Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 6 de xuño de 2018 Páx. 27773

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2018 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por este organismo no primeiro cuadrimestre do ano 2018.

En virtude do establecido no artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro),

DISPOÑO:

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Escola Galega de Administración Pública referida aos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2018, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2018

A directora da Escola Galega de Administración Pública
P.D. (Resolución do 17.12.2007; DOG núm. 2, do 3.1.2008)
Sergio Domingo Baamonde Boquete
Secretario xeral da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Escola Galega de Administración Pública nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2018.

Convenio

Data de sinatura

Importe

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para a formación en lingua galega o ano 2018

2.1.2018

98.670 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Secretaría Xeral da Igualdade, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación no ámbito da Igualdade de xénero

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o ente público Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Concello da Coruña, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Turismo de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Comisión Galega da Competencia (CGC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña (Cosital Coruña), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Biólogos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Peritos Xudiciais e Forenses, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería do Medio Rural, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Económico e Social de Galicia (CES), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Galego de Colexios de Economistas, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego do TDAH e Trastornos asociados (Ingada), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra (COETAAC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (SPI Galicia, S.A.), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Enerxético de Galicia (Inega), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Cesga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.1.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Economistas da Coruña, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

5.2.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.2.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Cualtis, S.L.U., para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.3.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para a organización do Curso de formación de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional

19.3.2018

13.289 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.3.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Innovación, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.3.2018

4.200 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de administración electrónica e protección de datos

19.3.2018

25.368,10 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.4.2018

Sen achega económica