

2017/116

Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade, ABAS

G70443247

A Coruña

O repetidor, programa dinamizador e de conexión interxeracional entre mozos e maiores

3.520,00 €

2017/038

FEAFES Galicia, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia

G15545353

A Coruña

Cultura, ocio e respiro familiar para persoas con enfermidade mental e as súas familias

3.000,00 €

2017/035

Asociación Grupo Scout Chan-292

G70250428

A Coruña

Canteira de voluntarios

3.225,60 €

2017/078

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

Voluntariado e adestramento en habilidades
complementarias ao posto de traballo para
persoas con síndrome de Down

3.600,00 €

2017/003

Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais-Alume

G27198977

Lugo

Téndenos unha man

2.400,00 €

2017/068

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

Proxecto de voluntariado xuvenil: Construíndo convivencia

3.200,00 €

2017/029

Asociación Limisi para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Ourense

Xuventude & Diversidade na Limia

4.800,00 €

2017/126

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

Ourense vivo

4.800,00 €

2017/114

Asociación Amigos da Terra Galicia - Xuventude

G32242422

Ourense

Mans voluntarias, mans labregas

3.600,00 €

2017/093

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

Favorecendo a participación xuvenil e infantil de rapaces e rapazas con TDAH a través do método Scout

4.800,00 €

2017/002

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

Dinamización do medio rural coa participación da mocidade voluntaria

4.800,00 €

2017/015

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

G32122384

Ourense

Colaboramos na integración

1.800,00 €

2017/030

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Mezquita

G32167900

Ourense

Mozos voluntarios en acción

4.800,00 €

2017/059

Asociación para a Prevención e a Educación Social, APES

G32383549

Ourense

Prosocial, Proxecto de prevención social

1.920,00 €

2017/048

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

Formación do voluntariado xuvenil, preparación e difusión da biblioteca e centro de recursos

3.440,00 €

2017/122

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

Working for Uganda

4.800,00 €

2017/111

Asociación de Discapacitados do Baixo Miño, Vontade

G36452837

Pontevedra

Visibilizando capacidades-Voluntariado xuvenil 2017

1.800,00 €

2017/103

Agrupación Municipal de Voluntarios Protección Civil de Vila de Cruces

G36212413

Pontevedra

Proxecto xuvenil de AVPC de Vila de Cruces

2.400,00 €

2017/132

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade da Provincia de Pontevedra (Cogami-Pontevedra)

G36704195

Pontevedra

Programa de voluntariado xuvenil-Cogami Pontevedra 2017

1.500,00 €

2017/046

Asociación Xaruma

G27746486

Pontevedra

Mentalízate. Proxecto de voluntariado para promocionar a autonomía persoal, a intervención na comunidade e a inserción prelaboral e sociolaboral.

4.800,00 €

2017/129

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

Pontevedra

Educa+te

3.990,00 €

2017/079

Comunidade Montes Veciñais en Man Común de Valadares

V36663185

Pontevedra

Custodi@s do ben común

4.800,00 €

2017/034

Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor, ACEESCA

G36021970

Pontevedra

Cumpridores de soños

4.800,00 €

2017/050

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF

G36231561

Pontevedra

Culturmar 2017

4.800,00 €

2017/008

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

Apoio á vida independente

4.800,00 €

2017/109

APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

Voluntariado xuvenil APAMP 2017

4.000,00 €

2017/127

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

Tod@s iguais, proxecto para a protección dos animais e o ambiente

4.800,00 €

2017/027

Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa Comarca, APALC

G36022762

Pontevedra

Recuperando o pasado dos nosos maiores: cultura e tradicións populares

3.950,00 €

52

197.800,60 €

Beneficiario: entidades locais.

Aplicación orzamentaria: 12.05.312F.460.0.

Orzamento: 173.800 € (crédito orzamentario establecido pola Orde do 15 de maio de 2017, DOG núm. 103, do 1 de xuño).

Nº de expte.

Entidade

NIF

Provincia

Nome do proxecto

Orzamento concedido

2017/070

Concello da Laracha

P1504200E

A Coruña

Xuventude activa no concello da Laracha

4.800,00 €

2017/083

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

Xuventude activa Lousame 2017

4.800,00 €

2017/106

Concello de Dodro

P1503300D

A Coruña

Voluntariado xuvenil para a alfabetización tecnolóxica

600,00 €

2017/044

Concello de Boimorto

P1501000B

A Coruña

Voluntariado xuvenil

4.800,00 €

2017/110

Concello de Curtis

P1503200F

A Coruña

Voluntariado nos campamentos urbanos verán 2017

920,00 €

2017/028

Concello de Coirós

P1502700F

A Coruña

Voluntariado no programa Concilia Coirós

1.826,25 €

2017/021

Concello da Baña

P1500700H

A Coruña

Verán voluntario na Baña IV

2.400,00 €

2017/112

Concello de Cambre

P1501700G

A Coruña

Proxecto Zaranda II: rede de apoio a familias en risco de exclusión social en época estival e brigada natural e de conservación do patrimoniio a través do voluntariado xuvenil

4.080,00 €

2017/066

Concello de Aranga

P1500300G

A Coruña

Programa de dinamización xuvenil e ambiental. Aranga 2017

2.400,00 €

2017/037

Concello de Ames

P1500200I

A Coruña

Mozos e mozas en conexión

4.800,00 €

2017/001

Concello de Mesía

P1504800B

A Coruña

Móvete 2017

3.600,00 €

2017/098

Concello de Carnota

P1502000A

A Coruña

Mantemento do bordo litoral de Carnota. Acción voluntaria

640,00 €

2017/104

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

Ecovol Padrón

1.200,00 €

2017/019

Concello de Rois

P1507500E

A Coruña

Axudámoste???

1.200,00 €

2017/020

Concello de Val do Dubra

P1508900F

A Coruña

Actividades xuvenís, actividades ambientais, medio rural e benestar das persoas maiores

4.800,00 €

2017/041

Concello de Porto do Son

P1507200B

A Coruña

Voluntariado activo

1.539,50 €

2017/054

Concello de Vedra

P1509000D

A Coruña

Val do Ulla 2017

12.000,00 €

2017/051

Concello de Melide

P1504700D

A Coruña

Ocio voluntario na terceira idade e discapacidade

4.800,00 €

2017/099

Concello de Quiroga

P2705000D

Lugo

Proxecto de ludoteca no concello de Quiroga

4.800,00 €

2017/076

Concello de Sarria

P2705700I

Lugo

Proxecto de actividades da OMIX do concello de Sarria Programa de conciliación vida laboral-vida familiar do tempo libre da infancia. veran 2017

900,00 €

2017/012

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Lugo

Proxecto de acción voluntaria do concello de Ribas de Sil

4.800,00 €

2017/115

Concello de Rábade

P2705600A

Lugo

Programa anual do voluntariado no concello de Rábade

1.200,00 €

2017/113

Concello de Vilalba

P2706500B

Lugo

Plan de alimentos solidarios

4.800,00 €

2017/124

Concello de Guitiriz

P2702200C

Lugo

En Guitiriz estamos no camiño

4.730,00 €

2017/069

Concello de Viveiro (Oficina Municipal de Voluntariado)

P2706700H

Lugo

Apoio educativo a colectivos en situación de risco

1.560,00 €

2017/026

Concello de Xove

P2702500F

Lugo

Diververán

1.650,00 €

2017/016

Concello de Cervo

P2701300B

Lugo

Cervo a carón do voluntariado

4.800,00 €

2017/102

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Ourense

Voluntariado ambiental Baños de Molgas

4.800,00 €

2017/082

Concello de Verín

P3208600A

Ourense

Verín antes e agora

4.800,00 €

2017/067

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Ourense

Proxecto de voluntariado de promoción cultural e deportiva no concello de Castrelo de Miño

4.800,00 €

2017/018

Concello de Ribadavia

P3207000E

Ourense

Proxecto de acción voluntaria na animación sociocultural e da xuventude do concello de Ribadavia

4.800,00 €

2017/097

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Ourense

Programa de voluntariado xuvenil do concello de Xinzo de Limia 2017.
Campamentos

1.600,00 €

2017/077

Concello de Cenlle

P3202600G

Ourense

O teu verán, no teu concello

3.000,00 €

2017/101

Concello de Monterrei

P3205100E

Ourense

Cualedro e Monterrei: arte, cultura e tradicións populares

12.000,00 €

2017/049

Concello da Veiga

P3208400F

Ourense

Aventura-t

2.400,00 €

2017/074

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Ourense

Traballando pola natureza

4.800,00 €

2017/052

Concello de Muíños

P3205200C

Ourense

Muíños naturalmente

4.800,00 €

2017/022

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Ourense

É hora de pasalo ben

1.795,08 €

2017/025

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Ourense

Actividades xuvenís e ambientais no concello da Pobra de Trives

4.800,00 €

2017/081

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

Voluntariado xuvenil en Mos 2017 (Volx-Mos 2017)

4.800,00 €

2017/080

Concello de Tomiño

P3605400E

Pontevedra

Proxecto de acción voluntaria 2017

800,00 €

2017/085

Concello de Ponteareas / Oficina Municipal de Voluntariado

P3604200J

Pontevedra

Proxecto de acción voluntaria 2017

4.800,00 €

2017/090

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Pontevedra

Programa de servizo de voluntariado xuvenil do concello de Vila de Cruces

4.800,00 €

2017/042

Concello do Porriño

P3603900F

Pontevedra

Porriño: camiño e cultura

4.800,00 €

2017/100

Concello de Barro

P3600200D

Pontevedra

Os descubridores

660,00 €

2017/014

Concello de Valga

P3605600J

Pontevedra

Valga co voluntariado

4.800,00 €

46

170.300,83 €